Dezvoltarea personalitatii in invatamantul primar

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta disertatie trateaza Dezvoltarea personalitatii in invatamantul primar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 70 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Psihopedagogie

Cuprins

Argument ...pag.4
CAPITOLUL I - STRUCTURA ȘI DINAMICA PERSONALITĂȚII .pag.6
I.1.Subsistemele și componentele personalității
1.1.Conceptul de personalitate pag.7
1.2.Temperamentul ..pag.10
1.3.Caracterul ...pag.14
1.4.Aptitudinile .. .pag.17
I.2.Învățarea ca premisă a formării și dezvoltării personalității ...pag.21
I.3.Dimensiunea creativă a personalității:formare,dezvoltare,exprimare,afirmare pag.26
I.4.Climatul educativ și efectul său asupra formării și dezvoltării personalității pag.30
CAPITOLUL II - METODE ȘI TEHNICI DE CUNOAȘTERE A PERSONALITĂȚII
II.1.Conceptul de metodă pag.33
II.2.Observația ..pag.35
II.3.Chestionarul ..pag.38
II.4.Experimentul psihopedagogic ..pag.40
II.5.Convorbirea ...pag.42
II.6.Analiza produselor activității ...pag.44
II.7.Autocaracterizarea pag.46
II.8.Fișa psihopedagogică pag.47
II.9.Tehnici sociometrice-testul sociometric ..pag.49
CAPITOLUL III - METODOLOGIA CERCETĂRII
Consilierea școlarilor mici cu stimă de sine scăzută pag.51
III.1.Scopul cercetării pag.52
III.2.Obiectivele cercetării .pag.52
III.3.Ipoteza de lucru .pag.52
III.4.Variabilele cercetării .pag.52
III.5.Instrumente și metode de cercetare .pag.52
III.6.Eșantionul cercetării ..pag.53
III.7.Etapele cercetării pag.53
III.8.Concluzii și recomandări ...pag.65
BIBLIOGRAFIE .pag.66
ANEXE .pag.67a

Extras din document

ARGUMENT

Personalitatea este calitatea cea mai valoroasă pe care individul și-o însușește prin autocunoaștere,prin efort propriu,prin dorința de a se autodepăși.

Fiecare om are personalitatea sa.Caracteristicile personale sunt observate încă de la copiii mici.Bazele personalității se pun încă de la vârsta preșcolară,atunci când se conturează trăsăturile de caracter și cele temperamentale.

Personalitatea este,în esență,un termen extins,care este folosit în viața cotidiană.

Ceea ce este omul, ce gândește că este el, ce dorește să fie, ce gândește despre alții, ce crede el că ceilalți gândesc despre el reprezintă elemente sau un mod particular de a se integra și acționa ca atare. În relațiile interpersonale este important doar modul cum omul se manifestă în realitate, ci cum se comportă el in contact cu cei din jur. Cu alte cuvinte este important să avem în vedere acele caracteristici care se exteriorizează.

Am ales această temă deoarece am vrut să îmi răspund la unele întrebări și anume:„De ce acționăm,judecăm sau percepem anumite lucruri într-un anumit fel? Ce-i face pe cei apropiați nouă(frați,surori) să fie diferiți față de noi,dacă au crescut în același mediu?Justificările pe care le obținem duc la trei concepte și anume: structură,proces,dezvoltare.În urma documentării specifice am dobândit un mic bagaj de informații pentru anevoioasa și continua menire de a cunoaște personalitatea.

Intrarea în școală reprezintă un eveniment important în viața copilului.Apariția învățătorului,a unui program,a unor noi sarcini(temele pentru acasă,învățarea) ajută la dezvoltarea personalității,a proceselor psihice.Personalitatea comportamentelor acestuia impune sarcini complexe pentru cadrul didactic.Pentru o bună desfășurare a procesului instructiv-educativ,este necesar să se cunoască temperamentele,aptitudinile elevilor.Elevul se implică în activitatea de învațare nu doar cu memoria sau atenția sau doar cu gândirea,ci și cu o altă structură psihică și anume personalitatea.

Recunoașterea,afirmarea și aprecierea primelor aptitudini reprezintă un interes deosebit pentru cadrul didactic.Anumite activități pot identifica aptitudini,iar școala are datoria să ofere aceste activități astfel încât școlarul de vârstă mică sa își poată manifesta aceste aptitudini.

Contactul școlarilor mici cu literatura le oferă o multitudine de exemple și modele de viață.Datorită dezvoltării logice,a capacității de judecată ia naătere concpția dspre lume și viață,se formează capacitatea de a-și planifica activitatea,de a-și dirija comportamentul.

