Toate disertatiile din domeniul Sociologie

 • Stabilirea Prioritatilor in Asistenta Sociala cu Privire la Problematica Drogurilor, Realitate sau Deziderat

  INTRODUCERE Încă din vremuri trecute, oamenii din diverse motive (religioase, medicale, recreative sau din motive existenţiale) au recurs la consumul de droguri care distrug mintea şi comportamentul uman. Poate dacă am lua în considerare cât de multe sunt variabilele, trăirile, schimbările care afectează un om, am găsi care sunt cauzele care pot să ducă o persoană la nevoia de a consuma anumite substanţe, am putea ajunge să înţelegem mai bine responsabilităţile care îi revin fiecăruia...

 • Securitatea Energetica a Romaniei intre Necesitate si Realitate

  CAPITOLUL I. CONTEXTUL ACTUAL AL PIEŢII ENERGETICE MONDIALE RESURSELE ENERGETICE Accesul diferenţiat la resurse afectează relaţiile dintre state cu consecinţe dintre cele mai distrugătoare. Asistăm la o accentuare a dezastrelor naturale, epuizare a resurselor energetice, creştere demografică corelată cu reducerea resurselor de apă şi hrană, încălzire a climei etc., fenomene ce continuă să influenţeze stabilitatea şi securitatea globală. „Prăbuşirea” unor state din cauza proastei...

 • Integrarea Scolara si Socio-profesionala a Tinerilor Delicventi

  ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că infractiunile comise de către minori au crescut ca incidentă si au cunoscut o diversificare din punct de vedere al formei, apărând noi tipuri de infractiuni, precum cele de natură electronică am ales să tratez aceste probleme în cadrul prezentei lucrări. Tema abordată în prezenta lucrare este de mare actualitate acest lucru fiind demonstrat prin datele...

 • Stigmatizarea Rasiala

  Introducere Din cele mai vechi timpuri, în regiunile de convieţuire a cel puţin două triburi, popoare, naţiuni sau rase au existat conflicte fie latente, fie manifeste între acestea. Datorate, iniţial, cuceririi teritoriilor fertile, ulterior – obţinerii bogaţiilor minerale şi a forţei de muncă, şi în sfârşit – cauzate de existenţa diferenţelor culturale, religioase şi morale, confllictele internaţionale vor exista, probabil, totdeauna, acolo unde se vor întâlni două naţiuni sau rase. O...

 • Dreptul si Legislatia in Asistenta Sociala

  INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului Cunoaşterea legii reprezintă o problemă vitala a oricărei societăţi democratice, fără de care stalul de drept, ca mediu de manifestare a fiecărei persoane, devine potrivnic, chiar ostil; pornind de la instituţia prezidenţială, cea parlamentară sau guvernamentală şi mergând până la serviciile publice, la nivel municipal sau...

Pagina 2 din 2