Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 28778
Mărime: 5.46MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI

1.Argumente teoretice şi practice privind motivarea alegerii temei 1

CAPITOLUL I

ASPECTE TEORETICE , PSIHOPEDAGOGICE

ALE PROBLEMEI ABORDATE

1.Evaluarea în procesul didactic 5

2.Metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor şcolare 10

3.Tehnici de evaluare 31

4. Instrumentul de evaluare- itemi 32

5. Alte instrumente de evaluare 45

5. Erori în evaluarea didactică 55

CAPITOLUL II

METODOLOGIA CERCETĂRII

1.Cercetare psihopedagogică cu caracter constatativ-ameliorativ privind metodele, tehnicile şi instrumentele de evaluare în învăţământul primar 58

2.Profilul psihologic al şcolarului mic 64

3.Desfăşurarea cercetării 66

5. Concluzii 95

6. Bibliografie 98

7. Anexe 100

Extras din document

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE

IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI

1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI

„Ai toată viaţa înaintea ta un şcolar pe care niciodată nu trebuie să îl pierzi din vedere: pe tine însuţi!”

Nicolae Iorga

Evaluarea este permanentă în orice domeniu de activitate umană. Învățarea este un domeniu central și de maximă importanță socială, arie în care activitatea de evaluare se manifestă cu precădere și al cărei demers este profund justificat deoarece este imposibil să ne imaginăm un proces educativ sau formativ fără procesul de evaluare.

Conceptul de evaluare, in ultimele decenii, a suferit profunde și semnificative transformări în ambianța învățământului și a procesului de învățare. Secolul al-XX-lea a fost decisiv pentru evoluția evaluării. Pornind de la prima conceptualizare științifică a lui Tyler, urmată de cele oferite de Bloom și de colaboratorii săi-evaluarea diagnostică, evaluarea formativă și sumativă-și de contribuția lui Popham-evaluarea criterială- sensul practicilor evaluative s-au schimbat în intenția de a se adapta la noile cerințe educative și sociale.

Astăzi, evaluarea este mai mult decât un proces final sau paralel cu învățarea, este un act care se integrează organic în același proces de învățare, creând relații interactive și circulare. Elevul, în timp ce învață, efectuează repetate procese de valorizare și de apreciere critică care-i servesc ca bază pentru luarea deciziilor orientative în propria-i formare și dezvoltare.

Consider că tehnicile și instrumentele de evaluare pun în valoare atât obiectivele de evaluare, cât și demersul inițiat pentru a atinge scopul propus, uneori reușind chiar o schimbare a modului de abordare a practicii evaluative curente sau acelei de examen. Utilizarea din ce în ce mai susținută a unor instrumente de evaluare care valorizează sarcinile de lucru centrate pe competente și abilități de ordin practic ar putea revigora întreaga viziune a cadrului didactic asupra a ceea ce trebuie evaluat, când și mai ales cu ce.

Educarea copilului în spirit activ-participativ în vederea integrării sale într-o societate dinamică, supusă schimbării, constituie obiectivul principal al învatamantului și al învățătorilor.

Activitatea de la clasă mi-a demonstrat că trebuie să se împletească, în mod firesc, cu respectarea următoarelor principii:

*Cadrele didactice trebuie să aibă permanent în vedere faptul că o evaluare sistematică și continuă se realizează nu numai pentru determinarea cu exactitate a rezultatelor elevilor și eventual pentru o clasificare a acestora, ci, mai ales, pentru reglarea activității-atât a lor, cât și a elevilor;

*Nu trebuie să se uite că, întotdeauna, evaluarea are niște efecte la nivelul personalității elevilor, că le afectează statutul în clasă și în viața familială și, prin urmare, trebuie să existe un efort în direcția realizării ei cu obiectivitate, dar și unul pentru a o folosi ca element motivațional;

*Elevii trebuie să fie convinși că propria lor activitate va fi supusă unui control periodic, dacă se dorește realizarea unei învaățări sistematice și cu conștinciozitate;

*Întotdeauna criteriile pe baza cărora se realizează notarea trebuie să fie transparente și pentru elevi, eventual prin prezentarea lor verbală, pentru a nu induce elevului o stare de frustrare și pentru a-l ajuta să-și dezvolte capacitatea de autoapreciere;

*Tehnicile și instrumentele de evaluare folosite să fie, pe cât posibil, diverse, încercandu-se verificarea formării unor capacități din mai multe puncte de vedere(observarea curentă, probe scrise, examinări orale, practice, teste, portofolii).

Evaluarea este un schimb cu dublu sens între cadru didactic și elev. Cum remarca Jean Cardinet,”Evaluarea școlară este un demers de observare și interpretare a efectelor învățării, care urmărește să ghideze deciziile necesare unei bune funcționari a școlii. Şcoala are ca funcţie esenţială să susţină, să continue educaţia pe care copilul o primește în familie, punând la dispoziţia sa resursele necesare unei dezvoltări generale”.

Toate acestea le pot concluziona astfel: o evaluare continuă, realizată corect, în care primează sistemul recompensei, a întaririi pozitive, duce la menținerea motivației în învățare, știut fiind faptul că motivația este considerată, după aptitudini, al doilea factor de baza al succesului școlar. Alături de afectivitate și voință, ea reprezintă principala sursă de menținere în activitate a școlarului.

Optimul educațional diferă de la un elev la altul, în funcție de aptitudini, de dificultățile sarcinii, de emotivitate și temperament.

