Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară

Disertație
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 19163
Mărime: 176.24KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Eugen David

Cuprins

Capitolul I

Norme generale de cunoaştere a fenomenului devianţei şcolare şi tendinţele acestuia

1.1. Devianţa juvenilă – expresie a disfuncţiilor educative? 07

1.2. Scurt istoric al dinamicităţii fenomenului de delincvenţă juvenilă în România comunistă

1.3. Radiografia delincvenţei juvenile în zilele noastre 15

1.4 Particularităţile fenomenului infracţional în România în contextul devianţei juvenile

Capitolul II

Dimensiunile mediului familial şi rolul acestuia asupra conduitelor juvenile

2.1. Realitatea socială a fenomenului familial 26

2.2. Factorii şi funcţiile familiei 28

2.3. Modelele funcţionale de acţiune parentală 30

2.4. Carenţele mediului familial şi consecinţele sale 33

Capitolul III

Constituire şi dinamica interacţiunilor grup/colectiv în demersul educaţional

3.1. Funcţionarea grupului/colectivului din perspectiva curentelor sociale

3.2. Distincţia grup/colectiv, semnificaţiile şi funcţiile sale 38

3.3. Caracteristicile grupurilor educaţionale 41

3.4. Dimensiunile sociale ale grupului educaţional şi rolul lor în formarea personalităţii copilului

3.5. Violenţa şcolară – variabile şi reprezentări ale elevilor. Studiu practic 48

CONCLUZII 58

BIBLIOGRAFIE 59

Extras din document

Capitolul I

Norme generale de cunoaştere a fenomenului devianţei şcolare şi tendinţele acestuia

1.1. Devianţa juvenilă – expresie a disfuncţiilor educative?

Devianţa juvenilă reprezintă o problemă socială de o deosebită actualitate, cu atât mai mult, cu cât politica instituţiilor educative, a instanţelor de socializare îşi dovedesc astăzi limitările şi neputinţele, generând mai mult ca oricând efecte negative, o parte din ele regăsindu-se la nivelul actelor delincvente comise de minori şi tineri proveniţi din diverse medii. Comportamentele deviante ale indivizilor, şi cu precădere explicativă asupra conduitelor tinerilor, se consideră că sunt expresia, în primul rând, a disfuncţiilor educative şi socializatoare ale familiei, şcolii dar şi a altor instituţii cum ar fi mass-media, biserica, sau ai factorilor de socializare negativă, cum este grupul stradal. In acest domeniu s-au întreprins o serie de cercetări mai mult sau mai puţin cunoscute publicului larg care-şi propuneau evidenţierea cauzelor şi a condiţiilor care generează şi favorizează comportamentul infracţional al minorilor, identificarea factorilor subiectivi şi obiectivi care produc devianţa, atât ca manifestare individuală cât şi ca fenomen de grup. Datele obţinute au permis un anumit tip de analiză asupra fenomenului la nivel naţional şi elaborarea ulterioară a unor modele explicative cu privire la aspectele semnificative ale delincvenţei juvenile. Pentru a putea cunoaşte şi controla cu adevărat evoluţia fenomenului este indispensabilă intervenţia şi dezvoltarea concomitentă a metodologiei de cunoaştere ştiinţifică cu cea a acţiunilor de ajutor. In scopul ameliorării consecinţelor ce decurg din disfuncţiile instanţelor de socializare, a minimalizării efectelor unor categorii de factori asupra apariţiei fenomenului, cât şi în scopul resocializării şi reintegrării minorilor, un rol important îl ocupă practica diverşilor specialişti din zona controlului social. Promovarea unor reforme în domeniul protecţiei sociale precum şi a practicii judiciare este absolut necesară. Diferenţierea metodelor de lucru şi îmbunătăţirea serviciilor existente precum şi crearea de noi structuri operative de intervenţie în domeniu se impune ca obiectiv primordial care ar conduce în ultimă instanţă la diminuarea acestui fenomen îngrijorător.

