Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă

Disertație
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 42801
Mărime: 1.22MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
UNIVERSITAREA CREŞTINĂ”DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE MASTERAT INTEGRARE ŞI AFACERI EUROPEANĂ

Cuprins

INTRODUCERE

Capitolul 1 POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE - SCOP, OBIECTIVE, PRINCIPII. CONȚINUT

1.1 Necesitatea PEV în procesul de consolidare și extindere a UE

1.2 Scopul, obiectivele , principiile și conținutul PEV

1.3 Dimensiunea geopolitcă

1.4 Obiective ale PEV în zona estică și în cea a Caucazului de sud

1.5 Obiective ale PEV în relația cu Federația Rusă

1.6 Parteneriatul estic - o nouă expresie a dinamicii PEV. Perspective europene

Capitolul 2 REPERE ALE RELAȚIILOR DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI FEDERAȚIA RUSĂ

2.1 Rusia - partener sau adversar al UE?

2.2 Politici și strategii ale UE în relația cu Federația Rusă.

1.2 .1Identificarea și definirea unor spații comune de cooperare

1.2.2 Posibile direcții de cooperare și parteneriat

1.2.3 Acordul de parteneriat și cooperare UE-Federația Rusă (1997-2007)

Capitolul 3 RUSIA : UN PARTENER CRUCIAL AL UE PENTRU O COOPERARE PE TERMEN LUNG, ÎN SPECIAL ÎN DOMENIUL ENERGETI

3.1.Importanța componentei energetice în relațiile europene de vecinătate

3.2.Cooperarea în domeniul energiei

3.3.Rusia – vecinătate strategică energetică vitală pentru UE

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Extras din document

Introducere

Capitolul 1

POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE - SCOP, OBIECTIVE, PRINCIPII. CONȚINUT

1.1 Necesitatea PEV în procesul de consolidare și extindere a UE

De la bun început, politica de vecinătate europeană este alăturată şi distinctă de politica de lărgire a UE. Această politică nu poate fi considerată ca o etapă de pregătire a lărgirii, deoarece statele cărora li se adresează nu sunt vizate a fi integrate.

Politica Europeană de Vecinătate nu poate fi compatibilă cu politicile sale din ultimul deceniu în Centrul şi Estul Europei fără a oferi promisiunea de a deveni membre, în schimb promovând o clauză de condiţionalitate. “A aparţine Europei” şi “a se asocia Europei” sunt două sintagme diferite atât prin ceea ce oferă cât şi prin procesualitate, cel puţin pe termen scurt. PEV mizează pe presupunerea că statele vecine vor adopta politica sa şi se vor adapta normelor sale aşa cum au făcut statele din Europa Centrală şi de Est, chiar i în lipsa unei oferte care să includă beneficii clare în schimbul eforturilor sale. La ora actuală, PEV este incapabilă să ofere două beneficii pe care acestea şi le doresc foarte mult: accesul liber în UE şi comerţul liber al produselor agricole.

PEV este structurată pe patru direcţii: Rusia, grupului de noi state independente occidentale (Ucraina, Moldova, Belarus), Caucazul de Sud (Armenia, Azerbaijan şi Georgia) şi statele din Sudul Mediteranei (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria şi Tunisia).

UE şi Rusia sunt de acord, în principiu, să creeze câteva politici în favoarea unui spaţiu comun european, în economie, educaţie şi cercetare, justiţie şi afaceri interne şi securitate externă. Marea necunoscută a PEV în ceea ce priveşte Rusia este dacă va exista voinţa politică pentru a fi promovată “Europa extinsă” a instituţiilor multilaterale comune bazate pe valori politice şi reguli comune.

PEV propune un parteneriat cu un set de obiective ambiţioase pentru statele vecine UE, bazat pe împărtăşirea aceloraşi valori politice şi economice şi reformarea instituţională.

De la bun început trebuie precizat că PEV include unele promisiuni vagi legate de dialogul politic sporit şi cooperarea în domeniul securităţii.

Posibilitatea aderării la UE nu este atractivă pentru toate statele vecine, mai ales când este vorba de îndurarea privaţiunilor prevăzute de programul de aderare la UE, dar fără certitudinea integrării. Este din ce în mai greu ca populaţia să accepte reforme care atrag costuri foarte mari. Perspectiva aderării privită ca o recompensă pentru reforme nu există pentru statele participante la PEV.