Astfel, consider că evaluarea nu mai este considerată un rău necesar, ci un sprijin pedagogic care permite o mai bună adaptare a fiecarui copil. Fiind o activitate cu caracter continuu care măsoară, apreciază și generează decizia, în urma careia se stabilește etapa de proiectare cu alte obiective, ce vor constitui criterii de evaluare prin măsurare, apreciere, care vor conduce la alte decizii, într-un flux continuu.

Bibliografie

Amabile, T.M., Creativitatea ca mod de viaţă, Educaţia Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1996;

Belair M. Louise, “L`evaluation dans l`ecole”, “Nouvelles pratiques”,E.S.F., 1999

Badea E., „Caracterizarea dinamică a copilului și adolescentului”, Editura Tehnică, București,1997

Cerghit.I., Radu I.T., Popescu E., Vlăsceanu L., “Didactica”, EDP, Bucureşti, 1991;

Cerghit I.,“ Sisteme de instruire alternative şi complementare”,Ed. Aramis, Bucureşti 2002;

Ciolan,L.,- Dincolo de discipline – Ghid pentru învățarea integrată, Ed.Polirom, Iași, 2008 ;

Crăciun ,C.:Metodica predării limbii române în învăţământul primar, Ed. Emia, Deva, 2001;

Cristea S. “Dicţionar de pedagogie”, Editura Litera, Chişinău, 2000;

Cucoş C., ”Pedagogie”, Ed. Polirom, Iaşi, 2002;

Dragan,Ion; Nicola,Ioan„Cercetarea psihopedagogica(Ghid pentru elaborarea lucrarilor metodico-stiintifice in vederea obtinerii gradului didactic I”, Editura Tipomur, 1995

Dragu, A. ;Cristea S.„Psihologie si pedagogie scolara”, Editura Ovidius University Press, Constanta, 2003

Iucu R., Manolescu M., “Pedagogie”, Editura D. Bolintineanu, Bucureşti, 2001;

Lisievici P., “Evaluarea în învăţământ - teorie, practică, instrumente”, Editura Aramis, Bucureşti, 2000;

Mayer G., “ De ce şi cum evaluam”, Editura Polirom, Iaşi 2000;

Manolescu M., “ Evaluarea şcolară - un contract pedagogic”, Editura D. Bolintineanu, Bucureşti, 2002;

Manolescu M., “Evaluarea în învăţământul primar - aplicaţii matematice”, Editura D. Bolintineanu, 2002;

Manolescu M., “Activitatatea evaluativă între cogniţie şi metacogniţie”, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2004;

Manolescu M., “Curriculum pentru învăţămâtul primar şi preşcolar - teorie şi parctică”, Editura Credis,București, 2004;

Manolescu M., “ Evaluarea şcolară – metode, tehnici, instrumente”, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2005; Editura D. Bolintineanu,

Marinescu V.„Metodica predarii limbii si literaturii romane”, Editura FRM Bucuresti, 2002

Preview document

Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 1
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 2
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 3
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 4
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 5
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 6
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 7
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 8
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 9
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 10
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 11
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 12
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 13
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 14
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 15
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 16
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 17
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 18
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 19
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 20
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 21
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 22
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 23
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 24
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 25
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 26
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 27
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 28
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 29
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 30
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 31
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 32
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 33
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 34
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 35
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 36
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 37
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 38
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 39
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 40
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 41
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 42
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 43
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 44
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 45
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 46
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 47
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 48
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 49
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 50
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 51
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 52
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 53
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 54
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 55
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 56
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 57
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 58
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 59
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 60
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 61
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 62
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 63
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 64
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 65
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 66
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 67
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 68
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 69
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 70
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 71
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 72
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 73
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 74
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 75
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 76
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 77
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 78
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 79
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 80
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 81
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 82
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 83
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 84
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 85
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 86
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 87
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 88
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 89
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 90
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 91
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 92
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 93
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 94
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 95
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 96
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 97
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 98
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 99
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 100
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 101
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 102
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 103
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 104
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 105
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 106
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 107
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 108
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 109
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 110
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 111
Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică - Pagina 112

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Metodologic de Evaluare in Invatamantul Primar. Analiza Critica.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Aspecte Metodologice ale Însușirii Categoriilor Gramaticale de Gen și Număr ale Substantivului la Elevii din Învățământul Primar

CAPITOLUL I. INTRODUCERE I.1. Importanta studierii limbii române în ciclul primar Limba româna reprezinta în esenta continuarea limbii latine...

Evaluarea și Abordarea Individualizată în Contextul lor Incluzive

Educaţia incluzivă este o abordare şi un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi practicilor educaţionale, orientate spre asigurarea...

Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare

INTRODUCERE Oricare ar fi gradul de dezvoltare economică şi socială a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a...

Portofoliu pedagogie

CAPITOLUL I RELAȚIA PROFESOR-ȘCOALĂ 1.1. Rolul profesorului în școală și societate În România, primele așezăminte de tip școlar au apărut pe...

Rolul Educației Civice

Argument Educaţia civică, ca obiectiv şi dimensiune fundamentală a socializării, nu poate lipsi din oferta de educaţie, concretizată în moduri...

Proiect de lecție - evaluarea metodelor predare-învățare

Data:16 noiembrie 2011 Propunatori:stundenti: Disciplina: Pedagogie Clasa: a-X-a Tema: “Evaluarea metodelor de predare-invatare “ Scopul...

Ai nevoie de altceva?