Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești

Disertație
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 27561
Mărime: 9.32MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Glavan Vasile
Disertatie Geografia turismului

Cuprins

INTRODUCERE

I. LOCALIZAREA ŞI ISTORICUL STAŢIUNII BĂILE OLĂNEȘTI

I. 1. AŞEZAREA GEOGRAFICǍ ȘI CĂILE DE ACCES

I. 2. ISTORICUL STAȚIUNII

II. POTENŢIALUL TURISTIC AL STAȚIUNII BǍILE OLǍNEŞTI.

II. 1 RESURSE TURISTICE NATURALE.

- Cadrul natural

- Geologia și relieful

- Clima.

- Reţeaua hidrografică

- Flora şi fauna

- Arii protejate.

II. 2 POTENȚIALUL TURISTIC BALNEAR .

- Considerații generale

- Factorii naturali terapeutici. Apele minerale.

- Posibilităţi de tratament şi indicaţii terapeutice.

II. 3 RESURSE TURISTICE ANTROPICE.

- Alte obiective turistice în arealul stațiunii Băile Olănești.

III. FORME DE TURISM ŞI PROGRAME TURISTICE.

III. 1 POSIBILITǍŢI DE DESTINDERE ŞI AGREMENT.

III. 2 TRASEE TURISTICE

III. 3 DRUMEŢII ŞI EXCURSII.

IV. BAZA MATERIALĂ PENTRU TURISM (CAZARE, ALIMENTAŢIE, TRATAMENT ) DIN BĂILE OLĂNEŞTI.

IV.1 ASPECTE SI STRUCTURI ALE BAZEI DE CAZARE, AGREMENT ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

IV. 2 ADMINISTRAŢIA LOCALĂ A ORAŞULUI OLĂNEŞTI ŞI PREOCUPĂRILE SALE IN DOMENIUL TURISMULUI

IV. 3 ANALIZA OFERTELOR ȘI PACHETELOR TURISTICE

V. CIRCULAŢIA TURISTICĂ - NUMĂR TURIŞTI (ROMÂNI ŞI STRĂINI, NUMĂR DE ÎNNOPTĂRI).

VI. PROPUNERI DE DEZVOLTARE A STAŢIUNII.

VII. PROPUNERI DE PROMOVARE A STAŢIUNII.

VIII. CONTRIBUŢII PERSONALE

CONCLUZII

Extras din document

INTRODUCERE

Turismul reprezintă un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale prin rolul şi conţinutul său şi totodată una dintre componentele majore ale vieţii economice şi sociale ce determină intensificarea intereselor statelor lumii în ceea ce priveşte această activitate.

În plan teritorial, turismul este o activitate complexă, capabil să acţioneze ca o pârghie de atenuare a dezechilibrelor regionale, raportate la diferite scări. Din acest punct de vedere, turismul are consecinţe asupra geografiei regiunilor, asupra urbanizării, amenajării de drumuri, realizării de servicii publice. Totodată, se impune menţinerea vocaţiei ecologice a turismului, prin includerea în activitatea turistică a măsurilor de protejare a mediului şi a valorilor fundamentale ale existenţei umane: apă, aer, floră, faună, etc.

Prin stimularea şi facilitarea schimbului de valori, turismul se manifestă, pe plan social, ca un mijloc activ de educare, de ridicare a nivelului de instruire, cultură şi civilizaţie al oamenilor.

Dintre toate segmentele ofertei de turism din România, turismul balnear este singurul care se bazează pe un potenţial permanent, de mare complexitate (substanţele minerale existente acoperă întreg registru terapeutic cunoscut şi practicat pe plan mondial), practic inepuizabil. Este cunoscut că aproape o treime din rezervele de ape minerale ale Europei este concentrată în România, sunt cunoscute şi omologate peste 400 localităţi şi puncte de resurse balneare (peste 2000 izvoare omologate), calitatea fizico-chimică şi valoarea terapeutică a factorilor naturali de cură sunt similare şi în multe situaţii, chiar superioare celor existente în staţiunile consacrate pe plan mondial.

