Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 27694
Mărime: 127.15KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Capitolul I Aspecte teoretice ale stilurilor de învăţare.4

1. Teorii privind definirea şi evaluarea stilurilor de învăţare.6

1.1. Introducere.6

1.2. Stilul de învăţat personal.6

1.2.1. Stilul de învăţare şi creierul.6

1.2.2. Dezvoltarea stilurilor de învăţat.7

1.2.3. Cele patru tipuri de elevi.8

1.3. Preferinţa emisferică cerebrală.9

1.3.1. Diferenţe între emisfera cerebrală dreaptă şi cea stângă.10

1.3.2. Utilizarea emisferelor cerebrale integrat.12

1.3.3. Preferinţe emisferice mixte stânga şi dreapta.14

1.4. Stilul optim de învăţat — superlegătura personală.14

1.4.1. Superlegătura personală.14

1.4.2. Avantajele cunoaşterii legăturii de învăţat optime.15

1.4.3. Descoperirea propriei superlegături.16

1.4.3.1. Elevii vizuali de emisferă stângă.17

1.4.3.2. Elevii vizuali de emisferă dreaptă.18

1.4.3.3. Elevii auditivi de emisferă stângă.20

1.4.3.4. Elevii auditivi de emisferă dreaptă.21

1.4.3.5. Elevii tactili de emisferă stângă.23

1.4.3.6. Elevii tactili de emisferă dreaptă.24

1.4.3.6. Elevii kinestezici de emisferă stângă.26

1.4.3.8. Elevii kinestezici de emisferă dreaptă.28

2. Sisteme reprezentaţionale în viziunea programării neuro-lingvistice.30

2.1. Repere conceptuale de bază în NLP.30

2.1.1. Modelarea şi programarea.31

2.1.2. Sisteme reprezentaţionale.32

2.1.2.1. Preferinţa senzorială şi sistemul de input.34

2.1.2.2. Sinesteziile.35

2.1.2.3. Suprapunerea sistemelor reprezentaţionale.36

2.1.2.4. Predicatele.36

2.1.2.5. Alţi indicatori de acces.37

2.1.3. Submodalităţi.38

2.1.4 Elicitarea şi calibrarea.40

2.2. NLP şi domeniul educaţional — învăţarea ca modelare.41

Capitolul II Metodologia cercetării.44

1. Designul cercetării.44

1. Obiectivele generale şi specifice.44

2. Ipotezele generale şi specifice.44

3. Participanţii la studiu.45

4. Modul de desfăşurare a cercetării.45

5. Instrumente de cercetare utilizate.45

5.1. Chestionare de evaluare a stilurilor de învăţare.46

5.2. Chestionare de evaluare a preferinţelor emisferice cerebrale.50

Capitolul III. Rezultarele cercetării

1. Interpretarea şi analiza statistică a rezultatelor obţinute.55

2. Metode de predare adecvate profilului claselor de elevi investigaţi.65

Capitolul IV. Concluzii.69

1. Concluziile cercetării.69

2.Noutatea cercetării. 70

3. Cercetări pentru viitor.70

Bibliografie.72

Anexe.73

Extras din document

ARGUMENT

Identificarea stilurilor de învăţare şi a stilurilor cognitive se impune ca necesitate în vederea optimizării stilurilor de predare şi pentru accelerarea actului învăţării. Cercetările au relevat faptul că oamenii învaţă în moduri diferite, fiecare având un stil propriu de învăţare. Totuşi există oameni care sunt apropiaţi prin modalitatea de procesare a datelor şi pot fi grupaţi după anumite caracteristici ale comportamentului de învăţare.

Aşa cum în câmp didactic putem vorbi de un stil de învăţare al elevilor ce influenţează rezultatele învăţării, formarea şi dezvoltarea competenţelor, asimilarea cunoştinţelor şi fixarea acestora în memoria de lungă durată, la fel de potrivit putem vorbi şi de o anumită manieră de a preda a profesorului, care variază şi ea în funcţie de varietatea de factori interni şi externi. Pentru a putea furniza metode de predare adecvate şi materiale didactice corespunzătoare, profesorul trebuie să cunoască stilul cognitiv, adică predominanţa emisferică cerebrală, şi stilul de învăţare predominant. Pe de altă parte, nu putem vorbi de un stil de învăţare pur, ci o combinaţie a lor. Adesea unul dintre ele este predominant dar pot fi şi combinaţii echilibrate.

