Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 41400
Mărime: 149.38KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Conf. Dr. Mihail Teodorescu

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I:VIZIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI RELIGIOASĂ ÎN PRIVINŢA CREĂRII LUMII 4

1. Creaţia lumii în Vechiul şi Noul testament 4

2. Creaţia lumii la Sfinţii Părinţi 9

3. Apariţia lumii în viziunea ştiinţifică 18

CAPITOLUL II:OMUL – CUNUNA CREAŢIEI 29

1. Crearea specială a lumii. Logosul Creator 29

2. Evoluţionismul speciilor 32

3. Omul – rezultat al evoluţiei naturale 46

4. Evoluţionism sau Creaţie? 55

CAPITOLUL III:PUNCTE COMUNE ÎNTRE ŞTIINŢĂ ŞI RELIGIE 60

1. Originea lumii 60

2. Originea omului 67

3. Cadrul natural al Creaţiei 78

CONCLUZII 87

BIBLIOGRAFIE 90

Extras din document

INTRODUCERE

Actul creaţiei, în mod fundamental implică necesitatea unui sens profund. Este un sens semnificativ care va străbate întreaga istorie a creaţiei. Faptul că aparţinem creaţiei ne impune o sumă de întrebări asupra sensului existenţei noastre, a devenirii noastre în istorie, dar şi a devenirii cosmosului în care trăim. Creaţia presupune o legătură intrinsecă între Creator şi lume, iar sensul veritabil al creaţiei nu se poate împlini într-o manieră autonomă. Creaţia nu-şi poate găsi adevărata ei vocaţie decât în Creatorul ei. Viziunea înrădăcinată în gândirea biblică şi patristică a fost perturbată în Occident, unde, de-a lungul vremii Biserica romano-catolică a încercat să adapteze credinţa creştină la diferite sisteme de gândire. Din acest motiv au apărut şi discrepanţe între Biserică şi ştiinţele naturale. O asemenea teologie a creaţiei, care nu se înrădăcinează în Revelaţie este sortită eşecului şi nu are cum să descopere sensul creaţiei.

Eroarea metodologiei occidentale este recunoscută chiar de către un teolog catolic: “Nu a trecut mult timp de când Biserica romano-catolică respingea în mod curent transformismul, din motive teologice şi în zilele noastre atitudinea este aceeaşi, dar când Evangheliei i se cer soluţii la probleme politice, economice sau sociale. Din această perspectivă oricine poate folosi Evanghelia pentru a-şi justifica propriile idei, cel mai adesea, acelea ale mediului social din care face parte. În aceste condiţii credinţa devine o ideologie, una printre multe altele. Dacă creştinii, neavând conştiinţa sensului creaţiei, insistă să ceară Evangheliei un limbaj politic sau economic, un limbaj cultural sau social şi cu o motivaţie mai puternică, un limbaj ştiinţific, vor adânci confuzia pe care noi o trăim deja”. 1

O teologie a creaţiei din perspectivă ortodoxă se va baza pe o hermeneutică biblică şi patristică, asumată în duhul Părinţilor. Nu ni se cere atât o acomodare a Sfintei Scripturi cu ultimele rezultate ale ştiinţei, cât un efort de curăţire a minţii pentru a putea fi în directă continuitate cu duhul Părinţilor. Nu e nevoie de o ajustare a minţii noastre la exigenţele veacului acestuia, ci de osteneala dobândirii minţii lui Hristos. Nu ne putem apropia în stare de necurăţie de dumnezeieştile Scripturi.

Doar o minte supusă metanoiei, prefăcută prin Duhul Sfânt are accesul la vederea duhovnicească a lumii. Numai cei obişnuiţi să aibă mintea lui Hristos se pot împărtăşi de adâncimea tainelor creaţiei.

CAPITOLUL I

VIZIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI RELIGIOASĂ ÎN PRIVINŢA CREĂRII LUMII

1. Creaţia lumii în Vechiul şi Noul testament

Este unanim recunoscut de bibliști că există două referate ale creației, respectiv Geneză 1-2,3 și Geneză 2,4/5-3,24. Acestea însă nu dăunează unității Bibliei, unității de sens a relatării creației, sensul acestei fiind acela că lumea și omul își au originea în Dumnezeu.

