Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților

Disertație
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 27322
Mărime: 310.47KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf univ dr M. Moraru
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PROGRAMUL DE STUDII MASTERAT MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

Cuprins

Introducere 6

Capitolul I. Statutul epistemiologic al consilierii educaţionale 9

I.1 Conceptul de consiliere 9

I.2 Tipuri şi forme ale consilierii educaţionale 16

I.2.1 Consilierea şcolară 16

I.2.2 Consilierea profesională 18

I.3 Principii şi obiective ale consilierii educaţionale 21

I.4 Factorii implicaţi în procesul de consiliere educaţională 27

I.4.1 Familia 28

I.4.2 Şcoala.30

I.4.3 Instituţiile (serviciile) specializate 32

Capitolul II. Prevenirea conflictelor şcoală-familie 34

II.1 Conceptul de conflict 34

II.2 Tipuri de conflict 38

II.3 Modalităţi de prevenire a conflictelor şcoală-familie 41

Capitolul III. Cercetare pedagogică: Program de consiliere educaţională a părinţilor privind prevenirea conflictelor şcoală-familie 52

III.1. Metodologia cercetarii 52

III.1.1. Obiectivele şi ipotezele cercetării 55

III.1.2. Prezentarea lotului de subiecți 56

III.1.3. Descrierea metodelor de cercetare 58

III.2. Rezultatele cercetării.62

III.2.1.Prezentarea rezultatelor probelor aplicate.62

III.2.2. Analiza, prelucrarea și interpretarea rezultatelor cercetării 68

III.2.3. Limitele cercetării 80

Concluzii şi perspective de valorificare a rezultatelor cercetării 81

Bibliografie 83

Anexe 84

Extras din document

INTRODUCERE

Eliberată de constrângerile politice, educaţia îşi descoperă în mod necesar şi dimensiunea sa de consiliere în interacţiune cu cea de informare şi formare a personalităţii umane, cu cea de mediere a transformărilor sociale, cu cea de gestionare şi soluţionare a problematicii educaţionale.

Planurile cadru ale învăţământului românesc după 1995, când este publicată noua Lege a învăţământului introduc o nouă disciplină şcolară „Consiliere şi Orientare”, începând de la clasa I până la clasa a XII-a. Dar deşi în felul acesta şcoala răspunde în mod adecvat şi practic nevoilor sociale de consiliere printr-o nouă disciplină de învăţământ aceasta este inclusă în ceea ce se numeşte curriculum la decizia şcolii, iar multe şcoli renunţă la ea sau o asimilează cu dirigenţia.

După Moraru Monica, “acţiunea de orientare şi consiliere a tinerilor pentru şcoală şi viaţa social-profesională nu a constituit pretutindeni şi în toate epocile istorice o problemă specifică. Primele dovezi despre interesul acordat pregătirii tinerilor pentru viaţă le găsim în scrierile câtorva dintre cei mai prestigioşi filosofi ai Greciei antice : Platon, Republica, Aristotel, Politica.”

În prezent consilierea psihopedagogică se fundamentează pe teoria umanistă a lui Carl Rogers (1961), unde problemele psihice nu sunt doar deficienţe şi tulburări, ci expresii ale nevoii de autocunoaştere, de întârire a Eu-lui, de adaptare şi dezvoltare personală. Relaţia dintre psiholog şi consiliat este una de respect, de încredere reciprocă care presupune implicarea activă şi responsabilă a ambelor părţi. Din această perspectivă, consilierea este acţiunea de ajutorare şi creditare a persoanei ca fiind capabilă :

• să-şi asume propria dezvoltare personală ;

• să prevină diverse tulburări şi disfuncţii ;

• să dezvolte strategii proprii de rezolvare a problemelor ;

• să dezvolte o imagine de sine pozitivă ;

• să-şi formeze o atitudine corectă faţă de ceilalţi ;

• să-şi valorizeze resursele.

O primă caracteristică a consilierii psihopedagogice este dată de tipul de persoane cărora le este adresată consilierea sau asistenţa. Consilierea vizează persoanlele ce nu prezintă tulburări psihice sau de personalitate, deficite intelectuale sau de altă natură. Ea facilitează, prin demersurile pe care le presupune, ca persoana să facă faţă mai eficient factorilor stresanţi, sarcinilor vieţii cotidiene şi, astfel, să îmbunătăţească calitatea vieţii în relaţiile cu ceilalţi semeni.

