Liturghie și Slujire Socială

Disertație
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 41704
Mărime: 158.98KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valciu Marian
Universitatea Valahia Targoviste

Cuprins

Cuprins

Preliminarii 3

Capitolul I: Sfanta Liturghie, centrul cultului divin public ortodox 5

1.1. Euharistia ca Taină a Bisericii. Perspectiva euharistică asupra Bisericii 5

1.2. Taina Euharistiei în viaţa credincioşilor 9

1.3. Liturghie/Euharistie şi eshatologie 13

1.4. Rolul catehetic al Sfintei Liturghii 16

Capitolul II: Temeiurile teologice ale slujirii sociale 27

2.1. Temeiurile teologice ale misiunii sociale ale Bisericii 27

2.2. Forme şi modele de misiune creştină 32

2.3. Slujirea socială sau diakonia Bisericii 34

Capitolul III: Slujirea socială ca şi componentă a slujirii Bisericii 41

3.1. Cele două dimensiuni ale slujirii: sacramentală şi socială 41

3.2. Nivelul parohial. Parohia ca „spital duhovnicesc” 43

3.3. Gândirea socială a Bisericii Ortodoxe. Cazul Bisericii Ortodoxe Ruse şi al Bisericii Ortodoxe Române 47

3.4. Gândirea socială a Bisericii Ortodoxe. Primatul persoanei 54

Capitolul IV: Liturghie şi filantropie 60

4.1. Euharistia – izvor al slujirii sociale şi taină a unităţii cu Hristos şi între oameni 60

4.2. Filantropia divină şi filantropia umană 66

4.3. „Liturghia după Sfânta Liturghie” sau unitatea dintre eclezial şi social 71

Capitolul V: Slujirea socială a Bisericii Ortodoxe Române în vremea noastră. Scopuri şi obeictive. 75

5.1. Slujirea socială a Bisericii Ortodoxe Române. Către o doctrină socială asumată 75

5.2. Parteneriatul Bisericii Ortodoxe Române cu Instituţiile Statului 78

Concluzii 82

Bibliografie 87

I. Surse patristice 87

II. Cărţi liturgice 87

III. Manuale şi dicţionare 87

IV. Cărţi de specialitate 88

V. Studii şi articole 91

Extras din document

Preliminarii

Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur – nu se poate ridica spre Dumnezeu decât împreună cu alţii. Aceasta pentru că omul nu este creat de Dumnezeu în izolare, ci după chipul Sfintei Treimi , adică cu deschidere spre comunitate şi spre comuniune în iubire, având în vedere că „Dumnezeu este iubire”.

Sub acest aspect, antropologia creştin îl plasează întotdeauna pe om numai în sfera comunităţii şi a comuniunii. De altfel, „nu este bine să fie omul singur”. Ajutorul pe potriva lui vizează nu atât satisfacerea unor nevoi de ordin temporal ori temporar, cât sprijinirea sa în demersul de a ajunge la starea de sfinţenie, adică la mântuire. În acord cu această accepţiune, viaţa trebuie înţeleasă ca fiind timpul mântuirii omului.

„În afara Bisericii nu există mântuire” permite înţelegerea faptului că mântuirea îşi găseşte spaţiu de manifestare şi de împropriere Biserica, Trupul lui Hristos în extensie . Dar istoria Bisericii este istoria creştinismului. În această istorie există mai multe etape, dintre care se evidenţiază – prin trăire şi prin asumare şi exprimare a credinţei în Hristos cel răstignit şi înviat – prima perioadă majoră, cunoscută în general ca Biserica primară.

Biserica devine, prin prisma aceasta, nu doar locul şi timpul unirii cu Dumnezeu, ci şi cel al mărturisirii lui Dumnezeu. Iar, potrivit descrierii pe care Mântuitorul o face Judecăţii de apoi (Mt. 25, 31 – 46), pe Dumnezeu îl mărturisim de fiecare dată când ne raportăm la semenii noştri care sunt şi ei, ca şi noi, purtători ai Duhului Sfânt şi ai chipului lui Dumnezeu.

Plecând de la acest fapt, încă de la început membrii Bisericii au manifestat grijă faţă de cei aflaţi în dificultate, înţelegând că răspunzând unor nevoi imperioase, chiar şi de ordin material sau trupesc, ea sprijină de fapt viaţa, adică drumul spre asemănarea cu Dumnezeu al celor aflaţi temporar în nevoi, indiferent de felul acestora.

Noțiunea de diaconie sau de slujire reprezintă una din ideile fundamentale ale „Sfintei Scripturi. în Sfânta Scriptura şi mai ales în Noul Testament se descoperă întreaga semnificație şi sensul deplin al diaconiei sau slujirii. Diaconia sau slujirea constituie noțiunea-cheie a acțiunii Bisericilor creștine de pretutindeni în raportul lor cu omul şi cu lumea, reprezintă o tema deosebita a învăţăturii neotestamentare şi patristice de totdeauna.

