Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

Disertație
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 23730
Mărime: 131.67KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corneliu Burada
lucrare de disertatie prezentata in cadrul Universitatii Petrol si Gaze Ploiesti - Managementul sectorului public

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

In Romania, ca de altfel in toate celelalte tari care au aderat la Uniunea Europeana, legislatia in domeniul achizitiilor publice a suferit modificari succesive. Acest fapt s-a datorat, pe de o parte, necesitatii indeplinirii angajamentelor asumate in vederea integrarii, dar si a adaptarii continue la realitatile economiei de piata romanesti.

In anul 2001 s-a emis Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60 care are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica , precum si a cailor de atac al actului sau deciziei autoritatii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.

Pachetul legislativ privind atribuirea contractelor de achizitii publice, respectiv Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 , aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr.925/2006 si Hotararea Guvernului nr. 1660/2007, prin care a fost adoptat aquis-ul comunitar in domeniu, tine seama de diversitatea si complexitatea contractelor de achizitie publica ce sunt atribuite de autoritatile contractante , dar si de facilitatile puse la dispozitie de noile tehnologii informationale.

Reforma sistemului achiziţiilor publice este un angajament esenţial asumat de Guvern în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implicând restructurarea instituţională, reformarea mentalităţilor care au stat la baza sistemului de achiziţii publice precum şi eforturi susţinute din partea tuturor instituţiilor publice care au obligaţia de a respecta prevederile cadrului legislativ în domeniu. Reforma sistemului achiziţiilor publice a fost şi este o prioritate a Guvernului, care s-a angajat să furnizeze resursele necesare în desfăşurarea acestui proces.

În contextul respectarii angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europena, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) s-a înfiintat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, ca institutie publica, în subordinea Guvernului si coordonarea directa a Primului – Ministru si reprezinta elementul pivot pe care s-a bazat implementarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice din Romania, adoptat prin H.G. nr.901/2005.

Depasind cifra de 16% din media PIB - ului Uniunii Europene, achizitiile publice reprezinta una din principalele surse care alimenteaza procesul continuu de dezvoltare economica si sociala a Statelor Membre ale Uniunii Europene.Activitatea A.N.R.M.A.P. este orientata spre crearea si întretinerea unui cadru propice valorificarii întregului efort economic angajat si cresterii impactului social al procesului de achizitie publica, prin sustinerea unui sistem de achizitii publice sanatos, eficient si credibil. Mentinera unui cadru corespunzator de aplicare conforma a legislatiei în domeniul achizitiilor publice si responsabilizarea autoritatilor contractante si/sau a persoanelor fizice/juridice care au obligatia de a aplica procedurile de atribuire este singura modalitate prin care se poate garanta eficienta utilizarii fondurilor publice.

1.1. Definirea achizitiilor publice

Achizitia publica reprezinta dobandirea definitiva sau temporara, de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta, a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publica. Domeniul era reglementat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr.212/2002. Adoptarea noii legislatii a avut ca scop nu numai transpunerea acquis-ului comunitar in domeniu dar si crearea unui sistem eficient de achizitionare a produselor, lucrarilor si serviciilor, sistem care are la baza un set de principii generale care vizeaza asigurarea liberei concurente, tratamentul egal, transparentei si, nu in ultimul rand, al utilizarii eficiente a fondurilor publice a fost o prioritate.

Perfectionarea cadrului legislativ armonizat care a fost implementat în domeniul achizitiilor publice pe masura ce acquis-ul comunitar se modifica si/sau este îmbunatatit, astfel încât sa se asigure permanent un grad cât mai ridicat de coerenta a legislatiei nationale în vigoare, concomitent cu respectarea deplina a compatibilitatii/conformitatii cu prevederile acquis-ului comunitar.

Realizarea unui sistem al achizitiilor publice eficient si credibil reprezinta

unul din elementele fundamentale ale procesului de integrare in Uniunea Europeana, cu impact asupra tuturor celorlalte arii de interes ale aquis-ului comunitar aferent „Pietei interne”.

Procesul de achizitii publice exista cu scopul de a crea cadrul necesar cheltuirii fondurilor alocate autoritatilor contractante. Acestea trebuie sa gestioneze aceste fonduri in asa fel incat, pe parcursul anului, sa-si poata desfasura activitatea in conditii optime.

În prezent, cadrul legislativ care reglementează aceste reguli este stabilit de

următoarele acte normative: Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr. 337/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 128/2007, OUG nr. 94/2007, HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, Directiva Europeană 17 / 2004 / CE, Directiva Europeană 18 / 2004 / CE, Directiva Europeana 66/2007/CE.

Preview document

Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 1
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 2
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 3
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 4
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 5
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 6
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 7
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 8
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 9
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 10
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 11
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 12
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 13
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 14
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 15
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 16
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 17
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 18
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 19
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 20
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 21
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 22
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 23
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 24
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 25
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 26
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 27
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 28
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 29
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 30
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 31
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 32
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 33
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 34
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 35
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 36
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 37
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 38
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 39
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 40
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 41
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 42
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 43
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 44
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 45
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 46
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 47
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 48
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 49
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 50
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 51
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 52
Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura Incheierii Contractului de Achizitii Publice

Cap. 1. Aspecte generale privind contractul de achizitii publice Contractul de achizitii publice reprezinta un act juridic cu titlu oneros,...

Organizarea și Funcționarea Sistemului Electronic de Achiziții Publice în România

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI ELECTRONIC DE ACHIZIȚII PUBLICE ÎN ROMÂNIA Cap.I Sistemul Electronic de Achiziții publice 1.1 Scurtă...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Managementul Achizițiilor Publice

CAP. I NOTIUNI GENERALE I.1 Definitii Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico economico tehnica a societatii...

Sisteme de Administrare

I. Izvoarele dreptului administrativ European (D.A.E.) 1. Constitutia 2. Legile 3. Cutuma 4. Magna chartum libertatum II. Principiile...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată

Capitolul I. 1. Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Cadrul general de desfăşurare a activităţii Societatea comercială KONTAKT TURISM SA cu...

Ai nevoie de altceva?