Toate disertatiile din domeniul Sociologie

 • Studierea preferintelor consumatorilor pentru grupa de produse ciocolata

  INTRODUCERE Istoria ciocolatei începe cu două mii de ani în urmă, când cultura arborelui de cacao era practicată în America de Sud. Primul explorator care a luat contact cu boabele de cacao din Lumea Nouă a fost Cristofor Columb. Aduse în Europa, acestea nu s-au bucurat de o prea mare atenție, deoarece nimeni nu știa la ce folosesc. Conchistadorul Hernando Cortez a descoperit în 1519 că Montezuma, conducătorul aztecilor, obișnuia să bea o băutură preparată din semințe de cacao, numită...

 • Managementul in cadrul serviciilor publice de asistenta sociala - Primaria Ianca, Braila

  INTRODUCERE Sărăcia este un fenomen pe cât de cunoscut, pe atât de greu de înlăturat, al cărui efect se resimte la nivel economic și îndeosebi în plan psiho-social. Împotriva sărăciei se duce o luptă tot mai puternică apelându-se la instrumente de combatere, în principal prin intermediul prestațiilor sociale, care trebuie să-și dovedească o eficiență tot mai crescută în concordanță cu costurile ridicate pe care le presupune tranziția în care se află, în prezent, țara noastră. Combaterea...

 • Protectia si asistarea victimelor traficului de persoane

  Argument În România până la apariția unor legi și norme metodologice speciale pentru prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane (Legea nr.678/2001), activitățile infracționale în domeniu erau încriminate în Codul Penal, sfera acestor activități fiind mult restrânsă. De regulă, faptele se comiteau numai pe teritoriul țării noastre. Erau încriminate doar lipsirea de libertate, sclavia, supunerea la muncă forțată și proxenetismul. Studiile privind traficul de persoane în România includ...

 • Analiza strategiei de dezvoltare comunitara a Municipiului Calafat

  Introducere Lucrarea de față a fost concepută pentru a se analiza strategia de dezvoltare a Municipiului Calafat, precum și a se evidenția oportunitățile oferite de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea zonelor sărace. În esență, lucrarea își propune ca obiective: evidențierea instrumentelor necesare în elaborarea unei strategii de dezvoltare comunitară; poziționarea spațiului rural în contextul dezvoltării regionale în România; descrierea și analiza principalelor metode, tehnici și...

 • Neglijare si abuz emotional asupra copilului - factori si consecinte psiho-sociale

  REZUMAT Prima parte a lucrării cuprinde prezentarea pe scurt a importanței familiei în educarea și formarea individului, continuând cu factorii perturbatori din cadrul familiei, mai exact prezentarea tipurilor de abuz emoțional, tipurilor de violență intrafamilială unde victime nu sunt doar copii ci și mamele acestora. La capitolul Metodologia Cercetării se prezintă CAUZELE care determină acest tip de comportament, cu ajutorul studiilor și teoriilor din domeniul sociologiei și asistenței...

 • Planul integrat de servicii sociale al Municipiului Resita

  CAPITOLUL I Politicile sociale în România Secţiunea 1 Consideraţii generale În contextul inexistenţei unui consens privind termenul de "servicii sociale" utilizat la nivel european, mai ales în condiţiile în care fiecare stat membru are dezvoltate propriile sisteme de protecţie socială, termeni ca servicii sociale (social services), bunăstare socială (social welfare), protecţie socială (social protection), asistenţă socială (social assistance, social work), îngrijire socială...

 • Religia ca factor geopolitic

  INTRODUCERE Ultima parte a secolului XX a fost marcată de o puternică revenire a fenomenului religios, resimţită datorită diverselor motive, precum: revoluţia islamică de inspiraţie Hhomeiny, invazia sovietică în Afganistan, căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est, solidaritatea tot mai accentuată a tineretului la această formă de spiritualitate. Geopolitica a minimizat foarte mult factorul religios, cu toate că, dacă ne întoarcem în trecut, avem suficiente exemple...

 • Rolul asistentului social in conflictele sociale

  INTRODUCERE Violenţa domestică este un flagel al societăţii româneşti şi al familiei, producând dezintegrarea acesteia din urmă ca unitate socială. Datorită consecinţelor devastatoare în plan social, abuzul domestic nu mai reprezintă o chestiune privată, devenind o problemă publică. Acest lucru justifica intervenţia actorilor publici în eradicarea fenomenului, prin elaborarea unui set de măsuri legislative care să protejeze victimele şi să prevină/combată violenţa în familie, crearea unor...

