Toate documentele din domeniul Drept Civil

 • Contractul de renta

  I. Introducere Dreptul civil, ca ramură de drept, reglementează prin intermediul normelor sale totalitatea relaţiilor patrimoniale şi a celor personal nepatrimoniale dintre persoanele fizice şi persoanele juridice. De la începuturile existenţei sale independente ca ramură de drept, sfera relaţiilor reglementate de dreptul civil şi-a extins considerabil volumul. Astfel, au apărut diverse concepţii şi teorii care ulterior au generat apariţia diferitor instituţii actuale şi astăzi ale...

 • Contractul de mandat

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică privind mecanismul mandatului şi raporturile contractuale în această materie. În cadrul lucrării sunt tratate teoriile diverse emise cu privire la unele probleme de drept, cât şi imperfecţiunile dispoziţiilor legale, fiind propuse soluţii teoretice şi practice în scopul: realizării unui salt calitativ al normelor legale; asigurării unei mai mari...

 • Contractul de vanzare cumparare a bunului imobil

  INTRODUCERE Contractele civile reprezintă instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează folosința, conservarea sau circulația bunurilor sau crearea de noi valori de întrebuințare. Normele juridice, care reglementează contractul, în principiu reprezintă aplicarea principiului autonomiei de voință în stabilirea condițiilor în care se încheie sau se stinge contractul dintre părțile acesteia. Actualitatea temei investigate. Odată cu apariția monedei, contractul de...

 • Tutela minorului - studiu comparativ intre dispozitiile codului familiei si reglementarile codului civil

  INTRODUCERE “Copilul este ca o oglinda care te ameteste putin.Sau ca o fereastra.Totdeauna copilul te in-timideaza ca si cand stie el ce stie.Nu te inseli pentru ca spiritual lui este puternic,inainte ca tu sa i-l pipernicesti.” Antoine de Saint-Exupery Unul dintre elementele esentiale ale asigurarii progresului,gradului de civilizatie al unei so-cietati,al statului de drept si democratie il reprezinta garantarea drepturilor si libertatilor umane in mod special ale copilului . In cadrul...

 • Drept civil partea generala - persoanele

  Unitatea de învăţare nr. 1 PERSOANA FIZICĂ Cuprins: §1. Capacitatea civilă a persoanei fizice. §2. Identificarea persoanei fizice. §3. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil. §4. Starea civilă §5. Bibliografie generală. Obiectivele unităţii de învăţare După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi sǎ: Þ definiţi persoana fizică; Þ analizaţi atributele de identificare ale persoanei fizice; Þ analizaţi aspecte privitoare la capacitatea civilă a persoanei...

 • Contractul de schimb

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Teza de an cu tema Contractul de schimb, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică privind mecanismul schimbului şi raporturile contractuale în această materie. În cadrul lucrării sunt tratate teoriile diverse emise cu privire la unele probleme de drept, cât şi imperfecţiunile dispoziţiilor legale, fiind propuse soluţii teoretice şi practice în scopul: realizării unui salt calitativ al normelor legale; asigurării unei mai mari...

 • Drept european - Evolutia Uniunii Europene

  Uniunea Europeană este rezultatul unui proiect postbelic care a avut scopul refacerii economice a lumii libere de pe continentul european după cel de - Al II-lea Război Mondial, asigurând astfel și pacea. Chiar dacă se apropie tot mai mult de o formă constituțională și statală, Uniunea rămâne în primul rând o entitate juridică economică. Pentru a avea o imagine mai clară din perspectiva economică asupra evoluției pentru 2016 și 2017 a Uniunii, un intrument util în acest sens este oferit de...

