Prima Casă

Disertație
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 21109
Mărime: 91.80KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Capitolul I Noţiuni Generale.2

1.1 Managementul Organizaţiei, Managementul Echipei.3

1.2 Relaţiile de management.7

1.3 Programul.8

1.4 Proiectul.10

1.5 Caracteristicile Proiectelor.12

1.6 Surse şi decizii de finanţare.16

1.7 Costurile şi decontarea proiectelor.23

1.8 Contractarea finanţării proiectelor.27

Capitolul II Programul „ Prima Casa” formă de creditare în baza relansării economice în perioada de criză.28

2.1 Ce este Programul Prima Casa?.28

2.2 Cine beneficiază de Programul Prima Casă?.31

2.3 Ce condiţii trebuie să îndeplinească beneficiarii Programului Prima Casă?.32

2.4 Ce se poate achiziţiona prin Programul Prima Casă?.35

Capitolul III Studiu de caz. Credite pentru achiziţionarea de locuinţe în cadrul Programului Guvernamental „ Prima Casă” contractate de la Banca X S.A.37

3.1 Analiza SWOT.37

3.2 Etapa de informare.38

3.3 Etapa de întocmire a dosarului de credit.40

3.4 Etapa de analiză şi decizie.41

3.5 Evaluarea imobilului şi avizul juridic.43

3.6 Etapa de obţinere a acordului de garantare din partea FNGCIMM.44

3.7 Etapa de semnare a contractelor.45

3.8 Analiza critică.46

Capitolul IV Concluzii.51

Glosar de termeni.54

Bibliografie:.57

Extras din document

Capitolul I

Noţiuni generale;

Managementul este un termen provenit din limba engleză şi adoptat ca atare, cu o semantică foarte complexă, care desemnează ştiinţa conducerii organizaţiilor şi conducerea ştiinţifică a acestora. Managementul poate fi incadrat în totalitatea activităţilor de organizare şi conducere a unei activităţi în vederea obţinerii unor rezultate performante.

Termenul de .management. s-a impus în sfera economică după anii ´50 ai secolului trecut, datorită lucrarii lui James Burnham The Managerial Revolution, publicată prima oara la New York, în anul 1941. Ideea pusă în circulaţie de Burnham este aceea că orice societate, indiferent de regimul ideologic, juridic sau politic are nevoie de manageri, dacă vrea ca economia ei să prospere în ritm inovator şi creator.

Profesorii O.Nicolescu şi I. Verboncu cosideră că:”Managementul firmelor rezidă în studierea proceselor şi relaţiilor de managemant din cadrul lor, în vedera descoperiri legitaţilor şi princiipilor care le guvernează, a coceperii de noi sisteme, metode, technici si modalităţi de conducere , de natură să asigure obţinerea şi creşterea competitivităţilor.”

Fără a face o prezentare exhaustivă a conceptului de management, se poate constata că există păreri diferite în ceea ce priveşte definirea managementului: unii autori susţinând că managementul este ştiinţa conducerii ,alţii că managementul reprezintă arta conducerii, iar a treia categorie defineşte managementul ca ştiinţa şi arta de a conduce.

Baza obiectivă a managementului o constituie activitatea umană, managementul fiind un proces de dirijare şi orientare a activitaţii resurselor umane în scopul realizării unor obietive. „Managementul este ansamblul tehnicilor de organizare şi administrare, de previzionare şi modernizare a structurilor organizaţionale, acceptând noile provocari privind competivitatea, reglementările, exigenţele sociale, nevoile multiple ale utilizatorilor, restricţiile cu privire la mijloace ”.

Managementul presupune:

A obtine rezultate prin alţii, asumându-se responsabilităţi pentru aceste rezultate;

A fi orientat spre mediul înconjurâtor;

A lua decizii privind finalitatea organizaţiei;

A avea încredere în personal, încredinţându-le responsabilităţi pentru rezultatele propuse a fi obţinute;

A descentraliza sistemul organizatoric şi a aprecia salariaţii în funcţie de rezultatele obţinute.

Managementul reprezintă ansamblul interventiilor, metodelor şi tehnicilor de programare, organizare, alocare de resurse, control şi activare prin care se asigurâ realizarea obiectivelor propuse.

Definiţia managementului din punct de vedere la managerului :

Procesul de coordonare a resurselor umane, financiare, fizice şi informationale în vederea realizării scopurilor organizaţiei;

Procesul de obtinere şi combinare a resurselor umane, fizice şi financiare în scopul îndeplinirii obiectivelor primare ale organizaţiei: produse şi servicii dorite de un anumit segment al societăţii.

Din punct de vedere al ştiinţei: ştiinţa tehnicilor de conducere a întreprinderii.

Succesul în management al unei organizaţii, indiferent de profilul şi activitatea acesteia este conturat şi susţinut de promovarea managementului strategic.

1.1 Managementul Organizaţie. Managementul echipei.

Conceptul de organizaţie bazată pe cunoştinţe a apărut în 1984 odată cu părerea exprimată de Huber care a sesizat necesitatea unui model organizaţional propriu noului tip de societate ce îi succede celei industriale. Mai apoi Holsapple şi Whinston au considerat firma bazată pe cunoştinţe drept o colectivitate de muncitori cu muncă de concepţie, interconectaţi printr-o structură computerizată.

