Toate disertatiile din domeniul Stiinta Administratiei

 • Sistemul Bugetului Public

  CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE 1.1. Sistemul bugetului public Originea cuvântului “buget” se găseşte în vechea limbă franceză şi anume în expresiile “bouge”, “bougette”, înţelesul cărora desemnau o pungă de piele sau o pungă cu bani. Anglo-saxonii au împrumutat noţiunea de la francezi în perioada cuceririlor normande, iar de acolo s-a răspândit în toată lumea cu semnificaţia ei financiară. Deşi bugetul ca instrument financiar este cunoscut şi folosit în toată lumea, existau state...

 • Functia Publica in Actualul Context European

  CONSIDERAŢII GENERALE Instituţia administraţiei publice, parte a dreptului administrativ poate să funcţioneze ca un organism viu numai prin activitatea desfăşurată de către persoane fizice specializate care ocupă funcţii create în instituţiile organelor administraţiei publice care săvârşesc în baza legii activităţi specifice în numele şi cu voinţa organelor statului, în cadrul unui serviciu public. Aceste persoane fizice reprezintă elementul uman, care întregeşte organizarea abstractă a...

 • Implementarea E-Guvernarii in Uniunea Europeana

  CAP. I. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ I. 1. Societatea informaţională, egalitate şi dezvoltare Fiinţa umană este facută să comunice. În noua societate, cea de tip informaţional, comunicarea, transferul şi schimbul de informaţii se desfăşoară prin intermediul sistemelor tehnice. Atunci când se vorbeşte de societatea informaţională se are în vedere înainte de toate conectarea unui număr nelimitat de computere prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii. Societatea...

 • Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

  CAPITOLUL I CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE In Romania, ca de altfel in toate celelalte tari care au aderat la Uniunea Europeana, legislatia in domeniul achizitiilor publice a suferit modificari succesive. Acest fapt s-a datorat, pe de o parte, necesitatii indeplinirii angajamentelor asumate in vederea integrarii, dar si a adaptarii continue la realitatile economiei de piata romanesti. In anul 2001 s-a emis Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60 care are drept scop...

 • Proiectarea si Managementul Carierei Functionarului Public Prezent si Perspective

  Capitolul 1 1.1 Definirea carierei În sens larg cariera înseamnă : dezvoltare, avansare, progres. Cariera este o succesiune de activităţi şi poziţii profesionale pe care le atinge o persoana , precum şi atitudinile , cunoştinţele şi competentele asociate , care se dezvolta de-a lungul timpului Pentru definirea carierei sunt necesare trei elemente: - Cariera înseamnă mişcare în timp de-a lungul unui drum care are doua laturi : o latura este succesiunea obiectiva de poziţii în ierarhie...

 • Izvoarele Dreptului Administrativ European

  INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată prin norme care vor îmbrăca o anumită formă, denumită izvor de drept. Este necesar a se face distincţie între izvoarele materiale şi izvoarele formale ale dreptului. Izvoarele materiale, denumite şi reale, sunt reprezentate de realitatea exterioară, care determină acţiunea legiuitorului. În consecinţă, prin izvor de drept, în sens material,...

 • Comunicarea Manageriala in Organizatiile Europene

  Comunicarea în general şi comunicarea managerială în special, este o caracteris-tică fundamentală a existenţei fiind socotită ca o dimensiune esenţialā, atât în viaţa per-sonală cât şi cea profesională. Nici un fel de activitate din rutîna cotidianā, activitate pe care o trăim fiecare dintre noi zilnic, de la banalele schimburi şi amabilităţi şi până la diversele şi complex-ele activităţi ale organizaţiilor, societăţilor, nu poate fi concepută în exteriorul unui proces de comunicare....

 • Progrese si Dificultati in Implementarea E-guvernarii in Romania

  Capitolul I Conceptul de e-Guvernare şi implicaţii în reforma administraţiei publice în România I. 1. e-Guvernarea: între modă şi necesitate Tradiţional, cetăţenii aveau acces la serviciile guvernamentale numai la un ghişeu sau într-un birou. Odată cu boom–ul tehnologic al secolului al XX-lea care s-a împletit pe plan politic cu afirmarea din ce în ce mai puternică a ideilor liberale despre un stat minimal, „paznic de noapte al democraţiei”, având ca atribute furnizarea de servicii către...

 • Paralela intre institutia Prezidentiala din Romania si Republica Ucraina

  MOTO: Unica superioritate a guvernanţilor este posibilitatea lor de a face mai mult bine, decât alţii. ( B. Gracian y Morales) CAPITOLUL I SCURT ISTORIC PRIVIND INSTITUŢIILE PREZIDENŢIALE DIN ROMÂNIA ŞI UCRAINA I.1. INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ DIN ROMÂNIA În România, încă din cele mai vechi timpuri a existat şi funcţionat instituţia şefului statului. De-a lungul vremii, ea a îmbrăcat diferite forme, de la cea monarhică absolutistă din timpul geto-dacilor, domn în perioada feudală,...

 • Constitutia Uniunii Europene

  Se poate spune ca dorinta unei Europe Unite este o idee foarte veche. Multi gânditori, multe personalitati au gândit o astfel de Europa Unita înca din timpuri foarte vechi si au enuntat teorii, structuri, modalitati privind aceasta unitate. Emeric Cruce în 1623 propunea o federatie mondiala având Europa drept pilon central. Gânditorii francezi Jean Jacques Rousseau, Charles Montesquieu se numara printre autorii de proiecte europene, iar Victor Hugo în timpul Revolutiei din 1848 a prezentat un...

 • Propuneri privind Conceperea si Constituirea Sistemului Educativ si Institutional pentru Pregatirea Functionarului Comunitar Roman

  “Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este marcat de un sir de schimbari radicale în administratia publica. Aceste schimbari vizau în modul cel mai direct formele de administrare, dat fiind faptul ca zeci de ani ea a fost dominata de o mentalitate totalitara inacceptabila pentru Romania. Acest sistem unic de administrare nu putea functiona în virtutea faptului ca fiecarui stat îi sînt...

Pagina 2 din 2