Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina

Disertație
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 23458
Mărime: 84.52KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ivan Vasile Ivanoff
Este o lucrare de dizertatie la masterul cu specializarea"Administratie publica europeana", care a fost prezentata in 2007, in cadrul Universitatii "Valahia" din Targoviste.

Cuprins

C U P R I N S

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

SCURT ISTORIC PRIVIND INSTITUŢIILE PREZIDENŢIALE DIN ROMÂNIA ŞI UCRAINA

I.1. INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ DIN ROMÂNIA

I.2. INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ DIN UCRAINA

CAPITOLUL II

ALEGEREA ŞI MANDATUL PREZIDENŢIAL

II.1. ALEGEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI

II.2. ALEGEREA PREŞEDINTELUI UCRAINEI

II.3. MANDATUL PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI

CAPITOLUL III

ATRIBUŢIILE PREZIDENŢIALE

III.1. ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI

III.2. ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI UCRAINEI

CAPITOLUL IV

ACTELE ŞI RĂSPUNDEREA PREŞEDINTELUI

IV.1. ACTELE PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI

IV.2. ACTELE PREŞEDINTELUI UCRAINEI

IV.3. RĂSPUNDEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI.

IV.4. RĂSPUNDEREA PREŞEDINTELUI UCRAINEI

CONCLUZIE

PROPUNERI DE LEGE FERENDA

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

MOTO:

Unica superioritate a guvernanţilor

este posibilitatea lor de a face mai mult

bine, decât alţii.

( B. Gracian y Morales)

CAPITOLUL I

SCURT ISTORIC PRIVIND INSTITUŢIILE PREZIDENŢIALE DIN ROMÂNIA ŞI UCRAINA

I.1. INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ DIN ROMÂNIA

În România, încă din cele mai vechi timpuri a existat şi funcţionat instituţia şefului statului. De-a lungul vremii, ea a îmbrăcat diferite forme, de la cea monarhică absolutistă din timpul geto-dacilor, domn în perioada feudală, principe şi rege în cea modernă şi contemporană, până la forma colegială 1947-1974 şi preşedinte, astăzi.

Potrivit Statutului lui Cuza puterile publice erau încredinţate Domnului, unei adunări ponderatice şi unei adunări colective.

Termenul domn este folosit şi de către Constituţia din 1866 (art.82), domnul având puteri constituţionale ereditare, iar puterea legislativă se exercită colectiv de către domn şi reprezentanţa naţională (art.32). La 8 iunie 1884, în urma proclamării regatului în anul 1881, textele constituţionale sunt puse de acord cu această realitate. Constituţia din 1923 vorbeşte de rege (art.77), arătând că puterea legislativă se exercită colectiv de către rege şi reprezentanţa naţională (art.34), că puterea executivă este încredinţată regelui (art.39). Denumirea de rege este menţinută şi de Constituţia din 1938 (art.34) care-l declară capul statului (art.30) şi desigur cuprinde dispoziţii similare cu cele din art.34 şi 39 ale Constituţiei din 1923.

În perioada 1940-1944 prerogativele regale au fost substanţial restânse, dar regele rămâne ca şef al statului până în decembrie 1947, în baza Constituţiei din 1923 repusă în vigoare prin Decretul nr.1626 din 1944.

Prin Legea nr.363/1947 atribuţiile de şef de stat sunt încredinţate Prezidiului republicii, care devine şef de stat colegial. Vom observa că organizarea prezidiului republicii, ca şef colegial al statului, s-a realizat în privinţa naturii juridice sub influienţa trăsăturilor Constituţiei din 1923.

Acesta a fost organizat ca un organ al administraţiei de stat, ca organ suprem executiv, dacă folosim exprimarea Decretului nr.3/948. Constatarea este interesantă din punct de vedere istoric pentru că dacă actele constituţionale adoptate în această perioadă au menţinut separaţia puterilor, Legea nr.363/1947 a înlocuit acest principiu cu unicitatea puterii. Natura administrativă a prezidiului republicii rezultă din chiar exprimarea legală.

Constituţia din 1948, încredinţează funţia de şef de stat Prezidiului Marii Adunări Naţionale, organ central, caracterizat ca organ suprem al puterii de stat, menţinut şi de Constituţia din 1952 pînă în anul 1961, cînd a fost înlocuit prin Consiliu de Stat. Consiliu de Stat, organ colegial, este menţinut şi de Constituţia din 1965. În anul 1974 Constituţia a fost modificată, creându-se funcţia de preşedinte de republică, îndeplinită de o singură persoană. După revoluţia din decembrie 1989, prin Decretul-Lege nr.2 din 27 decembrie privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Frontului Salvării Naţionale se crează funcţia de preşedinte al consiliului. Decretul-Lege încredinţează exercitarea atribuţiilor de şef de stat preşedintelui consiliului.

Prin Decretul-Lege nr.92/1990 privind alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui Romîniei, funcţia de sef de stat este încredinţată Preşedintelui României, ales prin vot universal, egal, direct şi liber exprimat.

Preview document

Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 1
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 2
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 3
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 4
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 5
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 6
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 7
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 8
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 9
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 10
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 11
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 12
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 13
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 14
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 15
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 16
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 17
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 18
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 19
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 20
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 21
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 22
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 23
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 24
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 25
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 26
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 27
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 28
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 29
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 30
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 31
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 32
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 33
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 34
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 35
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 36
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 37
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 38
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 39
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 40
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 41
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 42
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 43
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 44
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 45
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 46
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 47
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 48
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 49
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 50
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 51
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 52
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 53
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 54
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 55
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 56
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 57
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 58
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 59
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 60
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 61
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 62
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 63
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 64
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 65
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 66
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 67
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 68
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 69
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 70
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 71
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 72
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 73
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 74
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 75
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 76
Paralelă între instituția Prezidențială din România și Republica Ucraina - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Paralela intre institutia Prezidentiala din Romania si Republica Ucraina.doc

Alții au mai descărcat și

Democrația și Puterea Birocratică

Birocratismul si totalitarismul “Birocratia. O dificultate pentru oricare solutie.” - H. Samuel Birocratia si metodele birocratice sunt...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Sisteme Administrative Comparate

1.Notiuni introductive privind Dreptul comparat În ceea ce priveste Conceptul o definitie unica, general recunoscuta a dreptului comparat, nu se...

Știința Administrației

sa cunoasca continutul notiunii de administratie publica prin prisma acceptiunilor date în literatura de specialitate; Obiective cognitive: O1 -...

Sisteme de Administrare

I. Izvoarele dreptului administrativ European (D.A.E.) 1. Constitutia 2. Legile 3. Cutuma 4. Magna chartum libertatum II. Principiile...

Ai nevoie de altceva?