Dezvoltarea staţiunilor balneare a apărut în condiţiile solicitărilor crescânde de cure cu factori naturali-terapeutici şi îmbogăţirii şi înnoirii conţinutului medicinii balneare moderne, care îşi găseşte astăzi o fundamentare ştiinţifică pentru multe din metodele tradiţionale folosite în trecut în mod empiric.

În ceea ce priveşte staţiunea Băile Olăneşti, construcţiile hoteliere moderne, confortabile şi bazele de tratament cu dotare complexă permit atât valorificarea bogăţiei de factori naturali-terapeutici specifici staţiunii cât şi aplicarea unei game destul de variate metode terapeutice fizicale. Acestora li se adaugă şi peisajul divers şi pitoresc în care se situează această staţiune.

Această lucrare urmăreşte să evidenţieze potenţialul concretizat în resurse naturale şi antropice de care dispune staţiunea balneo-climaterică Băile Olăneşti, precum şi necesitatea valorificării optime a acestuia, a realizării unei promovări susţinute, astfel încât toţi cei interesaţi să aibă acces la informaţii concrete în legătură cu prestaţiile şi produsul turistic oferit.

Scopul acestei lucrări este de a prezenta pe larg potențialul turistic al stațiunii, utilizarea acestuia, precum și de a propune modalităţi de promovare eficiente în condiţii optime de expunere a pieţei turistice a staţiunii balneo-climaterică Băile Olăneşti. Pentru obţinerea informaţiilor necesare s-au folosit atât surse bibliografice cât și cercetări de teren în Băile Olăneşti, în cadrul unităţilor hoteliere sau bazelor de tratament şi sondaje în rândul consumatorilor.

În urma acestor etape de documentare și cercetare s-au obţinut o întreagă gamă de informaţii necesare, care au fost prelucrate și sistematizate, adaugându-se material grafic și cartografic precum și imagini care să ilustreze fenomenele evidențiate, rezultatele materializându-se în lucrarea de faţă.

I. LOCALIZAREA ŞI ISTORICUL STAŢIUNII

I. 1. AŞEZAREA GEOGRAFICǍ ȘI CĂILE DE ACCES

Oraşul Băile Olăneşti este situat în partea central–sudică a României, in cadrul Subcarpaţilor Vâlcii (subunitate de relief principală a Subcarpaţilor Getici). Centrul teritoriului sau administrativ este intersectat de paralela 45º 10´ latitudine nordică şi de meridianul de 24º 16´ longitudine estică. În cadrul Subcarpaţilor Vâlcii, localitatea este situată într-un culoar depresionar dispus de la vest către est, la contactul dintre unitatea montană carpatică (munţii Căpăţânii) la nord şi culmile prelungi subcarpatice de la sud (dealurile Govorei) . Suprafaţa construită a oraşului se desfăşoară la o altitudine de 430 – 475 m, extinzându-se pe terasele şi versanţii pârâului Olăneşti. Din punct de vedere administrativ se învecinează cu următoarele localităţi: Brezoi (nord-est), la est cu Călimăneşti, la sud-est cu localitatea Vlădeşti (Râmnicu Vâlcea), la sud cu comuna Păuşeşti-Măglaşi, la sud–vest cu comunele Stoeneşti şi Bărbăteşti, la vest cu localitatea Costeşti iar la nord cu comuna Mălaia.

Fig. 1 Poziția și localitățile învecinate orașului Băile Olănești

Orașul are în administrare un număr de 8 localități componente: Livadia (reședința), Olănești, Cheia, Comanca, Pietriș, Mosoroasa, Tisa și Gurguiata. În total ocupă o suprafață de 16 834 hectare. Stațiunea este situată în jumătatea nordică a județului Vâlcea pe valea valea Tisei (cunoscută mai mult sub denumirea de râul Olăneşti), un afluent al Oltului la o distanţă de 18 km de Râmnicu Vâlcea şi la o altitudine de 450 m, într-o zonă colinară cu păduri de foioase. Spre nord şi vest este închisă de crestele calcaroase ale masivului Capăţânei: Candoaia (1494 m), Stogul (1494m), Căprăreasa (1799 m), Vânturarita (1873 m) şi Gera (1885m).

