Toate disertatiile din domeniul Stiinte Politice

 • Rolul formativ-educativ al activitatilor de povestire in educarea limbajului

  ARGUMENT Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În acest sens, grija pentru educarea limbajului constituie o preocupare permanentă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, în atenția acestora fiind latura informațională, cât și cea formativă. Mi-am ales această temă, ținând seama că procesul dificil de formare a deprinderilor de exprimare corectă începe în grădiniță. Grija pentru o exprimare...

 • Implicatiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asupra traficului de persoane si a politicilor referitoare la acest fenomen

  Cadrul introductiv este dedicat descrierii temei de cercetare, obiectivelor și ipotezelor prezentei lucrări. În acest sens, mai înainte de toate, trebuie specificat faptul că tema de cercetare este reprezentată de implicațiile aderării României la Uniunea Europeană asupra traficului de persoane și a politicilor referitoare la acest fenomen. Traficul de persoane este o problemă a cărei actualitate este valabilă întotdeauna. Traficul de persoane este un fenomen, care în pofida numeroaselor...

 • Terorismul

  Introducere Rațiunea alegerii acestei teme rezidă din importanța pe care o reprezintă pericolul terorist pe secena internațională. Astfel cea mai mare amenințare contemporană a întregii societăți umane este terorismul. Putem identifica problematica terorismului în opinia publică, mediile academice și chiar în evoluția socială curentă. Terorismul contemporan reprezintă un fenomen extrem de complex, uneori mai complex decât războiul, a cărui percepție, în unele cazuri, este diferită în...

 • Obiective ale politicii europene de vecinatate in relatia Uniunii Europene cu Federatia Rusa

  Introducere Capitolul 1 POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE - SCOP, OBIECTIVE, PRINCIPII. CONȚINUT 1.1 Necesitatea PEV în procesul de consolidare și extindere a UE De la bun început, politica de vecinătate europeană este alăturată şi distinctă de politica de lărgire a UE. Această politică nu poate fi considerată ca o etapă de pregătire a lărgirii, deoarece statele cărora li se adresează nu sunt vizate a fi integrate. Politica Europeană de Vecinătate nu poate fi compatibilă cu politicile...

 • Politica industriala a uniunii europene

  Introducere Politica industrială este inclusă în legislaţia UE încă de la Tratatul de la Maastricht. Această politică este reglementată de codecizie şi afectează numeroase aspecte ale politicii de mediu, politica referitoare la piaţa unică şi politica în domeniul concurenţei. Mai multe comunicări adoptate de Comisie vizează, de asemenea, stabilirea condiţiilor favorabile pentru competitivitatea industrială . Temei juridic: De la Tratatul de la Maastricht, articolul 157 din Tratatul CE...

 • Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist

  INTRODUCERE Una din definiţiile uzitate de Guvernul S.U.A. (în fapt, o definiţie uşor modificată a lui James Adams din 1980) considera că: “Terorismul reprezintă ameninţarea cu violenţa sau folosirea violenţei în scopuri politice de către indivizi sau grupuri, indiferent dacă acţionează pro sau contra autorităţilor guvernamentale existente, când aceste acţiuni au intenţia de a şoca, intimida sau consterna un grup ţintă mai larg decât victimele imediate.Terorismul este relaţionat cu indivizi...

 • Riscuri si provocari cu privire la asigurarea securitatii internationale

  Rezumat: Lucrarea este structurată în trei capitole, urmate de studiu de caz, concluzii şi o bibliografie reprezentativă actualizată. În capitolul I am arătat faptul că securitatea colectivă reprezintă un concept, în al cărui temei mai multe state îşi asumă obligaţia de a se ajuta unul pe altul, inclusiv cu mijloace militare. În cazul în care o agresiune va fi îndreptată împotriva unuia dintre ele, se va considera că agresiunea dată este îndreptat împotriva tuturor celorlalte. Astfel pe...

 • Competitia pentru Integrarea Europeana si Design-ul Institutional

  INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul, lucrarea noastră abordează subiecte legate de integrarea europeană şi construcţia instituţională. Am analizat aceste două aspecte dintr-o perspectivă comparativă, având ca subiect al comparaţiei două ţări foste comuniste: România şi Ungaria, iar ca obiect autorităţile publice centrale, – Parlamentul, Guvernul, Preşedintele -, partidele politice şi sistemele electorale (într-un cuvânt design-ul instituţional), privite ca elemente care, datorită unor...

