Izvoarele Dreptului Administrativ European

Disertație
6.7/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 13962
Mărime: 52.24KB (arhivat)
Publicat de: Simi Negoiță
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ivan Vasile
Lucrare de disertatie de la FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ MASTER" SPAŢIUL PUBLIC EUROPEAN

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I
 3. DREPTUL ADMINISTRATIV ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 8
 4. 1.1. Dreptul public în Uniunea Europeană 8
 5. 1.2. Dreptul administrativ la nivelul Uniuni Europene 9
 6. 1.3. Norma juridică, obiect de studiu al dreptului administrativ 11
 7. CAPITOLUL II
 8. IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV ÎN ROMÂNIA 14
 9. 2.1. Clasificarea izvoarelor 14
 10. 2.2. Izvoare scrise de drept administrativ 20
 11. 2.3. Izvoare nescrise de drept administrativ 26
 12. CAPITOLUL III
 13. IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE 31
 14. 3.1. Izvoarele dreptului administrativ la nivelul Uniunii Europene 31
 15. Izvoarele scrise 31
 16. A. Dreptul comunitar original sau primar 31 Tratatele 32
 17. B. Dreptul comunitar derivat (legislaţie secundară) 34
 18. Regulamente 34
 19. Directive 34
 20. Decizii 35
 21. C. Dreptul comunitar complementar (drept terţiar) 36
 22. Acordurile 37
 23. 3.2. Izvoare nescrise 40
 24. 3.2.1. Dreptul cutumiar 40
 25. 3.2.2. Jurisprudenţa 42
 26. 3.3. Izvoarele dreptului administrativ în state membre
 27. ale Uniunii Europene 46
 28. 3.3.1. Izvoarele dreptului administrativ în Franţa 46
 29. 3.3.2. Izvoarele dreptului administrativ în Anglia 48
 30. 3.3.3. Izvoarele dreptului administrativ în Italia 50
 31. CONCLUZII 54
 32. BIBLIOGRAFIE 56

Extras din disertație

INTRODUCERE

Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată prin norme care vor îmbrăca o anumită formă, denumită izvor de drept. Este necesar a se face distincţie între izvoarele materiale şi izvoarele formale ale dreptului. Izvoarele materiale, denumite şi reale, sunt reprezentate de realitatea exterioară, care determină acţiunea legiuitorului. În consecinţă, prin izvor de drept, în sens material, înţelegem viaţa socială, economică şi culturală în complexitatea ei, progresul social care determină naşterea unor reguli de drept şi instituţii.

Din punct de vedere juridic, ne interesează în special izvoarele formale sau formele de exprimare a normelor de drept.

Sensul juridic al noţiunii de "izvor formal al dreptului" surprinde o multitudine de aspecte şi modalităţi prin care conţinutul normei de drept devine normă de conduită şi se impune ca model de urmat în relaţiile sociale. Deci, izvorul formal al dreptului reprezintă regula de conduită prescrisă şi exteriorizată, cuprinsă întro anumită haină juridică.

Lucrarea de faţă îşi propune să treacă în revistă evoluţia dreptului administrativ al ţărilor europene şi înţelegerea dreptului administrativ european. Administraţiile europene s-au influenţat reciproc secole întregi în problemele administrative şi au în comun trăsături importante. Evoluţia relativ recentă a dreptului administrativ nu l-a împiedicat evoluţia profundă Regulile, teoriile sale au suferit schimbări importante. Prin natura sa, dreptul administrativ este evolutiv, schimbător mult mai mult decât dreptul civil, privat. Realităţile sociale, politice, economice ca şi jurisprudenta contribuie la elaborarea de noi reguli în dreptul administrativ, la adaptarea sa faţă de noile probleme În care este necesară intervenţia lui. Mai există o raţiune profundă a evoluţiei dreptului administrativ şi anume: raporturile umane Între stat-individ sau grupări private se transformă mult mai repede decât raporturile dintre particulari.

Mult timp dreptul administrativ a rămas tributar, dominat de concepţiile civiliste (dreptul civil reprezentând dreptul comun cu excepţia situaţiilor în care reglementările exprese creau situaţii exprese). A fost necesar un efort susţinut de a degaja dreptul public de aceste tradiţii, efort datorat doctrinei care, sistematizând regulile desprinse în jurisprudenţă, a relevat originalitatea dreptului administrativ care a început să fie conştient de propria-i existenţă. Lucrarea este structurată pe trei capitole. În primul capitol "Dreptul administrativ în Uniunea Europeană" se porneşte de la definiţia dreptului public care se preocupă de elementele structurale esenţiale ale statului, la definirea dreptului administrativ ca prim instrument ştiinţific de investigare şi modelare a administraţiei. Importanţa dreptului administrativ în crearea unor norme de drept administrativ şi procedură administrativă, care să răspundă nevoilor societăţii la un moment dat. Cel mai important mijloc de cercetare ştiinţifică a fenomenului administrativ este acela de a respecta şi pune în aplicare a principiilor generale.

