Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 23310
Mărime: 2.53MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.dr. Jenuica Dinel

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I Abuzul ca expresie predominantă a maltratării

copilului. 5

1.1. Delimitări conceptuale 5

1.2. Forme de abuz asupra copilului 8

1.3. Factorii abuzului 11

1.3.1. Factorii psihologici ai abuzului 11

1.3.2. Factorii de risc parentali 12

1.4. Consecinţele abuzului 14

CAPITOLUL II Comportamentul deviant şi consecinţele lui 18

2.1.Factorii implicaţi în determinarea comportamentului antisocial 18

2.1.1. Factorii neuro-psihici 20

2.1.2. Factorii biologici 24

2.1.3. Factorii ecologici 25

2.2. Procesualitatea şi motivaţia comportamentului deviant la minori 28

2.3. Aspecte legislative privind minorii 37

2.3.1. Convenţia cu privire la drepturile copilului 37

2.4. Conceptul de delincvenţă juvenilă 40

2.4.1. Delimitări conceptuale 40

2.4.2. Teorii fundamentale în evaluarea cauzelor delincvenţei juvenile 44

CAPITOLUL III Elemente metodologice de cercetare 55

3.1. Ipoteza de lucru 55

3.2. Obiectivele cercetării 56

3.3. Metode de cercetare 56

3.4. Lot de subiecţi 58

3.5. Desfăşurarea cercetării 59

CAPITOLUL IV Analiza şi interpretarea datelor 68

CONCLUZII 81

BIBLIOGRAFIE 84

ANEXE 87

Extras din document

INTRODUCERE

Modificarea substanţială a condiţiilor sociale din ţara noastră, în perioada post-decembristă a determinat schimbări radicale în viaţa multor familii şi implicit, în dezvoltarea copiilor. Unii provin din familii cu un standard de viaţă extrem de precar, alţii aparţin familiilor cu mulţi copii şi cu posibilităţi de viaţă scăzute. Numărul de copii exploataţi sub o formă sau alta este în creştere, unii provin din părinţi care trebuie ei înşişi reeducaţi. Există părinţi care le oferă copiilor prea mult din punct de vedere material însă, din punct de vedere educaţional, aceşti copii sunt lipsiţi de o supraveghere corespunzătoare. E dureros să te confrunţi cu situaţii în care copiii suferă, iar părinţii nu sunt capabili să le ofere îngrijire şi siguranţă. De aceea, copiii îşi folo¬¬¬sesc propriile resurse pentru a supravieţui şi a face faţă cât pot de bine haosului zilnic, lipsei de siguranţă, indiferenţei, respingerii şi exploatării lor de către adulţi. Aceştia, prea împovăraţi de propriile lor conflicte, crize şi trebuinţe nesatisfăcute, sunt incapabili în a reuşi să fie nişte părinţi atât de buni precum şi-ar dori.

A scrie despre un subiect atât de cotidian precum delincvenţa juvenilă reprezintă, fără îndoială, o provocare, dar şi o imensă responsabilitate, deoarece, asistăm pe plan internaţional la o tendinţă ascendentă a infrac¬ţionalităţii în rândul minorilor, însoţită de agravarea pericolului social şi creşterea violenţei faptelor săvârşite de către aceştia. Atât ţările occidentale, dar mai ales ţările din centru şi estul Europei se confruntă în ultimii ani cu o creştere constantă a numărului infracţiunilor comise de minori, simultan cu scăderea respectului şi a încrederii faţă de instituţiile de control social. Fenomenul delincvenţei juvenile nu este nou, el are doar trăsături specifice epocii contemporane, conţine particularităţile proprii diferitelor modele culturale, ale mediului economic, politic, social ale ariei de des¬făşurare. Este caracteristic societăţilor tulburate de mari schimbări sociale, societăţilor în criză sau tranziţie să se confrunte cu o anume amplificare a fenomenului, ca urmare a creşterii manifestărilor de devianţă socială. In România, delincvenţa juvenilă a cunoscut o intensificare, califi¬cată cel mai adesea ca explozivă, în perioada în care a urmat Revoluţiei din Decembrie 1989. Perioada tranziţiei a însemnat o scădere a solidarităţii sociale, diminuarea controlului comunitar, afectarea unor instituţii cu rol de socializare, accentuarea sărăciei, mărirea decalajului dintre aspiraţiile indivi¬duale şi lipsa oportunităţilor de a le realiza, creşterea numărului de familii şi copii defavorizaţi. Toate acestea au dus la crearea unor condiţii favorizante pentru un comportament deviant, ca rezultantă conjugată a unor motivaţii individuale, familiare şi a unor cauze de ordin social.

În intenţia mea, lucrarea de faţă se doreşte un semnal, ca multe altele, pentru accentuarea preocupărilor tuturor celor implicaţi în lucrul cu familia, cu¬ copilul : educatori, învăţători, profesori, părinţi, asistenţi sociali. Utilizând argumentul muncii în echipă şi al abordării multisectoriale pe care îl consi¬derăm viitorul activităţilor destinate omului, resursele materiale, financiare şi îndeosebi umane de care dispunem pot fi mai bine gestionate.

Astfel, efectele programelor cu caracter educativ vor demonstra că anularea superficialităţii şi ignoranţei faţă de problema semenilor aflaţi în dificultate vor crea premisele unei calităţi superioare a vieţii.

Preview document

Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 1
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 2
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 3
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 4
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 5
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 6
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 7
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 8
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 9
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 10
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 11
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 12
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 13
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 14
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 15
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 16
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 17
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 18
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 19
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 20
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 21
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 22
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 23
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 24
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 25
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 26
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 27
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 28
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 29
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 30
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 31
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 32
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 33
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 34
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 35
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 36
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 37
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 38
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 39
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 40
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 41
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 42
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 43
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 44
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 45
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 46
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 47
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 48
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 49
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 50
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 51
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 52
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 53
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 54
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 55
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 56
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 57
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 58
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 59
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 60
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 61
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 62
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 63
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 64
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 65
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 66
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 67
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 68
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 69
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 70
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 71
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 72
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 73
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 74
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 75
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 76
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 77
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 78
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 79
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 80
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 81
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 82
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 83
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 84
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 85
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 86
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 87
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 88
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 89
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 90
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 91
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 92
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 93
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 94
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 95
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 96
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 97
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 98
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 99
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 100
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 101
Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Abuzul ca Expresie Predominanta a Maltratarii Copilului.DOC

Alții au mai descărcat și

Șansele de reintegrare socială a persoanelor fără adăpost

INTRODUCERE Motivul alegerii temei Ca asistent social în devenire în timpul facultăţii am făcut practică în diferite instituţii şi am intrat în...

Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului

INTRODUCERE Situaţiile de abuz asupra copilului (fizic, sexual, emoţional) au fost aduse în atenţia publicului românesc pentru prima dată de către...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Ai nevoie de altceva?