Proiectarea si Managementul Carierei Functionarului Public Prezent si Perspective

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Proiectarea si Managementul Carierei Functionarului Public Prezent si Perspective.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 51 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lector univ.dr. Iulia Chivu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Stiinta Administratiei, Economie, Management

Cuprins

CAPITOLUL 1 3
1.1 DEFINIREA CARIEREI 3
1.2. DIFERENŢE INDIVIDUALE ÎN ORIENTAREA CARIEREI 3
1.3.TEORII PRIVIND TIPURILE DE CARIERA ŞI IMPLICAŢIILE MANAGERIALE ALE ORIENTĂRII CARIEREI 4
1.4. CARIERA ŞI STADIILE VIEŢII ADULTE 6
1.5. PLANIFICAREA CARIEREI 9
1.6. DEZVOLTAREA CARIEREI 9
1.7. DEZVOLTAREA UNEI CARIERE ELASTICE 11
CAPITOLUL 2 14
2.1. DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE (DGFP) - ARGEŞ 14
2.1.1. Rolul instituţiei 14
2.1.2.Atributii specifice 14
2.1.3. Structura instituţiei 14
2.1.3. Organele teritoriale subordonate 15
2.2. Serviciul Tehnologia Informaţiei 15
2.2.1. Misiunea sistemului T.I. 16
2.2.2. Particularităţi ale proceselor de munca 17
2.2.3. Obiective strategice specifice 18
CAPITOLUL 3 20
3.1. CORPUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI 20
3.2. INSTITUŢII PUBLICE IMPLICATE ÎN SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA CARIEREI FUNCŢIONARILOR PUBLICI 21
3.3. CARIERA PROFESIONALA ÎN CADRUL D.G.F.P. ARGEŞ 22
CAPITOLUL 4 46
PROPUNERI PENTRU PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE DEZVOLTARE A CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC 46
BIBLIOGRAFIE 52

Extras din document

Capitolul 1

1.1 Definirea carierei

În sens larg cariera înseamnă : dezvoltare, avansare, progres.

Cariera este o succesiune de activităţi şi poziţii profesionale pe care le atinge o persoana , precum şi atitudinile , cunoştinţele şi competentele asociate , care se dezvolta de-a lungul timpului

Pentru definirea carierei sunt necesare trei elemente:

- Cariera înseamnă mişcare în timp de-a lungul unui drum care are doua laturi : o latura este succesiunea obiectiva de poziţii în ierarhie sau cariera externa, cealaltă latura este interpretarea individuala , subiectiva a unor experienţe profesionale sau cariera interna.

-Cariera este interacţiunea dintre factorii organizaţionali şi cei individuali : reacţia oamenilor la un post depinde de concordanta intre conceptul ocupaţional despre sine ( combinaţia de nevoi, aptitudini, preferinţe) şi tipul de constrângeri , ocazii şi solicitări pe care le oferă rolurile lor în organizaţii.

-Cariera oferă o identitate ocupaţionala, în societatea moderna, munca oamenilor este elementul cheie.

Orientarea în cariera este un tipar al talentelor , valorilor, atitudinilor şi activităţilor ocupaţionale preferate. Schema următoare prezintă elementele care concura la orientarea în cariera şi consecinţele sociale:

1.2. Diferenţe individuale în orientarea carierei

1.3.Teorii privind tipurile de cariera şi implicaţiile manageriale ale orientării carierei

Teoria lui Holland

Conform acestei teorii exista 6 tipuri de cariera : convenţional, artistic, realist, social, întreprinzător, investigativ şi pot fi reprezentate ca fiind vârfurile unui hexagon:

În tipul de cariera Convenţional se încadrează persoanele care prefera activităţi ordonate, supuse regulilor, care presupun în general organizarea informaţiei scrise sau numerice , analiza rezultatelor cu un set de proceduri neambigue.

În tipul de cariera Artistic se încadrează persoanele care prefera activităţile ambigue şi nesistemice, care antrenează crearea unor forme expresive de scriere şi exprimare verbala sau vizuala.

În tipul de cariera Realist se încadrează persoanele care prefera activităţile care cer manipularea fizica a obiectelor intr-un mediu profesional bine ordonat , cu puţine cerinţe sociale.

În tipul de cariera Social se încadrează persoanele care prefera activităţile ce implica informarea, ajutorarea şi dezvoltarea altora şi le satisfac mediile profesionale bine ordonate şi sistematizate.

În tipul de cariera Întreprinzător se încadrează persoanele care prefera sa lucreze cu oameni , dar îşi concentrează energia în a-i conduce şi controla pe ceilalţi (fără a-i ajuta sau a-i înţelege) pentru a atinge obiectivele organizaţionale sau a obţine beneficii economice.

În tipul de cariera Investigativ se încadrează persoanele care prefera activităţile care implica observarea şi analiza fenomenelor pentru a-si dezvolta cunoaşterea şi înţelegerea

Nu toţi oamenii pot fi încadraţi în aceste 6 tipuri de cariera. Oamenii sunt o combinaţie a doua sau trei tipuri de cariera. Combinaţiile cele mai frecvente sunt cele din vârfurile învecinate ale hexagonului în timp ce, orientările de cariera sau tipurile plasate în vârfurile opuse ale acestuia sunt cel mai puţin compatibile.

Teoria ancorelor carierei a lui Schein

Ancorele carierei apar şi se dezvolta în urma unor încercări succesive , a unor experienţe profesionale ale unei persoane. Ele ţin individul centrat pe anumite tipuri de activităţi

Sunt evidenţiate cinci tipuri de ancore :

Competenta tehnica/funcţionala. Pentru oamenii cu aceasta ancora , considerentul primordial în alegerea carierei şi în decizii este conţinutul efectiv al muncii depuse. Sensul identitarii lor este legat de capacitatea de a-si exercita competentele intr-un mediu de munca. Posibilitatea de a se transfera intr-un post care îi îndepărtează de domeniul tehnic sau funcţional nu ii atrage.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea si Managementul Carierei Functionarului Public Prezent si Perspective.doc

Alte informatii

Prezentata ca lucrare de dizertatie master 2005 ASE Bucuresti Fac de Management