Potrivit primei relatări, creația este împărțită în șapte unități distincte, fiecare fiind marcată ca o “zi”. Ceea ce îl face pe N. M. Samuelson să remarce faptul că numirea de zi este convențională, fiind mai degrabă vorba de unități este analiza textuală a textului ebraic. El spune că nu este vorba de faptul că narațiunea biblică nu exprimă timpul, ci că o face folosindu-se de context sau de anumite adverbe de timp specifice, care însă lipsesc din relatarea creației. Verbele în acest text apar la infinitiv, participiu și perfect compus. Mai mult, imperfectul și perfectul se folosesc câteodată de conjuncția “waw” (ו), și este recunoscut în general de către specialiștii în ebraică biblică, că folosirea consecutivă a conjuncției “waw” modifică sensul verbului. Viziunea standard este că atunci când un verb la imperfect este folosit cu “waw” funcționează ca perfect, și invers, când un verb la perfect este folosit cu “waw” funcționează ca imperfect. Că perfectul/ imperfectul este folosit cu conjuncția “waw” sugerează că această folosire a verbului vrea să exprime ceva diferit decât ar exprima-o acțiunea la imperfect/perfect. Samuelson sugerează următoarele sensuri ale formelor verbului: în general, ceea ce aceste verbe exprimă este un proces orientat spre sfârșit. Perfectul exprimă un act stabil – o formă de acțiune care este constantă și nu se schimbă, și invers, imperfectul exprimă o acțiune dinamică – o formă de acțiune care e în schimbare. În ambele cazuri, ceea ce definește caracterul acțiunii este sfârșitul ei. În unele cazuri sfârșitul este finit, în altele infinit. Samuelson propune următoare concluzie: în cazul în care verbul nu are conjuncția “waw”, el exprimă o mișcare îndreptată spre un sfârșit finit, și invers, când verbul este însoțit de conjuncția “waw” exprimă o mișcare într-o direcție infinită.

Preview document

Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 1
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 2
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 3
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 4
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 5
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 6
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 7
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 8
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 9
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 10
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 11
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 12
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 13
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 14
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 15
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 16
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 17
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 18
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 19
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 20
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 21
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 22
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 23
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 24
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 25
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 26
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 27
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 28
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 29
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 30
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 31
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 32
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 33
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 34
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 35
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 36
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 37
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 38
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 39
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 40
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 41
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 42
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 43
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 44
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 45
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 46
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 47
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 48
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 49
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 50
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 51
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 52
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 53
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 54
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 55
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 56
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 57
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 58
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 59
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 60
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 61
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 62
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 63
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 64
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 65
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 66
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 67
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 68
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 69
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 70
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 71
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 72
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 73
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 74
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 75
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 76
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 77
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 78
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 79
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 80
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 81
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 82
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 83
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 84
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 85
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 86
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 87
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 88
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 89
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 90
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 91
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 92
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 93
Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Teme Biblice in Lumina Cercetarilor Stiintifice Actuale.doc

Alții au mai descărcat și

Educația copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur

Introducere Prin lucrarea de faţă “Educaţia copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre Sfântului Ioan Gură...

Linearitatea și Ciclicitatea Timpului din Perspectivă filosofic-religioasă

Linearitatea şi ciclicitatea timpului din perspectivă filosofic-religioasă Cu referire specială la proiecţiile „formei” timpului în arhitectura...

Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane

INTRODUCERE Referitor la Dumnezeu şi la om, teologia ortodoxă pleacă de la adevărul fundamental revelat că atât Dumnezeu cât şi omul sunt...

Aspectul Duhovnicesc al Cunoașterii Teologice

I.INTRODUCERE Sfârşitul secolului V a fost o perioadă de formare pentru teologia mistică, ca de altfel şi pentru alte domenii ale teologiei. Nu că...

Cugetarea la Moarte si la Judecata in Spiritualitatea Ortodoxa

INTRODUCERE În fiecare an, la scară planetară, mor aproximativ 50 de milioane de oameni. Dacă ne folosim de un calcul simplu, vom observa că media...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Doctrina Biblică a Raiului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Aspecte metodice 1.1. Definirea, delimitarea și încadrarea subiectului. Lucrarea de față tratează doctrina despre Rai...

Ai nevoie de altceva?