Particularități ale managementului calității în managementul hotelier

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 18344
Mărime: 154.67KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DEPARTAMENTUL ÎNVĂŢĂMÂNT POSTUNIVERSITAR MASTERAT SPECIALIZAREA: ADMINISTRAREA AFACERILOR IN TURISM

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I – PREZENTAREA HOTELULUI ANGELO BUCUREŞTI

1.1 STERLING HOTELS – scurt istoric 6

1.2 HOTELUL ANGELO BUCUREŞTI – prezentare generală 7

1.3 Organizarea şi funcţionarea Hotelului AngeloBucuresti 9

1.4 Tarifele hotelului ANGELO Bucureşti 10

1.5 Clienţii hotelului ANGELO.Bucuresti 12

1.6 Concurenţa 13

CAPITOLUL II – ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICE A HOTELULUI ANGELO BUCUREŞTI

2.1 Analiza cifrei de afaceri 15

2.2 Analiza veniturilor toatale 17

2.3 Analiza cheltuielilor totale 19

Analiza numǎrului mediu de salariaţi 21

Analiza numărului de turişti 22

Analiza numărului de turişti români 24

Analiza numărului de turişti străini 26

Analiza numărului de înnoptări 28

Analiza numărului de înnoptări români 29

Analiza numărului de înnoptări străini 31

CAPITOLUL III – CALITATEA IN SERVICIILE

TURISTICE

3.1 Particularităţi ale definirii calităţii în serviciile turistice 33

3.2 Calitatea serviciilor condiţie a competitivităţii 34

3.3 Procesul de implementare a managementului calităţii 35

3.4 Managementul calităţii în firmele prestatoare de servicii 36

CAPITOLUL IV – PARTICULARITĂŢI ALE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN SERVICIILE HOTELIERE

4.1 Implementarea managementului calităţii în activitatea hotelieră 52

4.2 Propuneri privind implementarea managementului calităţii

în cadrul Hotelului Angelo 59

CONCLUZII 65

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Introducere

Turismul reprezintă un fenomen economico – social specific civilizatiei moderne, puterenic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat de evoluţia acesteia. Adresându-se unor segmente largi şi răspunzând pe deplin nevoilor acestora, turismul se detaşează printr-un înalt dinamism, atât la nivel naţional cât şi internaţional.

În practica eficientei turismului întâlnim puncte comune cu alte domenii ale activităţii economico – sociale, utilizarea aceloraşi criterii de apreciere a eficienţei, acestea reprezentând obiectivul economic major al fiecărei unităţi economice.

Complexitatea activităţilor turistice materializează în varietatea resurselor folosite, punându-se problema utilizării cu maximum de randament a tuturor categoriilor de resurse.

În turism se discuta atât despre eficienţa întregii activităţi şi eficienţa tuturor resurselor (materiale, financiare, umane), cât şi despre eficienţa secvenţială a principalelor tipuri de activităţi ce compun prestaţia turistică.

Studierea unei firme de turism se deosebeşte eseţial de cea a unei firme de comerţ tocmai prin faptul că produsele acesteia sunt de fapt servicii şi pentru care prima impresie, dată de ambianţă, comportamentul personalului este foarte importantă. Acestea reprezintă elemente de materializare a serviciului, mod de punere în practică şi realizarea prestaţiilor.

Lucrarea de faţa îşi propune să abordeze aspecte referitoare la particularitatile managementului de calitate ale Hotelului Angelo Bucureşti, aceasta alegere fiind motivată de evoluţia favorabilă a acestui hotel, care a trecut prin câteva etape de schimbări dar cu toate acestea câstigându-şi o reputaţie remarcabilă în domeniul serviciilor hoteliere. Această evoluţie se datorează în cea mai mare parte echipei ce se ocupa cu managementul Hotelului Angelo Bucureşti: – Vienna Internaţional furnizează hotelului o serie de servicii ca: stabilirea bugetului şi a calendarului activităţilor de inaugurare, împreună cu investitorul; recrutarea şi pregătirea profesională a personalului; asistenţă pentru organizarea diferitelor servicii ale hotelului; aprovizionarea şi formarea stocurilor iniţiale; defineşte şi aplică politica de comercializare, programele de publicitate şi de relaţii publice, crearea unor camere personalizate de designul Angelo Hotel.

Lucrarea este structurată în patru capitole astfel : primul capitol prezintă ehipa Vienna Internaţional: ce se ocupa de tot managementul hotelului, o scurtă prezentare a lanţului hotelier Sterling Hotels, abordează concurenţa zonală şi organizarea hotelului. Cel de al doilea capitol prezintă analizaa activitatii economico – financiară înregistrată în perioada 2005 – 2009 pentru: numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri, veniturile şi cheltuielile toatale ale Hotelului Angelo Bucureşti, apoi analiza circulaţiei turistice în cadrul aceluiaşi hotel înregistrate în perioada 2005 – 2009, în cel de al treilea capitol o prezentarea si definire a calitatii in serviciile turistice iar cel din urmă conţineparticularitati ale managementului calitatiii in serviciile hoteliere. Ultima parte a lucrării conţine rezultatele obtinute în capitolele anterioare.

Schimbările economice induc modificări în piaţa muncii şi în structura forţei de muncă. De-a lungul timpului pentru firmele de servicii din turism s-a produs o modificare de statut a resurselor umane şi a avut loc o amplificare a rolului deţinut de personalul ce se ocupă în special de conducerea acestor firme.

CAPITOLUL I

PREZENTAREA HOTELULUI ANGELO BUCHAREST

1.1 STERLING HOTELS – scurt istoric

Sterling Hotels este o marcă ce se extinde din ce în ce mai multe ţări, datorită locaţiilor bune, preţurilor rezonabile şi serviciilor excelente. Este o marcă preferată de majoritatea călătorilor inteligenţi din toata lumea.

