Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova

Disertație
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 30100
Mărime: 145.79KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Margarint Ana
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe politice şi Administrative Catedra Ştiinţe Politice şi Educaţie Civică

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Brandul Politic: Aspecte Teoretico-metodologice 9

1. Delimitări Conceptuale Ale Brandului Politic 9

2. Caracterul Semiotico-comunicativ şi Mitologic Al Brandului Politic 20

Capitolul Ii. Managementul CreĂrii Şi PromovĂrii Brandului Politic: Metode Şi Tehnici 28

1. Specificul Conceperii şi Realizării Campaniei De Promovare A Brandului Politic 28

2. Conţinutul Mecanismului De Creare şi Promovare A Brandului Politic 38

Capitolul Iii. Fenomenul Brandului Politic În SpaŢiul Politic Din Republica Moldova 49

1. Apariţia şi Evoluţia Brandingului Politic În Activitatea Politică Din Republica Moldova 49

2. Crearea şi Promovarea Brandurilor Politice În Alegerile Parlamentare Din 2005 şi Locale Chişinău-2007 56

Concluzii Şi RecomandĂri 65

Bibliografie 68

Acte şi Documente 68

Monografii şi Articole 68

Rezumat 75

Summary 76

Lista Abrevierilor Utilizate În TezĂ 77

Extras din document

Introducere

Actualitatea Temei Investigate. Dinamica Impetuoasă A Schimbărilor Social-politice Care Au Avut Loc În Republica Moldova La Sfîrşitul Anilor ’80 Începutul Anilor ’90 Ai Secolului Xx A Avut Drept Rezultat Schimbarea Sistemului Politic, Demararea Proceselor De Democratizare, Instituirea Alegerilor Democratice, Diversificarea Canalelor De Comunicaţii Mediatice. Prin Aceasta S-a Produs O Modificare Cardinală A Regulilor şi Normelor Jocului Politic. Trecerea De La Sistemul Monopartidist La Cel Pluripartidist A Plasat Partidele Politice Într-un Mediu Concurenţial Unde Politica Devine Arena Confruntării Publice În Vederea Acaparării Puterii Politice. Un Rol Important, De Arbitru, În Această Confruntare Îi Revine Electoratului, De Aceea Partidele Politice, Liderii Politici Au Ca Obiectiv Principal Cîştigarea Simpatiilor Alegătorilor.

Cîştigarea şi Menţinerea Ulterioară A Simpatiilor Electoratului În Condiţiile Unei Concurenţe Politice Dure Devine O Problemă Destul De Dificilă. Chiar şi Cei Mai Populari Politicieni Sînt Impuşi În Permanenţă Să-şi Cizeleze Imaginea Politică, Să şi-o Ajusteze În Dependenţă De Realităţile Timpului şi Preferinţele Electoratului. Această Atitudine Oportunistă, De Conformism Din Partea Politicienilor, În Sfera Creării Imaginii Sale Politice, În Argumentarea Lui Jean Bodrillard, Poate Fi Explicată Ca Fiind O Repercusiune A Societăţii Informaţionale În Care Trăim, Unde Lupta Pentru Putere Se Duce Nu Între Partidele Politice Sau Ofertele Politice, Ci Între Image-urile Politice Create De Ratinguri şi Imagemakeri

Prin Urmare, Actualitatea Investigării Fenomenului Brandului Politic Este Dictată De Circumstanţele Transformărilor Social-politice Care S-au Produs La Etapa Contemporană De Evoluţie A Societăţii Moldoveneşti. Noua Conjunctură Politică Reclamă Identificarea Unor Mijloace şi Procedee De Singularizare A Ofertei Politice. În Calitate De Astfel De Mijloc Este Utilizat Brandul Politic. O Identitate De Imagine Politică Clară, Un Brand Politic Bine Poziţionat şi Definit Dă Posibilitatea Liderilor Politici, Partidelor Politice Să-şi Individualizeze Mesajul Politic Dintre Totalitatea Ofertelor Existente Pe Piaţa Politică.

