Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia

Disertație
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 27144
Mărime: 206.30KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

1. Imaginea publică şi cultura organizaţională. Cele două faţete ale identităţii organizaţionale.

1.1 Imaginea publică. Delimitări conceptuale, definiţii

1.2 Paşi în construirea imaginii publice

1.3 Procesul de vânzare a imaginii publice

1.4 Operaţionalizarea conceptului de imagine

1.5 Tipuri de imagine în mass-media

1.6 Publicitatea organizaţională

1.7 Cultura organizaţională. Prezentarea generală a conceptului

2. Abordări teoretice privind universul conceptual al crizei

2.1 Origini şi distinctivitate

2.2 Revizuirea literaturii de specialitate

2.3 Criza- efect al societăţii de risc şi al dezvoltării sociale

2.4 Criza organizaţională- a decide versus a comunica

2.5 Tipuri de crize organizaţioanle

3. Relaţiile publice în situaţiile de criză

3.1 O privire de ansamblu

3.2 Etapele unui managemet de criză eficient

3.2.1 Recunoaşterea simptomelor

3.2.2 Prevenire

3.2.3 Pregătirea

3.2.3.1. Estimarea vulnerabilităţilor

3.2.3.2. Activarea celulei de criză

3.2.3.3 Elaborarea planului de management al crizei

3.2.4 Abordarea situaţiei de criză

3.2.4.1. Aflarea necunoscutei

3.2.4.2. Conturarea sistemului de comunicare

3.2.4.3. Selectarea strategiilor de comunicare

4. Studiu de caz- Gestionarea crizei de imagine Dacia Logan

4.1 Prezentarea crizei

4.2 Comunicarea cu mass-media

4.2.1 Reacţia presei la începutul crizei

4.2.2 Reacţia presei după criză

4.3 Comunicarea cu publicul intern şi extern

4.3.1 Comunicarea internă şi externă în timpul crizei

4.3.2 Strategia de comunicare internă şi externă

4.3.3 Comunicarea cu instituţiile locale şi grupurile de presiune

4.4 Analiza SWOT a crizei

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Argument

Crizele – la scară mai mică sau mai mare – ţin, după toate aparenţele, de domeniul cotidianului. Pentru ca ele să nu alimenteze permanent temerile clienţilor sau mai general spus a indivizilor trataţi în diverse ipostaze, tot de domeniul cotidianului trebuie să ţină şi tratarea lor. Relaţiile publice deţin trusa de prim ajutor în situaţii de criză şi, totodată, dispun de metodele preventive cele mai eficiente. Ceea ce mi-am propus este să argumentez şi să ilustrez faptul că astăzi, mai mult decât oricând, companiile trebuie să fie în permanentă alertă, prin elaborarea pro-activă a programelor de relaţii publice de management al crizei, pentru a fi astfel capabile să detecteze la timp şi să trateze potenţiale situaţii generatoare de criză, răspunzând prompt presiunilor media şi ale publicurilor. M-am oprit, în demersul pe care mi l-am asumat, la tratarea cu metode ce ţin de relaţii publice a crizei în corporaţii, pentru că astăzi vulnerabilităţile acestor constructe sociale sunt mai diversificate şi mai vizibile decât oricând de-a lungul istoriei. Unele dintre aceste vulnerabilităţi sunt rezultatul direct al schimbărilor suferite în mediul social (de exemplu, reglementarea chestiunii protecţiei mediului, a agresiunii sexuale la locul de muncă), altele apar ca efect al schimbării în structurile economice (privatizarea este un exemplu). Simultan cu rafinarea tipologiilor crizei organizaţionale se dezvoltă şi mijloacele diseminării rapide a situaţiilor de criză prin canalele mediatice din ce în ce mai atente, în consecinţă mai critice în legătură cu rolul corporaţiilor.

Pe măsură ce relaţiile publice au fost ridicate la rangul de funcţie a managementului ele au dovedit a avea un rol tot mai important în dezvoltarea sustenabilă a companiilor, care au nevoie de implicarea constantă a unui departament specializat pentru asigurarea unei comunicări eficiente cu publicurile ţintă dar şi cu publicurile potenţiale.

Fără a avea pretenţia unei abordări exhaustive a domeniului, lucrarea de faţă doreşte să îmbrace forma unei lucrări de iniţiere şi familiarizare cu domeniul relaţiilor publice. Prima parte a lucrării conţine abordări de natură teoretică privind domeniul relaţiilor publice şi imaginea publică a organizaţiilor, iar partea a doua vizează o abordare practică a procedurilor de relaţii publice (în special în relaţie cu presa) aplicate într-o situaţie de criză de imagine.

Capitolul 1 al lucrării tratează noţiuni generale legate de imaginea publică şi cultura organizaţională, văzute ca cele două faţete ale identităţii organizaţionale. Din start vom creiona trăsăturile esenţiale ale termenului de imagine publică. Având în vedere importanţa acesteia pentru dezvoltarea pe termen lung a companiei, considerăm oportun să tratăm diferite aspecte referitoare la paşii de parcurs în construirea imaginii publice, procesul de ,,vânzare” a imaginii publice precum şi modalităţile de operaţionalizare a conceptului. Capitolul 1 abordează de asemenea aspecte legate de cealaltă componentă a identităţii organizaţiei şi anume cultura organizaţională.

