Toate disertatiile din domeniul Stiinta Administratiei

 • Beneficiile pietei unice pentru cetatenii europeni

  CAPITOLUL I. UNIUNEA EUROPEANĂ Uniunea Europeanã este o organizatie care include 25 de state de pe continentul european: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehã, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria, formând un spatiu cu peste 450 de milioane de locuitori. Obiectivele Uniunii Europene sunt urmãtoarele: - crearea unei cetãtenii...

 • Organele Administratiei Publice din UTA Gagauzia

  INTRODUCERE Actualitatea temei Se știe faptul că Găgăuzia reprezintă o structură teritorial-administrativă în componenţa RepubliciiMoldova cu statut juridic special, care prevede dreptul poporului găgăuz la autodeterminare, care îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, în corespundere cu Legea Republicii Moldova „Desprestatutul juridic special al Găgăuziei (Gazauz-Eri) şi a Regulamentului Găgăuziei. Legea Centru ladministrativ al Găgăuziei...

 • Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

  Introducere În ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanţa acordată coeziunii teritoriale, în general, şi dezvoltării urbane, în special, sporind substanțial alocările financiare destinate dezvoltării durabile a oraşelor, considerate „motoare” ale creşterii economice şi ale creării de noi locuri de muncă, într-o abordare integrată, care să contribuie la coeziunea economică, socială şi teritorială. În ciclul de programare 2007-2013, politica de susţinere a oraşelor...

 • Implicatii ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Institutiilor Publice

  Introducere ,,Eu iau decizii. Poate nu sunt perfecte, dar este mult mai bine sa iei decizii imperfecte decit sa cauti in permanenta deciziile perfecte pe care nu le vei gasi niciodata.” Charles De Gaulle CAPITOLUL I. Importanţa controlului în activitatea de administraţie publică. 1.1. Necesitatea şi obiectivele controlului administrativ Potrivit etimologiei, cuvântul “ administraţie “ a evocat o activitate în supuşenie, executată la comandă, activitatea în sine aparând atunci când...

 • Prima Casa

  Capitolul I Noţiuni generale; Managementul este un termen provenit din limba engleză şi adoptat ca atare, cu o semantică foarte complexă, care desemnează ştiinţa conducerii organizaţiilor şi conducerea ştiinţifică a acestora. Managementul poate fi incadrat în totalitatea activităţilor de organizare şi conducere a unei activităţi în vederea obţinerii unor rezultate performante. Termenul de .management. s-a impus în sfera economică după anii ´50 ai secolului trecut, datorită lucrarii lui...

 • Regimul Juridic al Spatiului Extraatmosferic

  Introducere În literatura juridică de drept internaţional există păreri controversate cu privire la istoria apariţiei acestui drept. Într-un şir de lucrări se menţionează faptul că dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat o dată cu apariţia statelor. Cunoscutul autor L. Oppenheim (1858-1919) afirmă că dreptul internaţional este “un produs al civilizaţiei creştine care există de 400 de ani” . Dacă luăm în consideraţie aceste afirmaţii ca fiind corecte, atunci putem concluziona că...

 • Analiza Sistemului Educational

  CAPITOLUL 1 Aspecte teoretice si metodologice privind organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar Sistemul de învăţământ reprezintă subsistemul principal al sistemului de educaţie. Structura sistemului de învăţământ din România cuprinde: învăţământul preşcolar, învăţământul primar, învăţământul secundar inferior, învăţământul general obligatoriu, învăţământul secundar superior, şcolile de arte şi meserii, şcolile de ucenici, învăţământul post-liceal şi învăţământul ...

 • Armonizare si Cooperare Fiscala Europeana

  Consideraţii introductive Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa unică de a uni un continent - mult prea mult timp, dezbinat de războaie şi tot felul de divergenţe - şi de creştere a prestigiului acestuia sau mai bine zis - de reaşezare pe soclul ce i s-a cuvenit dintotdeauna. După 1990, Consiliul European a pus în discuţie posibilitatea extinderii Uniunii Europene prin cooptarea de noi membri dintre ţările...

