Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane

Disertație
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 52267
Mărime: 184.06KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I: DRAGOSTE, FAMILIE, SEXUALITATE ŞI PROCREAŢIE 10

1. Dragostea, principiul fecund al unirii între persoane (de sex opus) 10

1.a. Persoana – tensiune spre comuniune 16

1.b. Sfânta Treime, structura supremei iubiri 18

1.c. Împlinirea persoanei umane prin dragoste în familia binecuvântată de Dumnezeu 21

2. Familia, spaţiul dragostei şi al sexualităţii 26

3. Sexualitatea umană, dimensiune constitutivă a persoanei 34

4. Dimensiunea procreativă a persoanei umane 37

5. Inseparabilitatea sexualităţii de procreaţie în familie 38

CAPITOLUL II: FIZIOLOGIA FECUNDAŢIEI ŞI EMBRIOGENEZA 42

1. Producerea gameţilor; De la ovulaţie la fecundaţie; Fecundaţia sau concepţia; De la concepţie la nidare 42

2. Dezvoltarea embrionului şi a fătului 48

CAPITOLUL III: DEMNITATEA ŞI STATUTUL EMBRIONULUI UMAN 55

1. Statutul ontologic 55

2. Statutul etic 62

3. Statutul juridic 71

4. Responsabilitatea omului faţă de “mugurele vieţii” 76

CAPITOLUL IV: CONTRACEPŢIA ŞI AVORTUL 79

1. Viziune ştiinţifică 79

2. Viziune teologico-antropologică 80

3. Viziune etică 83

CAPITOLUL V: EUGENIA ŞI CLONAREA 91

1. De la “homo sapiens la homo novus” cu ajutorul ştiinţei 91

2. Răspunsul creştin 94

3. Etic şi juridic 97

CAPITOLUL VI: PROCREAREA UMANĂ ASISTATĂ MEDICAL 98

1. Ştiinţa pentru viaţă 98

2. Viaţa cu ce preţ? 111

CONCLUZII 115

BIBLIOGRAFIE 119

Extras din document

INTRODUCERE

Referitor la Dumnezeu şi la om, teologia ortodoxă pleacă de la adevărul fundamental revelat că atât Dumnezeu cât şi omul sunt existenţe personale. Omul este persoana creată după chipul lui Dumnezeu, deci subiect deschis comuniunii iubitoare cu alte subiecte El este chemat în existenţă să dobândească asemănarea cu Dumnezeu, deci îndumnezeirea prin har. Demnitatea şi măreţia omului trebuie căutate în această calitate de a fi creat de Dumnezeu după chipul Său, deci în relaţie permanentă cu Dumnezeu şi cu creaţia, prin care omul va ajunge să dobândească asemănarea sau îndumnezeirea şi nemurirea.

Mărturisirea adevărului că omul este existenţa personală creat de Dumnezeu şi are în el viaţa ca dar al lui Dumnezeu destinată nemuririi. Aceasta înseamnă că orice fiinţă umană, primind viaţa de la Dumnezeu în momentul zămislirii, este persoană unică şi irepetabilă chemată să devină personalitate. În om, viaţa nu se poate separa de caracterul ei de persoană. Din acest motiv, indiferent de stadiile sale de dezvoltare, ebrionul uman ar trebui să fie ab initio intangibil, protejat şi ajutat să înainteze în viaţă, să devină o personalitate, ceea ce în religii ar echivala cu omul duhonicesc sau sfântul iar în ştiinţă cu omul de ştiinţă sau savantul.

În calitatea de ştiinţă bioetica s-a dezvoltat abia în a doua jumătate a secolului al XX- lea, începând cu anii 60 . Însă ca realitate care pune accentul pe implicaţiile morale ale atitudinii omului faţă de viaţa proprie cu începutul şi sfârşitul ei inerent, am putea spune că originile bioeticii urcă până în epoca creştinismului primar şi nu numai. În acest sens, ca model de atitudine morală faţă de suferinţa umană, avem până astăzi pilda „doctorilor fără de arginţi” Cosma, Damian, Chir, Ioan, Pantelimon etc. Este drept că anumite referiri şi prescripţii privind viaţa umană şi protejarea ei în anumite etape speciale ale începutului, dezvoltării şi finalităţii ei se pierd în negura istoriei. Ar fi suficient să ne referim aici doar la jurământul lui Hipocrat ca să înţelegem lucrul acesta. Dar, un accent cu totul special asupra importanţei valorii vieţii umane şi a moralităţii atitudinii faţă de ea, se pune de abia în creştinism, şi aceasta din perspectiva mântuirii în Hristos Dumnezeul-Om . Învierea lui Hristos, chezăşie şi anticipare a învierii noastre (I Cor. 15, 13-23), este cea care dă cu adevărat sens şi valoare efemerei vieţi umane, din perspectiva soteriologică a învierii şi veşniciei noastre.

Termenul de „bioetica” a apărut însă în anul 1970 şi este format din două cuvinte de origine greacă, bios, care înseamnă viaţă, şi ethos care înseamnă morală, etică. Etimologic, bioetica înseamnă etica vieţii. Ea se poate defini drept studiul sistematic al atitudinii şi comportamentului uman faţă de viaţă în general şi de viaţa umană în special, examinat în lumina valorilor şi a principiilor etice .

Preview document

Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 1
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 2
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 3
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 4
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 5
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 6
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 7
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 8
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 9
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 10
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 11
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 12
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 13
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 14
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 15
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 16
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 17
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 18
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 19
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 20
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 21
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 22
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 23
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 24
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 25
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 26
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 27
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 28
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 29
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 30
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 31
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 32
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 33
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 34
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 35
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 36
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 37
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 38
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 39
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 40
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 41
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 42
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 43
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 44
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 45
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 46
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 47
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 48
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 49
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 50
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 51
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 52
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 53
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 54
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 55
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 56
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 57
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 58
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 59
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 60
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 61
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 62
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 63
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 64
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 65
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 66
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 67
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 68
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 69
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 70
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 71
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 72
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 73
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 74
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 75
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 76
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 77
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 78
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 79
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 80
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 81
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 82
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 83
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 84
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 85
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 86
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 87
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 88
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 89
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 90
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 91
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 92
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 93
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 94
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 95
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 96
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 97
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 98
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 99
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 100
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 101
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 102
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 103
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 104
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 105
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 106
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 107
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 108
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 109
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 110
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 111
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 112
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 113
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 114
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 115
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 116
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 117
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 118
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 119
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 120
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 121
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 122
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 123
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 124
Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane - Pagina 125

Conținut arhivă zip

  • Probleme de Bioetica cu Privire la Inceputurile Vietii Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care preocupările faţă de lucrurile materiale şi trecătoare sunt prioritare, într-o lume pe care cu mândrie...

Epistola I către Corinteni

Introducere Cei doisprezece ucenici, pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales apostoli şi vestitori ai săi, au aplicat asupra Bisericii începătoare...

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru...

Responsabilizare, auto-responsabilizare și înduhovnicire în viața studentului teolog

Exemplu de Introducere Orice român şi bun creştin este dator, cred, să se îngrijească şi să cunoască istoria Bisericii sale naţionale şi istoria...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană

INTRODUCERE Între cele şapte taine liturgice se numără şi cele trei taine de iniţiere care sunt iniţiale creştinului: Botez, Mirungere şi...

Ai nevoie de altceva?