Capitolul 2 al lucrării conţine aspecte teoretice privind universul conceptual al crizei. În cadrul acestui capitol vom urmări aspecte legate de originile termenului de criză şi trăsăturile sale distinctive, realizând de asemenea o revizuire a literaturii de specialitate din aria domeniului de studiu. Capitolul al doilea al lucrării abordează criza organizaţională văzută ca efect al societăţii de risc şi al dezvoltării sociale, punând sub semnul întrebării succesiunea evenimentelor atunci când organizaţia se confruntă cu o situaţie de criză. În stare de criză, regula este ca mai întâi să se delibereze şi abia apoi să se comunice, cu menţiunea că anumite decizii, pentru a fi corect înţelese şi chiar susţinute, necesită un proces de comunicare nu de puţine ori dificil şi îndelungat. Tot în cadrul acestui capitol vom opera o clasificare a crizelor organizaţionale, având în vedere însă cele două ipostaze ale crizei: criză catastrofă şi criza generatoare de schimbare.

Capitolul 3 descrie rolul şi importanţa relaţiilor publice în situaţii de criză. Mediul organizaţional contemporan, prin natura sa competiţională, transformă managementul de criză într-o politică organizaţională sine qua non. În acest cadru, în care principiul supravieţuirii celui mai apt nu este departe de realitate, organizaţiile pe care o situaţie de criză le găseşte nepregătite au mult mai multe de pierdut decât aveau, în condiţii similare, cu doar câteva decenii în urmă. Evoluţia continuă a mediului organizaţional conduce inevitabil la transformarea tuturor tipurilor de organizaţii în ţinte potenţiale ale unei situaţii de criză. Din ce în ce mai conştiente de acest lucru, companiile se văd nevoite să acorde o importanţă fără precedent în istoria corporatistă comunicării de criză, din moment ce orice greşeală le poate conduce, astăzi, la consecinţe dezastruoase. Aşadar, managementul crizei este destinat tocmai să reducă efectele posibil dezastruoase pe care o situaţie de criză le-ar putea avea asupra companiilor. Etapele unui management de criză eficient implică recunoaşterea simptomelor, prevenirea, pregătirea (estimarea vulnerabilităţilor şi elaborarea planului de gestionare a crizei) şi abordarea efectivă a situaţiei de criză (conturarea sistemului de comunicare şi selectarea strategiilor comunicaţionale celor mai potrivite).

Preview document

Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 1
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 2
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 3
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 4
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 5
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 6
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 7
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 8
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 9
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 10
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 11
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 12
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 13
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 14
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 15
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 16
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 17
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 18
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 19
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 20
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 21
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 22
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 23
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 24
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 25
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 26
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 27
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 28
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 29
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 30
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 31
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 32
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 33
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 34
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 35
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 36
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 37
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 38
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 39
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 40
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 41
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 42
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 43
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 44
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 45
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 46
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 47
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 48
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 49
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 50
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 51
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 52
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 53
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 54
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 55
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 56
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 57
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 58
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 59
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 60
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 61
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 62
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 63
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 64
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 65
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 66
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 67
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 68
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 69
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 70
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 71
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 72
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 73
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 74
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 75
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 76
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 77
Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Managementul Crizei de Imagine a Organizatiei - Studiu de Caz Dacia.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Situații de Criză

INTRODUCERE Comunicarea în situaţii de criză este cea mai provocatoare şi fascinantă practică a comunicării. Informaţia lipseşte sau este săracă...

Repararea unei Crize de Imagine

Abstract: Simpla pronunțare a substantivului „criză” ne introduce relativ repede într-un registru întunecat de tensiuni, de amenințări, de...

Tehnici de Redactare a Textelor Jurnalistice

The Elements of Style, avându-i ca autori pe William Strunk Jr. si E.B White este manualul care, de la prima ediţie şi până astăzi, a format...

Lobby-ul realizat de către europerlamentarii români la Parlamentul European

Master Relatii Publice An 1 Prin lobbying se întelege activitatea unui grup care incearca sa determine puterea legislativa sau executiva sa adopte...

Gestionarea Crizelor de Imagine

agologia s-a afirmat ca domeniu de cercetare după cel de-al doilea război mondial, având ca obiect de studiu, la începuturile sale, modul cum se...

Comunicarea prin Gust

Pornind de la o logica a contextului mai nuantata, neexclusiva, acceptând si gusturi culinare, A.J.Greimas, afirma dupa cum remarca J. M.Flock...

Dimensiunea socială a publicității

In societatea de astazi se poate remarca prezenta tot mai pregnanta a publicitatii. Strans legata de comunicarea de masa, aceasta isi trage...

Te-ar putea interesa și

Gestionarea Crizelor Mediatice

CAPITOLUL I INTRODUCERE In fiecare organizatie, indiferent de domeniul de activitate, exista preocupari legate de disfunctionalitatile ce pot...

Ai nevoie de altceva?