 • Procedura Administrativa in Unele Tari ale Europei

  INTRODUCERE În cercetările sale privind birocraţia, Max Weber vorbea de depersonalizarea care trebuie să existe în funcţionarea administraţiei. Sarcinile acesteia trebuie duse la bun sfârşit cu ajutorul regulilor şi a regulamentelor cu care este înzestrată. Transmiterea comenzilor şi strângerea informaţiilor se face pe cale ierarhică, intervenţia fiecărui participant efectuându-se în cadrul strict care îi este rezervat de aranjamentele formale care stau la baza funcţionării instituţiilor...

 • Organizarea, Functionarea si Structura Ministerului Public

  INTRODUCERE Pe teritoriul actual al României, activitatea judecătorească a apărut şi a evoluat odată cu organizarea statală. La început, activitatea judiciară era realizată împreună cu celelalte activităţi ale statului, neavând un caracter independent şi nefiind exercitată de persoane specializate. Primele menţiuni privind instituţia datează din 1831, când Regulamentul Organic al Valahiei a prevăzut înfiinţarea Ministerului Public. În Moldova, Ministerul Public a fost instituit printr-o...

 • Evaluarea Performantelor Profesionale in Institutiile Publice

  INTRODUCERE Evaluarea funcţionarilor publici a apărut ca necesitate în îmbunătăţirea sistemului de management intern în cadrul autorităţii publice, care permite o mai bună planificare, coordonare şi organizare a activităţii funcţionarului public, autorităţii publice. Am ales ca temă de referat Evaluarea performanţelor profesionale în instituţiile publice, deoarece consider că evaluarea performanţelor reprezintă un factor important în aprecierea gradului în care funcţionarii publici îşi...

 • Cariera in Functia Publica

  INTRODUCERE Dezvoltarea carierei la Consiliul Judeţean Arad implică o gamă largă de activităţi desfăşurate, în principal de către personalul departamentelor de resurse umane, dar şi de fiecare funcţionar în parte. Procesul implică evoluţia profesională a funcţionarilor publici printr-o succesiune de posturi, grade şi niveluri de pregătire. Intenţia generală la Consiliul Judeţean Arad este de a se crea un corp flexibil de funcţionari publici cu o înaltă calificare, care să poată lucra, la...

 • Perspective Europene si Romanesti privind Administratia Publica Locala

  SUMMARY The concept of the management board or the public or to private, has led to the birth of multiple questions to which answers are given in different manners, depending on the historical period of the authors, in which they were issued, the underlying theories. The administrative complexity of the phenomenon is apparent from the fact that normally talk about the public and private administrators and civil servants performing administrative functions, of persons who are under the...

 • Analiza Economico-Financiara a Unei Intreprinderi. Caz de Studiu - Sursal SA

  Capitolul 1 Prezentarea întreprinderii : SURSAL S.A 1.1. Scurt istoric Compania Sursal SA a fost inființată în anul 1908 și este cotată la Bursa de Valori București din anul 1997.În 1990 devine societate pe acţiuni iar din anul 1996 este o societate comercială cu capital privat. Sediul social SURSAL S.A – localitatea Ștefan cel Mare, județul Constanța, Str. Principală, Nr.1.Societatea nu are înregistrate sedii secundare. Obiectivul principal de activitate al societății îl constituie:...

 • Drepturile si Obligatiile Functionarului Vamal European

  CAPITOLUL I – FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI SISTEME ADMINISTRATIVE ÎN UNELE ŢĂRI EUROPENE 1. Generalităţi privind funcţia publică europeană şi funcţionarul public european În cadrul organismelor Comunităţii Europene îşi desfăşoară activitatea agenţi supuşi unor norme speciale, care reprezintă dreptul funcţiei publice europene. Reglementările statutare privind funcţionarii publici europeni au suferit o anumită evoluţie în timp. Într-o primă etapă a reglementărilor, Statutul funcţionarilor şi regimul...

Pagina 1 din 2