Toate disertatiile din domeniul Sociologie

 • Dimensiuni ale Excluziunii Sociale a Persoanelor Adulte fara Adapost

  Cine sunt persoanele adulte fără adăpost- Cum au ajuns să trăiască în stradă- Care sunt nevoile lor- Ce se poate face pentru ele- Acestea sunt întrebările la care doreşte să găsească un răspuns prezenta lucrare, adecvat timpului şi contextului social al municipiului Focşani. Fenomenul etichetării si culpabilizării lor de către opinia publică este frecvent, la noi fiind binecunoscut si deseori utilizat termenul de boschetar, iar aceasta se datorează în primul rând faptului că se încercă...

 • Comunicarea Intergrupala intr-o Organizatie

  Introducere Astăzi, mai mult ca oricând, la nivelul individului, dar şi în ceea ce priveşte colectivităţile în care acesta trăieşte, se observă o creştere explozivă a interesului pentru problematica nu doar a comunicării, ci a unei comunicări eficiente. Această extindere la nivelul teoriilor, dar, mai ales la nivelul vieţii cotidiene a produs un număr impresionant de întrebări asupra acestui fenomen, cel al comunicării, atât de prezent în experienţa noastră de zi cu zi. Comunicarea...

 • Abuzul ca Expresie Predominanta a Maltratarii Copilului

  INTRODUCERE Modificarea substanţială a condiţiilor sociale din ţara noastră, în perioada post-decembristă a determinat schimbări radicale în viaţa multor familii şi implicit, în dezvoltarea copiilor. Unii provin din familii cu un standard de viaţă extrem de precar, alţii aparţin familiilor cu mulţi copii şi cu posibilităţi de viaţă scăzute. Numărul de copii exploataţi sub o formă sau alta este în creştere, unii provin din părinţi care trebuie ei înşişi reeducaţi. Există părinţi care le oferă...

 • Relatia Dintre Controlul Parental si Devianta Scolara

  Capitolul I Norme generale de cunoaştere a fenomenului devianţei şcolare şi tendinţele acestuia 1.1. Devianţa juvenilă – expresie a disfuncţiilor educative? Devianţa juvenilă reprezintă o problemă socială de o deosebită actualitate, cu atât mai mult, cu cât politica instituţiilor educative, a instanţelor de socializare îşi dovedesc astăzi limitările şi neputinţele, generând mai mult ca oricând efecte negative, o parte din ele regăsindu-se la nivelul actelor delincvente comise de minori şi...

 • Reprezentari si Perceptii ale Populatiei din Romania Fata de Homosexuali

  Capitolul I Perspective teoretice asupra homosexualității 1.1 Etimologia și istoria homosexualității masculine „Homosexualitatea a existat dintotdeauna în istorie, în toate tipurile de societate, în toate clasele sociale şi a supravieţuit aprobării tacite, indiferenţei, ca şi celor mai dure persecuţii. Ceea ce a variat însă enorm este modul în care diferite societaţi au privit homosexualitatea, semnificaţiile pe care i le-au dat şi cum se definesc pe ele însele persoanele implicate în...

 • Stabilirea Prioritatilor in Asistenta Sociala cu Privire la Problematica Drogurilor, Realitate sau Deziderat

  INTRODUCERE Încă din vremuri trecute, oamenii din diverse motive (religioase, medicale, recreative sau din motive existenţiale) au recurs la consumul de droguri care distrug mintea şi comportamentul uman. Poate dacă am lua în considerare cât de multe sunt variabilele, trăirile, schimbările care afectează un om, am găsi care sunt cauzele care pot să ducă o persoană la nevoia de a consuma anumite substanţe, am putea ajunge să înţelegem mai bine responsabilităţile care îi revin fiecăruia...

 • Securitatea Energetica a Romaniei intre Necesitate si Realitate

  CAPITOLUL I. CONTEXTUL ACTUAL AL PIEŢII ENERGETICE MONDIALE RESURSELE ENERGETICE Accesul diferenţiat la resurse afectează relaţiile dintre state cu consecinţe dintre cele mai distrugătoare. Asistăm la o accentuare a dezastrelor naturale, epuizare a resurselor energetice, creştere demografică corelată cu reducerea resurselor de apă şi hrană, încălzire a climei etc., fenomene ce continuă să influenţeze stabilitatea şi securitatea globală. „Prăbuşirea” unor state din cauza proastei...

 • Integrarea Scolara si Socio-profesionala a Tinerilor Delicventi

  ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că infractiunile comise de către minori au crescut ca incidentă si au cunoscut o diversificare din punct de vedere al formei, apărând noi tipuri de infractiuni, precum cele de natură electronică am ales să tratez aceste probleme în cadrul prezentei lucrări. Tema abordată în prezenta lucrare este de mare actualitate acest lucru fiind demonstrat prin datele...

 • Stigmatizarea Rasiala

  Introducere Din cele mai vechi timpuri, în regiunile de convieţuire a cel puţin două triburi, popoare, naţiuni sau rase au existat conflicte fie latente, fie manifeste între acestea. Datorate, iniţial, cuceririi teritoriilor fertile, ulterior – obţinerii bogaţiilor minerale şi a forţei de muncă, şi în sfârşit – cauzate de existenţa diferenţelor culturale, religioase şi morale, confllictele internaţionale vor exista, probabil, totdeauna, acolo unde se vor întâlni două naţiuni sau rase. O...

 • Dreptul si Legislatia in Asistenta Sociala

  INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului Cunoaşterea legii reprezintă o problemă vitala a oricărei societăţi democratice, fără de care stalul de drept, ca mediu de manifestare a fiecărei persoane, devine potrivnic, chiar ostil; pornind de la instituţia prezidenţială, cea parlamentară sau guvernamentală şi mergând până la serviciile publice, la nivel municipal sau...

Pagina 2 din 2