Creștinismul în spațiul public european

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 49653
Mărime: 180.58KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I: RĂDĂCINILE CREȘTINE ALE EUROPEI 5

1. Creştinismul şi Europa 5

2. Creștinismul și modernitatea 8

CAPITOLUL II: EUROPA ȘI SECULARIZAREA 16

1. Secularizarea – istoria unui concept 16

2. Secularizarea și desacralizarea 27

CAPITOLUL III: MISIUNEA BISERICII ÎN EUROPA SECULARIZATĂ 34

1. Creștinismul pe harta Europei. O abordare social-teologică 34

2. Teologia socială ortodoxă – punte de dialog al Bisericii cu societatea 39

3. Democrația creștină – un model de cooperare a Statului cu Biserica 52

4. Dialogul interconfesional și interreligios – o necesitate misionară a Bisericilor în Europa 59

CAPITOLUL IV: BISERICA ORTODOXĂ ȘI CRIZA ECONOMICĂ 67

1. Criza economică actuală pe fundalul unei crize spirituale – lectura teologică a crizei economice 67

2. Criza financiar-economică. Atitudinea Bisericilor Ortodoxe locale 72

CONCLUZII 99

BIBLIOGRAFIE 103

CURRICULUM VITAE 110

DECLARAŢIE 111

Extras din document

INTRODUCERE

Misiunea creştină este trimiterea Bisericii în lume în vederea propovăduirii Evangheliei la toate neamurile şi a integrării oamenilor în Împărăţia lui Dumnezeu, întemeiată prin lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos, inaugurata ca arvuna sau ca anticipare a ei în istorie în Biserică, prin pogorârea Duhului Sfânt, care se va manifesta în plenitudinea ei la a doua venire a lui Hristos în slavă. Misiunea este o vocaţie apostolică a Bisericii. Ea comportă două aspecte esenţiale: unul strict de evanghelizare, adică propovăduirea orală a Evangheliei şi unul larg de mărturie, care se referă la totalitatea vieţii creştine: cult, taine, rugăciune, spiritualitate, diaconie.

Chemarea Bisericii astăzi nu este numai să cunoască lumea către care este trimisă, ci şi să vestească acesteia numele celui ce atât de mult a iubit lumea, “încât a dat pe Fiul Sau unul-născut, ca oricine crede în El sa nu moară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16). Aceasta lume nu poate fi definita exclusiv ca un “spaţiu de misiune” necreştin, ci, mai degrabă, ca situaţia umană în care Evanghelia lui Hristos nu a devenit încă o putere de împăcare şi de dreptate intre oameni. În acest sens, lumea se poate găsi în cadrul unei naţiuni sau culturi, în structurile moderne ale societăţii. Procesul de secularizare care însoţeşte civilizaţia tehnologică, folosirea ideologiei ca putere politică, toate acestea sunt semne ale lumii.

Lumea este o temă misionară deoarece venirea împărăţiei lui Dumnezeu este nedespărţită de luptele acestei lumi. Biserica este chemată nu numai sa dea un sens şi o interpretare adevărată evenimentelor care se produc în luptele oamenilor de azi şi sa proclame reconcilierea, ci ea are şi o sarcină profetică, aceea de a discerne unde lucrează puterile împărăţiei lui Dumnezeu şi unde sunt stabilite semnele ei ascunse.

Caracterul eclezial al misiunii nu trebuie să fie înţeles într-un sens instrumentalist sau eclesiomonist. Biserica nu este doar un simplu instrument al misiunii. Misiunea este un criteriu al Bisericii şi nu exista Biserică adevărată în afara misiunii. Cu toate acestea, în viziunea ortodoxa, Biserica reprezintă deja scopul misiunii, fiind în acelaşi timp, principiu şi condiţie a misiunii. Zidirea Trupului nu este însă un scop în sine, deoarece Biserica este nu numai “poporul lui Dumnezeu” adunat prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, ci şi semnul - sacramentul prezentei lui Dumnezeu pentru întreaga umanitate. Misiunea are un caracter eclesiocentric, dar nu eclesiomonistic, căci Biserica prin însăşi natura ei sacramentală, dă mărturie despre împărăţia lui Dumnezeu.

De asemenea, în configuraţia europeană contemporană raporturile între Stat şi Biserica, concepute la nivel naţional de o manieră mai mult sau mai puţin flexibilă, în funcţie de diversitatea religioasă existentă sunt, în cazul statelor membre ale Uniunii Europene, pe cale de a se transforma radical pe măsură ce modelul de integrare politică ales pentru această organizaţie avansează. Se impune prin urmare o reexaminare a situaţiei religiei prin plasarea la un nivel de discuţie european, ceea ce reprezintă o evidenţiere a particularităţilor naţionale, prin raportare la alte experienţe similare din ţări diferite. Reconfigurarea contemporană a religiei şi a politicii nu particularizează doar spaţiul european, ci descrie un proces mai amplu. Este cert însă că modelele naţionale alese pentru a descrie relaţiile stat - Biserică au o influenţă şi în afara spaţiului Uniunii Europene, ţinând cont de faptul că religiile creştine au o arie de acoperire şi o vocaţie universală care depăşeşte limitele spaţiului comunitar.

