Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 39978
Mărime: 151.63KB (arhivat)
Cost: 15 puncte

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I Limbajul şi metodica dezvoltării vorbirii 5

1.1 Conceptul de limbaj 5

1.2 Limbajul şi gândirea 8

1.3 Funcţiile limbajului 17

1.4 Forme ale limbajului 20

Capitolul II Tulburările de limbaj 22

2.1 Cauzele apariţiei tulburărilor de vorbire 22

2.2 Tipologia tulburărilor de vorbire 25

2.3 Tulburările limbajului scris-citit 33

2.4 Relaţia dintre tulburările de pronunţie şi deficienţele limbajului scris 36

2.5 Efectele negative ale tulburărilor de limbaj în ceea ce priveşte comportamentul verbal şi psiho-afectiv 38

2.6 Influenţa tulburărilor de limbaj asupra randamentului şcolar 42

Capitolul III Dislexia 48

3.1 Simptomatologie 51

3.2 Clasificarea dislexiei 54

3.3 Factorii asociaţi dislexiei 55

3.4 Neuroanatomia şi activitatea cerebrală în cazul dislexiei 59

3.5 Valoarea cercetărilor în activitatea de citire de zi cu zi 63

3.6 Citirea adecvată şi dislexia înnăscută 69

Capitolul IV Strategii şi intervenţii 71

4.1 Metode şi procedee specifice logopedice 71

4.2 Optimizarea activităţilor de ordin instructiv-educative ale copiilor cu tulburări de limbaj

80

Capitolul V Dislexia – factor de influenţă al randamentului şcolar 84

5.1 Motivaţia alegerii temei şi obiectivele urmărite 88

5.2 Metodologia cercetării 89

5.2.1 Probe pentru cunoaşterea nivelului de dezvoltare a limbajului 90

5.3 Descrierea eşantionului 93

5.4 Rezultatele obţinute şi analiza lor 94

5.4.1 Situaţia şcolară 94

5.4.2 Rezultatele obţinute la probele de dezvoltare a limbajului 95

5.4.3 Compararea rezultatelor şcolare cu rezultatele obţinute la probele de dezvoltare a limbajului 96

5.5 Concluziile studiului şi modalităţile de intervenţie corectiv-recuperatorie 98

Concluzii şi propuneri 103

Bibliografie 107

Extras din document

INTRODUCERE

Tulburarea de limbaj poate constitui un factor stresant, atunci când subiectul nu găseşte înţelegerea necesară faţă de dificultatea sa în vorbire sau când acesta nu întrevede perspectiva corectării ei. În asemenea situaţii, subiectul trăieşte emoţii-şoc, stări prelungite şi dureroase, manifestă nesiguranţă nu numai în vorbire, dar şi în alte activităţi; apare surmenajul fizic şi intelectual, care îşi pune amprenta pe întreaga sa activitate. În cazurile mai grave sau prin existenţa şi a altor handicapuri, suferinţa psihică se accentuează prin instalarea nevrozei, a anxietăţii şi, ca urmare, se manifestă prin izolarea de colectiv şi prin fenomene de dezadaptare.

Din întregul areal de tulburari de limbaj, prezentul studiu are ca şi punct central problematica dislexiei. Aceasta este definită drept întârziere sau dezvoltare neobişnuită a abilităţilor de citire, cauzată de tulburări neurologice, aceasta prezentându-se, cel mai frecvent, drept un mod diferit de funcţionare. De facto, este o tulburare cu origini constituţionale manifestată printr-o dificultate în învăţarea scrisului, cititului în ciuda instrucţiei convenţional, în ciuda unei inteligenţe adecvate şi a unor oportunităţi socio-culturale. Creierul dislexicilor prezintă o activitate cerebrală de transmitere a impulsurilor nervoase diferită de a non-dislexicilor, ea prezentându-se mai puţin ordonată. Astfel, alegerea temei de studiu a fost una facilă şi de actualitate.

În acest context, lucrarea de faţă, structurată pe un număr de cinci capitole ample, este menită a pune în lumina o serie de informaţii legate de concepte, ideologii, perspective şi intervenţii ce sunt absolut necesare pentru soluţionarea cu un cât mai mare succes a tulburărilor de limbaj in genere şi în speţă a dislexiei.

Primul capitol al prezentului studiu, intitulat sugestiv „Limbajul şi metodica dezvoltării vorbirii” prezintă o serie de concepte şi teorii legate de ceea ce reprezintă, în general limbajul, punând un accent puternic pe concepte, funcţii şi forme ale acestuia cât şi pe puntea de legatură dintre sine şi gândire.

Cel de-al doilea capitol ce precede problematica limbajului, prezintă, la rândul său, un amplu spectru de informaţii vizând tulburările de limbaj şi modul în care acestea au impact asupra vieţii. Plecând de la cauza apariţiei acestora, de la o trecere în revistă a tipologiilor tulburărilor de vorbire dar şi de limbaj scris-citit, începe să prindă astfel contur prezentarea efectelor negative ale tulburărilor de limbaj în raport cu comportamentul de sorginte verbală şi psiho-afectivă. De asemenea, în concordanţă cu subiectului studiului de caz prezentat în cadrul lucrării, se prezintă o analiză a influenţei acestora asupra randamentului şcolar.

