Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 32217
Mărime: 348.01KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. IONEL NICU SAVA
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ MASTER STUDII DE SECURITATE

Cuprins

Capitolul I. Contextul actual al pieţii energetice mondiale 3

Capitolul II. Politica energetică europeană 24

Capitolul III Strategia de securitate energetică a României 43

Capitolul IV Situaţia actuală a sectorului energetic din România şi perspectivele

îndeplinirii obiectivelor strategiei de securitate energetică 56

Concluzii 80

Bibliografie 84

Anexe 86

Extras din document

CAPITOLUL I.

CONTEXTUL ACTUAL AL PIEŢII ENERGETICE MONDIALE

RESURSELE ENERGETICE

Accesul diferenţiat la resurse afectează relaţiile dintre state cu consecinţe dintre cele mai distrugătoare. Asistăm la o accentuare a dezastrelor naturale, epuizare a resurselor energetice, creştere demografică corelată cu reducerea resurselor de apă şi hrană, încălzire a climei etc., fenomene ce continuă să influenţeze stabilitatea şi securitatea globală. „Prăbuşirea” unor state din cauza proastei guvernări, condiţiilor economice precare, tulburărilor sociale etc., răspândirea conflictelor de tip etnico-religios, precum şi inconstanţa relaţiilor transatlantice rămân o realitate a mediului de securitate actual ce impune dezvoltarea unor noi parteneriate, a unor noi forme de cooperare regională şi locală. Un fapt de necontestat al secolului XXI îl reprezintă dependenţa din ce în ce mai mare a economiilor lumii de resursele energetice. Economia mondială depinde încă de petrol ca resursă centrală de energie, iar lupta pentru resurse domină geopolitica secolului XXI Problema resurselor prezintă multe faţete, deficitul acestora având un rol important în declanşarea sau amplificarea unor conflicte, de polarizare şi/sau de catalizare a forţelor. Exemplele mai recente sunt cele din Cecenia, Angola, Irak, Sudan. Competiţia pentru hidrocarburi pare a domina începutul de mileniu, cu polarizarea atenţiei pe statele Golfului, bazinul Caspic, Siberia de Est şi de Vest, Africa de Vest, Asia de Sud-Est, nordul Americii de Sud, Canada etc. Interesant este faptul că şi competiţiile şi conflictele internaţionale se concentrează în spaţiile respective. Resursele energetice şi de materii prime sunt, în general, limitate şi repartizate neuniform pe întinderea Terrei. De altfel, există şi o lege a rarităţii resurselor, care constă în aceea că volumul, structura şi calitatea resurselor economice şi bunurilor se modifică mai încet decât volumul, structura şi intensitatea nevoilor umane. Spectrul epuizării în următorii ani a resurselor energetice a făcut ca o parte însemnată a politicilor externe, dar şi a celor de putere, să fie preocupată, pe de o parte, de accesibilitatea conductelor şi terminalelor, viitoarele trasee ale rutelor energetice, parteneriate etc., iar, pe de altă parte, de identificarea celor mai eficiente căi de utilizare şi a posibilităţilor de substituire a acestor resurse, diminuarea dezechilibrelor de mediu determinate de exploatarea, condiţionarea, prelucrarea şi utilizarea resurselor. Poziţia unei ţări în sistemul economic şi politic internaţional depinde, de multe ori, de capacitatea sa de a produce petrol şi gaze naturale, de controlul pe care îl exercită asupra rezervelor de resurse energetice. Amplificarea gradului de interdependenţă a ţărilor privind valorificarea acestor resurse duce la noi şi complexe probleme cu privire la necesitatea asigurării accesului tuturor statelor la ele Cu toate acestea, marile puteri caută să obţină controlul asupra celor mai însemnate resurse energetice ale planetei şi, implicit, asupra preţurilor lor. Astfel, în ultimii ani, în peisajul petrolier, se remarcă câteva direcţii: tendinţa de reorganizare a pieţei mondiale pe blocuri şi alianţe energetico-economice, ce se confruntă cu cea de liberalizare completă a lor; tendinţa de modificare a sistemului de cote petroliere şi de fixare a preţurilor; tendinţa Federaţiei Ruse de a constitui un nou centru de preţuri de referinţă pe piaţa mondială.

Iată cum problemele energetice devin probleme de securitate, iar securitatea alimentării cu energie a devenit o preocupare comună a marilor actori ai acestei competiţii dinamice. Un studiu al ONU făcea următoarea apreciere: „Importanţa energiei pentru industrie în ansamblul său şi rolul vital al petrolului ca sursă de energie şi ca produs indispensabil pentru activităţile militare par a fi contribuit la transformarea problemelor energiei într-un element fundamental al securităţii”.

