Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 21123
Mărime: 10.82MB (arhivat)
Publicat de: Noemi Chiș
Cost: 14 puncte

Cuprins

 1. CAP. 1. INTRODUCERE 3
 2. 1.1. Metodologie 3
 3. 1.2. Scopul lucrării 3
 4. 1.3. Principalele tendinţe la nivel european 7
 5. 1.4. Privire de ansamblu asupra mediului economico-social în judeţele Prahova şi Neamţ 11
 6. 1.5. Stadiul prezent de dezvoltare a turismului în cele două zone turistice 13
 7. CAP. 2. COMPONENTELE PATRIMONIULUI TURISTIC ŞI AL UTILIZĂRII ACESTEIA 14
 8. 2.1. Caracteristici generale 14
 9. 2.2. Descriere sintetică a resurselor turistice naturale 15
 10. 2.3. Descriere sintetică a resurselor turistice antropice 21
 11. 2.4. Descriere sintetică a infrastructurii de cazare 24
 12. 2.5. Privire de ansamblu asupra altor structuri turistice 27
 13. 2.6. Infrastructura de transport 29
 14. 2.7. Cererea turistică în judeţele analizate 31
 15. 2.7.1. Repere statistice privind cererea turistică 31
 16. 2.7.2. Forme de turism practicate 34
 17. CAP. 4. ROLUL MASS-MEDIEI ÎN PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC 34
 18. 4.1. Rolul promovării în desfăşurarea activităţii firmelor turistice 34
 19. 4.1.1. Consideraţii generale privind promovarea turistică şi obiectivele acesteia 35
 20. 4.1.2. Rolul promovării în dezvoltarea activităţii firmelor de turism 40
 21. 4.2. Structura activităţii promoţionale în sectorul turistic 42
 22. 4.2.1. Publicitatea 42
 23. 4.2.2. Promovarea vânzărilor 52
 24. 4.2.3. Relaţiile publice 52
 25. 4.2.4. Marketingul direct 53
 26. CAP. 5. CONCLUZII 55
 27. CAP. 6. BIBLIOGRAFIE 57
 28. ANEXE 59

Extras din disertație

CAP. 1. INTRODUCERE

1.1. Metodologie

Realizarea lucrării de faţă “Rolul mass-mediei în promovarea turismului a două zone cu potenţial turistic similar. Studiu de caz: Valea Prahovei şi Ceahlău-Bicaz” a presupus obţinerea unui suport informaţional care să includă o evaluare a patrimoniului turistic al ariilor analizate şi a cererii pentru produsele şi serviciile turistice, un studiu al promovării pe baza mass-mediei a produsului turistic oferit de cele două zone analizate din judeţele Neamţ şi Prahova.

Analiza lucrării se constituie într-o cercetare sintetică, ale cărui metodologie a inclus:

-cercetare de birou (identificare şi evaluare de surse de informaţii secundare, culegere şi analiză de informaţii secundare, etc.);

-studii, analize, rapoarte şi materiale de prezentare ale diverselor autorităţi şi organizaţii relevante (de exemplu Consiliul Judeţean Neamţ, Consiliul Judeţean Prahova, Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026 emis de către Ministerul Turismului şi Dezvoltării Regionale, etc.);

-portaluri cu informaţii turistice (http://www.anat.ro/, http://www.turism.gov.ro/, ş.a.);

-date statistice (Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova, Direcţia Judeţeană de Statistică Neamţ).

1.2. Scopul lucrării

Scopul alegerii acestei teme pentru realizarea lucrării de dizertaţie intitulată “Rolul mass-mediei în promovarea turismului a două zone cu potenţial turistic similar. Studiu de caz: Valea Prahovei şi Ceahlău-Bicaz” se datorează faptului că cele două zone reprezintă unul din cele mai importante destinaţii turistice din România cu un remarcabil potenţial de dezvoltare economică, cu un bogat patrimoniu cultural-istoric, dar mai ales al potenţialului dat de cadrul natural, deoarece cele două zone turistice analizate sunt de fapt zone cu un relief predominant muntos; zona turistică Valea Prahovei se află poziţionată în aria munţilor Bucegi iar zona Ceahlău-Bicaz, se desfăşoară pe cuprinsul munţilor Ceahlău.

