Evaluarea Performantelor Profesionale in Institutiile Publice

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Aceasta disertatie trateaza Evaluarea Performantelor Profesionale in Institutiile Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 80 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Elena Berendei

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Management

Cuprins

INTRODUCERE 2
CAP. I FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC 4
I.1 Funcţia publică 4
I.2 Funcţionarul public 7
CAP. II EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 12
II.1 Definirea evaluării performanţelor profesionale în instituţiile publice 13
II.2 Evaluarea formală şi evaluarea informală 18
II.3 Scopul evaluării performanţelor resursei umane din instituţia publică 20
II.4 Obiectivele evaluării performanţelor resurselor umane din instituţia publică 21
II.5 Etapele procesului de evaluare a performanţelor resurselor umane din instituţiile publice 25
II.6 Metode şi tehnici de evaluare 30
II.7 Surse generatoare de erori în procesului de evaluare 35
II.8 Comunicarea rezultatelor evaluării 40
CAP. III STUDIU DE CAZ 42
EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MEDGIDIA
CONCLUZII 77
BIBLIOGRAFIE 80

Extras din document

INTRODUCERE

Evaluarea funcţionarilor publici a apărut ca necesitate în îmbunătăţirea sistemului de management intern în cadrul autorităţii publice, care permite o mai bună planificare, coordonare şi organizare a activităţii funcţionarului public, autorităţii publice.

Am ales ca temă de referat Evaluarea performanţelor profesionale în instituţiile publice, deoarece consider că evaluarea performanţelor reprezintă un factor important în aprecierea gradului în care funcţionarii publici îşi îndeplinesc responsabilităţile ce le revin, în raport cu postul ocupat. Totodată evaluarea este o analiză anuală a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici şi vizează avansarea, respectiv retrogradarea în grad de salarizare, promovarea într-o funcţie publică superioară, eliberarea din funcţia publică deţinută şi stabilirea exigenţelor de formare profesională a funcţionarilor publici

Obiectivele temei alese este de a identifica modul în care se realizează evaluarea funcţionarilor publici şi înţelegerea necesităţii activităţii de evaluare a performanţelor profesionale.

Ipoteze: promovarea în funcţie şi avansarea în grad a funcţionarilor publici sunt direct proporţionale cu rezultatele evaluărilor performanţelor profesionale şi stabilitatea locului de muncă e un factor motivator pentru funcţionarii publici.

Evaluarea performanţelor personalului este o necesitate pentru toate organizaţiile, deoarece în condiţiile concurenţei existente nu ne putem permite un personal cu o pregătire inadecvată, cu rezultate slabe la locul de muncă care pot afecta rezultatele întregii organizaţii, şi totodată este nevoie de o evaluare a performanţelor cât mai corectă şi cât mai veridică pentru a putea şti cu exactitate calitatea resurselor umane de care dispunem.

Dezvoltarea carierei profesionale nu este o problemă de sine-stătătoare, ci trebuie privită în contextul vieţii şi dezvoltării de ansamblu a unei persoane si nu numai în calitatea sa de angajat.

Sistemul de instruire pe termen lung pentru funcţionarii publici din ţara noastră se află încă în proces de definitivare. În acest context este necesară o orientare pentru dezvoltarea strategiilor specifice de instruire, prin stabilirea unui cadru pentru identificarea principalelor elemente în dezvoltarea unei strategii de instruire şi a problemelor care trebuie luate în considerare în contextul instituţional al instruirii.

Pregătirea profesionalã teoreticã şi practicã a personalului din administraţia publicã trebuie avutã în vedere în acţiunea de formare a acestuia, pornind de la caracterul multilateral şi specializat al activităţii în administraţia publicã, caracter ce determinã şi o pregătire profesionalã diferenţiată.

Prezentul sistem de evaluare a performanţelor funcţionarilor publici se vrea să aprecieze şi să coreleze obiectiv activitatea depusă de aceştia, să asigure un sistem motivaţional prin recompensarea celor cu rezultate deosebite, precum şi să identifice necesităţile de instruire. Dacă în trecut evaluarea performanţei constituia o activitate bazată în principal pe intuiţie şi bun-simţ, provocările evaluării moderne impun dezvoltarea bazei ştiinţifice a acesteia, precum şi transformarea treptată a evaluării performanţei dintr-o activitate, adesea formală sau administrativă, cu metodologii improvizate într-o activitate conştientizată, deosebit de importantă a managementului resurselor umane.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea Performantelor Profesionale in Institutiile Publice.doc