Toate documentele din domeniul Drept Civil

 • Capacitatea civila de folosinta a persoanei fizice

  CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA CAPACITATEA CIVILĂ DE FOLOSINȚĂ A PERSOANEI FIZICE SECȚIUNEA 1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA PERSOANA FIZICĂ Persoana este elementul central al dreptului civil. În sens strict juridic, persoana este o abstracțiune . Însuși cuvântul „persoană” provine din cuvântul latinesc persona, iar mai mult decât atât, oricât ar părea de ciudat, ea este o metaforă, care a coborât de pe scenă și a pătruns în viața cetății! În timp ce masca ajunge...

 • Actiunea civila

  Competențele unității de învățare - abilitatea de a deosebi prerogativele reclamantului de mijloacele de apărare ale pârâtului; - abilitatea de a recunoaște diferitele tipuri de cereri în justiție, după caracteristicile acestora; - diferențierea practică a variatelor mijloace de apărare ale pârâtului, în procesul civil; - recunoașterea și aplicarea corectă a sancțiunilor procesuale în cazul lipsei condițiilor dreptului la acțiune; Durata medie de parcurgere a primei unități de învățare...

 • Raspunderea juridica

  Introducere Responsabilitatea este principiul fundamental al dreptului. Răspunderea și responsabilitatea este necesară pentru apărarea valorilor și ordinii sociale, cât și ordinii de drept. Normele juridice care formează ordinea de drept sunt respectate de cetățeni din teama de a fi sancționați sau pentru că ele exprimă un drept. Nerespectarea normelor juridice atrag cu sine manifestări de multiple nuanțe. Răspunderea juridică este o sarcină comună al organelor statului cât și al...

 • Dreptul Uniunii Europene

  1. Principiul atribuirii de competente = principiu fundamenteal la nivelul UE, care guverneaza relatia dintre UE si statele membre [art.5 alin. (1)+(2) TUE] si reglementeaza cadrul institutional al UE [art.13 alin(2) TUE] Acest princiupiu presupune faptul ca “fiecare institutie actioneaza in limitele atributiilor care ii sunt conferite prin tratate in conformitate cu procedurile, conditiile si scopurile prevazute de acestea” ⟾ DUE nu prevede posibilitatea trasferarii sau delegarii de...

 • Drept Roman

  IUS NATURALE, IUS GENTIUM și IUS CIVILE. IUS NATURALE (dreptul natural): dreptul comun tuturor ființelor (atât oamenilor, cât și celorlalte animale) - natura învață pe toate ființele acest drept („dreptul natural este dreptul pe care toate ființele l-au deprins de la natură‖, I.1.2.pr.) - drept comun tuturor viețuitoarelor, în timp ce dreptul ginților este dreptul comun tuturor oamenilor. - ius naturale mai are un alt înțeles: Cicero susține că, în afara de lege și obicei, mai există un...

 • Formele partajului averii succesorale

  Succesiunea constituie una dintre modalitățile de dobîndire a dreptului de proprietate care include transmisiunea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane fizice, juridice sau chiar statul. În ultima perioadă de timp, cînd cota mortalității a ajuns la un nivel foarte înalt, succesiunea reprezintă una dintre cele mai importante instituții ale legislației civile, prin care se dobîndește dreptul de proprietate. Cuvinte-cheie: testator, partaj, coindivizari,...

 • Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor

  I.INTRODUCERE Drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor au reglementate, începând cu Codul Civil de la 1864 astfel: dispozițiile inechitabile ale art. 679 și 681-684 din Codul Civil de la 1864, potrivit cărora soțul supraviețuitor putea culege moștenirea numai după ultimul colateral de gradul al XII-lea; aceste dispoziții au fost abrogate, însă, în 1921 Legea nr. 3581 asupra impozitului progresiv pe succesiuni, prin care aceste exigențe au fost atenuate, soțul supraviețuitor...

 • Dreptul la greva

  CAP.1 - NOȚIUNEA DE GREVĂ ȘI SCOPUL SĂU Dreptul la grevă, drept fundamental al salariaților, este prin natura sa un drept în egală măsură individual dar și colectiv, deasemenea este un drept social-economic, cât și un drept social-politic, încadrarea sa riguroasă în una din categoriile de drepturi nefiind posibilă. Ca drept fundamental cetățenesc, dreptul la grevă are o istorie a sa aparte. Fiind un important mijloc de obținere de către salariați a unor drepturi sau ameliorarea condițiilor...

