Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic

Disertație
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 34634
Mărime: 1.59MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Dragos Iliescu
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANŢA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI MASTERAT PSIHODIAGNOZA COMPLEXĂ A PERSONALITĂŢII

Cuprins

PARTEA I – FUNDAMENTE TEORETICE

I. APTITUDINILE

I.1. Aptitudinile- ca latură instrumentală a personalităţii. 7

I.2. Caracterul înăscut vs. dobândit.9

I.3. Taxonomii ale aptitudinilor.11

II. INTELIGENŢA - ca aptitudine generală

II.1. Definirea inteligenţei.14

II.2. Natura inteligenţei.18

II.3. Locul inteligenţei în organizarea mentală.19

II.4. Teorii ale inteligenţei. 20

II.4.1. Teorii psihometrice. 21

II.4.2. Teorii factoriale. 22

II.4.3. Teorii genetice . .22

II.4.4. Teorii psihocognitiviste . 24

II.4.5. Teorii neuropsihologice . 26

II.4.6. Teorii ecologice. . 27

II.4.7. Teoria triarhică a inteligenţei . 27

II.5. Măsurarea inteligenţei. .29

II.5.1. Teste de inteligenţă. 30

II. 5.2. Coeficientul şi gradul de inteligenţă. 34

III. EDUCABILITATEA – ca trăsătură general umană

III.1. Conceptul de educabilitate.37

III.2. Tipuri de educabilitate. 39

III.3. Teorii privind educabilitatea . 40

III.2.a. Teorii ereditariste.40

III.2.b. Teorii ambientaliste. 42

III.2.c. Teorii interacţioniste.45

III.4. Cercetări recente privind educabilitatea.47

III.4.1. Vîgotski şi ZPD. 47

III.4.2. Feuerstein- Teoria modificabilitatii cognitive. 48

III.4.2. Budoff Milton– Evaluarea potenţialului de învăţare. 50

III.4.4. Campione & Brown . 52

III.4.5. Guthke . 54

III.4.6. Carlson & Wiedl- Evaluarea potenţialului de transfer . 54

III.5. Teste pentru măsurarea educabilităţii. 55

III.5.1. LPAD . 55

III.5.2. TEDE6.56

IV APTITUDINEA ŞCOLARĂ

IV.1. Performanţa şcolară- o variabilă multidimensională. .60

IV.2. Factorii psihologici ai reuşitei şcolare . 62

IV.3. Rolul factorilor intelectuali în obţinerea performanţelor şcolare. 63

IV.4. Rolul factorilor non- intelectuali în obţinerea performanţelor şcolare. 64

V. NOI ORIENTĂRI ÎN EVALUAREA PSIHOLOGICĂ A ELEVILOR

V.1. Evaluarea şcolară- componentă a actului didactic. . 66

V.2. Paradigma evaluării dinamice. 67

V.3. Evaluarea statică vs. evaluarea dinamică. 69

PARTEA A II-A – ORGANIZAREA CERCETĂRII

1. Obiective, ipoteze, eşantion. 74

2. Metodologia cercetării. 77

2.1. Variabile experimentale . 77

2.2. Analiza şi interpretarea rezultatelor. 78

CONCLUZII. .86

BIBLIOGRAFIE. .89

ANEXE. . . . 91

LISTĂ TABELE. . 95

LISTĂ FIGURI. . 95

Extras din document

INTRODUCERE

Personalitatea este unitatea bio- psiho- socială constituită în procesul adaptării individului la mediu şi care determină un mod specific, caracteristic şi unic de comportare în diversitatea situaţiilor externe. Aşa definea Mischel acest sistem hipercomplex care a suscitat atenţia multor cercetători.

Funcţionarea sistemului personalităţii a impus la nivel biologic structurarea trebuinţelor fiziologice, a generat la nivel cognitiv trebuinţele de informare, cunoaştere şi înţelegere, funcţionarea la nivel social a atras după sine structurarea motivaţiei sociale, iar funcţionarea la nivelul conştiinţei de sine a determinat diferenţierea nevoii de actualizare, de recunoaştere, de prestigiu. Diferenţele în manifestările comportamentale în raport cu obiectele şi fenomenele din mediul extern au un fundament psiho- fiziologic intrinsec.

Comportamentul fiecărui individ se produce cu un consum de energie şi are ca rezultat o stare de adaptare la influenţele mediului ambiant. Acesta nu se poate desfăşura în mod liber, ci, pentru a obţine rezultate pozitive, trebuie să se supună unor condiţii restrictive reclamând învingerea unor rezistenţe interne şi depunerea unui efort.

De-a lungul vremii, înţelegerea şi dezlegarea misterului personalităţii umane i-a preocupat pe mulţi cercetători care, tratând tema după principii „ ori”- „ori”, „sau”- „sau”, de genul celor „externaliste” sau „internaliste”, „biologizante” sau „sociolizante”, „ineiste” sau „genetice”, au argumentat superioritatea unuia sau altuia dintre factori în devenirea umană.

Astăzi se afirmă din ce în ce mai mult superioritatea modelului relaţional- dinamic, „bazat pe logica binară a coexistenţei şi a cosubstanţialităţii tendinţelor, proceselor, caracteristicilor şi formaţiunilor psiho- fiziologice opuse, reciproc antagonice şi complementare” (Golu, 2005, p.241).

Încă de la apariţia primului test de inteligenţă s-a pus problema descoperirii proceselor ce facilitează activitatea inteligentă, în primul rând, pentru a înţelege şi explica funcţionarea acesteia şi, în al doilea rând, pentru a putea interveni în îmbunătăţirea performanţelor prin programe de pregătire.