Capitolul cu numărul trei se conturează în jurul temei primordiale a studiului de faţă, tratând aspectele de natură simptomatică a dislexiei, reliefând o prezentare a ceea ce înseamnă clasificarea acestei tulburări de limbaj cât şi o serie de factori a căror existenţă poate fi asociată dislexiei. Ulterior, în cadrul acestei secţiuni, atenţia este concentrată asupra neuroanatomiei şi activităţii de natură cerebrală apărută în contextul dislexiei şi a valorii cercetărilor în activitatea de citire zilnică, fără a fi omisă analiza problematicii citirii adecvate şi a dislexiei înnăscute.

Intitulat „Strategii şi intervenţii”, penultimul capitol al studiului este centrat pe prezentarea unei serii de metodologii şi procedee de natură logopedică al căror aport este unul absolut necesar în cazul tulburărilor de natură dislexică, alături de aspecte legate de optimizarea acţiunilor de natură instructiv-educativă a copiilor aflaţi în astfel de situaţii.

Având ca şi premisă unul din subcapitolele anterioare şi anume pe acela menit să analizeze, din punct de vedere teoretic influenţa dislexiei în ceea ce priveşte randamentul şcolar, studiul de caz al lucrării de faţă este unul empiric, realizat prin intermediul metodelor cantitative dar şi calitative, mai exact aceea a aplicării de probe (prezentate în cadrul secţiunii de anexe a prezentei lucrări) unui eşantion format din 22 de subiecţi. Prin intermediul acestuia s-a încercat scoaterea în evidenţă, la nivel practic, a modalităţilor de intervenţie corectiv-recuperatorie.

Preview document

Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 1
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 2
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 3
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 4
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 5
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 6
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 7
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 8
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 9
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 10
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 11
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 12
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 13
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 14
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 15
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 16
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 17
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 18
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 19
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 20
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 21
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 22
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 23
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 24
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 25
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 26
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 27
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 28
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 29
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 30
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 31
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 32
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 33
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 34
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 35
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 36
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 37
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 38
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 39
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 40
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 41
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 42
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 43
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 44
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 45
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 46
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 47
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 48
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 49
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 50
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 51
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 52
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 53
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 54
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 55
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 56
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 57
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 58
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 59
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 60
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 61
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 62
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 63
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 64
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 65
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 66
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 67
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 68
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 69
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 70
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 71
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 72
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 73
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 74
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 75
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 76
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 77
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 78
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 79
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 80
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 81
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 82
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 83
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 84
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 85
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 86
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 87
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 88
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 89
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 90
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 91
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 92
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 93
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 94
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 95
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 96
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 97
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 98
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 99
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 100
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 101
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 102
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 103
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 104
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 105
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 106
Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Limbajul si Metodica Dezvoltarii Vorbirii.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Tulburările de Limbaj la Școlarul Mic

INTRODUCERE Motivaţia alegerii temei Comunicarea orală este o metodă cardinală în dezvoltarea personalităţii preşcolarilor. Limbajul îi coferă...

Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 IMPORTANȚA TEMEI Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care...

Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială

ARGUMENT Alegerea acestei teme de cercetare este fondată pe mai multe motive. Un prim motiv este dat de importanţa educaţiei văzută ca factor de...

Dezvoltarea personalității în învățământul primar

ARGUMENT Personalitatea este calitatea cea mai valoroasă pe care individul și-o însușește prin autocunoaștere,prin efort propriu,prin dorința de a...

Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale

1. Familia, structura si functiile familiei In societatile moderne, familia reprezinta “nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai...

Aspirații profesionale la copiii cu dislexie

ARGUMENT Atunci când ne alegem profesia trebuie sa ţinem cont de ceea ce ne place, ce ne oferă satisfacţii, să fim conştienţi pe ce drum pornim,...

Intervenția în tulburările de limbaj

1. TULBURĂRI ALE LIMBAJULUI, CAUZE, EVOLUŢIE Limbajul are o evoluţie spectaculoasă, la aceasta contribuind în general atât dezvoltarea...

Te-ar putea interesa și

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Tulburările de Limbaj la Școlarul Mic

INTRODUCERE Motivaţia alegerii temei Comunicarea orală este o metodă cardinală în dezvoltarea personalităţii preşcolarilor. Limbajul îi coferă...

Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz

Argument Politica şi practica educaţională din numeroase tări ale lumii este orientată în direcţia integrării copiilor cu cerinţe educative...

Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului

ARGUMENT Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În...

Formarea Deprinderilor de Exprimare Orală a Elevilor din Clasa a ii-a

ARGUMENT Statutul limbii române are o însemnatate deosebita în formarea si educarea mladitelor neamului. Limba noastra româneasca este atât de...

Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță

INTRODUCERE Limbajul este un mijloc de creaţie, de afirmare de sine, de adaptare şi de facilitare a relaţiilor sociale. Limbajul este strâns legat...

Logopedie - natura și clasificarea tulburărilor de limbaj, legile logopediei

LOGOPEDIE-NATURA ŞI CLASIFICAREA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ, LEGILE LOGOPEDIEI STUDIU DE CAZ REALIZAT PE ŞCOLARI LOGOPAŢI Logopedia, ca ştiinţă, s-a...

Dezvoltarea Abilității Creatoare a Preșcolarilor prin Modificarea Raportului educatoare-copil

Cap. I Importanţa teoretică şi practică a creativităţii în etapa actuală Perioada preşcolară constituie o etapă distinctă în procesul de instruire...

Ai nevoie de altceva?