Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale

Disertație
6.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 36860
Mărime: 145.87KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Edward Sava

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ROLUL FAMILIEI ÎN INTEGRAREA SOCIALĂ A COPIILOR: ORGANIZAREA FAMILIEI PENTRU EDUCAREA COPIILOR

1.1. Structura şi funcţiile familiei

1.2. Rolul familiei în formarea personalităţii minorului

1.3. Socializarea ca proces de modelare a personalităţii

1.4. Forme ale socializării (delimitari conceptuale)

1.5. Socializarea în cadrul familiei

1.6. Consecinţe ale dezorganizării familiei

CAPITOLUL II. ASPECTE CONCRETE PRIVIND ROLUL FAMILIEI ÎN INTEGRAREA SOCIALĂ A COPIILOR: CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE

2.1. Factorii care condiţionează formarea relaţiilor preferenţiale

2.2. Rolul familiei în educarea copiilor pentru a interacţiona social

2.3. Educarea copilului pentru dezvoltarea relaţiilor interpersonale

2.4. Fenomene psihosociale si relatii preferentiale

2.5. Integrarea si reabilitarea copiilor cu C.E.S, plan de interventie pt integrarea in scoala de masa a copiilor cu CES.

2.6. Implicarea parintilor in educarea copiilor cu C.E.S

2.7. Educatia şi consilierea copiilor cu cerinte educationale speciale

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ: CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE ÎN EDUCAREA COPIILOR PENTRU RELAŢIILE CARE IAU NAŞTERE ÎN CADRUL GRUPULUI ŞCOLAR

3.1. Obiective, ipoteze şi metodologia cercetării

3.2. Obiectivele cercetării

3.2.1. Ipoteze de lucru

3.2.2.Metodologia cercetării

3.3. Date, rezultate, interpretarea rezultatelor şi concluzii

CONCLUZII

Extras din document

1. Familia, structura si functiile familiei

In societatile moderne, familia reprezinta “nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai largi, in sensul ca toate celelalte institutii depind de influentele acesteia” (W. Good). De aici, rolul primordial universal si permanent al familiei, ca si numeroase si importante consecinte in cele mai variate domenii socio-culturale. Malinovski (1944) considera ca educatia, este una dintre nevoile fundamentale, alaturi de nevoia de subzistenta, inrudire, adapost, protectie, activitate, igiena ale fiintei umane de pretutindeni si din totdeauna; familia (nucleara) reprezentand raspunsul cultural imediat la aceste nevoi.

In primii ani de viata, in care sunt asezate bazele personalitatii umane, familia reprezinta intreaga “societate” a copilului.

Familia reprezintă „o formă de comunitate umană alcătuită din doi sau mai mulţi indivizi, uniţi prin legături de căsătorie si/sau paterne, realizând, mai mult sau mai puţin latura biologică si/sau cea

psihosocială” (I. Mitrofan, C. Ciupercă, 1998, p.17)

Structura familiei

Componenţa numerică a familiei. O familie poate include între 3-4 persoane (ceea ce putem numi o familie restrânsă) şi 30-40 de persoane, uneori mai mult (familia extinsă). Numărul membrilor depinde de tipul societăţii (modernă sau tradiţională), de profilul

populaţiei (paşnică sau războinică, sedentară sau nomadă), de ocupaţiile dominante, de regimul proprietăţii etc. Un tip special, denaturat al familiei restrânse este astăzi, cu o incidenţă tot mai mare, familia monoparentală (formată din mamă cu copii sau, mai rar, din

tată şi copii); de asemenea, alte forme actuale ale familiei restrâse sunt cuplurile fără copii sau copiii instituţionalizaţi sau care trăiesc singuri, în grija bunicilor sau a altor rude.. Structura generaţională. Poate fi extinsă, incluzând mai mult de două generaţii, sau redusă la generaţia părinţilor şi copiilor.

Structura de roluri şi statusuri. Fiecare membru al familiei ocupă o anumită poziţie în raport cu celelalte care fac parte din acelaşi grup. Ierarhia familială este foarte clar şi, în acelaşi timp, solid constituită, din suprapuneri pe poziţii ce au la bază definiţii de vârstă,

sex, grad de rudenie. Aceste criterii ordonează şi structura de autoritate a familiei, care, la bază, cunoaşte două tipuri fundamentale, tradiţionale de propagare: autoritatea bărbatului asupra femeii şi autoritatea celor mai vârstnici asupra celor mai tineri, a părinţilor

asupra copiilor. Locuinţa, proiecţia spaţială a familiei. La fel cum satul, oraşul, cetatea, chiar teritoriul administrat de un stat sunt expresii ale spaţiului socializat, gospodăria şi locuinţa reprezintă expresia spaţială a familiei, neglijată de multe ori de către cercetători. Ca orice grup cu bază teritorială, a cărui stabilitate depinde de sedentarizarea, de civilizarea” unui anumit spaţiu, familia îşi construieşte, îşi proiectează prin locuinţă o bună parte din caracterele sale specifice. Locuinţa familială capătă importanţă o dată cu sedentarizarea

