Regiunea Turistica Bucovina

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Regiunea Turistica Bucovina.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 72 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

INTRODUCERE.3
I. DESCRIERE GENERALĂ ŞI AMPLASARE.5
II. POTENŢIAL TURISTIC.7
II.1Potenţial turistic natural.7
II.1.1 Relief.8
II.1.2 Condiţii de climă.9
II.1.3 Patrimoniu natural.9
II.2 Potenţial turistic antropic.12
II.2.1 Patrimoniu arhitectural.13
II.2.2 Patrimoniu istoric.16
II.2.3 Patrimoniu cultural.17
II.2.4 Ambianţa şi animaţie locală.19
II.2.5 Activităţi recreaţionale.20
II.3 Initiaţive locale pentru conservarea şi protejarea potenţialului turistic al zonei.22
III. INFRASTRUCTURA.25
III.1 Servicii de transport si aferente.25
III.2 Reteaua tehnico – sanitară.27
III.3 Centre comerciale/magazine.27
III.4 Reţeaua de transport pe cablu în staţiuni montane şi partie de schi.28
III.5 Alte servicii.28
IV. STRUCTURA TURISTICĂ.30
IV.1 Spaţii de cazare.30
IV.2 Servicii de alimentaţie publică.34
IV.3 Situaţia fluxurilor turistice şi impactul acestora la nivelul regiunii.36
V. MANAGEMENTUL OPORTUNITĂŢILOR DE FINANŢARE ÎN CADRUL REGIUNII
V.1 Probleme critice ce influenţează activitatea turistică în regiune.39
V.2 Iniţiative anterioare de finanţare .45
V.3 Oportunităţi de dezvoltare a regiunii în contextul investiţional actual.48
CONCLUZII.57
BIBLIOGRAFIE.58
ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Intr-o eră caracterizată printr-un ritm accelerat de dezvoltare, turismul nu poate face excepţie, devenind un punct central în jurul căruia gravitează o multitudine de alte sectoare.

Comportamentul turistic în sec. Al XXI – lea se specializează, odată cu specializarea propriu zisă a domeniului în sine, manifestând tendinţe şi cerinţe noi. Prin urmare toţi cei implicaţi în mod direct în această activitate trebuie să manifeste un interes şi o atenţie sporită faţă de evoluţia cerinţelor turistice. La sfârsitul acestui secol si mileniu industria turismului si a calatoriilor reprezinta, pe plan mondial, cel mai dinamic sector de activitate si, în acelasi timp, cel mai important generator de locuri de munca. Din punct de vedere economic turismul se constituie si ca o sursa principala de redresare a economiilor nationale a acelor tari care dispun de importante resurse turistice si le exploateaza corespunzator.

Lucrarea de faţă îşi propune să reliefeze modul în care atat agenţii interni cat şi cei externi influentează gradul de dezvoltare şi activitatea turistică a regiunii Bucovina.

Punctul de pornire într-o astfel de analiză îl reprezintă delimitarea potenţialului turistic al regiunii în cauză. Deosebim astfel potenţialul turistic natural şi cel antropic, cel din urmă fiind compus la randul sau de : patimoniu arhitectural, istoric, cultural, plus alte elemente de ambianţă locală. Regiunea turistică avută în vedere în incursiunea noastră vizează partea de nord a Moldovei, mai exact ţinutul istoric al Bucovinei, înglobat în cadrul judeţului Suceava. Astfel, după prezentarea elementelor mai sus menţionate am încercat să stabilim o imagine de ansamblu prin prezentarea iniţiativelor locale pentru conservarea şi protejarea potenţialului turistic al zonei.

Valorificarea potenţialului oricărei regiuni turistice este subliniat de existenţa unei infrastructuri turistice adecvate, incluzand aici mijloacele de acces şi transport plus infrastructura de cazare.

Am încercat să prezentăm aceste elemente în cadrul regiunii vizate, accentuand aspectele cheie printr-o analiză comparativă a principalelor probleme ridicate în acest sens. Relevante sunt astfel şi statisticile furnizate la nivel local, care ne-au ajutat să stabilim raportul între cererea şi oferta turistică.

Intr-o ultimă parte a lucrării, sub semnul cercetării metodologice, am încercat să ne axăm pe trei aspecte ce vizează regiunea Bucovina sub o înfăţişare mai pragmatică. Am pornit astfel de la stabilirea câtorva probleme critice ce afectează activitatea turistică din regiune printr-o analiză comparativă a punctelor tari si a celor slabe. Am urmărit apoi succint câteva din iniţiativele anterioare de finanţare prezentând principalele surse de finanţare şi proiecte ce au vizat şi regiunea Bucovina. Cea mai importantă parte este reprezentată de oportunităţile de finanţare ale regiunii în contextul investiţional actual. Pe lângă prezentarea principalelor oportunităţi de finanţare contribuţia noastră cea mai importantă a fost aceea a propunerii unei scheme de finaţare, în ideea implementării unui proiect cu reale şanse de succes în regiune.

