Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 17991
Mărime: 1.79MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Facultatea de Management
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

ARGUMENT .pg.3

CAPITOLUL 1. TURISMUL MONTAN, CONCEPT ȘI DEZVOLTARE ..pg.4

1.1. Tendințe în dezvoltarea turismului montan .pg.4

1.2. Potențialul turismului montan în România ..pg.7

CAPITOLUL 2. OFERTA TURISTICĂ ÎN POIANA BRAȘOV ȘI BAD GASTEIN .pg.15

2.1. Oferta turistică în Poiana Brașov-România ...pg.15

2.2. Oferta turistică în Bad Gastein-Austria .pg.24

2.3. Circulația turistică în cele două stațiuni pg.32

2.3.1.Circulația turistică în Poiana Brașov ...pg.32

2.3.2.Circulația turistică în Bad Gastein ..pg.34

2.4. Promovarea turistică ..pg.39

2.4.1.Promovarea turistică în Poiana Brașov .pg.39

2.4.2.Promovarea turistică în Bad Gastein pg.40

CAPITOLUL 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE A STAȚIUNII POIANA BRAȘOV PE MODELUL BAD GASTEIN pg.42

3.1.Analiza SWOT a Poianei Brașov ...pg.43

3.2.Comparație între imaginea stațiunilor analizate prin intermediul aprecierilor turiștilor pg.45

3.3.Propuneri pentru o mai bună imagine a stațiunii Poiana Brașov ...pg.48

CONCLUZII pg.50

BIBLIOGRAFIE ..pg.52

ANEXE pg.54

Extras din document

Lucrarea de față își propune să analizeze două stațiuni turistice montane renumite, una din România, Poiana Brașov și cealaltă din Austria, stațiunea Bad Gastein. Această analiză s-a făcut prin comparație, evidențiind atât aspectele pozitive, cât și necesitatea unor modificări și îmbunătățiri.

Alegerea spre studiu a celor două stațiuni a necesitat foarte bune cunoștințe din zonele respective, a componentelor mediului geografic, care este bine individualizat în cadul celor două stațiuni turistice. A fost deasemena necesară colectarea și analiza unor parametrii, a infrastructurii turistice, evidențierea unor obiective și a cadrului natural.

Lucrarea a fost structurată în trei capitole, astfel:

În capitolul 1 sunt prezentate generalități despre turismul montan pe plan mondial și în țara noastră, noile tendințe ale turismului din ultimii ani, particularități ale ofertelor turistice, noutăți oferite de organizatori, îmbunătățiri față de anii trecuți. În partea a doua se trec în revistă obiectivele turistice naturale și antropice din țara noastră, care constituie un potențial însemnat al turismului montan din România.

În capitolul al 2 lea se prezintă concret ofeta turistică din cele două stațiuni alese, elementele specifice, precum și parametrii legați de circulația turistică actuală. Sunt analizate separat, Poiana Brașov din România și Bad Gastein din Austria. Se face și o prezentare amplă a modalităților de promovare ale celor două stațiuni.

În capitolul al 3 lea sunt enumerate propuneri pentru dezvoltarea turismului în Poiana Brașov pe modelul stațiunilor din Austria, respectiv pe modelul stațiunii Bad Gastein prin metoda comparației. Se propune îmbunătățirea ofertei turistice, având ca bază de plecare punctele slabe ale turismului montan din România.

Ultima parte este cea de concluzii. Sunt evidențiate aspectele importante care sunt rezulate ale studiului comparativ.

Această lucrare este un ghid informativ pentru amatorii de excursii montane sau pentru turiștii care preferă un sejur destinat sporturilor de iarnă. Este de asemenea un îndemn pentru cei care încă nu s-au bucurat de frumusețea stațiunilor prezentate și care pot planifica o vacanță de care să rămână impresionați și cu multe amintiri frumoase.

CAPITOLUL 1

TURISMUL MONTAN, CONCEPT ȘI DEZVOLTARE

Dacă ne referim la zona montană, aceasta se caracterizează în general printr-o concentrare densă de resurse turistice. Relieful este un suport al componentelor unui mediu geografic, dar reprezintă totdată un suport al activităților turistice. Relieful este considerat componenta principală a potențialului turistic dintr-o anumită zonă.

Turismul montan se dezvoltă în timp datorită unor investitii majore, iar acestea se datorează în special cererii pentru locuri de cazare, condiții de cazare și posibilităților de practicare a diferitelor sporturi de iarnă. Investițiile se concentrează în zonele care îmbină condițiile naturale cu condițiile economice și sociale.

1.1.Tendințe în dezvoltarea turismului montan

Turismul montan a deținut întotdeauna un loc aparte pe plan mondial, pentru că muntele a fost destinția preferată pentru odihnă și refacere, pentru recreere, dar și pentru sporturi de iarnă sau aventură. De aceea se poate spune că această formă de turism răspunde unei multitudini de nevoi umane.

În zilele noastre, investitorii sau organizatorii de vacanțe sunt tot mai atrași de zonele montane pentru gama diversă de oportunități ale unor afaceri profitabile. Ofertele turistice sunt din ce în ce mai diversificate pentru a fi potrivite pentru toate gusturile și toate vârstele și sunt din ce în ce mai complexe și atractive.

Datorită fluxului mare de turiști au existat și efecte nedorite, cum ar fi degradarea cadrului natural, iar până la conștientizarea acestui fenomen a trecut destul de mult timp. O dată ce s-a stabilit impactul ecologic datorat mulțimii turiștilor și comportamentului lor și a lipsei de informare, au fost luate măsuri drastice de protecție a zonelor montane.

