Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică

Disertație
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 156 în total
Cuvinte : 54602
Mărime: 466.59KB (arhivat)
Cost: 15 puncte

Cuprins

Cuvânt înainte 2

I. Raportul persoană – percepţie a Divinităţii 3

I. 1. Personalitatea în context social 5

I. 2. Nevoia omului de Dumnezeu 7

I. 3. Abordarea teologică a persoanei umane 10

I. 4. Psihologia adolescentului 12

I.5. Caracteristici psiho-socio-religioase ale tinerilor 16

I. 6. Problemele spirituale ale tinerilor - concepţia nihilistă despre lume 20

I.6.1. Nihilismul 21

I.6.2. Vitalismul 21

I.6.2.1. Divertismentul şi Suferinţa (filmele şi muzica) 22

I.6.2.2. Suferinţa 27

I.6.2.3. Drogurile 28

I.6.2.4. Sexulitatea şi libertatea omului 32

I.6.2.5. Filosofiile orientale 36

I.6.3. Nihilismul distrugerii 41

I.6.3.1. Violenţa 41

I.6.3.2. Sinuciderea 44

I.7. Împlinirea spirituală în tinereţe 46

I.7.1. Iubirea - împlinirea umanului ( căsătoria, monahismul) 46

I.7.1.1. Monahism sau căsătorie 47

II. Implicaţiile factorilor formativi (educaţionali şi religios-morali) în viaţa tinerilor 54

II. 1. Rolul familiei în formarea tinerilor 57

II. 2. Şcoala şi rolul ei în educarea tinerilor 62

II. 3. Misiunea Bisericii în viaţa tinerilor 64

III. Metodologia cercetării 70

III. 1. Operaţionalizarea conceptelor 71

III.1.1. Tema cercetării 71

Adolescenţi (tinerii) şi importanţa educaţiei sociale şi religios - morale în familie, şcoală şi Biserică. 71

III.1.2. Obiective 71

III.1.3. Ipoteze 72

III.1.4. Eşantion, univers al cercetării 72

III.1.5. Dimensiunile cercetării: familială, şcolară, religioasă 72

III.1.5.1. Dimensiunea familială 72

III.1.5.2. Dimensiunea şcolară 73

III.1.5.3. Dimensiunea religioasă 74

III.1.5.4. Caractistici socio-demografice 74

III.1.6. Elaborarea instrumentelor 75

III.1.7. Ancheta pe bază de chestionar 75

III.1.8. Ghid de interviu - semistructurat 82

III.1.9. Interpretarea rezultatelor 82

III.1.10. Corelarea tabelelor 109

III.1.11. Proiect de cercetare pe tema: ,,Tinerii şi importanţa comunicării în societate. Familia, Şcoala, Biserica’’ 113

III.1.12. Fragmente autobiografice 126

III.1.12. Concluzii referitoare de Fragmente autobiografice 144

IV. CONCLUZII GENERALE 146

V. BIBLIOGRAFIE 148

Extras din document

Cuvânt înainte

„Muntele şi omul se aseamănă, dar cu deosebirea că de unde prin munte pământul tinde spre cer, prin om cerul a coborât pe pământ.’’

Omul — ca reflecţie a cerului — reprezintă cununa creaţiei lui Dumnezeu.

Omul nu este numai o fiinţă solitară, care trăieşte izolat de semeni şi de lume, ci o fiinţă socială, acel zoon politikon a lui Aristotel.

De aceea trăsăturile şi funcţiunile omului nu pot fi considerate numai atribute ale sale, dependente numai de el, deoarece ele sunt moduri de conjugare cu lumea, cu societatea mai ales, în care un cuvânt dc spus arc şi mediul.

Persoana umană nu este o fiinţă statică, ea trebuie înţeleasă ca o fiinţă dinamică, în necontenită dezvoltare. Evoluţia ei continuă priveşte atât structura psihologică (inteligenţă, caracter, emotivitate) şi infrastructura biologică (sau corpul) cât şi suprastructura socială (ori societatea).

Sub unghi obiectual, fiinţa este atât cât se vede corpul.