Conform stastisticilor Consiliului Judeţean Suceava – Info Turism, în judeţul Suceava există peste 400 de structuri de primire şi 9.000 de locuri de cazare. Turismul a cunoscut o dezvoltare importantă, cu accent pe turismul ecumenic, reprezentat de mânăstirile din Bucovina, monumente UNESCO. Acesta a fost principalul motiv care a stat la baza alegerii destinaţiei turistice Bucovina ca subiect al incursiunii noastre. Se poate vorbi deci de o zonă cu un potenţial turistic enorm, ce dispune din start de premise importante de dezvoltare ţinand cont de oportunităţile investiţionale actuale. Pentru a face acest lucru, principalul nostru scop a fost ca pe langă prezentarea potenţialului turistic şi antropic al regiunii, să depistăm principalii factori de risc ce ar putea impiedica oportunităţile din zonă.

Studiile şi statisticile au demonstrat de-a lungul ultimilor ani că această destinaţie se adresează în principal persoanelor a căror medie de varstă depăşeşte 30-40 ani. Ca urmare, majoritatea programelor şi a locaţiilor turistice se adresează acestui tip de turişti, ce ajung în această regiune cu scopul de a vizita adevarate monumente ale patrimoniului cultural şi religios al ţării noastre.

Prezentul proiect propus de noi doreşte să facă din Bucovina o destinaţie care să se adreseze copiilor deopotrivă. In acest sens ne-am decis să concepem un proiect care să vizeze crearea unor programe turistice şi activităţi menite să dezvolte turismul juvenil în zonă.

In acest scop am avut în vedere formularea unor programe turistice şi de agrement şi construirea unui număr de 6 căsuţe de vacanţă în Parcul Ariniş din staţiunea turistică Gura Humorului, care vor asigura spaţiul necesar de cazare pentru copiii veniţi în tabere de vacanţă.

Proiectul este formulat de către Consiliul Local Gura Humorului, în colaborare cu Hotel Best Western Bucovina. Cererea proiectului se adresează în principal liniei de finanţare aparţinand

Programului Operaţional Regional şi a Guvernului Romaniei privind Proiectele de Dezvoltare a Infrastructurii Locale, ce are ca obiectiv principal dezvoltarea infrastructurii turistice şi încurajarea investiţiilor în turism şi serviciile hoteliere, ce pot duce la dezvoltarea economică a regiunii respective.

Premisa principală de la care am pornit are în vedere aspecte reale legate de situaţia actuală a turismului în regiune. Se impun, astfel, pe lânga modernizarea structurilor turistice, a celor de alimentatie publica, si crearea de produse turistice noi, statiuni, programe originale, atractive si inedite ce ar putea, printr-o activitate sustinuta de promovare pe piata internationala, sa directioneze importante fluxuri turistice spre nordul Moldovei. În acest sens, se impune şi dezvoltarea ofertei de agrement şi de animaţie, de mare atractivitate, prin crearea de parcuri tematice si de divertisment, care să se adreseze unui public variat, oferte prezente în ţările cu tradiţie turistică din lume.

I.DESCRIERE GENERALĂ ŞI AMPLASARE

Cadrul general

Pământ al legendelor, zona este pentru vizitatorii acestei părţi a României, cunoscută sub numele de Bucovina, un loc unde istoria e prezentă pretutindeni.

Trăsătura caracteristică a acestui judeţ este că pe o suprafaţă restransă se găsesc un număr mare de actracţii turistice.Bucovina este una din zonele Romaniei care excelează printr-o cultură populară impresionantă şi încă vie, materializată în arhitectura populară, port, meşteşuguri tradiţionale, numeroase obiceiuri calendaristice şi obiceiuri din ciclul vieţii.

Turismul rural (agroturismul) deţine o pondere considerabilă. Acesta este concentrat în jurul zonelor Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Putna, Gura Humorului şi în general în localităţile învecinate mănăstirilor. Turismul rural din judetul Suceava se caracterizează prin mai mulţi factori determinanţi: dintre cei mai importanţi factori am putea aminti: calitatea peisajului natural şi numeroasele obiective turistice de factură religioasă.

Fisiere in arhiva (4):

  • ANEXA 1.doc
  • ANEXA 2.doc
  • ANEXA 3.doc
  • Regiunea Turistica Bucovina.doc