Premisa PEV se constituie în interesul comun al UE şi al statelor partenere de a nu transforma grania care le separă într-o piedică în calea comerţului, schimburilor sociale şi comerciale sau împotriva cooperării regionale.

Viteza şi intensitatea acestui proces va depinde de voinţa şi capacitatea fiecărui stat partener de a se angaja în transpunerea agendei PEV pentru construirea şi întărirea actualului cadru de cooperare.

Succint, PEV îşi propune promovarea interdependenţei, cooperării, în special a cooperării regionale, şi a investiţiilor străine. Derularea PEV este axată pe politica de condiţionalitate care să impună respectarea legii. De reţinut că această arhitectură îşi are originea în relaţiile cu statele candidate precum şi cu statele balcanice.

Dimensiunea bilaterală a relaţiilor externe ale UE se circumscrie următoarelor categorii de acte politico-juridice: acordul de asociere (Association Agreement) pentru statele mediteraneene, acordul de stabilitate şi asociere (Stabilisation and Association Agreement) pentru statele balcanice şi acordul de parteneriat şi cooperare (PCA - Partnership and Cooperation Agreement) pentru statele europene partenere în cadrul PEV.

Documente de lucru ale PEV sunt documentele strategice, rapoartele de ţară, planurile de acţiune. Documentele strategice (Strategic Papers) stabilesc principiile, scopurile geografice, metodologia de implementare a instrumentelor PEV şi problematica cooperării regionale. Acestea includ şi programe multianuale orientative prin care se determină priorităţile de asistenţă şi de finanţare a programelor.

Rapoartele de ţară (Country Reports) prezintă progresele realizate prin implementarea acordurilor bilaterale şi a reformelor corelaţive. Acestea reflectă situaţia politică, socială şi economică a respectivei ţări, concentrându-se pe tematicile prioritare ale PEV.

PCA nu stabileşte un tratament preferenţial în domeniul comerţului şi niciun calendar orientativ pentru realizarea de reglementări în acest sens. De reţinut că, date fiind diferenţele existente între statele vecine ale UE la momentul intrării în PEV este normal ca fiecare relaţie bilaterală să aibă specificul său. Astfel, diferitele niveluri de implementare ale reformelor precum şi ale dezvoltării economice vor atrage diferite viteze ale progreselor desfăşurate în cadrul PEV.

Bibliografie

I. Documente oficiale

1. A Secure Europe in a Better World – European Strategy , Brussels, 12 decembrie 2003 (Strategia Europeana de Securitate “O Europă sigură într-o lume mai bună”, cunoscuta si sub denumirea “Strategia Solana”

2. Comunicarea Comisiei din 3 decembrie 2008 (COM(2008)0823), intitulată “Parteneriatul estic”

3. European Comission - EU în the World - European Neighbourhood Policy / Frequently asked woestions (FAQ)

4. European Comission – EU în the World - European Neighbourhood Policy / How does the European Neighbarhood Policy work?

5. European Comission – EU în the World - European Neighbourhood Policy / European Neighbourhood Policy: Funding

6. European Comission – EU în the World – European Neighbourhood Policy / The Policy: What is the Neighbourhood Policy

7. European Comission – EU în the World – European Neighbourhood Policy / European Neighbourhood Policy – Strengthening the ENP

8. European Instrument or Democracy and Human Rights.

9. European Neighbourhood And Partenership Instrument,Georgia,Country Strategy Paper 2007-2013, http://ec.europa.eu/

10. European Union Monitoring Mission.

11. Implementarea Politicii Europene de Vecinatate 2007, Raportul Comisiei catre Parlament si Consiliu, Bruxelles, 3 aprilie 2008, COM (2008) 164

12. Mesajul comisarului european Benita Ferrero-Waldner adresat cu ocazia lansarii Parteneriatului Estic, 12 decembrie 2008

13. Proiectul Tratatului referitor la o Constitutie pentru Europa, semnat la Roma, la 29 octombrie 2004

II. Lucrări de autori români şi străini

1. Balaban, C.G., Politica Europeană de Vecinătate, note de curs, 2009.

2. Balaban, C.G., Securitatea şi dreptul internaţional-provocări la inceput de secol XXI, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2006

3. Riley, A., Umbach, F., Out of gas, Internaţionale Politik Vol. 8/2007

III. Articole şi comunicări

1. Aris, B., Schroeder and Shuvalov talk oil and gas, în Russia Profile, issue 2, Volume IV, march/07

2. Duţă, P., Politica Europeană de Vecinătate – o alternative la integrarea în UE, Sfera Politicii, Arhiva, cuprins nr. 116/117.