A doua caracteristică definitorie pentru consilierea psihopedagogică este dată de faptul că asistenţa pe care o oferă utilizează un model educaţional şi un model al dezvoltării inter(personale). Sarcina consilierului este de a învăţa persoana/ grupul să adopte noi strategii comportamentale, să îşi valorizeze potenţialul existent, să îşi dezvolte noi atitudini şi conduite adaptative.

Prevenţia problemelor ce pot perturba dezvoltarea şi funcţionarea armonioasă a persoanei este o altă caracteristică a consilierii psihopedagogice. Strategia de prevenţie constă în identificarea situaţiilor problematice, condiţiilor de risc şi în acţionarea asupra lor înainte ca acestea să producă un impact negativ şi să declanşeze “crize” personale sau de grup.

Analizând, în registru comparativ, experimentele educaționale succedate în multimilenara istorie a umanității, se desprinde o singură concluzie: au devenit comunități de succes cele care au plecat de la premisa conform căreia sistemul de învățământ este un instrument al dezvoltării durabile și principala investiție strategică (Talcott Parson). În această logică, punerea în conjuncție a tinerei generații cu cele mai noi rezultate ale cercetării și profesionalizării, au permis, prin deschiderea comunitară realistă a ofertelor educative , adevărate miracole: cel nipon și cel german sunt doar două exemple, dar dintre cele mai convingătoare. Astfel, aceste țări, ieșite nu doar învinse, ci total dezarticulate din războiul mondial ”au câștigat pacea” printr-o investiție educativă făcută consecvent, sistematic și focalizată pe inovarea inclusiv a managementului educațional.

Consilierea psihopedagogică în şcoală trebuie să fie “unitatea a trei secvenţe operaţionale : diagnostic-constatativă, formativ-profilactică şi terapeutică- recuperatorie” (Golu, P.,1993). Consilierea reprezintă un proces de acordare a asistenţei psihopedagogice elevilor şi celorlalte persoane implicate în procesul educaţional.

Ch. Patterson susţine că acest proces dezvoltă o relaţie interpersonală între consilier şi unul sau mai mulţi clienţi (elevi, părinţi, profesori), folosind metode psihologice, derivate dintr-o cunoaştere sistematică a personalităţii umane. Acelaşi autor menţionează că scopul consilierii psihopedagogice este de a îmbunătăţi sănătatea mintală a consiliaţilor şi astfel de a provoca o schimbare voluntară în atitudinile şi comportamentul clientului.

În dezvoltarea şi menţinerea stării de bine un rol important îl are familia şi şcoală, însă, din păcate de cele mai multe ori, aceste instituţii generează şi întreţin condiţii nefavorabile. Astfel, ele subminează încrederea în sine a copiilor, îngrădesc autonomia şi independenţa elevilor, şablonează individualităţile, iniţiază competiţii neproductive în detrimentul cooperării, induc percepţii ameninţătoare asupra lumii şi vieţii. Focalizarea exclusivă a şcolii pe latura intelectuală şi pe performanţele elevilor sunt căi de diminuare a stării de bine şi de creştere a riscului pentru disfuncţii sau boli fizice şi psihice.

Bibliografie

„Parteneriatul educaţional”, Conf. univ. dr. Rodica Enache Epstein şi colaboratorii săi (1997)

„Soluţii eficiente pentru prevenirea abandonului şcolar: costuri şi mecanisme”, realizat de UNICEF şi „Centrul Educaţia 2000+”

Băban, A. Petrovai, D. Lemeni, G. (2002). Consiliere si orientare. Ghidul profesorului. Bucuresti. Editura Humanitas Educațional.

Băban, A. (2001). Consiliere educaţională . Cluj-Napoca. Editura Psinet .

Belkin, G. S. (1984). Introducțion to Counseling. Wm. C. Brown, Dubuque.

Drăgan, I. Ozunu, D. Tomşa, G. (1996). Dicţionar de orientare şcolară şi profesională. Bucureşti. Editura Afelin.

Dumitru, I. (2008). Consiliere psihopedagogică. București. Editura Polirom.

Holban, I. (1978). Cunoaşterea elevilor – o sinteză a metodelor . Bucureşti. EDP.

Jigău, M. (2003). Consilierea carierei adulților . Bucuresti. Editura Afir.

Jigău, M. (2001). Consilierea carierei. Bucureşti. Editura Sigma.

M.E.C.T. (coord. Prof. univ. Dr. Marin Manolescu)., Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3 – 6 ani, 2008„Ghidul metodologic de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare”.

Moraru, M. (2004). Consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională. Constanţa. Editura Muntenia.

Moraru, M. (2013). Consiliere psihopedagogică. Constanţa. Editura Ovidius University Press.