Diaconia sau teologia slujirii radiază din însăşi învăţătura trinitară despre Dumnezeu, deoarece Sfânta Treime constituie structura supremei iubiri şi slujiri. Dumnezeu-Tatăl prin actul creator şi purtarea Sa de grija fata de om şi fata de lume, Domnul Iisus Hristos, prin învăţătura şi activitatea Sa soteriologica, Duhul Sfânt, prin puterea Sa sfințitoare şi conducătoare spre adevăr şi mântuire, slujesc personal şi treimic, fără contenire, de la început. Teologia diaconiei se întemeiază astfel pe concepția trinitară despre Dumnezeu şi ocupa un loc central în revelația Noului Testament.

Capitolul I

Sfanta Liturghie, centrul cultului divin public ortodox

1.1. Euharistia ca Taină a Bisericii. Perspectiva euharistică asupra Bisericii

În studiul său “Euharistie şi sobornicitate” preotul profesor Georges Florovsky scrie:“În Euharistie se revelează nevăzut, dar real, plinătatea Bisericii. Orice Liturghie e săvârşită în legătură cu întreaga Biserică şi oarecum în numele ei, nu numai în numele poporului care stă de faţă… Fiindcă orice “Biserică mică” este nu doar o parte, ci imaginea concentrată a întregii Biserici, inseparabilă de unitatea şi plenitudinea ei. De aceea, în orice Liturghie e prezentă şi ia parte în chip mistic, dar real, întreaga Biserică. În rugăciunea euharistică Biserica se vede şi cunoaşte pe sine ca Trupul unic şi întreg al lui Hristos.”

Preview document

Liturghie și Slujire Socială - Pagina 1
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 2
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 3
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 4
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 5
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 6
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 7
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 8
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 9
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 10
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 11
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 12
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 13
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 14
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 15
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 16
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 17
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 18
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 19
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 20
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 21
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 22
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 23
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 24
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 25
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 26
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 27
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 28
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 29
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 30
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 31
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 32
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 33
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 34
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 35
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 36
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 37
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 38
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 39
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 40
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 41
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 42
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 43
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 44
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 45
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 46
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 47
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 48
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 49
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 50
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 51
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 52
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 53
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 54
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 55
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 56
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 57
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 58
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 59
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 60
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 61
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 62
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 63
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 64
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 65
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 66
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 67
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 68
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 69
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 70
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 71
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 72
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 73
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 74
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 75
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 76
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 77
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 78
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 79
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 80
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 81
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 82
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 83
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 84
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 85
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 86
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 87
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 88
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 89
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 90
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 91
Liturghie și Slujire Socială - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Liturghie si Slujire Sociala.doc

Alții au mai descărcat și

Educația copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur

Introducere Prin lucrarea de faţă “Educaţia copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre Sfântului Ioan Gură...

Lucrarea de dizertație - Religie

1. Jertfelnicul Vechiului Testament. Loc de întâlnire cu Dumnezeu În toate religiile au existat și exisă diverse locuri de cult, începând cu...

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Managementul în Biserică

Introducere Există diverse feluri de a ne raporta la Biserică. Din punct de vedere filosofic şi social ea poate fi analizată ca instituţie...

Preoția și viața bisericească a credincioșilor

Despre „ Teologia Pastorală” s-a scris şi se va mai scrie mult. Primind ca temă de „Disertaţie”, „Preocupările de Teologie Pastorală în paginile...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Asistență Socială în Biserica

De-a lungul istoriei umane, lumea a fost frământată de foarte multe crize: de la cea religioasă şi moral-spirituală, la cea socială şi politică,...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Sfânta Liturghie

PRELIMINARII Biserica este viaţa cea adevărată în comuniune cu izvorul vieţii, Dumnezeu, pe care omul a pierdut-o prin păcat şi pe care Hristos...

Raportul dintre Marta și Maria în creștinism

INTRODUCERE Raportul dintre Marta şi Maria în Ortodoxie este de fapt raportul dintre slujire şi contemplaţie, dintre partea activă şi cea aparent...

Preoția și viața bisericească a credincioșilor

Despre „ Teologia Pastorală” s-a scris şi se va mai scrie mult. Primind ca temă de „Disertaţie”, „Preocupările de Teologie Pastorală în paginile...

Asistență Socială în Biserica

De-a lungul istoriei umane, lumea a fost frământată de foarte multe crize: de la cea religioasă şi moral-spirituală, la cea socială şi politică,...

Istoria și evoluția Liturghiei

1. Denumirile Jertfei Euharistice Jertfa euharistică a Noului Legământ nu a fost cunoscută încă de la început sub denumirea de Liturghie. Înainte...

Pacea - obiectiv al misiunii Bisericii Ortodoxe Române

INTRODUCERE Una dintre marile probleme ale lumii contemporane este pacea. De rezolvarea ei depinde progresul material şi spiritual al umanităţii,...

Chipul contemporan al preotului, o viziune patristică

INTRODUCERE Şi în perioada anterioară lui 1948 se întâlnesc figuri de preoţi luminaţi şi însufleţiţi întru a-şi aduce păstoriţii în strânsă...

Ai nevoie de altceva?