Apariţia teoriei lui Piaget conform căreia inteligenţa se construieşte ca urmare a dezvoltării a declanşat o serie de noi abordări. Vîgotski preia ideea lui, dar consideră că dezvoltarea cognitivă este rezultatul învăţării. Ca urmare, crează conceptul de ZPD ca rezultat al diferenţei dintre ceea ce poate învăţa un copil singur şi ceea ce poate realiza sub îndrumarea unui adult. Acest concept este preluat şi dezvoltat astăzi în cercetări care încearcă să promoveze alt tip de evaluare, o evaluare dinamică care să permită predicţii cu privire la parcursul viitor, dar şi proiectarea unor programe de intervenţie pentru optimizarea dezvoltării cognitive.

Lucrarea de fată încearcă să aducă argumente în favoarea unei evaluări complexe, statică şi dinamică, a copilului astfel încât performanţele obţinute să reflecte capacităţile sale şi să permită, acolo unde este cazul, intervenţia programelor de învăţare.

CAPITOLUL I

Aptitudinile

I.1. Aptitudinile ca latură instumentală a personalităţii

Personalitatea este o structură vie şi complexă. Termenul are mai multe înţelesuri, cel mai general referindu-se la om luat ca fiinţă bio-psiho-socială. În evoluţia psihicului, numai omul este personalitate, ca sinteză a celor trei dimensiuni: biologicul, psihologicul şi socio-culturalul.

După G.V.Allport, personalitatea este organizarea dinamică a acelor sisteme psiho-fizice care determină gândirea şi comportamentul caracteristic individului .

Din perspectivă structuralistă, personalitatea cunoaşte o interpretare triadică, la baza sa situându-se componentele ce vizează: dimensiunea dinamico-energetică-temperamentul, dimensiunea relaţional- valorică- caracterul şi latura instrumentală exprimată prin intermediul aptitudinilor.

Aptitudinile sunt însuşiri care, în ansamblul lor, asigură posibilitatea învăţării anumitor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi.

Dicţionarul de psihologie defineşte aptitudinea ca „o trăsătură individuală imposibil de observat în mod direct şi care poate fi definită prin caracterul analitic, cognitiv sau chiar prin caracterul său constituţional.” (Larousse, 2006, p.107)

Majoritatea psihologilor, atunci când definesc aptitudinile se referă la rezultatul intrării lor în funcţiune. Finalitatea aptitudinilor o reprezintă obţinerea unui randament superior mediei, într-un anume domeniu de activitate. Noţiunea de randament se referă atât la calitatea cât şi la cantitatea activităţilor subiectului, la uşurinţa sau rapiditatea cu care se desfăşoară activitatea. Recent, noţiunea de randament a fost înlocuită cu cea de: comportament eficient. Aptitudinea este o formaţiune psihologică complexă la nivelul personalităţii care facilitează un comportament eficient al individului în cadrul activităţii.

Preview document

Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 1
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 2
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 3
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 4
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 5
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 6
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 7
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 8
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 9
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 10
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 11
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 12
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 13
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 14
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 15
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 16
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 17
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 18
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 19
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 20
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 21
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 22
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 23
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 24
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 25
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 26
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 27
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 28
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 29
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 30
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 31
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 32
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 33
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 34
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 35
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 36
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 37
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 38
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 39
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 40
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 41
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 42
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 43
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 44
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 45
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 46
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 47
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 48
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 49
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 50
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 51
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 52
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 53
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 54
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 55
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 56
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 57
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 58
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 59
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 60
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 61
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 62
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 63
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 64
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 65
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 66
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 67
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 68
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 69
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 70
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 71
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 72
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 73
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 74
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 75
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 76
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 77
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 78
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 79
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 80
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 81
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 82
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 83
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 84
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 85
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 86
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 87
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 88
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 89
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 90
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 91
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 92
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 93
Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Aptitudini Cognitive Statice si Dinamice - Inteligenta vs Educabilitatea in Predictia Succesului Academic.doc

Alții au mai descărcat și

Relația dintre Stres și Componentele Stilului de Viață

REZUMAT Acum este un fapt afirmat că stresul poate aduce răspunsuri cu privire la anumite comportamentale / reacţii care reprezintă efectele...

Influențe Motivaționale ale Factorilor Subiectivi ai Evaluării

Introducere Motivaţia poate susţine învaţarea în cel puţin patru moduri: influenţează măsura în care este probabil ca un individ să se angajeze...

Drogurile în Lumea Adolescentină

Introducere Actualitatea. Lumea actuală presupune multe solicitări faţă de tinerii adolescenţi care devin aşa numiţii sclavi ai dependenţei de...

Rolul personalității în performanțele academice final

INTRODUCERE O performanță slabă academică este unul dintre motivele din care tinerii renunță la școlarizare(Bean and Metzner 1985; Bennett 2003;...

Fenomenul Depresiei în Cotidian

INTRODUCERE Interactionam zilnic si ne confruntam cu diferite stari afective, printre care se prezintă și un fenomen cotidian precum este...

Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor

Introducere "Toate ideile au fost descoperite înainte, problema e să ne gândim la ele din nou." (Goethe) Psihologia ca ştiinţă şi Publicitatea...

Consecințele epidemiei Covid-19 asupra comportamentului de achiziționare a produselor igienice în cadrul populației române

Rezumat Cercetarea de față a avut ca scop determinarea consecințelor epidemiei COVID-19 asupra comportamentului de achiziționare a produselor...

Incertitudinea vocațională la elevii de liceu

Introducere Alegerea unei cariere este un pas important care influențează cursul vieții unei persoane, întrucât prin alegerile legate de carieră...

Ai nevoie de altceva?