Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice

Disertație
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 19407
Mărime: 106.87KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Onofrei
UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI” FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. IMPORTANŢA CONTROLULUI ÎN ACTIVITATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. 4

1.1. NECESITATEA ŞI OBIECTIVELE CONTROLULUI ADMINISTRATIV 4

1.2. ORGANIZAREA CONTROLULUI ADMINISTRATIV 10

1.3. FORME ŞI METODE DE CONTROL ADMINISTRATIV 13

CAPITOLUL II. IMPACTUL ACTIVITĂŢII DE CONTROL ASUPRA PROCESULUI DECIZIONAL ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ. STUDIU DE CAZ. 27

2.1. VALIDAREA IMPLEMENTĂRII DECIZIILOR ADMINISTRATIVE PRIN INTERMEDIUL CONTROLULUI. 27

2.2. CĂI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII DE CONTROL ADMINISTRATIV 32

2.3.1. Context si informatii generale 38

2.3.2. Desfăşurarea controlului la Ministerul Administraţiei şi Internelor. 39

2.3.3. Căi de eficientizare a activităţii de control administrativ 43

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 49

BIBLIOGRAFIE 53

Extras din document

Introducere

,,Eu iau decizii. Poate nu sunt perfecte, dar este mult mai bine sa iei decizii imperfecte decit sa cauti in permanenta deciziile perfecte pe care nu le vei gasi niciodata.”

Charles De Gaulle

CAPITOLUL I. Importanţa controlului în activitatea de administraţie publică.

1.1. Necesitatea şi obiectivele controlului administrativ

Potrivit etimologiei, cuvântul “ administraţie “ a evocat o activitate în supuşenie, executată la comandă, activitatea în sine aparând atunci când societatea s-a împărţit în comandanţi şi comandati. Administratia publica este o dimensiune a executivului, fără a fi însă singurul element al acestuia. In sensul de activitate care consta in organizarea executarii si executarea in concret a legilor, legi in care sunt exprimate valori politice, prin natura sa, administratia publica necesita o supunere fata de diferitele forme de control. Pentru a asigura conformitatea activitatii autoritatilor administratiei publice cu exigentele legii, este nevoie de instituirea control complex asupra acestei activitati. Există o amplă gamă si diversificată de forme de control al activitatii autoritatilor administratiei publice, tocmai caracterului subordonat pe care il are aceasta activitate. În functie de particularitatile subordonarii difera natura diferitelor forme de control.

Acest obiectiv garantat juridic pentru indeplinirea sa îl constituie controlul asupra modului în care autorităţile şi-au exercitat atribuţiile conferite de lege, control care se exercită , fie la solicitarea celor interesaţi,fie din proprie iniţiativă sau de către însăşi autorităţile administrative, sau de autorităţi care înfăptuiesc celelalte puteri ale statului (legislativă sau judecătorească).

Prin conceptul de control administrativ se are în vedere acţiunea de descoperire şi constatare a stărilor de fapt negative, a dereglărilor şi neconcorcondantelor din activitatea controlată, urmată de aplicarea de către organele competente, a unor sancţiuni sau a altor măsuri prevazute de lege. Controlul administrativ nu este instituit numai pentru a constata abaterile şi a aplica sancţiunile ci şi pentru a îndruma activitatea administraţiei şi a trage învăţăminte din cele constate pentru perfecţionarea muncii administrative.

Termenul de control îşi are obârşia în franţuzescul ”contre rôle" care a fost utilizat mai întai în activitatea contabilă, ca instrument de verificare a rolului fiscal. Ulterior, semnificaţia s-a extins, în sensul de activitate de verificare a unor rezultate, a unor activităţi, în orice domeniu .

Prin aplicarea metodelor de control administrativ se realizează o garanţie a respectării principiului legalitaţii în toate manifestările administraţiei publice, prin intermediul controlului putând fi descoperite eventualele abateri de la normele legale şi stabilite măsuri concrete de corectare a acţiunii de executare a legii. În unele situaţii controlul poate viza nu numai legalitatea ci şi oportunitatea deciziilor administrative. Modalitaţile de exercitare a controlului administraţiei publice prezintă particularităţi în funcţie de o seamă de parametri care circumscriu cadrul şi criteriile controlului.

Deoarece reprezintă unul din elementele activităţii de administrare sau conducere, in sistemele administrative din toate timpurile este nelipsit.

Necesitatea şi însemnătatea controlului activităţii administrative rezultă din specificul acesteia, de a fi în continuă confruntare cu realitatea, pentru realizarea permanentă a conformităţii actelor administrative, emise de organele inferioare, cu prevederile actelor normative cu forţă juridică superioară.

Controlul asupra administraţiei este o necesitate veche de când lumea. Scrierile anticilor relevau lupta împotriva corupţiei posibile a funcţionarilor publici. În ţara noastră, încă de pe vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, s-a pus problema intensificării controlului pentru înlăturarea abuzurilor.

În epoca contemporană, gradul de importanţă dat acestei probleme ca urmare a investiţiilor statului şi în consecinţă riscurile de abuz s-au înmulţit în acelaşi timp cu generalizarea recunoaşterii drepturilor individuale şi a voinţei de a le apară împotriva oricărui exces manifestat de puterea publică sau de lupta împotriva arbitrariului.