populaţiilor; acesta este modul de coexistenţă socială care furnizează criteriul descendenţei, al originii ca sursă a prestigiului social şi al rezidenţei ca nucleu al vieţii familiale şi referenţial al vieţii publice. Locuinţele sedentare au două dimensiuni fundamentale: casa, construcţia în care se adăpostesc membrii familiei şi o parte a bunurilor familiale şi pământul sau domeniul familial. Foarte importante sunt, în acest sistem al averii imobiliare, relaţiile de proprietate care pun în legătură familia şi locul de rezidenţă şi prin care se realizează socializarea (civilizarea) spaţiului locuit. Dacă spaţiul natural este neutru, omogen din punct de vedere al semnificaţiilor sociale, spaţiul socializat este structurat în funcţie de aceste semnificaţii, care pot fi economice (spaţiu destinat activităţilor economice, spaţiu destinat altor tipuri de activităţi), religioase (spaţiu sacru/profan), politice (spaţiu cucerit, spaţiu dobândit prin alianţe etc.), pur sociale (spaţiu rezervat femeilor, copiilor, bărbaţilor; spaţiul pentru primirea străinilor sau pentru adunarea celor ai casei etc.).

Preview document

Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 1
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 2
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 3
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 4
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 5
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 6
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 7
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 8
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 9
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 10
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 11
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 12
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 13
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 14
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 15
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 16
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 17
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 18
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 19
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 20
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 21
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 22
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 23
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 24
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 25
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 26
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 27
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 28
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 29
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 30
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 31
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 32
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 33
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 34
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 35
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 36
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 37
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 38
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 39
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 40
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 41
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 42
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 43
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 44
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 45
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 46
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 47
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 48
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 49
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 50
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 51
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 52
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 53
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 54
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 55
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 56
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 57
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 58
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 59
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 60
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 61
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 62
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 63
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 64
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 65
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 66
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 67
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 68
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 69
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 70
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 71
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 72
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 73
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 74
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 75
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 76
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 77
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 78
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 79
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 80
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 81
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 82
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 83
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 84
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 85
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 86
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 87
Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Rolul Familiei in Integrarea Sociala a Copiilor si Cerintele Educationale Speciale.docx

Alții au mai descărcat și

Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii

INTRODUCERE Tulburarea de limbaj poate constitui un factor stresant, atunci când subiectul nu găseşte înţelegerea necesară faţă de dificultatea sa...

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 IMPORTANȚA TEMEI Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care...

Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților

INTRODUCERE Eliberată de constrângerile politice, educaţia îşi descoperă în mod necesar şi dimensiunea sa de consiliere în interacţiune cu cea de...

Integrarea Școlară

ARGUMENT Această lucrare vizează o mai bună integrare a copiilor cu tulburări de limbaj în mediul şcolar. Societatea şi în special comunitatea...

Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei: “Omul nu poate urca sau coborî decât prin sine însuși” H. Lovinescu Atunci când definim educația, în...

Plan de Actiune a Scolii Calimanesti

CAP.I CONTEXTUL I.1.MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE " SOLUŢIILE NOASTRE SUNT OAMENII . NOI VĂ AJUTĂM SĂ VĂ REALIZAŢI CA OAMENI ." ŞANSE EGALE DE...

Studiu de Caz - Autism

B.R.-băiat , născut în Com.Oituz ,23 aprilie ,1996 Diagnosticul:1.Sd.autist prin discontact ; agresivitate psihică asupra propriei persoane ,...

Te-ar putea interesa și

Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz

Argument Politica şi practica educaţională din numeroase tări ale lumii este orientată în direcţia integrării copiilor cu cerinţe educative...

Retardul Mintal - Dezvoltarea Limbajului

Capitolul I. Aspecte teoretice ale conceptului de limbaj verbal la copiii cu retard mintal 1. Limbajul și gîndirea. Delimitări conceptuale...

Socializarea copilului preșcolar

ARGUMENT MOTTO: SĂ NU-I EDUCĂM PE COPIII NOSTRI PENTRU LUMEA DE AZI. ACEASTĂ LUME NU VA MAI EXISTA CÂND EI VOR FI MARI ŞI NIMIC NU NE PERMITE SĂ...

Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar

INTRODUCERE Realitatea de astăzi a societății românești, ne determină să recunoaștem, că pe lângă multe alte performanțe economice sau sociale...

Resocializarea Preadolescentilor - Probleme Specifice ale Consilierii

Introducere Analiza evoluţiilor specificesocietaţii actuale evidenţiază tendinţade extindere a fenomenelor de devianţă, delicvenţă,...

Atitudinea Cadrelor Didactice și a Părinților

INTRODUCERE Atitudinea societatii constituie nucleul în care termenul de handicap ia nastere. Privind din aceasta perspectiva, la acest nivel, se...

Asistența socială pentru copii cu CES

Introducere Problematica educaţiei integrate a devenit, cel puţin în ultimul deceniu, un domeniu de investigaţie prioritar şi pentru specialiştii...

Educația incluzivă - abordări teoretice și mecanisme de realizare

Introducere Una din legităţile lumii contemporane este schimbarea continuă şi permanentă a educaţiei, care prevede democratizarea ,diversificarea,...

Ai nevoie de altceva?