1.2. Scurt istoric al dinamicităţii fenomenului de delincvenţă juvenilă în România comunistă

De la început, trebuie afirmat că, în orice sistem social, dintre toate fenomenele indezirabile, delincvenţa era şi este cea mai inconfortantă. Din acest motiv ideologia comunistă o conota politic şi o valoriza ca atare. De aceea toate datele oficiale din acea perioadă a regimului comunist despre acest domeniu trebuie trecute prin filtrul precauţiei şi prudenţei epistemologice, cu rezerve dar acceptându-se totodată ca o sursă de documentare fără de care nu se poate face nici o analiză pertinentă. În perspectiva orientării unor demersuri complexe şi calificate în domeniile implicate major în etiologia fenomenului de delincvenţă juvenilă, în mod corespunzător sunt prezentaţi în acest capitol şi principali indicatori privind minorii delincvenţi.

Pentru a putea surprinde şi unele aspecte mai profunde ale fenomenului (tendinţe, caracteristici), care să determine o eficienţă sporită în sfera combaterii şi prevenirii lui, sunt prezentate minimal acele grupe de infracţiuni care, prin natura şi ponderea pe care o au în volumul global al criminalităţii juvenile, indică un grad sporit de pericol social. Acestea sunt:

- infracţiuni în dauna avutului public

- infracţiuni în dauna avutului particular

- infracţiuni contra persoanei

- infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

La nivelul fiecărui an vor fi prezentate atât datele generale (cantitative) ale fenomenului, cât şi principalele informaţii statistice ce ţin de grupele de infracţiuni menţionate, mai ales cele ce pot sugera şi anumite aspecte de ordin calitativ ale criminalităţii juvenile.

Preview document

Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 1
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 2
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 3
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 4
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 5
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 6
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 7
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 8
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 9
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 10
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 11
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 12
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 13
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 14
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 15
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 16
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 17
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 18
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 19
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 20
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 21
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 22
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 23
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 24
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 25
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 26
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 27
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 28
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 29
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 30
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 31
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 32
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 33
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 34
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 35
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 36
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 37
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 38
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 39
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 40
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 41
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 42
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 43
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 44
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 45
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 46
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 47
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 48
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 49
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 50
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 51
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 52
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 53
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 54
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 55
Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Relatia Dintre Controlul Parental si Devianta Scolara.doc

Alții au mai descărcat și

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că...

Prevenirea și diminuarea violenței în școală - ciclul primar și gimnazial

Asistenţa socială a apărut ca răspuns la nevoile şi suferinţele umane, iar nevoia socială şi implicit, nevoia de asistenţă socială au existat şi...

Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori

INTRODUCERE În orice societate umană, exista reguli şi cerinţe, explicite sau implicite, care solicita indivizilor să realizeze numai acţiuni...

Sociologia devianței - divorțul

Din tot timpul familia a fost considerata ca fiind nucleul societatii, familia privita ca si legatura intre doi oameni, in primul stadiu, dar si...

Reintegrarea socială a minorilor delincvenți - rolul instituțiilor din comunitate

Introducere Actualitatea temei: La etapa actuală Republica Moldova se confruntă cu o multitudine de probleme sociale rezultate din transformările...

Opinia elevilor privind cauzele violenței în școli

INTRODUCERE Violenta în scoli este o problema fundamentala a societatii contemporane, ea poate fi exprimata fizic, verbal, subliminal sau prin...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Te-ar putea interesa și

Delicvența juvenilă

ARGUMENT Ponderea importanta a tineretului in structura actuala a societatii ca si contributia lui tot mai marcanta in diverse domenii ale vietii...

Resocializarea preadolescenților - probleme specifice ale consilierii

Introducere Analiza evoluţiilor specificesocietaţii actuale evidenţiază tendinţade extindere a fenomenelor de devianţă, delicvenţă,...

Manifestări ale comportamentului violent în școală

INTRODUCERE Realitatea de zi cu zi oferă pedagogului infinite moduri de abordare, dar chiar multitudinea manifestărilor sale îl pune adesea în...

Ai nevoie de altceva?