Această reconfigurare are loc în două contexte diferite. Primul, cel de avans în direcţia unei coordonări mai ample a politicilor naţionale în cadrul Uniunii Europene, a fost amintit mai sus. Cel de-al doilea, care se suprapune temporal peste cel dintâi, se referă la mutaţiile profunde în cadrul modernităţii, în general. Nu avem de-a face cu sfârşitul acestui proces, ci mai degrabă cu radicalizarea sa şi chiar, în viziunea unor autori, cu naşterea unei ultramodernităţi. Ultramodernitatea reprezintă spaţiul public în care tradiţiile religioase se află în imposibilitatea de a mai fi pe deplin relevante pentru cetăţeni, însă acelaşi fenomen are loc şi în ceea ce priveşte ideologiile politice în numele cărora se poate pretinde ataşamentul aceloraşi cetăţeni. Dacă acceptăm această paradigmă de interpretare, rolul religiilor în sfera publică pierde componenta sacră şi ideologică, fiind însă din ce în ce mai mult supus normativizării, ceea ce explică de altfel apariţia unor noi norme privind religia acceptate la nivel european. Acest proces nu este desigur linear: normativizarea nu priveşte practicile individuale, ci doar manifestările publice ale religiilor, constatare ce pare uneori ignorată şi care explică dezbaterile actuale în legătură cu acest subiect ce tind să se radicalizeze.

Preview document

Creștinismul în spațiul public european - Pagina 1
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 2
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 3
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 4
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 5
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 6
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 7
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 8
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 9
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 10
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 11
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 12
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 13
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 14
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 15
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 16
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 17
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 18
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 19
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 20
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 21
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 22
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 23
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 24
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 25
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 26
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 27
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 28
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 29
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 30
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 31
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 32
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 33
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 34
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 35
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 36
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 37
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 38
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 39
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 40
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 41
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 42
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 43
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 44
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 45
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 46
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 47
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 48
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 49
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 50
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 51
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 52
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 53
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 54
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 55
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 56
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 57
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 58
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 59
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 60
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 61
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 62
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 63
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 64
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 65
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 66
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 67
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 68
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 69
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 70
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 71
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 72
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 73
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 74
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 75
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 76
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 77
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 78
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 79
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 80
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 81
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 82
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 83
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 84
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 85
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 86
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 87
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 88
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 89
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 90
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 91
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 92
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 93
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 94
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 95
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 96
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 97
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 98
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 99
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 100
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 101
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 102
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 103
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 104
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 105
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 106
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 107
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 108
Creștinismul în spațiul public european - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Crestinismul in Spatiul Public European.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Biserica și statul ca doctrine politice

1. INTRODUCERE Există o criză integrală şi integratoare, un fel de „black hole”, care înghite, modifică şi apoi anihilează. Dinăuntrul vârtejului”...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Predica de pe munte - fericirile

Introducere Prima scriere a Noului Testament este Evanghelia după Matei. Este cea dintâi Evanghelie în ordine cronologică, după cum arată şi...

Invățături moral-sociale Desprinse din Cărțile Profeților Mici

I. Introducere I.1 Profeţii vestitori ai poruncilor divine Profetismul este o instituţie făgăduită poporului Israel din vremea lui Moise şi care...

Ecoteologia

INTRODUCERE Devine tot mai evident faptul că ceea ce numim "criză ecologică" este poate problema numărul unu cu care se confruntă societatea umană...

Asistență Socială în Biserica

De-a lungul istoriei umane, lumea a fost frământată de foarte multe crize: de la cea religioasă şi moral-spirituală, la cea socială şi politică,...

Te-ar putea interesa și

Mediul Cultural

1. INTRODUCERE Din perspectivă istorică, derularea afacerilor internaţioale prezintă caracteristici de continuitate, dar şi de specificitate...

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Teorii cu Privire la Modele de Cetățenie în Lumea Contemporană

I N T R O D U C E R E În abordarea tematicii cuprinse în titlul lucrării, s-a pornit de la faptul că cetăţenia este o paradigmă a ştiinţelor...

Bazele Conceptuale ale Europenismului

Cetatenia se afla în centrul dezbaterilor contemporane. Acest concept controversat si mobilizator are meritul de a exprima chintesenta gândirii...

De Recuperatione Terrae Sanctae de Pierre Dubois

Introducere. Uniunea Europeană are la bază democraţia şi drepturile omului. Pentru a putea transpune visul unei Europe puternice ca factor de...

Relații dintre limba română și latinitate

RELAŢIA DINTRE LIMBA ROMÂNĂ ŞI LATINITATE „Da, de la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi – din Dacia Traiană! Se cam ştersese diploma noastră...

Etică și legislație în comunicare și relații publice

Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii Specializarea: Comunicare şi Relaţii...

Ai nevoie de altceva?