Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic

Disertație
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 196 în total
Cuvinte : 93201
Mărime: 394.22KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ionescu
Universitatea Bucureşti Facultatea de Filosofie Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale

Cuprins

Politica normativă. Teza sau Cum trebuie să fie politica

1.1 Din sensul politicii spre sensul filosofic

1.2 Din sensul filosofiei spre sensul politic

1.2.1 Teoria

1.3 Omul politic

1.4 Revoluţiile şi spaţiul vital

1.5 Criticile socialiste şi criticile liberale

1.6 Statul, regimul politic şi societatea civilă

Capitolul 2

Politica empirică(descriptivă).Antiteza sau Cum este politica românească

2.1 Politica românească sau politica descriptivă

2.2 Felul nostru politic de a fi

2.3 Democraţia la români

2.4 Politica la români

2.5 Societatea civilă românească şi duşmani ei

2.6 Politica socială şi politica fiscală din România

2.7. Când românul devine politocrat

Capitolul 3

Politica prescriptivă. Sinteza sau Cum ar trebui să fie politica

3.1 Politica liberală a egalităţii

3.2 Proiectul filosofic

3.3 Critica teoriei dreptăţii şi a liberalismului politic rawlsian

3.4 Democraţia liberal progresistă ca regim politic sau politica liberal progresistă ca doctrină politică

Anexă

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Motivul care stă la baza prezentei lucrări este acelaşi cu domeniu şi sursa de inspiraţie şi cercetare care au stat la baza motivaţiei, şi anume: mediul politic românesc. Mai exact.

În această lucrare mi-am propus să identific disfuncţionalităţile mediului politic românesc. Întrucât disfuncţionalităţile sunt evidente doar ca efecte, mi-am propus ca orizontul de sondare să îl duc cât mai aproape de cauze. Această sondare are drept aspiraţie- ca o dată descoperite cauzele, să poată fi îndepărtate şi efectele.

Lucrarea porneşte de la cauze generale de filosofie politică, care, în alte părţi, sunt funcţionale. Înseamnă că avem o viciere a cauzelor sau cu un factor de viciere interpus între cauză şi efecte. În lumina acestor consideraţii, lucrarea a fost concepută după următoarele criterii de lucru:

Obiective generale;

Metodă de investigare;

Orizonturi de cercetare;

Structura conceptuală;

Proiectul filosofic.

Obiectivele generale

Sunt produsul unor mari frustrări din societatea civilă românească, din mediul românesc de afaceri, din cotidianul românilor. Aceste frustrări sunt percepute de fiecare în parte şi de aproape toţi laolaltă. De aceea, primul pas în sensul lămuriri direcţiei pe care trebuie să o abordez mi-a fost dată de această percepţie de la nivelul fiecărui individ. În interioritate fiecărui individ stau latente două stări pe care psihologii şi sociologii se grăbesc să le considere contradictorii. Eu, din perspectivă filosofică, le consider ca fiind complementare şi formând o singură unitate duală, mai exact: o dimensiune duală şi nedihotomică. Astfel, unul din obiective fiind şi acest studiu al dimensiunilor psihologice, respectiv sociologice ale individului. Dimensiuni pe care eu le-am identificat ca fiind într-o corespondenţă exterioară omului, dar percepută ca interioritate a sa, şi anume: dimensiunea politică.

În felul acesta, am identificat corespondenţa dimensiunii psihologic-individualist umană cu liberalismul, iar dimensiunea societar-solidară umană cu social democraţia. Asupra acestui lucru am fost inspirat de dimensiunile subiective şi dimensiunile obiective ale lui Thomas Nagel din Eguality and Partiality.

Din sensul acestei dimensiuni s-au ridicat şi se vor ridica totdeauna interogaţii de felul:

Care politică este mai bună, cea de stânga sau cea de dreapta, ori cea conservatoare? De ce o ducem astfel, şi nu într-un alt fel? Ce e rău în ţara asta de nu merge bine? Toate aceste interogaţii mi le-am asumat ca dimensiuni interogative în demersul meu de analiză şi cercetare.

Astfel, pornind de la ideea echilibrului venit din interioritatea unei societăţi, şi nu din exteriorul ei, aşa cum considera Ortega Y Gasset că trebuie să fie, deja mi-am conturat metoda de investigare pentru a putea depista acea ordine interioară şi necesară oricărei societăţi civilizate şi pe care, consider eu, noi, românii, nu o avem.

Metodă de investigare

Conştient de faptul că nimeni nu poate rămâne obiectiv lucrării sale, doar dacă reuşeşte să se dedubleze schismatic, mi-am propus ca abordarea metodei să fie cât mai strânsă de realitate. Metodă care, dacă nu reuşeşte să mă apropie cât mai mult de caracterul obligatoriu de obiectivitate în cercetare, cel puţin să mă ţină cât mai departe de propriul subiectivism.

Prin urmare, am optat pentru trei falii de cercetare şi două orizonturi de cercetare.

Faliile de cercetare sunt următoarele:

1.Normativă. Marcată de expunerea normativistă: Cum trebuie să fie politica.

2.Empirică. Marcată de constatarea empirist/descriptivă: Cum este politica.