O altă abordare importantă, dintr-o perspectivă managerială, a fost propusă de Drucker, care tratează organizaţia bazată pe informaţii ca reprezentând modelul organizaţional al secolului al 21-lea, oferind cu această ocazie şi un număr de caracteristici proprii modelului: numărul redus al nivelurilor intermediare de conducere ierarhică, componenţa dominată de profesionişti, asigurarea coordonării prin mijloace de factură neautoritară.

Diversitatea punctelor de vedere şi a abordărilor conceptuale a avut ca rezultat utilizarea mai multor termeni care practic se referă cam la acelaşi conţinut:organizaţie inteligentă, organizaţie centrată pe memorie, organizaţie intellectual intensivă etc.

În finalul secolului al 20 –lea s-a realizat o convergenţă a două abordări, cea tehnologică şi cea managerială, prin punerea în legătură a necesităţilor organizaţiilor cu facilităţile soluţiilor de asistare informatică. Această evoluţie în planul abordărilor a plasat organizaţia bazată pe cunoştinţe ca alternativă la organizaţia bazată pe control şi autoritate.

Preview document

Prima Casă - Pagina 1
Prima Casă - Pagina 2
Prima Casă - Pagina 3
Prima Casă - Pagina 4
Prima Casă - Pagina 5
Prima Casă - Pagina 6
Prima Casă - Pagina 7
Prima Casă - Pagina 8
Prima Casă - Pagina 9
Prima Casă - Pagina 10
Prima Casă - Pagina 11
Prima Casă - Pagina 12
Prima Casă - Pagina 13
Prima Casă - Pagina 14
Prima Casă - Pagina 15
Prima Casă - Pagina 16
Prima Casă - Pagina 17
Prima Casă - Pagina 18
Prima Casă - Pagina 19
Prima Casă - Pagina 20
Prima Casă - Pagina 21
Prima Casă - Pagina 22
Prima Casă - Pagina 23
Prima Casă - Pagina 24
Prima Casă - Pagina 25
Prima Casă - Pagina 26
Prima Casă - Pagina 27
Prima Casă - Pagina 28
Prima Casă - Pagina 29
Prima Casă - Pagina 30
Prima Casă - Pagina 31
Prima Casă - Pagina 32
Prima Casă - Pagina 33
Prima Casă - Pagina 34
Prima Casă - Pagina 35
Prima Casă - Pagina 36
Prima Casă - Pagina 37
Prima Casă - Pagina 38
Prima Casă - Pagina 39
Prima Casă - Pagina 40
Prima Casă - Pagina 41
Prima Casă - Pagina 42
Prima Casă - Pagina 43
Prima Casă - Pagina 44
Prima Casă - Pagina 45
Prima Casă - Pagina 46
Prima Casă - Pagina 47
Prima Casă - Pagina 48
Prima Casă - Pagina 49
Prima Casă - Pagina 50
Prima Casă - Pagina 51
Prima Casă - Pagina 52
Prima Casă - Pagina 53
Prima Casă - Pagina 54
Prima Casă - Pagina 55
Prima Casă - Pagina 56
Prima Casă - Pagina 57
Prima Casă - Pagina 58

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Produse și Servicii Bancare

I. Noţiuni generale privind produsele şi serviciile bancare În cadrul sistemului bancar românesc îşi desfăşoară activitatea atât persoanele...

Condiții de contractare a unui credit Prima Casă pentru patru bănci

Programul Prima Casă face parte din măsurile anticriză iniţiate de guvern pentru a susţine sectoarele economice prioritare. Obiectivul principal...

Controlul Bancar în Etapa Utilizării Creditelor

Introducere În acest proiect am prezentat Controlul bancar în etapa utilizării creditului. Acesta se efectuează de către referenţii de la...

Creditele Prima Casă - caracteristici, evolutii, performanțe

1. Caracteristicile Programului “Prima casă” La finalul anului 2015, după datele publicate de către INS “Fondul de locuințe”, în România s-a...

Studiu de Caz privind Creditarea la Două Bănci

BANCA TRANSILVANIA Banca Transilvania (BT) este Banca Oamenilor Întreprinzători din România şi cea mai mare instituţie bancară cu capital privat...

Condiții de contractare, rambursare și costurile aferente creditului Primă Casă și de nevoi personale, regăsit în ofertele a patru bănci comerciale - ING, Bancă Transilvania, Raiffeisen Bank, BCR

Operațiunea de creditare, din cele mai vechi timpuri și până în prezent joacă un rol important în economia de piață, încât la momentul de față,...

Creditul ipotecar Prima Casă

“Prima Casa” În luna mai 2009, Guvernul României a aprobat programul „Prima Casă”, al cărui obiectiv constă în facilitarea accesului persoanelor...

Produse de Creditare pentru Persoane Fizice

GENEZA CREDITULUI Tot mai multe izvoare istorice atestă faptul că despre credit se poate vorbi începând cu mileniul al II- lea î.Hr., creditul a...

Ai nevoie de altceva?