Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare

Disertație
6.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 25106
Mărime: 1.70MB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

ARGUMENT 6

CAPITOLUL I- GRĂDINIŢA CADRU ŞI FACTOR PRINCIPAL AL COPILULUI PREŞCOLAR 8

CAPITOLUL II- CARACTERISTICILE PSIHOLOGICE ALE COPILULUI LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 13

CAPITOLUL III- JOCUL, ACTIVITATE DOMINANTĂ ÎN ANII PREŞCOLARITĂŢII

III.1.- JOCUL, ACTIVITATE SPECIFIC UMANĂ 28

III.2.- CARACTERISTICILE JOCULUI DIDACTIC 31

III.3.- CLASIFICAREA JOCURILOR DIDACTICE 33

III.4.- STRUCTURA JOCULUI DIDACTIC 35

CAPITOLUL IV- EVOLUŢIA JOCULUI LA VÂRSTA COPILĂRIEI

IV.1.- EVOLUŢIA JOCULUI LA VÂRSTA ANTEPREŞCOLARĂ 38

IV.2.- EVOLUŢIA JOCULUI LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 41

IV.3.- ROLUL ADULTULUI ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA JOCULUI COPILULUI 43

IV.4.- PREMISELE APARIŢIEI JOCULUI CU ROLURI ŞI CREAREA SITUAŢIEI DE JOC 45

CAPITOLUL V- JOCUL DIDACTIC, FACTOR DE DEZVOLTARE

VI.1.- VALENŢELE FORMATIVE ALE JOCULUI DIDACTIC 49

CAPITOLUL VI- METODOLOGIA CERCETĂRII

VI.1.- SCOPUL CERCETĂRII 52

VI.2. OBIECTIVELE CERCETĂRII 52

VI.3.-IPOTEZA CERCETĂRII 52

VI.4.- EŞANTIONUL 52

VI.5. –METODELE CERCETĂRII 53

VI.6. – CERCETAREA PSIHO-PEDAGOGICĂ 55

VI.7. – PLANUL CERCETĂRII 55

VI.8. - REZULTATELE CERCETĂRII 55

VI.9. – CONCLUZIILE CERCETĂRII 66

CONCLUZII- 67

ANEXE 70

BIBLIOGRAFIE 88

Extras din document

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri şi situaţii care îl apropie de realităţile înconjurătoare.

Pentru un copil, aproape orice activitate este un joc. Tocmai prin joc el prefigurează, anticipează conduitele superioare.

La copil, scria Claparede ,, jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa ,,psihologică'' poate să respire şi în consecinţă poate să acţioneze'' (Eduard Claparede- Psihologia copilului 1981, pg.341.)

De asemenea, jocul este o oglindă fidelă a personalităţii sale în ansamblu.

Astfel se ştie că în joc copilul pune în acţiune posibilităţile care decurg din structura sa particular, transform în fapte potenţele virtuale care apar succesiv la suprafaţa fiinţei sale, le asimilează, le dezvoltă, le îmbină şi le complică, coordonându-şi astfel fiinţa şi devenirea.

Prin urmare, jocul dezvoltă funcţiile latent ale psihicului.

Pentru copil jocul are aceeaşi importanţă şi acelaşi rol pe care munca o are în cazul adultului.

Aşa cum adultul se simte mândru şi valorizat de lucrările sale, tot aşa şi copilul se simte mare prin succesele sale ludice.

Jocul didactic reprezintă una dintre activităţile didactice frecvent utilizate în gradiniţă şi îndrăgite de copii.

Termenul ,,didactic'' asociat celui de joc accentuează partea instructivă a activităţii, deoarece, indifferent de etapa de vârstă la care este utilizat, jocul didactic favorizează atât aspectul informative cât şi formative ale procesului de învăţământ.

Spre deosebire de celelalte activităţi, jocul didactic are acea particularitate esenţială de a îmbina armonios partea instructivă şi exerciţiul cu partea distractivă.

Copilul, prin joc, într-un mod plăcut şi distractiv învaţă.

Îmbinarea elementului instructiv cu cel distractiv conduce la apariţia unor stări emotive complexe, care stimulează şi exersează procesele de dezvoltare psihică.