 • Incetarea capacitatii de folosinta a persoanei fizice

  I. NOȚIUNE 1. Definiție Prin capacitate de folosință înțelegem aptitudinea generală și abstractă a persoanei de a avea drepturi și obligații civile, iar prin capacitate de exercițiu vom înțelege aptitudinea persoanei de a dobândi și de a-și exercita drepturile civile concrete, precum și de a-și asuma și executa obligații civile concrete prin încheierea de acte juridice proprii. Definiția legală. Art. 34 C.civ. stabilește: „Capacitatea de folosință este aptitudinea persoanei de a avea...

 • Proceduri judiciare necontencioase - notiune, reguli specifice, exemple

  Potrivit art. 527 din Codul de procedură civilă, procedura judiciară necontencioasă reprezintă acea procedură sub imperiul căreia activitatea instanțelor judecătorești și a altor organe este aceea de a soluționa cereri care nu urmăresc stabilirea unui drept potrivnic față de o altă persoană, precum sunt cele privitoare la darea autorizațiilor judecătorești sau la luarea unor măsuri legale de supraveghere, orcrotire ori asigurare. După cum putem observa, pentru a se încadra în domeniul de...

 • Primul termen de judecata

  Procesul civil reprezintă, în esență, activitatea tuturor organelor și persoanelor ce participă la dezbateri în vederea realizării sau stabilirii drepturilor ori intereselor civile încălcate sau nerecunoscute. Desfășurarea procesului civil se concretizează în efectuarea diferitelor acte procesuale corespunzătoare fiecărei faze. Aceasta este desfășurarea normală a procesului civil, o desfășurare continuă, cu parcurgerea numai a fazelor strict necesare . Pentru a reliefa accentuat trăsăturile...

 • Decaderea

  1. Noțiune. Clasificarea termenelor de decădere Potrivit art. 2545 alin. (1) C.civ., „prin lege sau prin voința părților se pot stabili termene de decădere pentru exercitarea unui drept sau săvârșirea unor acte unilaterale”, iar alin. (2) dispune că „neexercitarea dreptului subiectiv înăuntrul termenului stabilit atrage pierderea lui, iar în cazul actelor unilaterale, împiedicarea, în condițiile legii, a săvârșirii lor”. Precizăm că prin acte unilaterale urmează a se înțelege nu numai acte...

 • Comentariu Decizie ICCJ

  Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 23/2017 privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarul nr. 3996/2016, prin Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ia în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Alba - Sectia I civilă, în Dosarul nr. 173/191/2016, privind pronunțarea unei hotarâri prealabile. Referatul cauzei prezentat de către magistratul-asistent, arată faptul că a fost depus raportul întocmit de către judecătorii-raportori, care...

 • Efectele actului juridic

  In introducerea acestui eseu , voi defini mai intai ce este actul juridic civil , clasificarea acestuia precum si abordarea particularitatilor sfecifice actelor juridice civile. Actul juridic reprezinta o manifestare de vointa a unei persoane fizice, precum si juridice; manifestare , savarsita avand ca scop crearea , modificarea , transmiterea sau stingerea de raporturi juridice civile. In ceea ce priveste valabilitatea acestora , ele trebuie sa indeplinenasca o serie de conditii prevazute...

 • Apararea dreptului de proprietate

  Introducere 1 1. Noțiunea si sistemul mijloacelor juridico-civile de apărare a dreptului de proprieta 1 Sistemul mijloacelor juridico-civile de apărare a dreptului de proprietate 1 2. Acțiunea în revendicare - mijloc de apărare a dreptului de proprietate 1 - 1. Scurt istoric al apariției și evoluției acțiunii în revendicare 1 - 2. Noțiunea și caracterele juridice ale acțiunii în revendicare 1 - 3. Părțile acțiunii in revendicare 1 - 4 Efectele acțiunii în revendicare. 1 - 5 Practică...

Pagina 1 din 74