Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare

Disertație
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 24773
Mărime: 206.47KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Introducere . 4

Capitolul I – Bariere de comunicare în consilierea psihologică . 7

1.1. – Caracterizarea generală a barierelor de comunicare . 7

1.2. – Bariere de comunicare specifice consilierii psihologice – bariere de natură psihologică . 12

Capitolul II – Stresul posttraumatic la copilul instituţionalizat ca barieră de comunicare . 20

2.1. – Caracterizarea generală a stresului posttraumatic . 20

2.2. – Influenţa stresului posttraumatic asupra comunicării . 29

Capitolul III – Cercetare : Reducerea stresului posttraumatic prin comunicare . 35

3.1. – Obiectivele lucrării . 35

3.2. – Ipoteza de lucru . 35

3.3. – Populaţia cercetată . 36

3.4. – Metode şi mijloace folosite . 38

3.5. – Interpretarea datelor . 47

Capitolul IV – Concluzii şi recomandări . 66

Bibliografie . 73

Anexe . 74

Extras din document

Introducere

Societatea contemporană este caracterizată de două tendinţe contradictorii, pe deoparte mediul social protejează individul, iar pe de altă parte creează o presiune imensă asupra adaptării personalităţii umane la cerinţele acestui mediu. Lipsa sau chiar slaba adaptare la aceste două tendinţe duce la abaterea individului de la cerinţele comportamentului social normal, fie prin imposibilitatea îndepărtării factorilor stresanţi, fie prin rezolvarea lor prin metode interzise de societate.

Această temă, legată de rolul comunicării în stresul posttraumatic la copilul instituţionalizat, este una de actualitate acută, dar şi interesantă, prin posibilităţile actuale de contracarare a stresului unui copil scos din mediul normal, traumatizat şi readaptat firav la cerinţele minime de integrare socială. Alegerea acestei teme este motivată, în primul rând, de funcţia şi profesia pe care o practic, iar în al doilea rând de necesitatea găsirii cât mai rapide şi optime a unor soluţii la problemele ce le ridică. Alegând tema m-am înscris pe drumul unui studiu teoretic şi a unei cercetări practice care să mă ajute pe viitor în practicarea consultanţei/asistenţei psihologice, în special pentru copiii traumatizaţi, sau care se adaptează greu mediului social unde trăiesc, învaţă şi se educă.

Pornind de la ideea că fiecare individ are o relaţie diferită cu factorii stresanţi care se manifestă bipolar şi cu intensităţi si frecvenţe scalare multiple, de la mica dimensiune (aproape necesară omului), la intensităţi catastrofale, foarte mari (dăunătoare oricăruia dintre noi), am conceput o ipoteză de lucru care implică comunicarea în măsurile de contracarare a stresului posttraumatic la copiii instituţionalizaţi. Este binecunoscut faptul că stresul este factor favorizant sau declanşator a numeroase afecţiuni, dar nu toate reacţiile la evenimentele stresante sunt anormale, nu toate persoanele reacţionează la fel la un eveniment din mediul înconjurător. Astfel, pentru un pilot de curse, stresul îl menţine pe acesta pe pistă şi implicit în viaţă, pe când aceleaşi condiţii pot aduce teama împinsă la paroxism pentru un începător la volanul unei maşini obişnuite .

Cu atât mai mult, stresul posttraumatic exercitat în perioade de vârstă specifice copilăriei pot lua forme şi pot prezenta consecinţe dintre cele mai diferite. Astfel, stresul acut şi respectiv stresul cronic produs de internarea copiilor in instituţii de asistenţă şi ocrotire afectează comportamentul acestora. În ipoteza acestei lucrări am considerat că reducerea urmării traumei psihice prin comunicare se poate manifesta prin contracararea particularităţilor psihologice de personalitate ale acestor tipuri de copii cum ar fi: stereotipiile, artificialitatea în acţiunile întreprinse, timiditatea, stările emoţionale, iritabilitatea, barajele afective şi stările anxioase, incapacitatea de adaptare, tendinţa spre vagabondaj, conduitele impulsive asociate cu descărcări afective violente, tulburările de comunicare, fragilitatea psihică, atitudinile defensive în relaţiile interumane, conflictualitatea în relaţionarea cu ceilalţi, etc.

Obiectivul central al lucrării este să stabilească, pe de o parte, barierele de comunicare în stresul posttraumatic şi, pe de altă parte, să găsească o listă de măsuri de eliminare a acestor bariere în cazul copiilor instituţionalizaţi. Deci, pornind de la sindromul dovedit al stresului posttraumatic voi încerca să găsesc o cale teoretică amplă referitoare la măsurile de contracarare, ca mai apoi să aplic aceste măsuri în cazuri concrete pentru a observa, pe viu, efectele de contracarare la copiii instituţionalizaţi, atât sub aspect teoretic, cât şi practic. Lucrarea va porni prin a evidenţia studiile teoretice asupra simptomelor şi condiţiilor asociate sindromului de stres posttraumatic, la copilul instituţionalizat, controversele cât şi studiile complementare asupra acestei ample teme. Apoi, prin partea de cercetare voi studia cazuri concrete de stres posttraumatic exprimat deopotrivă la nivelul performanţelor şcolare dar şi la nivelul comportamentelor de relaţie şcolară cât şi extraşcolară.

