Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 20088
Mărime: 6.03MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I – Dezvoltarea turismului în cadrul stațiunilor balneo-climaterice 6
 3. 1.1. Turismul şi mediul înconjurător 6
 4. 1.2. Ecoturism – definiţie, principii de promovare 7
 5. 1.2. Ecoturism pe plan mondial 8
 6. 1.2. Ecoturism în România 9
 7. 1.3. Impactul turismului asupra mediului 10
 8. 1.3.1. Impactul ecologic 12
 9. 1.3.2. Impactul asupra solului 12
 10. 1.3.3. Impactul asupra resurselor de apă 12
 11. 1.3.4. Impactul asupra florei și faunei 12
 12. 1.4. Amenajarea turistică – o strategie de dezvoltare a ofertei turistice 13
 13. 1.5. Stațiunea turistică – cadrul dezvoltării activității turistice 15
 14. 1.6. Impactul economic al amenajării stațiunilor turistice 17
 15. 1.7. Gestiunea economică a stațiunilor turistice 18
 16. Capitolul II – Studiu de caz cu privire la Stațiunea Călimănești-Căciulata 20
 17. 2.1. Prezentare generală 20
 18. 2.2. Atracții turistice 21
 19. 2.3. Posibilități de tratament 24
 20. 2.4. Analiza bazei tehnico-materială a ofertei de servicii în stațiune 26
 21. 2.4.1. Activitatea de cazare 27
 22. 2.4.2. Activitatea de alimentație 30
 23. 2.4.3. Baze de tratament 31
 24. 2.4.4. Instalații de agrement 32
 25. 2.5. Propuneri de valorificare şi dezvoltare a turismului în staţiunea Călimăneşti-Căciulata 32
 26. 2.6. Promovarea hotelului „HOTEL PĂUŞA****” şi a parcului tematic „Călimănești-Căciulata” în Germania 38
 27. Concluzii și propuneri 43
 28. Bibliografie 45

Extras din disertație

Introducere

Cu toate că majoritatea specialiştilor consideră turismul un fenomen specific perioadei contemporane, acesta s-a conturat la sfârşitul secolului al XIX lea. Dezvoltarea rapidă a acestui domeniu s-a datorat realizărilor oferite de revoluţia tehnico-ştiinţifică contemporană ce au constat în dezvoltarea şi modernizarea mijloacelor de transport, a unităţilor de cazare şi de alimentaţie.

Analizându-i evoluţia, turismul se conturează ca un fenomen dinamic, aflat într-o continuă expansiune, detaşându-se prin trăsăturile sale ca o ramură distinctă a economiei naţionale ce aparţine sectorului terţiar. La nivel mondial, înregistrează cel mai rapid ritm de creştere.

Sectorul turistic se delimitează faţă de alte sectoare economice prin anumite particularităţi menite să evidenţieze rolul şi importanţa acestuia în economia naţională şi în viaţa socială. Astfel, turismul face parte din sectoarele economice cu mari posibilităţi de dezvoltare pe termen lung. Prin veniturile aduse şi prin schimburile interumane, turismul reprezintă un mijloc de dezvoltare pe plan economic şi social. Prin turism se valorifică potenţialul natural şi antropic al unei localităţi, zone, judeţ, ţară. Este singurul sector de activitate care valorifică în regim economic potenţialul turistic antropic în dezvoltarea durabila. Este un sector pluridisciplinar deoarece antrenează mai multe activităţi din domeniul economic, cultural, sportiv, social, cu un rol important în schimburile interumane.

Pe plan social, turismul reprezintă un instrument activ de instruire, de ridicare a nivelului de instruire, cultură şi civilizaţie, având un rol semnificativ în utilizarea timpului liber al oamenilor.

România este o ţară binecuvântată de Dumnezeu cu cele mai variate şi pitoreşti forme de relief: mare, fluviu, delta, munţi, dealuri şi podişuri, câmpii şi lunci, o ţară cu bogăţii şi frumuseţi, o ţară cu o civilizaţie multimilenară, cu un patrimoniu istoric şi cultural considerabil, o ţară unică prin farmecul şi ospitalitatea locuitorilor săi, denumită de marele scriitor român Alexandru Vlahuţă "România pitorească" în una din operele sale, care poartă chiar acest nume. Fiind aşezată geografic în zona sud-estică a Europei, frumoasa şi bogata Românie a fost deopotrivă admirată si râvnită.