 • Dimensiunea Juridica a Reintegrarii Delicventilor Minori

  INTRODUCERE În orice societate umană, exista reguli şi cerinţe, explicite sau implicite, care solicita indivizilor să realizeze numai acţiuni socialmente dezirabile, să manifeste numai comportamente admise şi să aleagă, în situaţii sociale specifice, numai soluţii compatibile cu standardele culturale ale societăţii respective. Esenţa imperativă a acestor reguli sau cerinţe este încorporată în normele sau valorile sociale, care fac parte din cultura oricărei societăţi şi pe care orice...

 • Asistenta sociala pentru copii cu CES

  Introducere Problematica educaţiei integrate a devenit, cel puţin în ultimul deceniu, un domeniu de investigaţie prioritar şi pentru specialiştii din sistemul nostru de învăţământ care ar putea oferi soluţii viabile, în contextul promovării unor politici educaţionale bazate pe valorificarea principiilor educaţiei pentru toţi şi a normalizării vieţii persoanelor cu cerinţe speciale. Astfel, plecând de la principiile acestui tip de educaţie, avem posibilitatea să intervenim pentru a...

 • Evaluarea Performantelor Profesionale la Gradinita cu Program Prelungit

  INTRODUCERE În arhitectura generală a sistemelor de management la nivelul agenţilor economici, factorul uman ocupă un loc cu totul aparte. Însemnătatea contribuţiei resursei de muncă prin intermediul capacităţii sale native de a îmbogăţi cu elemente de inovare, de schimbare tot ce se produce într-o societate validează ideea după care, alături de management şi tehnologie, utilizarea inteligentă a resurselor umane completează setul celor trei vectori de succes, decisivi pentru progresul...

 • Motivarea Asupra Performantelor Functionarilor Publici

  CAPITOLUL I FUNCŢIONARUL PUBLIC. CONCEPT. TIPOLOGIE 1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ Primele reglementări privind pregătirea personalului pentru ocuparea diferitelor slujbe datează încă din prima jumătate a secolului XIX. Conceptul “statut” este folosit pentru prima dată în anul 1847, când se adoptă, la 31 ianuarie, Statutul slujbaşilor poliţiei din capitală. Ceea ce caracterizează această perioadă este faptul că legile adoptate erau speciale pentru diferite funcţii existente şi...

 • Adolescentii si Importanta Educatiei Sociale si Religios - Morale in Familie Scoala si Biserica

  Cuvânt înainte „Muntele şi omul se aseamănă, dar cu deosebirea că de unde prin munte pământul tinde spre cer, prin om cerul a coborât pe pământ.’’ Omul — ca reflecţie a cerului — reprezintă cununa creaţiei lui Dumnezeu. Omul nu este numai o fiinţă solitară, care trăieşte izolat de semeni şi de lume, ci o fiinţă socială, acel zoon politikon a lui Aristotel. De aceea trăsăturile şi funcţiunile omului nu pot fi considerate numai atribute ale sale, dependente numai de el, deoarece ele sunt...

 • Terorismul - Studiu de Caz Al-Qaeda

  Introducere Lumea de astăzi este caracterizată de competiţia dintre diverşii actori ce evoluează în arena internaţioanală, state şi non-state. Ordinea internaţională actuală cât şi cea previzibilă pentru viitor sunt rezultatul manifestării forţelor şi a definirii tendinţelor acestora în configurarea raporturile de putere pe plan mondial, încadrate fenomenului globalizării cu efectele sale atât pozitive cât şi negative. Cunoaşterea forţelor şi tendinţelor ce acţionează în mediul strategic de...

 • Asistenta Sociala a Copiilor Ramasi Singuri Acasa ca Urmare a Plecarii Parintilor la Munca in Strainatate

  Prezentul demers analizează modelul de metodologie implementat la nivelul municipiului Bucureşti în domeniu asistenţei sociale a copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate. În continuare, vom utiliza sintagma „copil singur acasă ca urmare a plecării unuia sau a ambilor părinţi la muncă în străinătate”. Această expresie se referă la următoarele categorii de copii, menţionate în Ordinul 219 din 15 iunie 2006: “copilul lipsit de grija ambilor părinţi...

Pagina 1 din 2