Având în vedere aceste considerente legate de locul, rolul şi importanţa jocului în viaţa copilului, îmi doresc să aprofundez studiul jocului didactic la copiii de vârstă preşcolară, să identific rolul şi funcţiile acestuia, precum şi implicaţiile pedagogice ale jocului didactic.

Un motiv subiectiv ce m-a determinat să optez pentru o astfel de temă a fost acela că de-a lungul timpului am observat că jocul didactic este activitatea pe care copiii o realizează cu plăcere cu educatoarea, îmi ating obiectivele propuse dar descopăr şi noi abordări, posibilităţi de a realiza jocul didactic.

Jocul didactic îşi dovedeşte eficienţa în orice situaţie de învăţare, făcând predarea mai atractivă pentru copiii care nu ţin cont de efortul depus ori de durata şi dificultatea activităţii.

Consider că după studierea unui vast material bibliografic, pot proiecta şi derula activităţi didactice atractive şi dinamice şi chiar abordarea şi realizarea cât mai eficientă a jocului didactic.

Posibilitatea de a aplica practic ideile despre jocul didactic şi analiza teoretică a subiectului, impunerea exemplificării unor jocuri didactice folosite în grădiniţă, m-au determinat să optez pentru această temă.

Preview document

Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 1
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 2
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 3
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 4
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 5
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 6
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 7
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 8
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 9
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 10
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 11
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 12
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 13
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 14
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 15
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 16
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 17
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 18
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 19
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 20
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 21
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 22
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 23
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 24
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 25
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 26
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 27
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 28
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 29
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 30
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 31
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 32
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 33
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 34
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 35
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 36
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 37
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 38
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 39
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 40
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 41
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 42
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 43
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 44
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 45
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 46
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 47
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 48
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 49
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 50
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 51
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 52
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 53
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 54
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 55
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 56
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 57
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 58
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 59
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 60
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 61
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 62
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 63
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 64
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 65
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 66
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 67
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 68
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 69
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 70
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 71
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 72
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 73
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 74
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 75
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 76
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 77
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 78
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 79
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 80
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 81
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 82
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 83
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 84
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 85
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 86
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 87
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 88
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 89
Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Rolul Jocului Didactic in Formarea Competentelor de Comunicare.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne

PRELIMINARII “Dacă copilul, îndrumat de profesor, inţelege gîndul exprimat de poet şi însuşeşte forma în care a fost expus, încă nu înseamnă că-şi...

Portofoliu Pedagogie - Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului

Capitolul 1. Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria și metodologia curriculumului) 1.1. Eseu: Stiluri de predare Stiluri de predare...

Portofoliu de Evaluare Finală

PSIHOLOGIA EDUCATIEI I. Competente ale profesorului în conducerea procesului de învatamânt I. Competente ale profesorului în conducerea...

Alternativa Pedagogica Montessori - Analiza Swot

1.Sisteme educaţionale Fenomenul educativ presupune relatia dintre doi factori : elevul si profesorul. Educaţia trebuie nu numai să pregatească pe...

Determinarea Stilului de Comunicare la Cadrele Didactice

Introducere Actualitatea şi importanţa temei studiate. Comunicarea, în general, reprezintă o cheie a succesului în aproape toate aspectele vieţii...

Principii Didactice

1. Abordare teoretica 1.1. Definire. Principiile didactice sunt un sistemul normativ care circumscrie activitatea cadrului didactic, indiferent...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen

ARGUMENT Industria alimentară este una dintre principalele ramuri ale economiei naționale, având ca obiect fabricarea de produse alimentare...

Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului

ARGUMENT Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În...

Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu

ARGUMENT Limba română a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimul timp datorită transformărilor majore ale societății românești. Într-o societate „a...

Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii

ARGUMENTUL Perioada preșcolarității este tot mai des apreciată ca fiind vârstă ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională din viața...

Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar

INTRODUCERE „...jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții...este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să...

Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic

Învățământul actual înclină balanța de la informativ spre formativ, de la cantitate spre calitatea cunoștințelor, permite școlii pregătirea și...

Literatură pentru Copii

INTRODUCERE „Literatura - spunea marele savant Mircea Eliade - este expresia totală a fiinţei umane”. Prin ea omul comunică şi se comunică,...

Dezvoltarea gândirii critice

PRELIMINARII Actualitatea cercetării. Amploarea schimbărilor ce au loc în lume și în Republica Moldova constituie o provocare pentru sistemul de...

Ai nevoie de altceva?