În acest context, turismul românesc ar trebui să reprezinte o importantă ramură a economiei naţionale datorită potenţialului turistic de care dispune ţara noastră. Pe teritoriul ei se regăsesc unele dintre cele mai diverse forme de relief, armonios îmbinate, cu floră şi faună bogată, cu numeroase monumente istorice, de artă şi arhitectură, cu o climă ce permite practicarea turismului în tot timpul anului. Înzestrată cu toate aceste elemente, România poate satisface prin turismul montan, balnear, religios, litoral, de agrement şi cultural cerinţele unor segmente largi de călători de pretutindeni. Însă, statisticile turistice plasează România printre ultimele ţări din Europa Centrală şi de Est potrivit unui studiu al Societăţii Academice Române. Specialiştii în domeniu apreciază că potenţialul turistic românesc nu este suficient promovat, iar privatizarea întârziată în acest sector a încetinit evoluţia turismului comparativ cu statele vecine. În acest context, în următorii ani, turismului românesc i se acordă mari şanse de expansiune pe plan intern şi internaţional. Se preconizează creşterea veniturilor în valută din turism, creşterea numărului de turişti străini, prezenţa în România a cca 14 lanţuri hoteliere, creşterea investiţiilor anuale în noi unităţi de cazare şi alimentaţie şi creşterea numărului de angajaţi din turism.

Vâlcea se înscrie printre judeţele cu fond balnear remarcabil, ceea ce a facut ca activitatea balneară să aibă o veche tradiţie şi să cunoască o amplă dezvoltare aici. Acest fapt a condus la crearea unei importante baze de cazare, servire şi tratament în staţiunile de pe Valea Oltului. Astfel, din punctul de vedere al capacităţii de cazare, judeţul ocupă locul doi pe ţară (după judeţul Constanţa), oferta turistică cuprinzând peste 11.000 de locuri de cazare în hoteluri, vile, pensiuni rurale şi urbane.

Formele de turism practicate în Vâlcea sunt diverse, precum: turismul balnear, agroturismul, turismul religios, cultural, montan, sporturi extreme etc. Din cauza lipsei promovării şi dotărilor cu echipamente turistice de calitate, turismul montan are o pondere redusă în raport cu potenţialul existent.

Dincolo de evoluţia circulaţiei turistice din ultimii ani determinată de factori conjuncturali, neconcludenţi pentru tendinţele pe termen lung ale turismului balnear, cercetările şi studiile efectuate asupra cererii turistice relevă existenţa unei importante cereri potenţiale a populaţiei româneşti pentru turismul de sănătate.

Prin urmare, turismul balnear valcean are sarcina de a-şi menţine tradiţia şi renumele în condiţiile unei concurenţe tot mai aprige, de a se dezvolta şi adapta tendinţelor internaţionale, păstrând însă produsul turistic balnear local nealterat.

Pe plan internaţional, turismul pentru întreţinere şi repunere în formă este înteles ca o noţiune superioară, pentru o ofertă de servicii ce înglobează atât domeniul turismului balnear cât şi turismul recreativ, de odihnă.

a) În ceea ce priveste turismul balnear, pe piaţa europeană se constată noi tendinţe:

- o îndepărtare de cura medicală tradiţională, către servicii ce vizează menţinerea sănătăţii, fitness şi întreţinerea frumuseţii;

- includerea în profilul staţiunilor a serviciilor de sănătate „nebalneare”, foarte scumpe în alte tări, cum ar fi tratamentele stomatologice, tratamentele cosmetice etc;

- specializarea unor staţiuni pentru cura recuperatorie şi profilaxie pe segmentele copii şi sportivi.

b) În privinţa turismului recreativ, asociat acum, în mod obligatoriu turismului balnear, constatăm schimbări importante în preferinţele populaţiei, astfel:

- se doreste combinarea activităţilor „cu specific balnear” cu plimbări în natură, scurte drumeţii montane, cure de miscare şi activităţi sportive, plajă, baie, înot etc;

- sunt foarte căutate atât ştrandurile termale în aer liber, piscinele acoperite, saunele, terenurile de sport, dar şi spaţiile amenajate pentru picnic, bowling, discotecile, sălile de spectacol, cazinourile etc.

România se află printre ţările cu cele mai mari resurse de ape minerale şi termale din Europa ce au efecte terapeutice miraculoase, o mare parte dintre acestea aflându-se pe suprafaţa judeţului Vâlcea. Astfel, principala atracţie o reprezintă staţiunile balneo-climaterice vestite pentru apele termale şi peisajele inedite.

În urma unor studii efectuate asupra posibilităţilor de dezvoltare turistică a staţiunilor româneşti, specialiştii apreciază că, în următorii ani, Valea Oltului va lua locul Văii Prahovei, devenind noul pol investiţional.