3.Prescriptivă. Marcată de proiecţia prescriptivistă: Cum ar trebui să fie politica.

Orizontul de cercetare

Orizontul de cercetare este unul dublu, impus atât de dimensiunea duală a individului de la care plec în investigarea pe care mi-am propus-o, cât, mai ales, impusă de propunerea ce mi-am făcut-o de a rămâne cât mai departe de propriul subiectivism şi de a încerca să mă apropii de o posibilă obiectivitate de lucru. Pentru a-mi găsi un pivot conceptual neutru, către care să mă pot întoarce în cazul tentaţiilor subiective, m-am gândit să-mi împart orizontul de cercetare în două, ajutat fiind şi de cele trei falii de cunoaştere şi gândire politică. Astfel:

Primul orizont aparţine teoriilor, ideilor, concepţiilor politice, mai mult sau mai puţin, explicitate din domeniul filosofiei politice şi din cel al gândirii politice. Acest orizont coincide cu Capitolului 1 Cum trebuie să fie politica şi corespunde faliei normativiste.

Al doilea orizont, care parte este critc-constatativ, parte constructiv-prescriptiv, întrucât conţine în el atât critica cât şi proiectul filosofic, coincide cu Capitolul 2, Cum este politica şi Capitolul 3, Cum ar trebui să fie politica şi corespunde faliilor de cercetare empirică şi prescriptivă.

În aria acestui orizont îmi prezint propriul discurs, propriul front de teoretizare şi investigare, abordez problematica cu datele şi metodele cumulate din primul capitol(normativ), prelucrate critic în cel de al doilea, pentru a-mi putea prezenta ideile directoare în propriul proiect filosofic. Proiect în care îmi prezint opţiunile şi strategiile. Tot aici, în proiectul filosofic, îmi prezint viziunea asupra rezolvării problemei(de-problematizarea), toate într-un „câmp al posibilului” dez-văluit de Rawls şi instituit de mine însumi. Pentru a nu mă încurca în faliile celor trei elemente şi în ariile celor două orizonturi, am optat pentru o structură progresivă şi progresistă .

Preview document

Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 1
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 2
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 3
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 4
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 5
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 6
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 7
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 8
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 9
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 10
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 11
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 12
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 13
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 14
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 15
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 16
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 17
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 18
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 19
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 20
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 21
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 22
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 23
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 24
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 25
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 26
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 27
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 28
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 29
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 30
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 31
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 32
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 33
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 34
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 35
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 36
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 37
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 38
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 39
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 40
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 41
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 42
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 43
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 44
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 45
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 46
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 47
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 48
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 49
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 50
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 51
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 52
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 53
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 54
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 55
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 56
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 57
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 58
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 59
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 60
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 61
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 62
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 63
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 64
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 65
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 66
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 67
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 68
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 69
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 70
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 71
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 72
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 73
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 74
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 75
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 76
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 77
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 78
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 79
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 80
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 81
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 82
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 83
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 84
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 85
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 86
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 87
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 88
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 89
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 90
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 91
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 92
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 93
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 94
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 95
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 96
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 97
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 98
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 99
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 100
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 101
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 102
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 103
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 104
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 105
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 106
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 107
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 108
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 109
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 110
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 111
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 112
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 113
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 114
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 115
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 116
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 117
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 118
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 119
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 120
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 121
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 122
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 123
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 124
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 125
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 126
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 127
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 128
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 129
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 130
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 131
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 132
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 133
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 134
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 135
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 136
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 137
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 138
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 139
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 140
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 141
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 142
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 143
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 144
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 145
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 146
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 147
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 148
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 149
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 150
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 151
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 152
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 153
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 154
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 155
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 156
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 157
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 158
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 159
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 160
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 161
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 162
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 163
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 164
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 165
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 166
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 167
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 168
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 169
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 170
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 171
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 172
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 173
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 174
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 175
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 176
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 177
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 178
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 179
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 180
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 181
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 182
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 183
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 184
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 185
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 186
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 187
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 188
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 189
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 190
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 191
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 192
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 193
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 194
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 195
Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic - Pagina 196

Conținut arhivă zip

  • Politicul Romanesc Reflectat in Politicile Sociale Analiza Factuaal si Proiectul Filosofic.doc

Alții au mai descărcat și

Paralelă între Comunism și Capitalism

INTRODUCERE Odată cu înfrângerea Germaniei şi cu prăbuşirea sistemului nazist, Europa avea nevoie de un nou sistem ideologic. Şi, când spun asta,...

Sisteme electorale și procese de democratizare în spațiul sud est european, analiză comparată în patru state post totalitare - România, Bulgaria, Polonia, Ungaria

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul, epicentru acestei lucrări este dat de abordarea unor subiecte legate de sistemele electorale şi procese...

Gândirea Politică ca Bază Teoretico - Metodologică a Științei Politice Contemporane

1. SEMNIFICAŢIA ŞTIINŢIFICĂ A ISTORIEI GÂNDIRII POLITICE Istoria gândirii politice este una dintre părţile componente, deosebit de importantă, a...

Psihologie Politica

Cun comuna – particularitati- cunoasterea comuna nu este neaparat invalida, dar nu este in mod necesar valida; realitatea socio-umana este direct...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Ai nevoie de altceva?