3. Stern, J., Is There A Rationale for the Continuing Link to Oil Product Prices in Continental European Long-Term Gas Contracts? (NG 19), Oxford Institute for Energy Studies, april 2007

Preview document

Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 1
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 2
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 3
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 4
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 5
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 6
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 7
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 8
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 9
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 10
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 11
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 12
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 13
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 14
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 15
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 16
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 17
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 18
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 19
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 20
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 21
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 22
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 23
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 24
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 25
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 26
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 27
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 28
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 29
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 30
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 31
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 32
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 33
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 34
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 35
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 36
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 37
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 38
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 39
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 40
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 41
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 42
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 43
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 44
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 45
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 46
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 47
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 48
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 49
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 50
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 51
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 52
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 53
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 54
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 55
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 56
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 57
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 58
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 59
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 60
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 61
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 62
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 63
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 64
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 65
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 66
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 67
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 68
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 69
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 70
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 71
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 72
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 73
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 74
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 75
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 76
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 77
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 78
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 79
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 80
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 81
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 82
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 83
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 84
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 85
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 86
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 87
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 88
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 89
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 90
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 91
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 92
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 93
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 94
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 95
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 96
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 97
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 98
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 99
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 100
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 101
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 102
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 103
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 104
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 105
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 106
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 107
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 108
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 109
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 110
Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Obiective ale politicii europene de vecinatate in relatia Uniunii Europene cu Federatia Rusa.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Europeană de Securitate și Apărare

INTRODUCERE Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă...

Conflictele Post Război Rece din Zona Caucazului

INTRODUCERE În Caucaz, ca și în toate celelalte regiuni periferice ale URSS-ului, tendințele naționaliste, încurajate de politica lui Mihail...

Organizația teroristă ISIS

Introducere In ultima decada a mileniului, climatul de securitate international a suferit modificari extraordinare. Ani intregi de strategii si...

Premisele Integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană

Introducere Relațiile externe ale Uniunii Europene cu Republica Moldova au cunoscut o dezvoltare sinuoasă, cu multe provocări, dar și cu beneficii...

Constituirea Sistemului European de Securitate

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Din primii ani ai noului secol, una din cele mai grave probleme, care este discutată şi chiar...

Apărarea și securitatea comună în Europa

Introducere Pierre Hassner scria că apărarea europeană trebuie considerată nu ca un „răspuns imediat la o amenințare militară și urgentă și...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Te-ar putea interesa și

Relațiile comerciale ale României cu țările europei răsăritene - realități și perspective

Introducere Având in vedere titlul lucrării, am încercat sa relatez pe parcursul acesteia succinte realităti, privind activitatea de comerţ...

România - furnizor de securitate și stabilitate în spațiul pontic-caucazian

Introducere De-a lungul timpului, conceptul „regiunea Mării Negre” a fost folosit în manieră flexibilă, în sens extins incluzând state din...

Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre

Introducere Căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ‘90 au transformat fundamental...

Relațiile comerciale UE-Rusia

Balanta comerciala a Uniunii Europene Balanta comerciala reprezinta un tablou statistico-economic in care se inscriu si prin care se compara...

Partidul Național Liberal - trecut și prezent

ISTORICUL PNL : Omenirea a resimtit din cele mai vechi timpuri nevoie de o putere centrala care sa ordoneze viata indivizilor si a...

Rusia în timpul lui Putin

Capitolul 1 Rusia în perioada lui Vladimir Putin Venit la putere în 2000, Vladimir Putin a solidarizat elita rusească în jurul unor proiecte...

Politică externă și de securitate comună - Identitatea europeană de apărare

Introducere Pe măsură ce UE s-a extins și a inițiat noi domenii politice, aceasta și-a intensificat eforturile pentru a juca un rol diplomatic...

România, membră a UE și securitatea energetică a zonei Marea Neagră - Marea Caspică

Rezumat De-a lungul timpului, conceptul „regiunea Mării Negre” a fost folosit în manieră flexibilă, în sens extins incluzând state din regiunile...

Ai nevoie de altceva?