Toate documentele din domeniul Drept Civil

 • Efectele actului juridic

  In introducerea acestui eseu , voi defini mai intai ce este actul juridic civil , clasificarea acestuia precum si abordarea particularitatilor sfecifice actelor juridice civile. Actul juridic reprezinta o manifestare de vointa a unei persoane fizice, precum si juridice; manifestare , savarsita avand ca scop crearea , modificarea , transmiterea sau stingerea de raporturi juridice civile. In ceea ce priveste valabilitatea acestora , ele trebuie sa indeplinenasca o serie de conditii prevazute...

 • Apararea dreptului de proprietate

  Introducere 1 1. Noțiunea si sistemul mijloacelor juridico-civile de apărare a dreptului de proprieta 1 Sistemul mijloacelor juridico-civile de apărare a dreptului de proprietate 1 2. Acțiunea în revendicare - mijloc de apărare a dreptului de proprietate 1 - 1. Scurt istoric al apariției și evoluției acțiunii în revendicare 1 - 2. Noțiunea și caracterele juridice ale acțiunii în revendicare 1 - 3. Părțile acțiunii in revendicare 1 - 4 Efectele acțiunii în revendicare. 1 - 5 Practică...

 • Specificul dreptului comunitar al concurentei

  I. Considerații introductive Unul dintre elementele cele mai caracteristice ale pieței comune este afirmarea economiei de piață. De aceea, atât Tratatul, cât și dreptul derivat și-au propus să înlăture efectiv toate amenințările la adresa concurenței, atât din partea actorilor privați (mai ales înțelegerile anticoncurențiale și abuzul de poziție dominantă), cât și a actorilor publici (în special ajutoarele publice și piețele publice). Comisia, în al nouălea Raport asupra Politicii de...

 • Conflictul in spatiu al normelor de drept

  CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVITOARE LA DREPTUL MUNCII 1. MUNCA ACTIVITATE SOCIALĂ Munca reprezintă o activitate specifică doar omului, prin intermediul căreia acesta își produce bunurile necesare traiului zilnic și cele care îi permit reluarea ei în cadrul unui nou ciclu productiv, condiție a progresului social, cu rol important asupra formării personalității individului. Această activitate, care poate să îmbrace forme fizice sau intelectuale, nu numai că este specifică doar...

 • Actul juridic civil

  ,, Legea este o regulă dictată de puterea legiuitoare, care ordonă, oprește sau permite ceva, și care toată lumea este datoare să i se supună.” Nicolae Titulescu CAPITOLUL I NOȚIUNEA ȘI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE 1.1 Noțiunea actului juridic civil Întreaga noastră existență, ca subiecți de drept, participanți la raporturile juridice, este guvernată de actul juridic civil, instituție fundamentală a dreptului civil. A nu participa la încheierea de acte juridice, de la cele mai...

 • Capacitatea civila a persoanei fizice si a persoanei juridice

  Introducere Subiecții dreptului civil se împart în două mari categorii, și anume: persoanele fizice și persoanele juridice. Aceste două categorii de persoane participă activ la circuitul civil, precum și la diferite categorii de raporturi juridice. Persoana fizică este considerată unul dintre elementele cheie ale nașterii drepturilor și obligațiilor. În vremurile trecute se spunea că jurisprudența nu studiază persoana fizică în totalitatea sa, aceasta considerându-i pe oameni doar din...

 • Dreptul de optiune succesorala

  FACULTATEA DE DREPT DREPTUL DE OPȚIUNE SUCCESORALĂ Responsabil seminar: Claudiu-Constantin DRĂGAN An III IAȘI, 2020 CUPRINS INTRODUCERE Capitolul 1 1.1. Dreptul subiectiv de opțiune succesorală 1.2. Subiectele dreptului de opțiune succesorală 1.3. Actul juridic de opțiune succesorală 1.4. Condiții de validitate ale actului de opțiune succesorală Capitolul 2 2.1. Termenul de opțiune succesorală 2.2. Suspendarea termenului de opțiune succesorală 2.3. Repunerea în termenul de...

