Toate documentele din domeniul Drept Civil

 • Drept civil

  Cursul 1 Patrimoniul Introducere În Codul Civil din 1864, deși sunt mai multe texte care folosesc această noțiune, ea nu e definită ca atare. Totuși, mai întâi pe marginea C.civ. francez, iar apoi și pe marginea C.civ. al nostru, s-au construit 3 teorii: A. Teoria personalistă a patrimoniului: Intrucât patrimoniul este expresia juridică a personalității și expresia puterii juridice cu care persoana este investită, rezultă că: - numai persoanele pot avea un patrimoniu - orice...

 • Competenta generala a instantelor

  Introducere Evoluția istorică a omenirii a favorizat apariția statului, drept o necesitate care ține să realizeze 3 funcții de bază: legislativă, executive și jurisdicțională. Cea din urmă „este acea activitate a statului care are ca obiect soluționarea de către instanțele de judecată a conflictelor juridice care apar între diferite subiecte de drept” . De altfel, conflictele de natură civilă pot fi soluționate atât pe cale amiabilă, prin inermediul metodelor extrajudiciare sau pe cale...

 • Apararea dreptului de proprietate

  1. Cine are dreptul de înaintare a acțiunii de apărare a dreptului de proprietate? Proprietatea reprezintă o instituție esențială care definește sistemul economic și social. Prin proprietate se înțelege totalitatea relațiilor dintre oameni, privind însușirea bunurilor, relațiilor reglementate de norme sociale specifice diferitelor epoci istorice. Acțiunea de apărare a dreptului de proprietate poate fi înaintată de către proprietarul bunului, de reclamantul care trebuie să facă dovada...

 • Contractul de tranzactie - Conditiile de validitate si efecte

  1.Noțiune. Tranzacția este contractul prin care parțile previn sau sting un litigiu, inclusiv in faza executarii silite, prin concesii sau renunțări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă ’’(art.2267 alin.1 NCC). Codul civil din 1864 definea tranzacția ca fiind ,, un contract prin care părțile termină un proces început sau preîntâmpină un proces ce poate să se nască(art.1704 C. civ.)”,prin concesii reciproce, constând în renunțări reciproce la...

 • Apelul in procesul civil

  Introducere Apelul este una dintre căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă, care dă posibilitatea justițiarilor de a îndrepta greșelile săvârșite de instanțele de judecată, fiind deci mijlocul procedural prin care se cere și se obține anularea sau reformarea parțială sau totală a unei hotărâri judecătorești. Conform dispozițiilor legiuitorului nu putem vorbi de căi de atac în lipsa unei hotărâri judecătorești pe care legea să o declare susceptibilă de a fi atacată. Astfel,...

 • Contractul de vanzare definitie - Notiuni generale, caractere juridice

  1. Definiție și noțiuni generale. Contractul de vanzare - cumparare (noul Cod civil foloseste denumirea de contract de vanzare) prezinta o importanta deosebita pentru dreptul civil roman, el fiind amplu reglementat legal, pe larg tratat in doctrina si extrem de utilizat in practica. Doctrina a retinut ca este cel mai utilizat contract civil pentru ca asigura circulatia juridica a bunurilor si a altor valori patrimoniale 1 ; de asemenea, s-a aratat ca reprezinta „arhetipul contractelor”...

 • Drept civil

  Notiunea,importanta si sarcinile dezbaterilor judiciare ca faza de sine-statatoare a procesului civil Dezbaterile judiciare constituie o faza de sine-statatoare si obligatorie a procesului civil. Aceasta faza este cea mai dinamica etapa a procesului civil atit dupa actele de procedura realizate de instanta de judecata, cit si reiesind din actiunile intreprinse de parti si alti participanti. Anume in cadrul dezbaterilor judiciare se realizeaza pe deplin principiile fundamentale ale procesului...

 • Drept civil

  Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului - asigură cunoștințe pentru ca viitorul specialist să deprindă competența de a: - defini - dreptul și norma juridică - cunoaște și interpreta norma juridică pentru a o putea aplica situațiilor practice. Cuprins - timp de studiu 4 ore 1. Accepțiunile noțiunii de drept 2. Sistemul dreptului 3. Norma juridică - noțiune, trăsături, structură,...

 • Nulitatea actului juridic civil

  CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic civil este subiectul general al prezentei lucrări. În legislația românească nu există o definiție legală a nulității actului juridic civil, ci doar un regim general al acesteia . În literatura de specialitate nulitatea actului juridic civil cunoaște mai multe definiții parțiale, fiind un concept dificil de definit în totalitate . Astfel, prin...

 • Persoana ca subiect de drept civil - persoana fizica

  INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este identificată prin nume, domiciliu și starea civilă. Din punct de vedere juridic persoana fizică este un concept prin care legiuitorul întelege să definească omul în calitatea sa de ființă juridică și titular de drepturi și obligații. Persoana fizică ca subiect de drept este omul privit în individualitatea sa, unde legea îi recunoaște calitatea de...

 • Drept civil - Contractele speciale

  Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care cumparatorul se obliga sa il plateasca. Poate fi de asemenea transmis prin vanzare un dezmembramant al dreptului de proprietate sau orice alt drept. Efectele definitorii ale unei vanzari sunt, pe de o parte transferul unui drept din patrimoniul vanzatorului in patrimoniul...

 • Exceptiile de procedura

  1. Noțiune. Generalități Excepțiile sunt mijloace procedurale prin care, în cadrul procesului civil, după caz, partea interesată, procurorul sau instanța din oficiu invocă, în condițiile prescire de lege și fără a pune în discuție fondul pretenției deduse judecății, neregularități procedurale sau lipsuri privind exercițiul dreptului la acțiune. Admiterea excepției duce la întârzierea judecății sau la împiedicarea judecății fondului. Excepțiile trebuie invocate de părțile procesului în...

 • Norma conflictuala

  1. Introducere Prin structura dreptului internațional privat, înțelegem totalitatea actelor normative care reglementează raporturile specifice precum și raporturile și relațiile dintre aceste acte normative. Conținutul dreptului internațional privat îl constituie normele juridice care formează această ramură de drept. Așadar între noțiunile de conținut și de structură ar trebui să existe următoarea corelație: conținutul are în vedere toate elementele normative care vizează raporturi...

 • Dezbatere Lincoln-Douglas PRO - Adoptia ar trebui sa fie un drept al cuplurilor de acelasi sex

  Fiind dată moțiunea: „Adopția ar trebui să fie un drept și al cuplurilor de același sex”, mă declar PRO tezei menționate, astfel, îmi voi justifica poziția raportându-mă la drepturile oamenilor, a copiilor, dar și la beneficiile aduse societății în urma adopțiilor copiilor abandonați. Aceasta este o moțiune de valoare, întrucât se va baza pe modificarea stereotipurilor prezente în societatea noastră, prin evidențierea valorilor susținute. Pentru a înțelege mai bine teza, dar și poziția mea,...

 • Viciile posesiei

  1.NOTIUNI GENERALE PRIVIND POSESIA 1.1 Scurt istoric Posesiunea are semnificație juridică pentru că este pusă realitatea aparentă în relație cu dreptul. Ea constă în stăpânirea de fapt asupra unui lucru corporal. Conceptul de posesiune s-a format în antichitate, în cadrul unui proces de evoluție , în legatură cu folosirea ogorului public (ager publicus). Asupra ogorului public ce se afla în proprietatea publică a statului , exista o posesiune privată a cetățenilor , în sensul că , în...

Pagina 1 din 71