Din punct de vedere sufletesc însă, fiinţa nu se opreşte nicicând la frontiera trupului. Suntem nu numai noi, ci şi familia în care ne-am născut, căsătoria pe care o întemeiem, meseria pe care o avem, clasa şi naţiunea din care facem parte etc.

Lucrarea de faţă vizează dezvoltarea personalităţii din perspectiva familiei, şcolii şi Bisericii, ca factori fundamentali ai educaţiei.

Importanţa unei astfel de teme constă în abordarea practică prin cercetarea fenomenului actual al educaţiei din prisma factorilor amintiţi.

Interesul pentru această temă s-a născut din abordarea interdisciplinară -sociologică şi teologică. Cele două domenii de cercetare au în comun problematica fiinţei umane, una accentuând rolul social al acesteia, cealaltă subliniindu-i dimensiunea spirituală.

I. Raportul persoană – percepţie a Divinităţii

Educaţia este ceva eminamente social, prin originile sale, ca şi prin funcţiile sale şi, prin urmare, pedagogia depinde de sociologie mai mult decât de orice altă ştiinţă.

Personalitatea umană se dezvoltă în mod necesar în continuarea unor premise pe care natura le fixează în codul genetic al individului. Educaţia are rolul de a stimula evoluţia potenţelor genetice, permiţând realizarea naturii umane.

La nivelul speciei umane, educaţia este necesară şi posibilă tocmai pentru că structurile genetice ale organismului uman obişnuit sunt nespecializate şi prezintă o mare plasticitate.

Educaţia este o funcţie eminamente socială. Ea socializează, adică transformă un individ biologic asocial într-un membru al unei colectivităţi, asigurând interiorizarea comportamentelor „fixate’’ în calitate de comportamente normale, care se regăsesc, dacă nu la toţi indivizii, cel puţin la majoritatea lor.

Educaţia constă într-un efort continuu orientat către a impune copilului moduri de a vedea, de a simţi şi de a acţiona la care el n-ar fi ajuns în mod spontan. Aceasta înseamnă că educaţia se manifestă ca o veritabilă forţă creatoare; „ea nu se mărgineşte să dezvolte pe individ în sensul arătat de natură, făcând vizibile forţele ascunse care nu cer decât să se manifeste. Societatea creează în om un om nou.Grupul social e cel care educă, el e cel care se „reproduce" în fiecare persoană nouă’’

Impactul societate - individ, în planul educaţiei, e posibil întrucât colectivitatea acţionând amplu, influenţează şi provoacă reacţii la nivelul conştiinţei individuale. Pornind de la acest raport, de la acest schimb prin care s-a realizat o unitate din punct de vedere social, educaţia sub unghi sociologic o priveşte ca o rezultantă a circulaţiei valorilor, şi care e posibil de realizat, având încredere în această acţiune. Acţiunea educativă o constituie valorile dominante şi caracteristice ale grupului social, urmat de circulaţia acestora sub forma tradiţiilor şi a sporului de creaţie care se realizează permanent

Bibliografie

Adams, Jay E., Manualul consilierului spiritual creştin, 1993, Editura Societatea Misionară Română, Wheaton, Illinois.

Adevărul.ro: Dallas, un serial care a luptat cu Ciauşescu,[online], Ana Maria Vieru, [ciatat la 07.06.2008], Disponibil la http://www.adevarul.ro/articole/dallas-un-serial-care-a-luptat-cu-ceausescu/350056

Allport, Gordon, 1991, Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Altermedia.Info: Moarte lumii: punkişti deveniţi monahi [online] Frederica Mathewes-Green [citat la 01.04.2008] Disponibil la: http://ro.altermedia.info/antisistem/moarte-lumii-punkisti-deveniti-monahi_1067.html

Arhim. Kapsanis, Gheorghios, 2006, Asceză şi îndumnezeire, Editura Marineasa, Timişoara.

Arhim. Papacioc, Arsenie, 2004, Veşnicia ascunsă într-o clipă, Editura Reîntregirea, Alba Iulia.

Baban, Adriana, 2001, Consiliere educaţionlă, Editura Psinet, Cluj - Napoca.

