Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Rețele
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 10680
Mărime: 6.94MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi Facultatea de Ştiinţe Reale Catedra de informatică aplicată şi tehnologii informaţionale

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. 1. NIVELUL FIZIC. CODIFICAREA INFOTMAȚIEI 5
 3. 1.1. Codificarea informaţiei la transmitere 5
 4. 1.2. Clasificarea metodelor de codificare 8
 5. 1.3. Metoda de codificare digitală 10
 6. 1.2.1. Codul NRZ (Non Return to Zero) 11
 7. 1.2.2. Codul AMI (Alternate Mark Inversion) 12
 8. 1.2.3. Codul Manchester 14
 9. 1.2.4. Codul 2B1Q 15
 10. 1.4. Metoda de codificare analogică 16
 11. 1.4.1. Modulația în Amplitudă 17
 12. 1.4.2. Modulația în Frecvența 18
 13. 1.4.3. Modulația în Fază 20
 14. 1.4.4. Metode de modulație combinaționale 21
 15. 2. PRINCIPIUL DE ELABORARE A APLICAȚIEI”Codificarea informației” 24
 16. 2.1. Mediul de elaborare a aplicație 24
 17. 2.3. Structura aplicației elaborate 25
 18. 2.3. Principiul de lucru cu graficile 28
 19. 3. APLICAȚIA ”Codificare informației” 38
 20. 3.1. Funcționalitatea de bază a aplicației 38
 21. 3.2. Posibilitățile adăugătoare a aplicației 38
 22. 3.3. Utilizarea aplicației în studierea disciplinii speciale 39
 23. CONCLUZIE .40
 24. BIBLIOGRAFIEA 42

Extras din document

INTRODUCERE

La nivel fizic, unitatea de organizare a datelor este bitul. Biţii pot fi reprezentaţi şi transmişi printr-un canal de comunicaţie cu ajutorul semnalelor. Rolul fundamental al nivelului fizic este acela de a transforma semnalul în biţi. Ştiind că la nivel fizic se lucrează doar cu semnale, sunt importante mijloacele prin care biţii pot fi transmişi cît mai eficient.

În cele ce urmează vor fi prezentate diverse tehnici de dispozitive ce fac posibilă optimizarea transferului de biţi printr-un canal fizic.

O clasificare frecventă a semnatelor este cea analogică și ceadigitală. Semnalele digitale sunt discrete şi cuantizate, adică pot fi reprezentate prin numere cu un anumit nivel de precizie prestabilit.

De-a lungul timpului au existat numeroase forme de transport al informaţiei pe distanţe lungi. Fiecare dintre aceste metode avea o anumită formă de codificare a informaţiei. O clasificare a metodelor de codificare ale semnalelor fizice face parte din semnale digitale sunt:

• codul NRZ (Non Return to Zero);

• codul AMI (Alternate Mark Inversion) ;

• codul Manchester;

• codul 2B1Q.

O altă clasificare a metodelor de codificare a semnalelor fizice este codificarea analogică sau mai bine spus modulația analogică. Cîteva dintre aceste modulații sunt:

• Amplitudă;

• Frecvenţă;

• Fază;

• Fază și Frecventă;

• Aplitudine și Frecvenţă;

• Ampitudine și fază.

Scopul tezei de licenţă constă în studierea şi descrierea diferitor metode de codificare digitală și analogică a semnalului în reţele de calculatoare.

Obiectivile tezei anuale sunt:

• studierea literaturii de specialitate;

• clasificarea metodelor de codificarea informatiei;

• compararea si descrierea metodelor de codificarea digitala;

• compararea si descrierea metodelor de codificarea analogică.

Teza de licență este alcătuită din 3 capitole.

În primul capitol numit “nivelul fizic, codificarea informației”, sînt descrise noţiuni generale despre codificarea informatiei la transmitere,clasificarea metodelor de codificare, metoda de codificare digitală care conține subpunctele: codul NRZ (Non Return to Zero), AMI (Alternate Mark Inversion), Manchester, 2B1Q și metoda de codificare analogică care conține subpunctele; modulație de frecvență, modulație de amplitudă, modulație de fază și metode de modulație combinaționale.

În capitolul doi este descrisă principiul de elaborare a aplicației „Codificarea informaţiei”. În paragrafele din capitolul doi este descris mediul de elaborare a aplicaţiei, structura aplicației elaborate în limbajul C# şi principiul de lucru cu graficile codificarii digitale și codificării analogice.

În ultimul capitol a fost descrisă aplicația „Codificarea informaţiei” și anume paragrafele: funcționalitatea de bază a aplicației,posibilitățile adăugătoare a aplicației și in final utilizarea aplicației în studierea disciplinii speciale.

