Valorificarea Litoralului Romanesc prin Dezvoltare Durabila

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Aceasta disertatie trateaza Valorificarea Litoralului Romanesc prin Dezvoltare Durabila.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 67 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

CAP.1. Introducere 3
CAP. 2. Potențialul turistic al litoralului românesc 5
2.1. Potențialul turistic natural 5
2.2. Potențialul turistic antropic 6
2.3. Infrastructura turistică 9
CAP. 3. Politica de concurență în bazinul Mării Negre 12
3.1. Profilul economic al țărilor riverane Mării Negre 12
3.2. Cererea turistică în bazinul Mării Negre 12
3.3. Particularitățile zonale ale cererii turistice 14
3.4. Circulația turistică în zona litoralui românesc 16
3.5. Sezonalitatea activității în turism în zona litoralului românesc și impactul acesteia asupra economiei locale și naționale 19
3.5.1. Variațiile sezoniere ale fenomenului turistic 19
3.5.2. Ciclurile de sezonalitate în activitatea turistică 20
3.5.3. Implicațiile sezonalității și posibilitățile de diminuare a efectelor lor economice în industria turismului 22
CAPITOLUL 4. Valorificarea litoralului românesc prin proiecte de dezvoltare durabilă 24
4.1. Organizarea, amenajarea și dezvoltarea litoralului românesc 24
4.1.1. Tipul balnear 24
4.1.1.1. Tipul balnear-litoral 24
4.1.1.2. Spații turistice balneoclimatice specializate 31
4.1.2. Tipul lacustru 34
4.2. Obiectivele strategiei de dezvoltare a turismului de litoral 35
4.3. Propuneri de planificare și dezvoltare 39
CAPITOLUL 5. Analiza SWOT a litoralului românesc din punct de vedere turistic 44
Concluzii 46
Bibliografie 47
Anexe

Extras din document

Actualitatea tezei şi nivelul cercetărilor întreprinse. Economia naţională a României parcurge o dificilă etapă de tranziţie exprimată prin declinul producţiei în toate sectoarele şi, mai ales al serviciilor, deprecierea monedei naţionale, dezechilibre economice ale cererii şi ofertei, balanţei de plăţi, bugetului public. Starea de criză este alimentată de existenţa unui mecanism economic care nu stimulează creşterea economică. Pentru a redresa situaţia şi a atinge creşterea economică sunt necesare măsuri complexe şi argumentate ştiinţific de ajustare a mecanismului economic, de perfecţionare a instrumentelor managementului macroeconomic.

Un loc deosebit în redresarea situaţiei îl ocupă turismul, ramură generatoare de locuri de muncă şi de promovare a imaginii României.

Scopul şi sarcinile investigaţiei. Scopul îl reprezintă tratarea într-o viziune economică a unor aspecte teoretice şi practice privind posibilităţile litoralului românesc de valorificare și dezvoltare prin ramura serviciilor, și anume prin cea a turismului. Turismul naţional şi cel internaţional constituie, în perspectiva abordării prezente, o şansă reală în relansarea durabilă a creşterii economice, a dezvoltării economiei de piaţă în România, de îmbunătăţire a indicatorilor şi balanţei de plăţi, de realizare a programului integrării în Uniunea Europeană.

Sarcinile studiului sunt determinate de atingerea scopurilor prin efectuarea unui şir de

investigaţii: pentru a face o analiză a activităţii turismului internaţional şi intern din zona litoralului românesc, elaborarea strategiilor de redresare a turismului din aceasta zonă.

Obiectul şi asigurarea informaţională a cercetărilor. Obiectul cercetărilor cuprinde sectorul serviciilor, respectiv turismul, sunt identificate modalităţile de dezvoltare a acestui sector, în cazul de faţă, fiind vorba de turismul de tip litoral din România. Turismul este tratat din perspectiva dezvoltării turismului intern şi internaţional.

Cercetarea se bazează pe studiul rezumativ al evoluţiei acestei forme de turism, este propusă şi elaborată strategia dezvoltării durabile a acesteia în dinamica turismului intern.

Sunt propuse politici la nivel macroeconomic în susţinerea turismului de litoral. Drept surse informaţionale folosite la efectuarea cercetării ştiinţifice, au servit unele cărţi împrumutate de la biblioteca facultăţii ce fac referire la acest subiect, unele siteuri de Internet cu informaţii legate de valorificarea, politicile si strategiile de dezvoltare durabilă a litoralului românesc cum este siteul Ministerului Turismului (Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național 2007-2026), a unor informaţii legate de date statistice cu privire la capacitatea şi activitatea turistică pe judeţe şi regiuni de dezvoltare sau pe principalele destinaţii din România, a numărului sosirilor de turişti străini în România pe principalele ţări de origine.

Subiectul cercetării. Turismul este o ramură care funcţionează în ansamblul ramurilor economiei naţionale în baza mai multor subiecte: structurile administraţiei publice centrale şi locale care coordonează activitatea ramurii, managerii firmelor autohtone şi internaţionale.

Subiectul lucrării îl constituie turismul de litoral care se dezvoltă dinamic în România şi contribuie la dezvoltarea locală şi naţională, dacă se are în vedere cheltuielile legate cu mijloacele de transport în comun şi cu serviciile legate de cazare şi alimentaţie atât pe teritoriul ţării până la sosirea la destinaţie cât şi la nivel local pe timpul sejurului.

Inovaţia ştiinţifică a lucrării. Constă în elaborarea unor strategii de dezvoltare a turismului litoralui românesc. Atingerea scopului principal al lucrării a impus soluţionarea problemelor cu care se confruntă turismul de litoral, găsirea unor modalităţi de promovare a acestuia pe plan intern şi extern din punct de vedere al cererii turistice, reabilitarea infrastructurii, îmbunătăţirea condiţiilor de cazare.

Investigaţiile efectuate au vizat următoarele obiective:

- este determinat potenţialul turistic al litoralului românesc;

- este analizată politica de concurenţă în regiunea Mării Negre, prin particularităţile zonale ale cererii, a circulaţiei turistice din ţările riverane acestui bazin cât şi din zona litoralului românesc, implicatiile sezonalităţii şi posibilitatile de diminuare a efectelor lor economice în industria turismului;

Fisiere in arhiva (2):

  • Valorificarea Litoralului Romanesc prin Dezvoltare Durabila
    • Cuprins.doc
    • Dizertatie.doc