Banciu, Dan, şi Rădulescu, Sorin, M., 1987, Adolescenţii şi familia. Socializare morală şi integrare socială, Editura Ştiimţifică şi Inciclopedică, Bucureşti.

Baumeister, R., F. şi Muraven, M., 1996, Identity as adaptation to social, cultural, and historical context, Journal of Adolescence, 19.

Preview document

Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 1
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 2
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 3
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 4
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 5
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 6
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 7
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 8
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 9
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 10
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 11
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 12
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 13
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 14
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 15
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 16
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 17
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 18
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 19
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 20
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 21
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 22
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 23
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 24
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 25
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 26
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 27
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 28
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 29
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 30
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 31
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 32
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 33
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 34
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 35
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 36
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 37
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 38
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 39
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 40
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 41
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 42
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 43
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 44
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 45
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 46
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 47
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 48
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 49
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 50
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 51
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 52
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 53
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 54
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 55
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 56
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 57
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 58
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 59
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 60
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 61
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 62
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 63
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 64
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 65
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 66
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 67
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 68
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 69
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 70
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 71
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 72
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 73
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 74
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 75
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 76
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 77
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 78
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 79
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 80
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 81
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 82
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 83
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 84
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 85
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 86
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 87
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 88
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 89
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 90
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 91
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 92
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 93
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 94
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 95
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 96
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 97
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 98
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 99
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 100
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 101
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 102
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 103
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 104
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 105
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 106
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 107
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 108
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 109
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 110
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 111
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 112
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 113
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 114
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 115
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 116
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 117
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 118
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 119
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 120
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 121
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 122
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 123
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 124
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 125
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 126
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 127
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 128
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 129
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 130
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 131
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 132
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 133
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 134
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 135
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 136
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 137
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 138
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 139
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 140
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 141
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 142
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 143
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 144
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 145
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 146
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 147
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 148
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 149
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 150
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 151
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 152
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 153
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 154
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 155
Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică - Pagina 156

Conținut arhivă zip

  • Adolescentii si Importanta Educatiei Sociale si Religios - Morale in Familie Scoala si Biserica.doc

Alții au mai descărcat și

Religia ca factor geopolitic

INTRODUCERE Ultima parte a secolului XX a fost marcată de o puternică revenire a fenomenului religios, resimţită datorită diverselor motive,...

Relațiile socio-afective din Perspectiva psiho-sociala

Introducere Chiar din primele zile ale existentei sale, omul este inconjurat de semenii sai, este inclus in diverse relatii sociale, prin...

Sociologie Generală

INTRODUCERE De la constituirea sa şi până astăzi, sociologia a devenit o ştiinţă complexă, diversificată în numeroase specializări, ancorată în...

Violența în limbaj

ARGUMENT Lucrarea de fata are un caracter explorativ, propunindu-si sa identifice actele de violenta din cadrul procesului de comunicare care...

Discriminarea dependenților de droguri

Introducere Discriminarea a fost prezenta in intreaga lume de la inceputul vremurilor si a ramas adanc inradacinata in felul omului de a privi...

Reintegrarea socială a minorilor delincvenți - rolul instituțiilor din comunitate

Introducere Actualitatea temei: La etapa actuală Republica Moldova se confruntă cu o multitudine de probleme sociale rezultate din transformările...

Relația profesor - student ca factor de influență asupra performanțelor școlare din Facultatea de Sociologie

Introducere Facultatea reprezinta una din institutiile de baza din societate prin care studentilor li se imprima norme, valori si deprinderi ce le...

Integrarea școlară a copiilor cu dizabilități intelectuale și sau asociate

Propunerea de cercetare Rezumatul proiectului In acest proiect imi propun sa explic notiunea de “integrare scolara”, necesitatea ei. De...

Te-ar putea interesa și

Factori responsabili de realizarea educației

1. Educația informală Educația este un proces continuu care se desfășoara pe tot parcursul vietii sub diferite forme influențând dezvoltarea...

Factori de Risc Familial ai Comportamentului Deviant la Copil

Familia reprezinta prima si cea mai importanta institutie sociala cu rol deosebit în educarea copilului. Rolul ei ca factor socializator a fost pe...

Ai nevoie de altceva?