Unul din fenomenele ce caracterizează epoca contemporană este rapiditatea cu care se dezvoltă turismul. Acest lucru se datorează modernizării tuturor mijloacelor de comunicare, realizărilor tehnicii, dar și schimbărilor internaționale la nivelul valorilor spirituale sau materiale. Majoritatea țărilor sunt preocupate de promovarea turismului local, de aceea, se fac eforturi pentru dezvoltarea bazei tehnico materiale, se diversifică serviciile turistice și se acordă din ce în ce mai multe facilități clienților potențiali. În paralel cu acestea crește și preocuparea pentru pregătirea cadrelor de specialitate care vor fi necesare în diferite sectoare.

Turismul montan se adresează unor largi segmente sociale pentru că răspunde nevoilor acestora pe deplin.

Acest gen de turism este caracterizat prin dinamism înalt la nivel zonal și funcțional. Prestațiile turistice din stațiuni includ activități de mare diversitate, care răspund unei tendințe generale de creștere accentuată a cheltuielilor în condițiile în care crește și puterea de cumpărare. Rezultatul va fi creșterea considerabilă a venitului zonal și a resurselor valutare.

Ansamblul de măsuri ce se impun pentru valorificarea eficientă a potențialului turistic vor contribui în mod decisiv la afirmarea fiecărei stațiuni, atât pe plan internațional cât și național. Planificarea măsurilor se poate face numai după o riguroasă inventariere a posibilităților și valorilor care stau la baza turismului montan.

România dispune de un potențial turistic foarte bogat și variat și face parte dintre țările cu o bogată experiență și tradiție în turism.

Bibliografie

1. Gabriela Țigu, Turismul montan, Editura Uranus, București, 2001

2. Mioara Popica, Brașov, repere geografice și culturale, Editura Nomina, 2009

3. Radu Oltean, Cetăți, castele și alte fortificații din România, Editura Art Historia, București, 2016

4. Ghidul turistic al României, Editura Publirom Advertising, București, 2001

Articole

„Site-ul zilei”- articol în ziarul Averea din data de 06.01.2006

„Interviu Emanuel Lehner Telic” - articol în revistabiz.ro din data de 18.02.2016

Surse de internet

http//austria-forum.org

www.austriatourism.com

www.bizbrasov.ro/2018

www.discoverpoiana.ro

www.ecotrekker.org

www.facebook.com

ww.felsentherme.co

www.gasteinertal.com/

www.gastein.com

https://www.green-report.ro

www.hohetauern.at

www.hotelscan

www.insse.ro

www.muntii-bucegi.ro

http://www.romaniaturistica.ro

www.tripadvisor.com

www.statistik.at

www.turistinfo.ro

https://ro.wikipedia.org

Preview document

Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 1
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 2
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 3
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 4
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 5
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 6
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 7
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 8
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 9
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 10
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 11
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 12
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 13
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 14
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 15
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 16
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 17
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 18
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 19
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 20
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 21
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 22
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 23
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 24
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 25
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 26
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 27
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 28
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 29
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 30
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 31
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 32
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 33
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 34
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 35
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 36
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 37
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 38
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 39
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 40
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 41
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 42
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 43
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 44
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 45
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 46
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 47
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 48
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 49
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 50
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 51
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 52
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 53
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 54
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 55
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 56
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 57
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 58
Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Studiu comparativ privind imaginea destinatiilor turistice Poiana Brasov - Romania si Bad Gastein - Austria.docx

Alții au mai descărcat și

Strategii de dezvoltare a turismului în regiunea de sud crearea și promovarea în mediul rural a unei structuri cu funcțiuni de cazare, alimentare și agrement

INTRОDUCЕRЕ Еvоluţiilе în tоаtе dоmеniilе dе pоlitici tind să аibă impаct spаţiаl şi еstе impоrtаnt cа аutоrităţilе publicе să găsеаscă sоluţii dе...

Organizarea evenimentelor în cadrul Hotelului West Plaza

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales să abordez această temă pentru a redactarea lucrarea de disertație a fost din dorința de a atrage atenția...

Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic

INTRODUCERE Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie spectaculoasă, atît în planul ofertei cît şi al cererii sub influenţa a...

Potențialul turistic al orasulului Brașov

Introducere Braşovul a devenit încă din secolul al XVI-lea, principalul centru economic prin care se realizau intensele legături dintre Ţara...

Cercetarea obiceiurilor și tradițiilor în zona turistică Semenic

INTRODUCERE Lucrarea de disertație cu titlul Cercetarea obiceiurilor şi tradiţiilor în zona turistică Semenic a fost elaborată cu scopul de a...

Dezvoltare durabilă

Introducere Alegerea temei “Dezvoltarea sustenabilă” a fost motivată de amplarea și popularitatea subiectului de dezvoltare sustenabilă și de...

Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici cu servicii hoteliere din mediul urban și rural

INTRОDUCЕRЕ Dеzvоltarеa industriеi turismului şi a industriеi hоtеliеrе duрă рrimul răzbоi mоndial a caрtat atеnţia a multоr ţări cu роtеnţialul...

Potențialul Turistic al Stațiunii Montane Poiana Brașov

ARGUMENT Alegerea spre studiu a staţiunii montane Poiana Braşov a necesitat o bună cunoaştere a zonei, a componentelor de bază a acestui mediu...

Ai nevoie de altceva?