De multe ori când se invocă „personalitatea copilului",se vorbește depre cu totul altceva:încăpțânare, neputința părintelui de a comunica cu propriul copil,nerăbdare,toleranță,reacții adaptative distincte, etc. Acestea nu sunt calități sau defecte, însă părinții se referă la ele ca și cum ar fi. Atunci ei încep lupta cu o parte dintre trăsăturile copilului,să caute să le schimbe iar rezultatul este dezamăgitor atunci când nu pot.Copiii trebuie ajutați deoarece în unele cazuri,părinții sunt cei care fac greșeli în educarea lor.În aceste cazuri,copiii sunt nehotărâți în ceea ce privește binele și răul,au un comportament neechilibrat,nu pot lua decizii în anumite situații. .

Să ținem cont de nevoile copilului,să-l respectăm ca individ distinct, cu nevoile si dorințele sale, cu preferințele și atitudinile sale reprezintă un mod de a-i permite să îsi dezvolte personalitatea într-un cadru armonios.

Personalitatea este unică.Sesizăm asemănări între oameni,însă constatăm că dispun de unele însușiri care îi deosebesc de cei din jurul lor.

De asemenea,stima de sine reprezintă un element important al personalității,La noi în țară se insistă foarte mult pe cultivarea stimei de sine.Trebuie să acordăm o mai mare atenție formării elevilor.A ridica nivelul stimei de sine înseamnă a-i ajuta pe școlarii mici să își formeze o imagine de sine pozitivă.Această imagine îl va ajuta să își păstreze stabilitatea. Ceea ce la prima vedere poate însemna un aspect negativ de comportament nu reprezintă decât o etapă normală,obișnuită de câștigare,de întărire și stabilizare a identității sale.

De aceea consider că este important să știm cum este elevul nostru,să îl cunoaștem din punct de vedere al personalității sale și să facem efortul de a găsi o cale de comunicare chiar dacă personalitatea lui este diferită de a noastră.

Lucrarea de față este structurată în trei capitole,din care primele două tratează probleme teoretice cu privire la personalitate,la metodele de cunoaștere a personalității,iar în ultimul capitol am abordat stima de sine,un factor important în dezvoltarea personalității.În cadrul ccercetării am prezentat obiectivele,ipotezele de lucru,am aplicat elevilor de la clasa a III a un chestionar(Scala Rosenberg) și testul sociometric,comparând rezultatele pentru a identifica nivelul stimei de sine.În urma rezultatelor obținute,am întreprins o serie de activități în cadrul orelor de Consiliere și orientare,activități bazate pe jocul didactic cu scopul de a dezvolta stima de sine a școlarilor de vârstă mică.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dezvoltarea personalitatii in invatamantul primar.docx

Bibliografie

1. Allport,Gordon - Structura și dezvoltarea personalității - Editura Didactică și Pedagogică , București,1981
2. Băban,Adriana - Consiliere educațională - Editura Presa Universitară Clujeană,Cluj-Napoca,2001
3. Binet ,Alfred - Ideile moderne despre copil - Editura Didactică și Pedagogică, București,1975
4. Branden,Nathaniel - Cei șase stâlpi ai încrederii în sine - Editura Amsta Publishing,București,2008
5. Cosmovici, Andrei - Psihologie diferențială - Editura Universității Al.I.Cuza,Iași,1974
6. Cosmovici, Andrei - Psihologie generală - Editura Polirom, Iași, 1996
7. Cosmovici,Andrei,Iacob Luminița - Psihologie școlară - Editura Polirom , Iași ,1998
8. Crețu,Elvira - Psihopedagogie școlară pentru învățământul primar - Editura Aramis, București,1999
9. Cristea, Sorin - Dicționar de pedagogie - Grupul Editorial Litera, Chișinău ,2000
10. Cucoș , Constantin - Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice - Editura Polirom,Iași, 2005
11. Dafinoiu, Ion - Personalitatea.Metode calitative de abordare - Editura Polirom,Iași , 2002
12. Gagne, Robert - Condițile învățării - Editura Didactică și Pedagogică , București,1975
13. Godin ,Paul - Creșterea copilului în epoca școlară - Editura România Nouă, București, 1925
14. Golu, Mihai - Fundamentele psihologiei - Editura Fundația România de mâine ,București,2005
15. Matthews, Gerald - Psihologia personalității-trăsături,cauze,consecințe - Editura Polirom, Iași, 2005
16. Montessori, Maria - Descoperirea copilului - Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977
17. Perron, R. - Geneza persoanei - 1985
18. Popescu-Neveanu,Paul - Dicționar de pshologie - Editura Albatros , București , 1978
19. Sillamy, Norbert - Dicționar de psihologie - Larousse,Paris ,1995
20. Zlate , Mielu - Psihologia copilului-manual pentru clasa a XI a - Editura Didactică și Pedagogică, București, 1998