 • Presedintele Republicii Moldova

  INTRODUCERE Încă din epoca preiluministă s-a încercat a face prima clasificare a formelor de guvernămînt, după cum exprimă prof. Constantin G. Dissescu1, Aristotel are meritul de a fi încercat prima clasificare a formelor de guvernămînt, propunînd cele trei grupe: monarhia, unde puterea e concentrată în mîna unei singure persoane, oligarhia - puterea se împarte între mai mulţi indivizi sau, după caz, este rezervată unui grup social restrîns, democraţia - poporul exercită direct puterea. Se...

 • Politica Externa a Romaniei – Perspective Pentru a Deveni Membra OCDE

  „Din cele mai vechi timpuri, diplomatia – in formele ei clasice, << deschisa>> si <<secreta>> - a fost si continua sa fie unul dintre cele mai importante instrumente de promovare si realizare a politicii externe a statelor. Marii imparati ai Romei – Augustus, Vespasianus, Antonius Pius, Marcus Aurelius si Pertinax, ca si Claudius, Nero, Othon, Vitelius, Commodus, Heliogabal si Caracalla – regii Angliei si Frantei, imparatii, tarii Rusiei, toti marii sefi de stat au...

 • Politicul Romanesc Reflectat in Politicile Sociale Analiza Factuaal si Proiectul Filosofic

  Introducere Motivul care stă la baza prezentei lucrări este acelaşi cu domeniu şi sursa de inspiraţie şi cercetare care au stat la baza motivaţiei, şi anume: mediul politic românesc. Mai exact. În această lucrare mi-am propus să identific disfuncţionalităţile mediului politic românesc. Întrucât disfuncţionalităţile sunt evidente doar ca efecte, mi-am propus ca orizontul de sondare să îl duc cât mai aproape de cauze. Această sondare are drept aspiraţie- ca o dată descoperite cauzele, să...

 • Companiile Internationale in Contextul Globalizarii

  CAP.1 LOCUL ŞI ROLUL COMPANIILOR MULTINAŢIONALE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII 1.1]-Începutul globalizării Globalizarea economică -ca si concept- a apărut din nevoia teoriei economice de a folosi concepte noi, capabile să explice cu o acurateţe mai mare, enormele transformări intervenite în ultimul timp în economia internaţională, transformări apărute de-a lungul ultimelor două decenii. Cercetătorii-operând într-un sistem economic în cadrul căruia s-au amplificat enorm relaţiile de...

 • Libertatea de Circulatie a Persoanelor

  SUMMARY FREE MOVEMENT RIGHTS FOR THE CITIZENS FROM THE EUROPEAN UNION The right to free movement is one of the most visible advantages of a united Europe for individual citizens even if it is, as we know, subject to the limitations and conditions laid down in the EC Treaty and by the measures adopted to give it effect. Millions of European Union citizens have taken advantage of their rights and now live in another Member State of the Union. The right to free movement was given a boost in...

 • Relatiile Diplomatice in Contextul Negocierii Internationale

  Introducere Prin lucrarea de faţă “Relaţiile diplomatice în contextul negocierilor internaţionale” s-a urmărit stabilirea rolul diplomaţiei economice în economia externă, în cadrul negocierilor internaţionale. Orice societate, orice organism social, pentru a evolua, trebuie să se supună unor reguli, fie şi numai din dorinţa de a evita dezordinea. O formă de ierarhie există, după cum se ştie, în orice societate organizată. Într-o societate evoluată, ordinea devine o necesitate inevitabilă...

 • Consiliul Europei

  CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI I.1.Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui Societatea umană, din cele mai îndepărtate timpuri şi până în zilele noastre, a parcurs un proces istoric al cărui finalitate o reprezintă nivelul actual de garantare şi protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiinţelor umane în condiţiile înlăturării discriminărilor de orice fel. Proclamarea Declaraţiei Universale a...

Pagina 1 din 2