Norma de drept administrativ face parte din acea categorie de norme juridice care reglementează, ordonând şi organizând, raporturile sociale care constituie obiectul activităţii administrative a statului şi a colectivităţilor locale, cu exceptţia raporturilor sociale care se nasc în procesul realizării activităţii financiare.

CAPITOLUL II

IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV ÎN ROMÂNIA

Dreptul administrativ cuprinde ansamblul normelor juridice ce au ca obiect raporturi juridice de drept administrativ ce se nasc, se modifică sau se sting pentru realizarea puterii executive.Activitatea executivă consta în organizarea executării şi executarea în concret a legilor şi a celorlalte acte normative. Izvoarele dreptului administrativ, Constituţia - principalul izvor de drept administrativ întrucât dispozitiile privitoare la organizarea şi funţionarea administratiei publice, drepturile fundamentale ale cetăţenilor, raporturile dintre autoritatile publice şi între acestea şi cetăţeni, au o forţa juridică superioară cu toate celelalte acte normative. Legile organice – reglementează domenii administrative referitoare la organizarea teritoriului, a învaţmântului, a forţelor armate, administrativ în măsura în care reglementează raporturi de drept administrativ. Decretele Presedintelui României, hotarârile şi ordonanţele Guvernului României, actele normative ale miniştrilor, ministerelor, precum şi actele administrative care emană de la autorităţile administraţiei publice locale.

CAPITOLUL III

IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

În acest capitol am prezentat izvoarele dreptului administrativ în state din Uniunea Europeană, precum: Franţa, Anglia şi Italia.

Modelele de administraţie constituie matricea sistemelor administrative a statelor europene occidentale. Modelele administraţiei, furnizează analize parţiale ale stării actuale a administraţiei şi ale sugestiilor sau previziunilor asupra evoluţiei posibile.

CAPITOLUL I

DREPTUL ADMINISTRATIV ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

1.1. Dreptul public în Uniunea Europeană

Scopul de reglementare al dreptului public se extinde atât asupra stucturii şi sarcinilor puterii de stat cât şi asupra relaţiei dintre Stat ca proprietar şi cetăţeni.

Dreptul public se preocupă de elemente structurale esenţiale ale statului. Conceptele de drept public sunt formulate întro măsură mai mare decât dreptul privat, prin crezuri naţionale şi concepte de valori. Există norme în dreptul public, în particular în cadrul dreptului administrativ, care din punct de vedere politic sunt mai mult sau mai puţin neutre.

Preview document

Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 1
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 2
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 3
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 4
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 5
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 6
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 7
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 8
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 9
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 10
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 11
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 12
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 13
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 14
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 15
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 16
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 17
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 18
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 19
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 20
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 21
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 22
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 23
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 24
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 25
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 26
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 27
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 28
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 29
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 30
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 31
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 32
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 33
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 34
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 35
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 36
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 37
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 38
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 39
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 40
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 41
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 42
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 43
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 44
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 45
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 46
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 47
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 48
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 49
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 50
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 51
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 52
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 53
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 54
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 55
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 56
Izvoarele Dreptului Administrativ European - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Izvoarele Dreptului Administrativ European.doc

Alții au mai descărcat și

Suspendarea Actelor Administrative

Introducere Prin drept administrativ se înţelege un grup de norme juridice care, datorită particularităţilor pe care le reprezintă, formează o...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Curs Introductiv în Studiul Dreptului

CAPITOLUL I Sistemul stiintelor juridice. Obiectul de studiu pentru teoria generala a dreptului I.1. Conceptul dreptului Etimologia...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Răspundere și Responsabilitate în Administrația Publică

Capitolul I Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 1.1 Noţiunea de responsabilitate. Aspecte generale Se ştie că, libertatea fără...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Administrația publică în contextul UE

1.1 Conceptul de administraţie publică Noţiunea de administraţie publică este una extrem de de controversată atunci când vine vorba de definirea...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

Introducere Dreptul administrativ european este strans legat de notiunea de administratie publica europeana.Astfel, administratia publica...

Izvoarele Dreptului Administrativ

1. Conceptul de izvor de drept În teoria dreptului şi în ştiinţele juridice de ramură, aceste modalităţi specifice de exprimare a conţinutului...

Contenciosul Administrativ

ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND JURISDICTIA ADMINISTRATIVA DIN PRISMA RELATIEI DINTRE CONTENCIOSUL INTERN SI EUROPEAN CAPITOLUL I...

Principiul egalității și nediscriminarea în dreptul administrativ european

1. Conţinutul conceptelor egalitate şi nediscriminare Pentru ca instituţiile care exercită prerogativele puterii executive să aibă în activitatea...

Ai nevoie de altceva?