Pornind de la toate aceste afirmaţii, lucrarea de faţă îşi propune să analizeze potenţialul turistic prezent şi de perspectivă al judeţului Vâlcea, să evidenţieze rolul şi importanţa staţiunilor balneo-climaterice în turismul românesc şi să preconizeze direcţiile de dezvoltare a turismului în zonă. De asemenea, pe baza acestora, se urmăreşte găsirea unor soluţii de valorificare şi elaborare a unor strategii de promovare turistică a staţiunii balneo-climaterice Călimăneşti-Căciulata, determinarea gradului său de atractivitate, aceasta reprezentând una dintre locaţiile cele mai căutate atât la nivel naţional cât şi internaţional pentru paleta largă de afecţiuni ce pot fi tratate, dar şi pentru istoria şi resursele sale deosebite.

Preview document

Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 1
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 2
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 3
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 4
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 5
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 6
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 7
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 8
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 9
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 10
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 11
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 12
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 13
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 14
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 15
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 16
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 17
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 18
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 19
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 20
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 21
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 22
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 23
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 24
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 25
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 26
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 27
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 28
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 29
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 30
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 31
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 32
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 33
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 34
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 35
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 36
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 37
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 38
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 39
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 40
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 41
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 42
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 43
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 44
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 45
Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Strategii de Dezvoltare Economica si Turistica - Statiunea Calimanesti-Caciulata.doc

Alții au mai descărcat și

Propuneri de Dezvoltare a Activitatii Turistice din Calimanesti-Caciulata

Introducere Motto: “Turismul nu reprezinta doar o modalitate simpla pentru realizarea de activitati comerciale; el este, de asemenea, o...

Valorificarea potențialului turistic balnear în Județul Vâlcea

Introducere Alegerea temei “VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC BALNEAR ÎN JUDEȚUL VÂLCEA” a fost determintă de dorința de aprofundare a...

Potențialul Turistic Balnear între Agigea și Mangalia

Introducere Având în considerare distribuția activității turistice la nivel mondial observăm că sunt regiuni foarte dezvoltate din punct de vedere...

Dezvoltarea și Promovarea Serviciilor Turistice

Introducere Societatea contemporană se orientează din ce în ce mai mult spre servicii, existând din ce în ce mai multe opinii conform cărora ea...

Perspectivele dezvoltării turismului balnear - studiu de caz stațiunea Slănic Prahova

Introducere Cu toate că majoritatea specialiştilor consideră turismul un fenomen specific perioadei contemporane, acesta s-a conturat la...

Studiu de caz stațiunea balneară Călimănești Căciulata

ARGUMENT Turismul de tratament ocupă o poziţie deosebită in cadrul turismului intern şi internaţional, cura balneară având funcţii complexe putând...

Strategia de Dezvoltare a Turismului Rural Românesc în Contextul Integrării în Uniunea Europeana

CAPITOLUL I Strategii de dezvoltare a unor zone turistice româneşti în perspectiva integrării în Uniunea Europeană În cadrul strategiei naţionale...

Stațiunea Turistică Moneasa

STATIUNEA TURISTICA MONEASA Aflata la o distanta de 110 km de Arad, statiunea Moneasa este locul ideal unde sa va petreceti un sfarsit de...

Te-ar putea interesa și

Strategia Dezvoltării Turismului balneo-climateric în România

România este o ţară binecuvântată de Dumnezeu cu cele mai variate şi pitoreşti forme de relief: mare, fluviu, delta, munţi, dealuri şi podişuri,...

Propuneri de Dezvoltare a Activitatii Turistice din Calimanesti-Caciulata

Introducere Motto: “Turismul nu reprezinta doar o modalitate simpla pentru realizarea de activitati comerciale; el este, de asemenea, o...

Strategii de Dezvoltare a Stațiunilor Balneoclimaterice din Județul Vâlcea

INTRODUCERE România este o tara binecuvântata de Dumnezeu cu cele mai variate si pitoresti forme de relief: mare, fluviu, delta, munti, dealuri si...

Dezvoltarea turismului balnear în stațiunea Călimănești prin prisma SC Sind România SRL sucursala Căciulata

INTRODUCERE Turismul reprezintă, prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic al civilizaţiei actuale, intercorelat cu celelalte...

Valorificarea potențialului turistic balnear în Județul Vâlcea

Introducere Alegerea temei “VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC BALNEAR ÎN JUDEȚUL VÂLCEA” a fost determintă de dorința de aprofundare a...

Modalități de promovare a potențialului turistic din Județul Vâlcea - studiu de caz - Stațiunea Călimănești-Căciulata

INTRODUCERE Cu toate că majoritatea specialiştilor consideră turismul un fenomen specific perioadei contemporane, acesta s-a conturat la sfârşitul...

Călimănești- Căciulata

Prezentare generala Izvoarele minerale si mânastirile sunt perlele Calimanestiului. Izvoarele sulfuroase, clorosodice, calcice, magnezice,...

Locul și rolul turismului în economia româniei

INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o ramură importantă a economiilor naționale și mondiale. Multe țări privesc turismul ca o sursă...

Ai nevoie de altceva?