Moraru, M. (2013) . Consiliere şi orientare. Elemente de formare a profesorilor, Constanţa. Editura Ovidius University Press.

Tomsa, Gh. (coord.). (1996). Dictionar de orientare școlară și profesională. București. Editura Afeliu.

Tomsa, Gh. (1999). Orientarea și dezvoltarea carierei la elevi. București. Casa de Editura și Presa Viața Românească.

Tomşa, Gh. (1999). Consilierea şi orientarea în şcoală. Bucureşti. Casa de Editură si Presa Viaţa Românească.

Zdrehus, C. (2004). Elemente de consiliere educațională. Oradea. Editura Universității din Oradea.

Zlate, M. (coord.) (2001). Psihologia la răspântia mileniilor. Editura Polirom.

Preview document

Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 1
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 2
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 3
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 4
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 5
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 6
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 7
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 8
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 9
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 10
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 11
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 12
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 13
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 14
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 15
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 16
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 17
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 18
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 19
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 20
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 21
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 22
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 23
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 24
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 25
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 26
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 27
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 28
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 29
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 30
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 31
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 32
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 33
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 34
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 35
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 36
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 37
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 38
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 39
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 40
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 41
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 42
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 43
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 44
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 45
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 46
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 47
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 48
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 49
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 50
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 51
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 52
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 53
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 54
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 55
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 56
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 57
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 58
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 59
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 60
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 61
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 62
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 63
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 64
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 65
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 66
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 67
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 68
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 69
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 70
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 71
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 72
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 73
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 74
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 75
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 76
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 77
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 78
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 79
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 80
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 81
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 82
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 83
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 84
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 85
Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Prevenirea conflictelor scoala-familie prin consilierea parintilor.doc

Alții au mai descărcat și

Modificarea Comportamentelor Deviante la Varsta Scolara Mica prin Terapii Educaționale

INTRODUCERE Eforturile ce se depun în perioada actuală pentru perfecţionarea şi modernizarea procesului educaţional constituie pe de o parte un...

Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare

Motto: ,, Evaluarea este cel mai puternic instrument politic în educaţie.” ( P.Broadfoot ) Motto: ,, Atâta timp cât instrucţia şi educaţia vor...

Tulburările de Limbaj la Școlarul Mic

INTRODUCERE Motivaţia alegerii temei Comunicarea orală este o metodă cardinală în dezvoltarea personalităţii preşcolarilor. Limbajul îi coferă...

Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 IMPORTANȚA TEMEI Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care...

Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală

INTRODUCERE Actualitatea temei este reprezentată de problema persoanei cu dizabilitate intelectuală care reprezintă o categorie a populaţiei cu o...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Dezvoltarea personalității în învățământul primar

ARGUMENT Personalitatea este calitatea cea mai valoroasă pe care individul și-o însușește prin autocunoaștere,prin efort propriu,prin dorința de a...

Relația Profesor Elev și Inadaptarea Școlară

Argument Actualitatea cercetării evoluţiei comportamentului deviant şi a verificării experimentale a eficienţei unor măsuri psihopedagogice de...

Te-ar putea interesa și

Fenomenul criminalității în răndul minorilor

Actualitatea temei. În prezent, societatea este contaminată de un rău cu care luptă dintodeauna - criminalitatea. Acest fenomen datorită...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Orientarea Profesională în Liceele Timișorene

Introducere Una dintre priorităţile şcolii româneşti, şi implicit ale societăţii noastre, o constituie orientarea profesională a elevilor....

Consilierea Persoanelor Aflate în Situații de Risc

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONSILIEREA 1.1. Repere teoretice privind consilierea În sens larg, consilierea reprezintă o acţiune...

Familia și Abandonul Școlar din Perspectiva Asistenței Sociale

ARGUMENT Demersul teoretic şi practic al lucrării de faţă converge către confirmarea ideii care reprezintă elementul catalizator al întregii...

Violența și agresivitatea în spațiul școlar

INTRODUCERE Tema aleasa pentru acesta lucrare sa născut din ideea că nicio violenţă asupra copiilor nu este justificată; si ca toate violenţele...

Metodologia cercetării în științele socio-umane la Școlile Generale nr.12 și nr.13 Municipiul Botoșani

Având în vedere că violenţa şcolară a fost abordată, în proiectul european privind violenţa coti-diană, ca formă particulară a violenţei cotidiene,...

Plan de Consiliere pentru Familiile cu Copii cu CES

Adolescenţii cu părinţi plecaţi la lucru în străinătate Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară, cu sau fără contracte de muncă, reprezintă...

Ai nevoie de altceva?