 • Distinctia dintre centralizare, descentralizare, deconcentrare ca modalitati de infaptuire a administratiei publice locale

  Distinctia dintre centralizare, descentralizare,deconcentrare ca modalitati de infaptuire a administratiei publice locale Autonomia locala este considerata ca fiind una dintre cele mai eficiente forme de autogestiune administrativa. Daca ne raportam la principiile contemporane de organizare a administratiei publice locale, vom retine ca, organizarea administratiei publice locale din Romania potrivit actualei Constitutii se bazeaza pe aplicarea principiilor fundalmentale dominante in...

 • Conditiile de fond ale actului juridic civil

  Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în actualul Cod civil, urmărind precizarea unor aspecte ce prezintă un grad ridicat de importanţă şi care trebuie înţelese şi aplicate corect în mod pertinent în practică. Pentru a ne face cât mai înţeleşi, condiţiile de fond ale actului juridic trebuie să le analizăm atât din punct de vedere al sensurilor, cât şi actul juridic în ansamblul său. Într-un...

 • Succesiuni

  Reguli generale cu privire la mostenire Notiune Potrivit art 557 NCC, mostenirea este unul dintre modurile de dobandire a proprietatii. Ea este definita in art 963 ca fiind transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta. Alternativa neologica a cuvantului "mostenire" este "succesiune". Totusi, acest cuvant are un sens mai larg in dreptul civil si poate desemna orice transmisiune patrimoniala. In acest sens, printre...

 • Obligatia Legala de Intretinere

  INTRODUCERE Legea fundamentală a României , Constituţia , în art. 23, alin. 2, statuează că “statul ocroteşte căsătoria şi familia şi apără interesele mamei şi copilului” , existenţa şi evoluţia relaţiilor de familie neputând fi concepută în afara vieţii sociale . Funcţia economică a familiei îşi găseşte expresia în comunitatea de bunuri şi în obligaţia legală de întreţinere . În timpul întregii sale vieţi omul este nevoit să se întreţină , viaţa fizică , existenţa intelectuală şi starea ...

 • Principiile Procesului Civil

  Capitolul 1. Aspecte introductive privind procesul civil si principiile de drept 1.1. Noțiunea de proces civil În cazul în care apar conflicte în circuitul civil și acestea nu sunt soluționate pe căi prejurisdicționale, este necesar ca cel care este interesat, să sesizeze organele justiției, procesul civil reprezentând modalitatea prin care este înfăptuită justiția, iar modul în care se organizează și se desfășoară procesul civil formează obiectul cercetării mele. Termenul “proces” poate...

 • Recrutarea Resurselor Umane. Studiu de Caz SC Carrefour SA

  Introducere Recrutarea resurselor umane se refera la confirmarea necesitatii de a angaja personal, la anumite schimbari in situatia angajarii cu personal si identificarea solicitantilor potentiali si capabili sa indeplineasca cat mai eficient cerintele posturilor. In acest context nevoile de recrutare pot fi strategice (restructurari, retehnologizari), pot raspunde unor urgente temporare (parasirea organizatiei din diferite motive, continuarea studiilor, satisfacerea stagiului militar), sau...

 • Dreptul la Viata

  Capitolul 1. Drepturile omului. Noțiuni generale Drepturile omului sunt "de obicei înțelese ca drepturi inalienabile fundamentale la care o persoană are în mod inerent dreptul pur și simplu pentru că el sau ea este o ființa umană." Drepturile omului sunt astfel considerate ca fiind universale (se aplică peste tot) și egalitare (aceleași pentru toți). Aceste drepturi pot exista ca drepturi naturale sau ca drepturi legale, atât în legislația națională și internațională. Doctrina...

 • Contractul de Mandat

  Aspecte teoretice si practice privind contractul de mandat Conform definitiei, mandatul este contractul prin care o parte, numita mandatar, se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte parti, numita mandant (art.2009 C.civ.) Din acestea rezulta ca partile contractului de mandat sunt mandantul (persoana fizica sau juridica) , ce imputerniceste o alta persoana sa incheie acte juridice pe seama sa, si mandatarul (persoana fizica sau juridica, ce se obliga sa...

Pagina 4 din 70