Rolul Jocului Didactic in Formarea Competentelor de Comunicare

Imagine preview
(6/10 din 4 voturi)

Aceasta disertatie trateaza Rolul Jocului Didactic in Formarea Competentelor de Comunicare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 90 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Cuprins

ARGUMENT 6
CAPITOLUL I- GRĂDINIŢA CADRU ŞI FACTOR PRINCIPAL AL COPILULUI PREŞCOLAR 8
CAPITOLUL II- CARACTERISTICILE PSIHOLOGICE ALE COPILULUI LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 13
CAPITOLUL III- JOCUL, ACTIVITATE DOMINANTĂ ÎN ANII PREŞCOLARITĂŢII
III.1.- JOCUL, ACTIVITATE SPECIFIC UMANĂ 28
III.2.- CARACTERISTICILE JOCULUI DIDACTIC 31
III.3.- CLASIFICAREA JOCURILOR DIDACTICE 33
III.4.- STRUCTURA JOCULUI DIDACTIC 35
CAPITOLUL IV- EVOLUŢIA JOCULUI LA VÂRSTA COPILĂRIEI
IV.1.- EVOLUŢIA JOCULUI LA VÂRSTA ANTEPREŞCOLARĂ 38
IV.2.- EVOLUŢIA JOCULUI LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 41
IV.3.- ROLUL ADULTULUI ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA JOCULUI COPILULUI 43
IV.4.- PREMISELE APARIŢIEI JOCULUI CU ROLURI ŞI CREAREA SITUAŢIEI DE JOC 45
CAPITOLUL V- JOCUL DIDACTIC, FACTOR DE DEZVOLTARE
VI.1.- VALENŢELE FORMATIVE ALE JOCULUI DIDACTIC 49
CAPITOLUL VI- METODOLOGIA CERCETĂRII
VI.1.- SCOPUL CERCETĂRII 52
VI.2. OBIECTIVELE CERCETĂRII 52
VI.3.-IPOTEZA CERCETĂRII 52
VI.4.- EŞANTIONUL 52
VI.5. –METODELE CERCETĂRII 53
VI.6. – CERCETAREA PSIHO-PEDAGOGICĂ 55
VI.7. – PLANUL CERCETĂRII 55
VI.8. - REZULTATELE CERCETĂRII 55
VI.9. – CONCLUZIILE CERCETĂRII 66
CONCLUZII- 67
ANEXE 70
BIBLIOGRAFIE 88

Extras din document

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri şi situaţii care îl apropie de realităţile înconjurătoare.

Pentru un copil, aproape orice activitate este un joc. Tocmai prin joc el prefigurează, anticipează conduitele superioare.

La copil, scria Claparede ,, jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa ,,psihologică'' poate să respire şi în consecinţă poate să acţioneze'' (Eduard Claparede- Psihologia copilului 1981, pg.341.)

De asemenea, jocul este o oglindă fidelă a personalităţii sale în ansamblu.

Astfel se ştie că în joc copilul pune în acţiune posibilităţile care decurg din structura sa particular, transform în fapte potenţele virtuale care apar succesiv la suprafaţa fiinţei sale, le asimilează, le dezvoltă, le îmbină şi le complică, coordonându-şi astfel fiinţa şi devenirea.

Prin urmare, jocul dezvoltă funcţiile latent ale psihicului.

Pentru copil jocul are aceeaşi importanţă şi acelaşi rol pe care munca o are în cazul adultului.

Aşa cum adultul se simte mândru şi valorizat de lucrările sale, tot aşa şi copilul se simte mare prin succesele sale ludice.

Jocul didactic reprezintă una dintre activităţile didactice frecvent utilizate în gradiniţă şi îndrăgite de copii.

Termenul ,,didactic'' asociat celui de joc accentuează partea instructivă a activităţii, deoarece, indifferent de etapa de vârstă la care este utilizat, jocul didactic favorizează atât aspectul informative cât şi formative ale procesului de învăţământ.

Spre deosebire de celelalte activităţi, jocul didactic are acea particularitate esenţială de a îmbina armonios partea instructivă şi exerciţiul cu partea distractivă.

Copilul, prin joc, într-un mod plăcut şi distractiv învaţă.

Îmbinarea elementului instructiv cu cel distractiv conduce la apariţia unor stări emotive complexe, care stimulează şi exersează procesele de dezvoltare psihică.

Având în vedere aceste considerente legate de locul, rolul şi importanţa jocului în viaţa copilului, îmi doresc să aprofundez studiul jocului didactic la copiii de vârstă preşcolară, să identific rolul şi funcţiile acestuia, precum şi implicaţiile pedagogice ale jocului didactic.

Un motiv subiectiv ce m-a determinat să optez pentru o astfel de temă a fost acela că de-a lungul timpului am observat că jocul didactic este activitatea pe care copiii o realizează cu plăcere cu educatoarea, îmi ating obiectivele propuse dar descopăr şi noi abordări, posibilităţi de a realiza jocul didactic.

Jocul didactic îşi dovedeşte eficienţa în orice situaţie de învăţare, făcând predarea mai atractivă pentru copiii care nu ţin cont de efortul depus ori de durata şi dificultatea activităţii.

Consider că după studierea unui vast material bibliografic, pot proiecta şi derula activităţi didactice atractive şi dinamice şi chiar abordarea şi realizarea cât mai eficientă a jocului didactic.

Posibilitatea de a aplica practic ideile despre jocul didactic şi analiza teoretică a subiectului, impunerea exemplificării unor jocuri didactice folosite în grădiniţă, m-au determinat să optez pentru această temă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Jocului Didactic in Formarea Competentelor de Comunicare.doc