Teza de licență include 43 pagini, 29 figuri şi o listă din 19 surse bibliografice.

1. NIVELUL FIZIC. CODIFICAREA INFOTMAȚIEI

1.1. Codificarea informaţiei la transmitere

Nivelul fizic se ocupă de transmiterea datelor pe canalele (mediile) fizice specificând tipuri şi nivele de semnale, tipuri de modulaţie, coduri de linie, posibilităţi de conectare (mufe), modul de acces la mediu.

Transmiterea informaţiei la nivel fizic se face prin semnale electromagnetice (electrice, radio, microunde, optice). Semnalele pot fi analogice sau numerice, în banda de bază sau modulate (analogic sau numeric).

Un semnal purtător de informaţie este caracterizat de:

• nivelul de tensiune sau putere

• banda de frecvenţă

• tipul de modulaţie etc.

Canalul de transmisie reprezintă mediul fizic prin care are loc propagarea semnalelor informaţionale. Aceste medii pot fi sub formă de ghiduri de undă (cabluri, fibre optice) sau cu propagare în mediu deschis, neghidat (radio, satelit).

Un canal de transmisie este caracterizat de următorii parametrii mai importanţi:

• Banda de frecvenţă (banda de trecere), f, care reprezintă spectrul de frecvenţă în care nivelul semnalului nu scade sub o anumită valoare (de regulă 3dB din valoarea maximă). În unele cazuri banda se poate defini şi în funcţie de alţi parametrii (distorsiuni, eficienţa modulaţiei etc.).

• Zgomotul propriu reprezentând puterea electrică a tuturor perturbaţiilor existente în canal. Ele se manifestă ca nişte semnale aleatoare perturbatoare, care afectează calitatea semnalelor informaţionale. Semnalele utile, purtătoare de informaţie trebuie să aibă o putere mult mai mare decât zgomotele, adică să se asigure un raport semnal – zgomot (RSZ) suficient de mare

• Viteza maximă-de transfer a datelor cu N nivele discrete de tensiune (amplitudine), pe un canal cu banda de trecere f.

• Capacitatea de transmisie a unui canal de comunicaţii depinde de banda de trecere şi de raportul semnal – zgomot şi este dată de ecuaţia lui Shannon:

Preview document

Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 1
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 2
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 3
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 4
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 5
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 6
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 7
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 8
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 9
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 10
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 11
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 12
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 13
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 14
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 15
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 16
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 17
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 18
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 19
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 20
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 21
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 22
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 23
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 24
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 25
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 26
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 27
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 28
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 29
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 30
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 31
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 32
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 33
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 34
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 35
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 36
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 37
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 38
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 39
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 40
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 41
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 42
Studierea și Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitală și Analogică a Semnalului în Rețele de Calculatoare - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Studierea si Descriere Diferitor Metode de Codificare Digitala si Analogica a Semnalului in Retele de Calculatoare.docx

Alții au mai descărcat și

Optimizarea Rețelelor de Telecomunicații Aferente Sectorului Electroenergetic

Introducere.13 1. REŢELELE DE TELECOMUNICAŢII ŞI ESENŢA OPTIMIZĂRII LOR.16 2. PROBLEMA ŞI NECESITATEA OPTIMIZĂRII REŢELELOR DE TELECOMUNICAŢII...

Sistem pentru Măsurarea Legăturilor Bazate pe Fibră Optică

Introducere Comunicarea cu ajutorul luminii este un concept foarte vechi. Sistemele de comunicaţie pe cale optică sunt folosite de secole întregi,...

Televiziunea Digitală Terestră

1. Introducere Transmisia digitală reprezintă orice transmisie în care informaţia utilă este în format digital. Indiferent dacă este cazul unui...

Rețele de calculatoare

Un model de comunicatie - Sursa —Genereaza date care urmeaza a fi transmise - Transmitator —Converteste datele in semnale transmisibile -...

Soluții Flexibile pentru Supraveghere Video și Monitorizare de la Distanță

Supravegherea bazată pe IP oferă soluţii de calitate superioară pentru securitate si monitorizare de la distanţă, prin simpla conectare la o reţea...

Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire

1. UNITATEA DE STUDIU 1 - Concepte generale, clase de aplica.ii multimedia Cuprins 1.1. Introducere .. 4 1.2. Obiectivele .i competen.ele...

Întrebări licență rețele de calculatoare

protocol de nivel aplicatie este utilizat pentru a a translata nume de host (adrese URL) in adrese IP? DNS 2. Dati un exemplu de adresa valida de...

Totul despre rețele

TOTUL DESPRE RETELE Inceputul Retelele sunt clasificate in retele peer-to-peer si retele bazate pe server. Intr-o retea peer-to-peer nu exista...

Ai nevoie de altceva?