Pe scena internaţională, tendinţele economice şi politico-militare sunt interdependente şi fără îndoială că există o legătură (nu numai corelativă, dar şi cauzală) între deţinerea, aprovizionarea, cererea şi utilizarea resurselor energetice, răspândirea lor geografică şi accesul la ele, afacerile regionale şi globale privind securitatea.

Europenii sunt preocupaţi, în primul rând, de siguranţa livrărilor de materiale energetice. Pentru Rusia un factor important al securităţii energetice sunt pieţele de desfacere garantate. Ca urmare, Europa şi Rusia sunt sortite să fie partenere în dialogul energetic. 30 la sută din gaze Europa le importă din Rusia. Nu există securitate pentru consumatorul de gaze fără securitate pentru producătorul acestora, consideră Leonid Vardumskii, expert la Institutul de economie al Academiei ruse de Ştiinţe: “Fireşte, Rusia este interesată, în primul rând, de securitatea sa energetică, securitatea desfacerii şi a exportului materialelor energetice în ţările consumatoare. Există probleme cu Ucraina şi alte ţări tranzitare, care profită de situaţia monopolistă de pe trasee şi creează probleme în sfera securităţii energetice a Rusiei. Aşadar, poziţia noastră constă în a reţine atenţia comunităţii internaţionale asupra acestei probleme”.

Distribuţia geografică

Resursele energetice sunt distribuite extrem de inegal pe suprafaţa planetei. Majoritatea statelor avansate economic dispun de prea puţine hidrocarburi pentru a putea susţine o economie şi un consum în creştere susţinută, iar statele mai puţin dezvoltate, mai ales cele din Orientul Mijlociu, posedă din abundenţă astfel de resurse. De altfel, este cunoscută opinia unor analişti că resursele energetice se găsesc acolo unde „nu trebuie” şi în posesia „celor care nu le merită” După unele estimări, cele mai mari rezerve mondiale de hidrocarburi se găsesc în: zona Golfului Persic; Federaţia Rusă – Siberia; zona Mării Caspice – Asia Centrală; America de Sud – Venezuela – bazinul râului Orinoco; SUA şi Alaska; Canada – New Found Land. Alte rezerve mai puţin importante se află în Marea Nordului, nordul Africii etc.

Oil & Gas Journal observă că marile rezerve de hidrocarburi sunt concentrate în state/regiuni mai puţin dezvoltate, care nu au regimuri democratice, frământate de numeroase dispute, crize şi conflicte, zone unde marii consumatori energetici ai zilelor noastre se confruntă şi cooperează în procesul de acces, control şi exploatare a acestor resurse.

Preview document

Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 1
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 2
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 3
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 4
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 5
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 6
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 7
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 8
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 9
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 10
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 11
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 12
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 13
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 14
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 15
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 16
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 17
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 18
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 19
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 20
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 21
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 22
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 23
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 24
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 25
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 26
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 27
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 28
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 29
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 30
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 31
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 32
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 33
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 34
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 35
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 36
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 37
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 38
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 39
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 40
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 41
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 42
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 43
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 44
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 45
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 46
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 47
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 48
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 49
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 50
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 51
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 52
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 53
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 54
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 55
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 56
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 57
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 58
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 59
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 60
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 61
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 62
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 63
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 64
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 65
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 66
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 67
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 68
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 69
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 70
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 71
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 72
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 73
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 74
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 75
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 76
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 77
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 78
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 79
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 80
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 81
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 82
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 83
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 84
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 85
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 86
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 87
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 88
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 89
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 90
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 91
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 92
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 93
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 94
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 95
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 96
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 97
Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Securitatea Energetica a Romaniei intre Necesitate si Realitate.doc

Alții au mai descărcat și

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de Stat si Recunoasterea Proprietatii in Romania Rurala.

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Factori generatori de riscuri de natură teroristă la adresa securitații naționale a României

STRATEGIA DE SECURITATE NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Introducere Legea romana care instituie obligativitatea elaborarii Strategiei de securitate...

Te-ar putea interesa și

Politica in Domeniul Energiei

PARTEA 1 1. NECESITATEA POLITICII ENERGETICE. CONSIDERATII GENERALE Energia reprezinta un factor essential in asigurarea competitivitatii...

Poziția geostrategică a României pe coridorul energetic dintre Marea Caspică și Uniunea Europeană

POZIŢIA GEOSTRATEGICĂ A ROMÂNIEI PE CORIDORUL ENERGETIC DINTRE MAREA CASPICĂ SI UNIUNEA EUROPEANĂ INTRODUCERE În contextul geopolitic...

Ai nevoie de altceva?