În societate, în general, este recunoscută necesitatea controlului în toate domeniile vieţii economice, sociale sau politice, însa, cu toate acestea, s-a pus problema in sensul că, controlul dă naştere unor tensiuni şi chiar resentimente celui controlat faţă de cel care controlează. El creează astfel pentru cel controlat o stare de disconfort care este determinată, nu de actul de control în sine, ci de modul în care acesta este conceput şi exercitat, de unde o anumită percepţie negativă cu privire la el. De obicei, controlorul se comportă de cele mai multe ori ca şi când finalitatea activităţii sale ar fi descoperirea unor greşeli, a unor abateri de la lege şi sancţionarea acestora. Iar dacă nu există, fie trebuie inventate, fie trebuie căutate cu sârguinţă, încât până la urmă trebuie doscoperite. O asemenea concepţie este de neacceptat din punct de vedere al rigorilor unui autentic stat de drept, în care pârghiile de control trebuie să reprezinte modalităţi prin care să se constate modul de executare a unor activităţi, de transpunere în practică a unor acte normative, rezultatele aplicării actului decizional, pozitive şi negative, în egală masură.

Preview document

Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 1
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 2
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 3
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 4
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 5
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 6
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 7
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 8
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 9
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 10
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 11
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 12
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 13
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 14
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 15
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 16
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 17
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 18
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 19
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 20
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 21
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 22
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 23
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 24
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 25
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 26
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 27
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 28
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 29
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 30
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 31
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 32
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 33
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 34
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 35
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 36
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 37
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 38
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 39
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 40
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 41
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 42
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 43
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 44
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 45
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 46
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 47
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 48
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 49
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 50
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 51
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 52
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 53
Implicații ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Instituțiilor Publice - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Implicatii ale Controlului Asupra Procesului Decizional al Institutiilor Publice.docx

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice

INTRODUCERE Evaluarea funcţionarilor publici a apărut ca necesitate în îmbunătăţirea sistemului de management intern în cadrul autorităţii...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale

ÎNTRODUCERE În democrație, după Alain, cel care controlează joacă un rol fundamental: ”Unde se află democrația dacă nu în acea a patra putere pe...

Analiza administrației publice locale important actor al cooperării transfrontaliere - Studiu de caz Bihor

Introducere Referintele academice sau policy papers abunda în tratarea rolului administratiei publice subnationale în dezvoltarea societatii, de...

Principiile Administrației Publice Locale

I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 1. Noţiunea de administraţie publică locală Prin administraţie publică locală se înţelege totalitatea...

Rolul Procesului Decizional în Administrația Publică

1. Noțiuni introductive 1.1. Conceptul de administrație publică Din punct de vedere etimologic, termenul de administrație provine din cuvintele...

Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România

CAP.I. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Literatura de specialitate, analiza materialelor faptice, precum şi tradiţiile romaneşti...

Autoritatile Administratiei Publice in Romania

1. Consideraţii generale Termenul de autoritate provine din latinescul “auctoritas” care deriva de la “augere” ce înseamna “a creşte”, “a spori”,...

Te-ar putea interesa și

Violența în rândul adolescenților ca o reacție la problemele sociale

INTRODUCERE Agresiunea sau altfel spus violenţa reprezintă unul din comportamentele sociale extrem de greu de definit. Înţelesul acordat de un...

Femeia, victimă a violenței domestice

Cap 1. Introducere 1.1. Abordări cu privire la violenta domestica Pe parcursul secolului XX, situaţia femeilor s-a ameliorat treptat. Acest lucru...

Participarea Cetateneasca, Element Cheie in Desfasurarea Activitatii unei Organizatii din Administratia Publica Locala

Cap.1 Date de identificare a organizaţiei, aspecte legate de constituirea, funcţionarea şi prezentarea activităţii Primăriei Municipiului Fălticeni...

Elaborarea Deciziei Publice

1.Definirea deciziei Toate lucrurile se coc in timp;nimeni nu s-a nascut intelept(Miguel de Cervantes) Fiecare dintre noi s-a confruntat cu...

Administrația finanțelor publice a orașului Târgu-Cărbunești

CAPITOLUL I: SCURT ISTORIC AL ADMINISTRAŢIEI FINANŢELOR PUBLICE A ORAŞULUI TG-CĂRBUNEŞTI 1. Prezentare generală Orasul Tg-Carbunesti cu...

Construcția comunitară și drepturile omului

ASPECTE EVILUTIVE ALE INTEGRĂRII EUROPENE Abstract: Uniunea Europeană este expresia mai multor trepte evolutive de integrare, pe care le-a parcurs...

Relevanța criteriilor evaluării proiectului de decizie în administrația publică

1.Cadrul general al deciziei administrative Decizia, in general, este un element indispensabil al coeziunii si al duratei oricarei actiuni umane....

Depolitizarea funcției publice în contextul reformei administrației publice centrale din Republica Moldova

În iunie 2014, Republica Moldova și Uniunea Europeană au semnat Acordul de Asociere, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător...

Ai nevoie de altceva?