Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice

Disertație
6.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 17774
Mărime: 84.02KB (arhivat)
Cost: 15 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Berendei

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAP. I FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC 4

I.1 Funcţia publică 4

I.2 Funcţionarul public 7

CAP. II EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 12

II.1 Definirea evaluării performanţelor profesionale în instituţiile publice 13

II.2 Evaluarea formală şi evaluarea informală 18

II.3 Scopul evaluării performanţelor resursei umane din instituţia publică 20

II.4 Obiectivele evaluării performanţelor resurselor umane din instituţia publică 21

II.5 Etapele procesului de evaluare a performanţelor resurselor umane din instituţiile publice 25

II.6 Metode şi tehnici de evaluare 30

II.7 Surse generatoare de erori în procesului de evaluare 35

II.8 Comunicarea rezultatelor evaluării 40

CAP. III STUDIU DE CAZ 42

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MEDGIDIA

CONCLUZII 77

BIBLIOGRAFIE 80

Extras din document

INTRODUCERE

Evaluarea funcţionarilor publici a apărut ca necesitate în îmbunătăţirea sistemului de management intern în cadrul autorităţii publice, care permite o mai bună planificare, coordonare şi organizare a activităţii funcţionarului public, autorităţii publice.

Am ales ca temă de referat Evaluarea performanţelor profesionale în instituţiile publice, deoarece consider că evaluarea performanţelor reprezintă un factor important în aprecierea gradului în care funcţionarii publici îşi îndeplinesc responsabilităţile ce le revin, în raport cu postul ocupat. Totodată evaluarea este o analiză anuală a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici şi vizează avansarea, respectiv retrogradarea în grad de salarizare, promovarea într-o funcţie publică superioară, eliberarea din funcţia publică deţinută şi stabilirea exigenţelor de formare profesională a funcţionarilor publici

Obiectivele temei alese este de a identifica modul în care se realizează evaluarea funcţionarilor publici şi înţelegerea necesităţii activităţii de evaluare a performanţelor profesionale.

Ipoteze: promovarea în funcţie şi avansarea în grad a funcţionarilor publici sunt direct proporţionale cu rezultatele evaluărilor performanţelor profesionale şi stabilitatea locului de muncă e un factor motivator pentru funcţionarii publici.

Evaluarea performanţelor personalului este o necesitate pentru toate organizaţiile, deoarece în condiţiile concurenţei existente nu ne putem permite un personal cu o pregătire inadecvată, cu rezultate slabe la locul de muncă care pot afecta rezultatele întregii organizaţii, şi totodată este nevoie de o evaluare a performanţelor cât mai corectă şi cât mai veridică pentru a putea şti cu exactitate calitatea resurselor umane de care dispunem.

Dezvoltarea carierei profesionale nu este o problemă de sine-stătătoare, ci trebuie privită în contextul vieţii şi dezvoltării de ansamblu a unei persoane si nu numai în calitatea sa de angajat.

Sistemul de instruire pe termen lung pentru funcţionarii publici din ţara noastră se află încă în proces de definitivare. În acest context este necesară o orientare pentru dezvoltarea strategiilor specifice de instruire, prin stabilirea unui cadru pentru identificarea principalelor elemente în dezvoltarea unei strategii de instruire şi a problemelor care trebuie luate în considerare în contextul instituţional al instruirii.

Pregătirea profesionalã teoreticã şi practicã a personalului din administraţia publicã trebuie avutã în vedere în acţiunea de formare a acestuia, pornind de la caracterul multilateral şi specializat al activităţii în administraţia publicã, caracter ce determinã şi o pregătire profesionalã diferenţiată.

Prezentul sistem de evaluare a performanţelor funcţionarilor publici se vrea să aprecieze şi să coreleze obiectiv activitatea depusă de aceştia, să asigure un sistem motivaţional prin recompensarea celor cu rezultate deosebite, precum şi să identifice necesităţile de instruire. Dacă în trecut evaluarea performanţei constituia o activitate bazată în principal pe intuiţie şi bun-simţ, provocările evaluării moderne impun dezvoltarea bazei ştiinţifice a acesteia, precum şi transformarea treptată a evaluării performanţei dintr-o activitate, adesea formală sau administrativă, cu metodologii improvizate într-o activitate conştientizată, deosebit de importantă a managementului resurselor umane.

Preview document

Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 1
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 2
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 3
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 4
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 5
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 6
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 7
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 8
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 9
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 10
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 11
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 12
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 13
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 14
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 15
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 16
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 17
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 18
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 19
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 20
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 21
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 22
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 23
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 24
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 25
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 26
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 27
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 28
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 29
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 30
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 31
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 32
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 33
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 34
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 35
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 36
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 37
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 38
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 39
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 40
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 41
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 42
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 43
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 44
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 45
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 46
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 47
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 48
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 49
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 50
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 51
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 52
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 53
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 54
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 55
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 56
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 57
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 58
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 59
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 60
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 61
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 62
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 63
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 64
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 65
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 66
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 67
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 68
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 69
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 70
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 71
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 72
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 73
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 74
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 75
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 76
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 77
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 78
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 79
Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Performantelor Profesionale in Institutiile Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea și managementul carierei funcționarului public prezent și perspective

Capitolul 1 1.1 Definirea carierei În sens larg cariera înseamnă : dezvoltare, avansare, progres. Cariera este o succesiune de activităţi şi...

Managementul Strategic în Organizațiile Publice

Introducere M-am oprit asupra acestei teme întrucât consider strategia ca fiind factor cheie al dezvoltarii unei organizaţii, fie ea publică sau...

Activități specifice domeniului resurse umane în instituțiile publice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Activitati specifice domeniului resurselor umane in institutiile publice Rezultatele activitatii desfasurate intr-o...

Cariera în Funcția Publică

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei la Consiliul Judeţean Arad implică o gamă largă de activităţi desfăşurate, în principal de către personalul...

Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice

Introducere ,,Eu iau decizii. Poate nu sunt perfecte, dar este mult mai bine sa iei decizii imperfecte decit sa cauti in permanenta deciziile...

Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Conceptul de administraţie publică Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul...

Studiul privind formarea profesională a specialiștilor în administrația publică

INTRODUCERE Integrarea României în Uniunea Europeana înseamna pe lânga armonizarea legislativa si o preluare a valorilor si mentalitatilor...

Studiu Comparativ privind Cariera Funcționarilor Publici în State Membre ale Uniunii Europene

1. Functia publica si functionarii publici în reglementarea româneasca Notiunea de functie publica, traditional, s-a impus ca o notiune...

Te-ar putea interesa și

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Evaluarea Performanțelor Resurselor Umane

I. EVALUAREA PERFORMANŢELOR RESURSELOR UMANE I. 1 Necesitatea evaluării performanţelor resurselor umane Necesitatea evaluării performanţelor nu...

Formarea și evaluarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Managementul resurselor umane - Primăria Orașului Năvodari

REFLECTII PESRONALE Daca analizam schimbarile petrecute in ultimi zece ani in administratia publica romaneasca, la nivelul institutiilor, una...

Administrația Publică și Personalitatea Funcționarului Public

INTRODUCERE În fiecare judeţ şi în municipiu Bucureşti se organizează o comisie consultativă, care este formata din prefect şi preşedintele...

Evaluarea Performanțelor Profesionale

CAP. I. EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE 1.1. Rolul si particularitatile resurselor umane în cadrul...

Resursa umană de la recrutare la dezvoltarea carierei

Recrutarea si selectia sunt subcomponente ale procesului de recrutare si selectie de personal. Calitatea acestui proces depinde de modul în care...

Ai nevoie de altceva?