Fig.1. Reprezentarea poziţiei geografice a judeţelor Neamţ şi Prahova şi a municipiilor acestora,

hărţi realizate în Philcarto 4.5.x şi prelucrate în PC Microsoft Paint

Promovarea în sectorul ospitalităţii şi turismului se referă la oricine este implicat direct sau indirect în sectorul ospitalităţii şi turismului: furnizorii de servicii şi primării, primari şi miniştri, angajaţi din industrie, investitori în hoteluri şi în facilităţi turistice, urbanişti locali şi regionali, şoferi de taxi, poliţişti, poliţia de frontieră şi vameşii, precum şi mass-media şi publicul în general.

Toate persoanele implicate direct şi indirect în sectorul ospitalităţii şi turismului şi în procesul de creare a unei impresii pozitive asupra turismului, trebuie să cunoască rolul şi influenţa pe care o au. Aceasta face din conştientizarea turismului o cerinţă de bază pentru succesul dezvoltării durabile a turismului.

Turismul implică toţi cetăţenii. Aceasta indică faptul că oricine din ţară, din diferite ţări, din oraşe şi sate au un rol în industria turismului. Dezvoltarea turismului nu adduce beneficii doar celor implicaţi direct în sectorul turistic, ci şi indirect tuturor celorlalţi.

Preview document

Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 1
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 2
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 3
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 4
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 5
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 6
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 7
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 8
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 9
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 10
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 11
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 12
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 13
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 14
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 15
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 16
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 17
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 18
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 19
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 20
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 21
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 22
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 23
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 24
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 25
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 26
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 27
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 28
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 29
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 30
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 31
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 32
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 33
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 34
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 35
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 36
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 37
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 38
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 39
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 40
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 41
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 42
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 43
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 44
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 45
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 46
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 47
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 48
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 49
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 50
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 51
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 52
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 53
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 54
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 55
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 56
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 57
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 58
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 59
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 60
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 61
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 62
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 63
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 64
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 65
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 66
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 67
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 68
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 69
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 70
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 71
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 72
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 73
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 74
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 75
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 76
Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Cuprins.doc
 • Rolul Mass-Mediei in Promovarea a Doua Zone cu Potential Turistic Similar. Studiu de Caz - Valea Prahovei si Ceahlau-Bicaz.doc

Alții au mai descărcat și

Valorificarea Superioară a Potențialului Turistic al Dunării

REZUMAT Cuvinte cheie –valorificare, eficienţă, produs turistic, ofertă turistică, marketing turistic, poziţionare, promovare Lucrarea de licenţă...

Managementul Agenției de Turism Best Travel Bistrita

CAP. I FIRMA DE TURISM ŞI PERFORMANŢELE SALE 1.1 Istoricul apariţiei şi evoluţiei turismului Interesul pentru călătorie şi turism s-a transformat...

Piața mondială a turismului de afaceri

CAPITOLUL I ISTORIC ȘI CONCEPTE ÎN TURISMUL DE AFACERI Turismul este cea mai mare afacere a începutului de mileniu, atât pe plan mondial, cât și...

Analiza comparativă a serviciilor de cazare și alimentare oferite de complexele vitivinicole Chateau Vartely și Purcari

INTRОDUСЕRЕ Dеzvоltаrеа sеrviсiilоr turistiсе rерrеzintă о соmроnеntă dеfinitоriе şi dесisivă а рrосеsului dе dеzvоltаrе în рlаn есоnоmiс şi...

Turismul balnear la nivelul Județului Bihor

INTRODUCERE Turismul balnear ocupă un loc important în turismul românesc, datorită prezenței pe teritoriul românesc a numeroase izvoare termale și...

Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic

INTRODUCERE Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie spectaculoasă, atît în planul ofertei cît şi al cererii sub influenţa a...

Produsul turistic al unei societăți de turism și promovarea lui cu referire la SC Inter-Tour SRL Bacău

CAPITOLUL I PRODUSUL TURISTIC: CONCEPT, PARTICULARITĂŢI, COMPONENTE STRUCTURALE 1.1. Produsul turistic: concept, particularităţi, componente...

Cercetarea obiceiurilor și tradițiilor în zona turistică Semenic

INTRODUCERE Lucrarea de disertație cu titlul Cercetarea obiceiurilor şi tradiţiilor în zona turistică Semenic a fost elaborată cu scopul de a...

Ai nevoie de altceva?