Măsura preventivă cea mai drastică se referă la neluarea măsurilor de contracarare şi care se pot solda, în cazul stresului provocat de evenimente traumatice în copilărie, cu efecte de durată şi care-l pot pune în dificultate, atât pe adolescent, cât şi pe omul adult.

În acest demers am pornit de le ideile de bază ale construcţiei lucrării de disertaţie şi pe care le pot sintetiza astfel:

- lucrarea constituie actul final al studiilor universitare de master;

- alegerea temei lucrării de disertaţie - din tematica orientativă propusă de catedrele facultăţii, dar, în acelaşi timp, adaptată la următoarele condiţii:

- activitatea viitoare ca beneficiar al studiilor de master – în activitatea profesională de consiliere psihologică a copiilor dintr-o instituţie şcolară preuniversitară;

- îmbunătăţirea activităţii de contracarare a stresului posttraumatic de către educatori (profesori, diriginţi, consilieri psihologici, directori educativi şi mediatori şcolari – în şcolile multietnice),

- posibilităţile personale de documentare, pentru această lucrare, sunt facilitate de cursuri de formare deja parcurse, material bibliografic existent în biblioteca şcolii unde profesez, cât şi cea personală, legate de tema aleasă; biblioteca judeţeană cuprinde , de asemenea, materiale complementare;

- disciplina din timpul studiilor la care am reuşit să obţin cele mai bune scoruri.

Toate aceste rezultate obţinute prin studiul teoretic al lucrării, dar şi prin aplicarea practică a acestora se vor reflecta în concluziile, propunerile şi recomandările din finalul lucrării. Doresc să mulţumesc pe această cale profesorului coordonator, cadrelor didactice din „Liceul cu program sportiv – Slatina” – (unde activez) pentru sprijinul acordat în demersul realizării şi finalizării acestei lucrări !

Preview document

Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 1
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 2
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 3
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 4
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 5
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 6
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 7
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 8
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 9
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 10
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 11
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 12
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 13
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 14
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 15
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 16
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 17
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 18
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 19
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 20
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 21
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 22
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 23
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 24
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 25
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 26
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 27
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 28
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 29
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 30
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 31
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 32
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 33
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 34
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 35
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 36
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 37
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 38
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 39
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 40
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 41
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 42
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 43
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 44
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 45
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 46
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 47
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 48
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 49
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 50
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 51
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 52
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 53
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 54
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 55
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 56
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 57
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 58
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 59
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 60
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 61
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 62
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 63
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 64
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 65
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 66
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 67
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 68
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 69
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 70
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 71
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 72
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 73
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 74
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 75
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 76
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 77
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 78
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 79
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 80
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 81
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 82
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 83
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 84
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 85
Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Bariere de Comunicare in Stresul Posttraumatic la Copilul Institutionalizat - Masuri de Contracarare.doc

Alții au mai descărcat și

Anxietatea Socială

Introducere Lucrarea de faţă prezintă sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate vizând problematica anxietăţii sociale,...

Abandonul Familial

A R G U M E N T Este natural să-ţi iubeşti copii, nimeni nu se îndoieşte de existenţa instinctului matern şi fie încununat sau nu cu titlul de...

Drogurile în Lumea Adolescentină

Introducere Actualitatea. Lumea actuală presupune multe solicitări faţă de tinerii adolescenţi care devin aşa numiţii sclavi ai dependenţei de...

Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic

INTRODUCERE Personalitatea este unitatea bio- psiho- socială constituită în procesul adaptării individului la mediu şi care determină un mod...

Aspecte Teoretice și Sociale ale Fobiei Sociale

INTRODUCERE În lucrarea care urmează m-am referit asupra cunoştinţelor recente în ceea ce priveşte tratarea fobiei sociale. Mai precis, m-am...

Profilul de Personalitate și Psihodiagnoză la Adolescenții Depresivi Formă Ușoară sau Severă

ARGUMENT În alegerea temei propuse pentru aceasta lucrare, au fost determinante câteva motive care au constituit un temei al reflecţiei şi...

Monitorizarea mass-mediei din România în vederea identificării mesajelor de tip informare, consiliere și orientare

Lucrarea prezintă caracteristici şi conţinuturi ale producţiilor mass-media, în general, şi de televiziune, în special, din România, cu mesaje...

Influențe ale relației terapeut-pacient

INTRODUCERE Lucrarea de faţă tratează relaţia dintre terapeut şi pacient, obiectivele terapiei şi face o diferenţiere a relaţiei dintre pacient şi...

Ai nevoie de altceva?