Toate disertatiile din domeniul Religie

 • Sfanta Treime

  INTRODUCERE Sfânta Treime constituie, temeiul de nezdruncinat al gândirii religioase, al evla¬viei, al vieţii duhovniceşti, al oricărei experienţe. Pe Ea o căutăm atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, atunci când căutăm plinătatea, sensul şi ţelul exis¬tenţei. Sfânta Treime se impune conştiinţei noastre religioase: potrivit Părintelui Florensky, gândirea umană nu are altă soluţie, pentru a găsi o stabilitate absolută, decât să accepte antinomia treimică. Res¬pingerea Treimii ca temei unic al...

 • Hristologia

  INTRODUCERE A vorbi despre Persoana lui Iisus Hristos, într-o lume, în care răul se acutizează pe zi ce trece, nu este un lucru uşor. Despre Iisus Hristos se vorbeşte la orice pas, se interpretează texte biblice, se face ştiinţă teologică, se evocă întâmplări actualizate din existenţa concretă, iar viaţa, cum observăm, este într-o derută existenţială extrem de tragică. Dumnezeirea lui Hristos şi umanitatea Sa în taina ipostatică cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt nu fac abstracţie de timpul...

 • Mesianismul

  INTRODUCERE Ideea mesianică ia naştere odată cu începutul neamului omenesc. Ceea ce a provocat doctrina despre reformatorul sufletului omenesc a fost necesitatea unei reacţii radicale împotriva factorilor ce au produs o atât de accentuată suferinţă socială. “Autorii cărţilor Vechiului Testament se fac ecoul voinţei divine şi vestesc treptat că omul va ieşi din acea stare de barbarie. Astfel, de la întâia carte a Vechiului Testament, persoana Mântuitorului promis se vede anunţată ca un fir...

 • Evolutia Crestina a Civilizatiei Daneze in Evul Mediu

  ARGUMENT Lucrarea de faţă este intenţia nedesimulată a interesului suscitat de către societatea daneză, în cadrul unei mobilităţi oferite de Universitatea Bucureşti, în care am avut oportunitatea să îi cunosc în mai de aproape pe cei ce îşi spun “urmaşii vikingilor”. Societatea daneză în însăşi structura ei atrage, dar cu atât mai mult cu cât ajungi să le cercetezi istoria şi modul de evoluţie din punct de vedere religios. Deşi în fază incipientă această problemă a religiozităţii nu era de...

 • Teme Biblice in Lumina Cercetarilor Stiintifice Actuale

  INTRODUCERE Actul creaţiei, în mod fundamental implică necesitatea unui sens profund. Este un sens semnificativ care va străbate întreaga istorie a creaţiei. Faptul că aparţinem creaţiei ne impune o sumă de întrebări asupra sensului existenţei noastre, a devenirii noastre în istorie, dar şi a devenirii cosmosului în care trăim. Creaţia presupune o legătură intrinsecă între Creator şi lume, iar sensul veritabil al creaţiei nu se poate împlini într-o manieră autonomă. Creaţia nu-şi poate găsi...

 • Crearea Lumii - Stiinta si Religie

  INTRODUCERE Dintotdeauna omul şi-a pus întrebarea cauzelor existenţei, a avut imboldul de a explica şi de a înţelege ceea ce este necunoscut sau dificil de înţeles. Orice folclor abundă în date şi informaţii despre originea şi istoria lumii. Cel mai adesea, existenţa lumii a fost considerată ca un fapt de la sine înţeles, întrucât lumea ar exista ca atare dintotdeauna. Despre originea omului au apărut nenumărate legende. Religii şi filozofii, din antichitate şi până astăzi, au adoptat...

 • Debutul Programelor Educationale Romanesti, Efect al Unirii cu Biserica Romei

  I. Introducere I.1. Prolog Una dintre componentele majore ale istoriei noastre moderne care a stârnit atâtea pasiuni şi dispute este, fără îndoială, Unirea religioasă a românilor transilvăneni din anii 1697-1700. A vorbi despre istoria Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică (BRU), înseamnă a vorbi despre însăşi emanciparea generală a românilor, mai ales a celor transilvăneni, înseamnă totodată a vorbi despre revigorarea culturalizatoare a spaţiului românesc transilvănean, dar şi a...

Pagina 2 din 2