Distanţele staţiunii faţă de principalele oraşe sunt: faţă de Râmnicu Vâlcea 18 km, de la Bucuresti la Băile Olănești se parcurge o distanță de 188 km, de la Sibiu la Băile Olănești o distanță de 107 km, de la Pitești la Băile Olanesti o distanta de 65 km. Din resedinţa judeţului (municipiul Râmnicu Vâlcea) există posibilitatea utilizării transportului feroviar pe linia Piatra Olt - Podu Olt cu variante către Sibiu şi Braşov.

Preview document

Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 1
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 2
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 3
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 4
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 5
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 6
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 7
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 8
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 9
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 10
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 11
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 12
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 13
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 14
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 15
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 16
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 17
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 18
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 19
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 20
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 21
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 22
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 23
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 24
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 25
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 26
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 27
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 28
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 29
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 30
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 31
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 32
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 33
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 34
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 35
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 36
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 37
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 38
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 39
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 40
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 41
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 42
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 43
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 44
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 45
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 46
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 47
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 48
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 49
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 50
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 51
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 52
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 53
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 54
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 55
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 56
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 57
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 58
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 59
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 60
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 61
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 62
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 63
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 64
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 65
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 66
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 67
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 68
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 69
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 70
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 71
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 72
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 73
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 74
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 75
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 76
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 77
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 78
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 79
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 80
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 81
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 82
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 83
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 84
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 85
Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Valorificarea Potentialului Balnear si Diversificarea Serviciilor Turistice in Statiunea Baile Olanesti.doc

Alții au mai descărcat și

Stațiunea balneo-climaterică Băile Herculane

Capitolul I “Consideratii generale” 1.1 Pozitia geografica Statiunea Baile Herculane este situata in sud-vestul Romaniei (judetul Caras-Severin),...

Implementarea activității de marketing în dezvoltarea turistică a stațiunii Băile Olănești

Turismul reprezintă în prezent, prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate, o componentă importantă a vieţii economice şi...

Analiza Produsului Turistic al Hotelului Internațional Băile Felix

INTRODUCERE Turismul este, în înţelegerea multor profesionişti, cu precădere, o problemă de piaţă şi administraţie empirică În timp ce aceste...

Managementul în cadrul Hotelului Căciulata

1. CONDUCEREA SI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII 1.1. S.C. CĂLIMĂNEŞTI - CĂCIULATA S.A În anul 1997 s-a înfiinţat Societatea S.C. CĂLIMĂNEŞTI - CĂCIULATA...

Contribuția Turismului la Îmbunătățirea Calității Vieții

CAPITOLUL 1 Turismul si calitatea vieţii – repere teoretice 1.1. Definirea conceptului de turism Etimologic, cuvântul „turism” provine din...

Turism în Delta Dunării

Argument Activitatea turistica este determinata de satisfacerea unor nevoi ca odihna, recreere, distractie, cunoastere, etc. Acest lucru este...

Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională

Turismul reprezintă un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale prin rolul şi conţinutul său şi totodată una dintre componentele majore ale...

Potențialul turistic al Județului Constanța și tipuri de turism practicate în Județul Constanța

Cap 1 – Pozitie geogeafica, limite Judeţul Constanţa cuprinde unele dintre cele mai reprezentative baze turistice din România. Prin localizarea...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității

Introducere Activitatea turistică se înscrie între fenomenele ce s au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă...

Județul Vâlcea

Judetul Valcea are o suprafata de 5.765 km2, reprezentand 2,43% din suprafata Romaniei . Este situat in partea central sudica a Romaniei, in...

Strategii de atenuare a sezonalității turistice în zona Horezu

INTRODUCERE Activitatea turistică se înscrie între fenomenele ce s-au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă...

Turism și ecoturism Vâlcea

Prezentare generala. Judeţul Vâlcea Relief. Clima. Hidrografie. Vegetaţie Judeţul Vâlcea este situat în partea central - sudică a României la 175...

Diversificarea serviciilor în Băile Olănești

Potenţialul turistic al unui teritoriu dat reprezintă ansamblul elementelor naturale, economice şi cultural istorice, care prezintă anumite...

Ai nevoie de altceva?