Mai Mult Decît Atît, În Noile Împrejurări Social-politice, Brandul Politic, Dintr-un Instrument Al Marketingului Politic, Devine O Armă În Confruntarea Politică. În Condiţiile Unei Crize De Valori, Fenomen Sesizabil Cu Uşurinţă În Societatea Moldovenească Aflată În Tranziţie Democratică, Brandul Politic Este Valoarea De Referinţă Care Facilitează Identificarea Produsului Politic.

Actualitatea Studiului De Faţă Este Motivată şi De Faptul Că Pentru Practica Politică A Republicii Moldova, Spre Deosebire De Democraţiile Occidentale, Crearea Imaginii Politice, Crearea Brandului De Imagine Politică Este O Experienţă Relativ Nouă. În Acest Context Prezintă Interes Examinarea Procedeelor Tehnice Aplicate În Procesul De Crearea A Brandului În Spaţiul Politic Autohton. De Asemenea, Prezintă Interes şi Relevarea Impactului Pe Care Îl Are Un Brand Politic Asupra Alegătorilor, În Speţă, Asupra Formării Preferinţelor Electorale Ale Acestora.

Gradul De Studiere A Temei. Tematica Ce ţine De Esenţa, Actualitatea, Importanţa, Funcţiile, Tipologizarea, Modalităţile De Creare şi Promovare A Brandului, şi În Speţă A Brandului Politic, Este Tratată În Lucrările Mai Multor Specialişti Din Aşa Domenii Ale ştiinţei Ca Marketing, Comunicare Politică, Management Politic, Psihologie Politică, Tehnologii Electorale şi Tehnologii De Creare A Imaginii Politice. Aceste Lucrări Conţin Un Bogat Material Empiric şi Reprezintă Un Valoros Fond De Analiză Sistemică. Gama Vastă A Problemelor Legate De Brand Sau Care Au Numai Tangenţă Mediată Cu Brandul A Fost Abordată De Aşa Autori Ca Leslie De Chernatony , Martin P. Davidson , J.-n. Kapferer , Laura R. Oswald , Philippe J. Maarek , James R. Gregory , Bogdan Teodorescu , Ph. Kotler , E. Rice , J. Trout , Charmasson , Iain Ellwood , V. Tamberg şi A. Badin , N. Klein , Thomas Gad , D. D’alessandro , Margaret Mark şi Carol S. Pearson , S. Lisovski , D. Aaker.

Preview document

Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 1
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 2
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 3
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 4
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 5
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 6
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 7
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 8
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 9
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 10
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 11
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 12
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 13
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 14
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 15
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 16
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 17
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 18
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 19
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 20
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 21
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 22
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 23
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 24
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 25
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 26
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 27
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 28
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 29
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 30
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 31
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 32
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 33
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 34
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 35
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 36
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 37
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 38
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 39
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 40
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 41
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 42
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 43
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 44
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 45
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 46
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 47
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 48
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 49
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 50
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 51
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 52
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 53
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 54
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 55
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 56
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 57
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 58
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 59
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 60
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 61
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 62
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 63
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 64
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 65
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 66
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 67
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 68
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 69
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 70
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 71
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 72
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 73
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 74
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 75
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 76
Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Crearea si Promovarea Brand-ului Politic Metode si Tehnici - Cazul Republicii Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Reclama Politică - Element Indispensabil al Vieții Politice Contemporane

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Elemente de reclamă politică, care este o formă a comunicării politice, pot fi regăsite în toate...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Comunicare Politică

Cap. 1. Introducere şi noţiuni generale 1.1. Comunicarea Comunicarea, în general, desemnează un tip aparte de interacţiune sau interdependenţă...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Management și Marketing Politic

1. Conceptul de Management Politic Managementul, ca orice ştiinţă, a apărut ca răspuns la problemele practice cu care se confruntau proprietarii...

Ai nevoie de altceva?