Toate disertatiile din domeniul Psihopedagogie

 • Alegerea carierei de catre adolescenti

  Introducere „ Adolescența este pasărea care zboară uneori cu capul în nori și uneori prea aproape de pământ ” (Victoria Morozan) Am optat pentru această temă, plecând de la ideea că alegerea carierei la adolescenți este o problemă și o acțiune complexă , de o importantă majoră pentru societate ,în măsura în care în funcție de deciziile acestor tineri ,piața muncii de mâine are asigurată forța de muncă și specialiștii .Problema alegerii profesiei debutează în jurul vîrstei de patru sau...

 • Dezvoltarea personalitatii in invatamantul primar

  ARGUMENT Personalitatea este calitatea cea mai valoroasă pe care individul și-o însușește prin autocunoaștere,prin efort propriu,prin dorința de a se autodepăși. Fiecare om are personalitatea sa.Caracteristicile personale sunt observate încă de la copiii mici.Bazele personalității se pun încă de la vârsta preșcolară,atunci când se conturează trăsăturile de caracter și cele temperamentale. Personalitatea este,în esență,un termen extins,care este folosit în viața cotidiană. Ceea ce este...

 • Cauze si consecinte ale insuccesului scolar in ciclul primar

  CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 IMPORTANȚA TEMEI Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care le-au succedat acumulând o experiență cu totul deosebită în domeniul instruirii. Formarea este o sarcină complexă care implică o mare răspundere și trebuie realizată fără rebuturi sau pierderi de valori umane. Îndeplinirea acestei misiuni nobile, cu dezideratul său major de a ameliora progresiv capacitatea de adaptare a omului la cerințele impuse de...

 • Prevenirea conflictelor scoala-familie prin consilierea parintilor

  INTRODUCERE Eliberată de constrângerile politice, educaţia îşi descoperă în mod necesar şi dimensiunea sa de consiliere în interacţiune cu cea de informare şi formare a personalităţii umane, cu cea de mediere a transformărilor sociale, cu cea de gestionare şi soluţionare a problematicii educaţionale. Planurile cadru ale învăţământului românesc după 1995, când este publicată noua Lege a învăţământului introduc o nouă disciplină şcolară „Consiliere şi Orientare”, începând de la clasa I până...

 • Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare

  ARGUMENT Identificarea stilurilor de învăţare şi a stilurilor cognitive se impune ca necesitate în vederea optimizării stilurilor de predare şi pentru accelerarea actului învăţării. Cercetările au relevat faptul că oamenii învaţă în moduri diferite, fiecare având un stil propriu de învăţare. Totuşi există oameni care sunt apropiaţi prin modalitatea de procesare a datelor şi pot fi grupaţi după anumite caracteristici ale comportamentului de învăţare. Aşa cum în câmp didactic putem vorbi de...

 • Psihopedagogie

  1. INTRODUCERE În prezent, alegerea unui drum de viaţă, care să asigure şi să răspundă tuturor exigenţelor legate de integrarea socio-profesională a individului, de dezvoltarea şi valorizarea sa pe planuri multiple, a devenit una dintre preocupările majore ale tuturor membrilor societății noastre și în special a copiilor din clasa a 8-a. Societatea contemporană, în dezvoltarea sa accelerată, a complicat foarte mult luarea celei mai bune decizii privind alegerea sau schimbarea carierei, atât...

 • Rolul Familiei in Integrarea Sociala a Copiilor si Cerintele Educationale Speciale

  1. Familia, structura si functiile familiei In societatile moderne, familia reprezinta “nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai largi, in sensul ca toate celelalte institutii depind de influentele acesteia” (W. Good). De aici, rolul primordial universal si permanent al familiei, ca si numeroase si importante consecinte in cele mai variate domenii socio-culturale. Malinovski (1944) considera ca educatia, este una dintre nevoile fundamentale, alaturi de nevoia de...

 • Limbajul si Metodica Dezvoltarii Vorbirii

  INTRODUCERE Tulburarea de limbaj poate constitui un factor stresant, atunci când subiectul nu găseşte înţelegerea necesară faţă de dificultatea sa în vorbire sau când acesta nu întrevede perspectiva corectării ei. În asemenea situaţii, subiectul trăieşte emoţii-şoc, stări prelungite şi dureroase, manifestă nesiguranţă nu numai în vorbire, dar şi în alte activităţi; apare surmenajul fizic şi intelectual, care îşi pune amprenta pe întreaga sa activitate. În cazurile mai grave sau prin...

 • Disfunctionalitatile si Managementul Conflictului Scolar

  Găsirea modalităţilor prin care performanţa oamenilor poate fi amplificată constituie una din problemele cu care se confruntă, printre multe altele, şi unitaţile şcolare in societatea actuala. Stabilirea unor repere teoretice si practice care sa favorizeze dezvoltarea spiritului de echipă este piatra unghiulara in rezolvarea diverselor probleme cu care se confrunta echipa manageriala a unei scoli in toate situatiile şi activitaţile întreprinse. Am ales aceasta temă, referitoare la...