Alături de necesitatea conştientizării propriului stil de învăţare este necesară optimizarea şi îmbogăţirea continuă a acestora, întrucât tot timpul elevul trebuie să apeleze la strategii, tehnici care aparţin sau nu propriului stil de învăţare, pentru a depăşi obstacolele învăţării.

Identificarea stilurilor de învăţare şi superlegătura cu emisfera cerebrală predominantă mă preocupă în mod deosebit deoarece lucrez ca profesoară de engleză la Grupul Şcolar Agricol Bistriţa şi doresc să îmbunătăţesc performanţele şcolare ale elevilor, îmbunătăţindu-mi în primul rând modul de predare. Considerăm că una dintre cele mai bune căi este adaptarea cursului la caracteristicile senzoriale şi cognitive ale elevilor.

Un alt motiv pentru care mă preocupă identificarea stilului de învăţare este pasiunea mea pentru programarea neurolingvistică (NLP) şi utilizarea strategiilor de dezvoltare personală prin NLP. În programarea neurolingvistică se subliniază importanţa depistării şi desigur, a utilizării canalelor senzoriale potrivite pentru o comunicare eficientă şi pentru a avea mai multă putere asupra situaţiilor din viaţa noastră.

CAPITOLUL I.

ASPECTE TEORETICE ALE STILURILOR DE ÎNVĂŢARE

1. Teorii privind definirea şi evaluarea stilurilor de învăţare

1.1. Introducere

Domeniul de cercetare al stilurilor de învăţare este foarte vast, dar oferă şi foarte multe confuzii din punct de vedere conceptual. Fiecare individ are un stil propriu de învăţare. În timp ce unii dezvoltă un anumit stil de învăţare predominant, alţii pot dezvolta şi utiliza două, trei sau chiar toate stilurile de învăţare în aceeaşi măsură, cu predominanţa uneia dintre ele. Pe lângă dimensiunea cognitivă în învăţare sunt implicate şi alte dimensiuni: cea afectivă, volitivă, instruirea, condiţii interne sau externe. Cunoaşterea stilurilor de învăţare şi a stilurilor cognitive optimizează actul învăţării şi al predării. Această ipoteză a dus la ample cercetări asupra stilurilor cognitive şi a stilurilor de învatare.

Modalităţile de explicare a condiţiilor în care se produce învăţarea şi posibilităţile de optimizare a actului învăţării sunt aportul exclusiv a teoriilor învăţării, care au generat diferite modele ale învăţării. Conturarea unei teorii a învăţării în funcţie de curentul psihologic sau pedagogic au condus la trasarea unui domeniu controversat, şi foarte des invocat, a stilurilor de învăţare, respectiv a stilurilor cognitive. Diverse abordări din psihologie şi-au lăsat amprenta asupra teoriilor învăţării, fiecare teorie având la bază concepţiile respectivului curent. Teorii privind definirea şi evaluarea stilurilor cognitive aduce în discuţie conceptele de stil de învăţare şi stil cognitiv. Astfel stilul de învăţare şi stilul cognitiv sunt concepte distincte, chiar dacă ele sunt adesea confundate. Desigur, stilurile cognitive influenţează stilul de învăţare, acestea din urmă contribuind la rândul său în mai mică sau mai mare măsură la sporirea eficienţei stimulilor cognitivi. Stilurile de învăţare pot evolua prin antrenament, pe baza experienţei. Conştientizarea existenţei unui stil de învăţare sau a altuia reprezintă o premisă a dezvoltării pentru un mai bun control al condiţiilor din realitatea imediată sau îndepărtată şi adaptarea la mediu. Un fapt care ar trebui luat în serios în cercetare se referă la măsura în care stilurile cognitive se reflectă în cardul stilurilor de învăţare, şi măsura în care stilurile de predare iau în considerare caracteristicile stilurilor cognitive mediate de tipurile de personalitate şi trăsăturile atitudinal valorice aferente în raport cu diverse tipuri de informaţie cu care persoana ia contact. Pentru ca informaţia cu care persoana intră în contact să devină operaţională şi să poată fi utilizată în mod personalizat în cadrul diverselor contexte şcolare, profesionale, se impune definirea şi evaluare a stilurilor cognitive, precum şi a celor de învăţare. Identificarea stilurilor cognitive, alături de variabilele mediatoare şi moderatoare specifice fiecăruia prin intermediul unui instrument psihologic valid care să deceleze pragmatic factorii care compun stilurile cognitive şi de învăţare se impune cu necesitate.