Pe măsură ce această marcă pătrunde pe piaţa hotelieră a mai multor tări, clienţii sunt familiarizaţi cu „Sterling Personality” - o combinaţie unică între cazare, servicii şi farmec ce reuseşc să aducă zâmbetul pe faţa acestora.

Clienţii acestui lanţ hotelier au acces la opţiuni care le măresc perioada de şedere: „I PREFER TM GLOBAL GUEST BENEFIT ” program pentru early check-in/late check out.

Lanţului Sterling Hotels i s-au alăturat familia de brand-uri :

Preferred Hotel Group: însumează 4 mărci distictive ce reprezintă peste 400 de hoteluri şi staţiuni în jurul lumii, oferind o varietate pentru călătorii de astăzi.

Preferred Hotel & Resorts: reprezintă o colecţie de proprietăţi de lux din cele mai dorite destinaţii ale lumii.

Preferred Boutique: unice prin design Preferred Boutique sunt inspirate de arta de a călători.

Summit Hotel & Resorts: reprezintă o colectie de proprietăţi de lux din cele mai dorite destinaţii ale lumii.

Sterling Hotels are peste 400 hoteluri sub brand-ul său care vă invită să aveţi o şedere plăcută în fiecare dintre ele.

Preview document

Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 1
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 2
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 3
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 4
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 5
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 6
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 7
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 8
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 9
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 10
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 11
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 12
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 13
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 14
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 15
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 16
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 17
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 18
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 19
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 20
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 21
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 22
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 23
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 24
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 25
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 26
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 27
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 28
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 29
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 30
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 31
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 32
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 33
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 34
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 35
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 36
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 37
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 38
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 39
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 40
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 41
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 42
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 43
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 44
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 45
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 46
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 47
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 48
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 49
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 50
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 51
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 52
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 53
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 54
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 55
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 56
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 57
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 58
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 59
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 60
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 61
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 62
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 63
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 64
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 65
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 66
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 67
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 68
Particularități ale managementului calității în managementul hotelier - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Particularitati ale Managementului Calitatii in Managementul Hotelier.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetări Privind Cresterea Calitătii Serviciilor prin Implementarea Codului Global de Etică pentru Turism în România

CAPITOLUL 1 TURISMUL – ABORDĂRI CONCEPTUALE 1.1. Conceptul de „turism” Deşi este considerat de cei mai mulţi dintre specialişti ca un fenomen...

Mijloace si Modalitati de Plata in Turism

Introducere Încasarea notelor de plată prin casieria serviciului front-office se poate face utilizând mijloace de plată diferite : moneda...

Valorificarea litoralului românesc prin dezvoltare durabilă

Actualitatea tezei şi nivelul cercetărilor întreprinse. Economia naţională a României parcurge o dificilă etapă de tranziţie exprimată prin...

Implementarea Standardelor Specifice de Calitate în Cadrul Serviciilor Turistice de Tratament și Recuperare

INTRODUCERE Calitatea poate fi definită ca un ansamblu de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă acestuia...

Valorificarea Potențialului Turistic al Județului Bistrița Năsăud

I. REPERE TEORETICE Turismul, se manifestă astăzi ca un domeniu distinct de activitate, cu o prezenţă tot mai activă în viaţa economică şi...

Managementul unităților cu funcțiuni de servire a mesei

INTRODUCERE Pentru a reuşi să creeze o întreprindere la nivel microeconomic sau o industrie la nivel macroeconomic cu profil turistic de nivel...

Studiul ofertei turistice. studiu de caz lanțul Accor. Hotel Ibis Constanța

INTRODUCERE Evolutia turismului se caracterizeaza, la nivel mondial, printr-o tendinta de crestere datorita influentei factorilor economici,...

Turismul Religios în Oradea

Introducere Am hotărât sa fac această lucrare de licenţa despre turism religios in Oradea deoarece cred ca Oradea este un oraş cu un potenţial...

Te-ar putea interesa și

Standardizarea Serviciilor Hoteliere Hotelului Leogrand

INTRODUCERE Standardizarea face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui cetăţean, lucru de care cei mai mulţi nu sunt conştienţi. Standardele sunt...

Serviciile turistice și ocuparea forței de muncă

INTRODUCERE Orice politică în domeniul resurselor umane trebuie fundamentată prin cunoaşterea trăsăturilor distinctive ale muncii în turism, pe...

Implementarea Standardelor Specifice de Calitate în Cadrul Serviciilor Turistice de Tratament și Recuperare

INTRODUCERE Calitatea poate fi definită ca un ansamblu de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă acestuia...

Calitatea Serviciilor

INTRODUCERE În contextul economic actual, marcat de creşterea importanţei calităţii ca factor hotărâtor al competitivităţii întreprinderilor, tot...

Rolul Serviciilor Hoteliere în Structura Deservirii Turistice

În prezenta lucrare, într-o formă apreciativă, este prezentat rolul serviciilor hoteliere în structura deservirii turistice. Este necesar de...

Practica - Managementul Strategic in Cadrul Hotelului Horoscop

INTRODUCERE Hotelul este unitatea comercială de cazare omologată care oferă camere sau apartamente mobilate pentru a fi închiriate, fie unei...

Comerțul internațional și comerțul invizibil

1.Noțiuni introductive privind comertul international si comertul invizibil Comerțul internațional include totalitatea schimburilor de bunuri și...

Calitatea Resurselor Umane în Servicii

În studiul care l-am realizat am tratat pe plan primordial importanţa asigurării şi menţinerii cu personal competent de către o organizaţie...

Ai nevoie de altceva?