 • Cursul prescriptiei extinctive

  NOȚIUNI GENERALE DESPRE PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ Prescripția extinctivă reprezintă o sancțiune civilă ce constă în stingerea dreptului material la acțiune neexercitat în termenul stabilit de lege. Termenul de prescripție extinctivă provine de la latinescul praescribo,însemnând a hotarî dinainte. Drepturile civile subiective trebuie valorificate pe calea acțiunii în instanță în anumite termene. Această instituție a fost consacrată în Decretul nr. 167/1958 și în art. 1837-1911 C. civ., în scopul...

 • Patrimoniul si drepturile patrimoniale

  Un drept real este dreptul subiectiv patrimonial pe temeiul căruia titularul său poate să exercite anumite puteri, prerogative asupra unui bun determinat, în mod direct și nemijlocit, fără intervenția altei persoane. Denumirea de drepturi "reale" vine din limba latină de la cuvântul re (lucru). Categoria drepturilor reale este îndeobște analizată prin opoziție cu drepturile de creanță, care sunt drepturi subiective patrimoniale în virtutea cărora subiectul activ, denumit creditor...

 • Nulitatea actului juridic civil

  NULITATEA ACTULUI JURDIC CIVIL 1.Noțiune Nulitatea poate fi definită ca fiind acea sancțiune de drept civil ce desființează actul juridic încheiat cu nerespectarea normelor juridice. Așadar, nulitatea intervine în cazul în care, la încheierea actului juridic, nu se respectă condițiile sale de validitate. Cum un asemenea act este contrar legii, el este considerat ca nici nu a existat, iar părtile sunt repuse în situația anterioară încheierii lui. Spre exemplu, legea declară inalienabile...

 • Drepturile Reale

  Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se identifice care sunt caracterele juridice ale patrimoniului. Să se prezinte functiile patrimoniului. 1. Noțiunea de patrimoniu. 2. Caracterele juridice ale patrimoniului. 3. Funcțiile patrimoniului. 4.Teorii cu privire la patrimoniu. 1. Noțiunea de patrimoniu. Termenul de patrimoniu poate fi întâlnit în diferite acte normative; de exemplu,...

 • Felurile mostenirii

  I.Noțiune. Potrivit art. 953 Cod Civil, moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă. Altfel, putem spune că moștenirea este „modalitate de dobândire a proprietății” alături de convenții sau prescripția achizitivă. Prin trasmiterea patrimoniului sunt stabilite două entități și anume, defunct sau de cujus„(abreviere din formula dreptului roman is de cujus succesione agitur = cel despre a cărui moștenire este vorba)” , care...

 • Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil

  I. CONSIDERAȚII GENERALE Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept civil prin intermediul cărora se asigură recunoașterea și protecția drepturilor subiective civile și a intereselor îndreptățite ale acesteia, pecum și mijloacele de protecție ale persoanei fizice ca participantă la circuitul civil. Totalitatea mijloacelor juridice folosite în scopul ocrotirii omului formează sistemul mijloacelor de ocrotire a persoanei fizice. Pentru ocrotirea intereselor...

 • Contract de mandat

  Concept Mandatul, în accepțiunea NCC reprezintă un contract care se bucura de o viziune nouă, reglementat distinct de reprezentare. Din noua reglementare rezultă că mandatarul va îndeplini ca obiect principal al mandatului, acte juridice pe seama mandantului, astfel că efectuarea unor fapte materiale cum ar fi ridicarea unei diplome, ridicarea permisului de conducere, conducerea unui autovehicul, nu pot forma niciodată scopul și obiectul principal al mandatului. Obiectul mandatului...

 • Conditia juridica a strainului in Romania - Studiu de caz - transcrierea actelor de stare civila

  Obiectul de reglementare al dreptului internațional privat constă în relațiile sociale în care unul sau mai multe elemente (toate, după caz), sunt de extraneitate. Aceasta determină deosebirea raportului juridic internațional privat de raportul juridic din dreptul intern prin prezența unuia sau mai multor elemente de extraneitate. Noțiunea ,,extraneitateˮ provine din latinescul ,,extraneusˮ, care înseamnă ,,din afarăˮ, ,,străinˮ. Potrivit D. Lupașcu, ,,elementul de extraneitateˮ este o...

Pagina 1 din 73