Bibliografie

1. Linksman, R., Învăţare rapidă, Editura Teora, Bucureşti, 1999

2. Neacşu, I, Metode şi tehnici de învăţate eficientă, Editura Militară, Bucureşti, 1990

3. Bodenhamer, B.G., Hall M.L., Manual de utilizare a creierului, vol.I, Editura Excalibur, Bucureşti, 2008

4. Bandler, R., Grinder, J., Structura magicului, Editura Excalibur, Bucureşti, 2007

5. Harmer, J., The practice of english language teaching, Editura Longman, Essex, 2001

6. Noveanu,E.P., Pană, L.I., Didactica limbilor moderne, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981

7.Bernat, S.E., Tehnica învăţării eficiente, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003

8.Botkin, J., Elmandjra, M. M., Orizontul fără limite a învăţării, Editura Politică, Bucureşti, 1981

9. Drapeau, C., Învaţă cum să înveţi repede, Editura Teora, Bucureşti, 2000

10.Atikson, R., Introducere în psihologie, Editura Tehnică, Bucureşti, 2002

Preview document

Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 1
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 2
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 3
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 4
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 5
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 6
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 7
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 8
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 9
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 10
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 11
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 12
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 13
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 14
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 15
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 16
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 17
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 18
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 19
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 20
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 21
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 22
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 23
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 24
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 25
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 26
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 27
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 28
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 29
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 30
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 31
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 32
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 33
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 34
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 35
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 36
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 37
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 38
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 39
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 40
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 41
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 42
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 43
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 44
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 45
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 46
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 47
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 48
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 49
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 50
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 51
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 52
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 53
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 54
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 55
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 56
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 57
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 58
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 59
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 60
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 61
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 62
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 63
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 64
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 65
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 66
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 67
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 68
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 69
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 70
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 71
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 72
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 73
Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Tipul Preferential Senzorial si Cerebral in Procesul de Predare.doc

Alții au mai descărcat și

Forme ale Epilepsiei la Copil

1. INTRODUCERE Epilepsia este o afectiune cunoscuta din cele mai vechi timpuri, descrieri si observatii pastrându-se înca de la Hippocrat. Cu...

Prevenirea conflictelor scoala-familie prin consilierea parintilor

INTRODUCERE Eliberată de constrângerile politice, educaţia îşi descoperă în mod necesar şi dimensiunea sa de consiliere în interacţiune cu cea de...

Psihologia Educatiei

Conceptul de învăţare Învăţarea nu este un fenomen specific uman, ci este prezentă şi la nivelul lumii animale, împletindu-se cu fenomenul...

Motivația învățării și reușita școlară

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei abordate. Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta...

Succesul și insuccesul școlar

Capitolul I Introducere Psihologia educaţiei este prin definiţie o ştiinţă aplicată. Acest lucru înseamnă că sintetizează şi integrează...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Psihomotricitatea și Personalitatea

S1. PERSONALITATEA Psihologia, studiind structurile, factorii determinativi si functiile personalitatii, apare ca singura stiinta legitimizata sa...

Psihologia Personalității

Multi studenti participa la primul lor curs de psihologie incitati de perspectiva de a învata totul despre personalitate - a lor sau a altora. Sunt...

Ai nevoie de altceva?