Toate documentele din domeniul Drept Civil

 • Drept european - Evolutia Uniunii Europene

  Uniunea Europeană este rezultatul unui proiect postbelic care a avut scopul refacerii economice a lumii libere de pe continentul european după cel de - Al II-lea Război Mondial, asigurând astfel și pacea. Chiar dacă se apropie tot mai mult de o formă constituțională și statală, Uniunea rămâne în primul rând o entitate juridică economică. Pentru a avea o imagine mai clară din perspectiva economică asupra evoluției pentru 2016 și 2017 a Uniunii, un intrument util în acest sens este oferit de...

 • Distinctia dintre centralizare, descentralizare, deconcentrare ca modalitati de infaptuire a administratiei publice locale

  Distinctia dintre centralizare, descentralizare,deconcentrare ca modalitati de infaptuire a administratiei publice locale Autonomia locala este considerata ca fiind una dintre cele mai eficiente forme de autogestiune administrativa. Daca ne raportam la principiile contemporane de organizare a administratiei publice locale, vom retine ca, organizarea administratiei publice locale din Romania potrivit actualei Constitutii se bazeaza pe aplicarea principiilor fundalmentale dominante in...

 • Conditiile de fond ale actului juridic civil

  Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în actualul Cod civil, urmărind precizarea unor aspecte ce prezintă un grad ridicat de importanţă şi care trebuie înţelese şi aplicate corect în mod pertinent în practică. Pentru a ne face cât mai înţeleşi, condiţiile de fond ale actului juridic trebuie să le analizăm atât din punct de vedere al sensurilor, cât şi actul juridic în ansamblul său. Într-un...

 • Succesiuni

  Reguli generale cu privire la mostenire Notiune Potrivit art 557 NCC, mostenirea este unul dintre modurile de dobandire a proprietatii. Ea este definita in art 963 ca fiind transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta. Alternativa neologica a cuvantului "mostenire" este "succesiune". Totusi, acest cuvant are un sens mai larg in dreptul civil si poate desemna orice transmisiune patrimoniala. In acest sens, printre...

 • Obligatia Legala de Intretinere

  INTRODUCERE Legea fundamentală a României , Constituţia , în art. 23, alin. 2, statuează că “statul ocroteşte căsătoria şi familia şi apără interesele mamei şi copilului” , existenţa şi evoluţia relaţiilor de familie neputând fi concepută în afara vieţii sociale . Funcţia economică a familiei îşi găseşte expresia în comunitatea de bunuri şi în obligaţia legală de întreţinere . În timpul întregii sale vieţi omul este nevoit să se întreţină , viaţa fizică , existenţa intelectuală şi starea ...

 • Principiile Procesului Civil

  Capitolul 1. Aspecte introductive privind procesul civil si principiile de drept 1.1. Noțiunea de proces civil În cazul în care apar conflicte în circuitul civil și acestea nu sunt soluționate pe căi prejurisdicționale, este necesar ca cel care este interesat, să sesizeze organele justiției, procesul civil reprezentând modalitatea prin care este înfăptuită justiția, iar modul în care se organizează și se desfășoară procesul civil formează obiectul cercetării mele. Termenul “proces” poate...

 • Recrutarea Resurselor Umane. Studiu de Caz SC Carrefour SA

  Introducere Recrutarea resurselor umane se refera la confirmarea necesitatii de a angaja personal, la anumite schimbari in situatia angajarii cu personal si identificarea solicitantilor potentiali si capabili sa indeplineasca cat mai eficient cerintele posturilor. In acest context nevoile de recrutare pot fi strategice (restructurari, retehnologizari), pot raspunde unor urgente temporare (parasirea organizatiei din diferite motive, continuarea studiilor, satisfacerea stagiului militar), sau...

 • Dreptul la Viata

  Capitolul 1. Drepturile omului. Noțiuni generale Drepturile omului sunt "de obicei înțelese ca drepturi inalienabile fundamentale la care o persoană are în mod inerent dreptul pur și simplu pentru că el sau ea este o ființa umană." Drepturile omului sunt astfel considerate ca fiind universale (se aplică peste tot) și egalitare (aceleași pentru toți). Aceste drepturi pot exista ca drepturi naturale sau ca drepturi legale, atât în legislația națională și internațională. Doctrina...

 • Contractul de Mandat

  Aspecte teoretice si practice privind contractul de mandat Conform definitiei, mandatul este contractul prin care o parte, numita mandatar, se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte parti, numita mandant (art.2009 C.civ.) Din acestea rezulta ca partile contractului de mandat sunt mandantul (persoana fizica sau juridica) , ce imputerniceste o alta persoana sa incheie acte juridice pe seama sa, si mandatarul (persoana fizica sau juridica, ce se obliga sa...

 • Dreptul Artistilor Executanti sau Interpreti

  1. Dreptul proprietăţii intelectuale - generalităţi Proprietatea intelectuală e o formă de titlu legal care permite posesorului să controleze utilizarea anumitor intangibile, cum ar fi idei sau expresii . În definirea termenului de proprietate intelectuală este inclusă totalitatea drepturilor asupra creaţiilor geniului uman referitoare la opere literare, artistice, ştiinţifice, invenţiile din toate domeniile, descoperirile ştiinţifice precum şi drepturile aferente activităţii intelectuale în...

 • Adoptia Interna

  Introducere Abordarea domeniului adopţiei trebuie să acorde consideraţia cuvenită tuturor implicaţiilor profunde trăite de copii, familii, profesionişti şi chiar de întreaga comunitate. Această viziune presupune o responsabilitate foarte mare, asumată atât de familiile care doresc să adopte, cât şi de specialiştii care intervin în diversele etape ale procedurii adopţiei deoarece adopţia, prin esenţa sa, schimbă destine şi vizează un grad deosebit de sensibilitate sufletească. Prin prisma...

 • Drept Civil Contracte

  1 – 3 octombrie 2012 Drept Civil. Contractele Bibliografie: 1. Noul Cod Civil 2. Prelegerile 3. Seminarele 4. Tratat de drept civil. Contracte speciale - Francisc Deak, ed. Unversul Juridic, vol. 1 an 2006, vol. 2 şi 3 an 2007 (ediţie revizuită de R. Popescu) - art. 102 din Legea nr. 71/2011 punere în aplicare a Noului Cod civil; alin. (1): contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele,...

 • Contractul de Transport de Calatori si Bagaje

  Introducere: Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene – în a doua jumătate a sec.XX-lea – precum şi inevitabila creştere a volumului legăturilor economice – schimurilor comerciale – între aceaste ţări au condus la o dezvoltare corespunzătoare a transporturilor, în general, şi a transpoturilor de călători, în special. Transporturile de călători au cunoscut o evoluţie ascendentă – atît ca volum , căt şi ca pondere, în volumul total al transporturilo datorită incontestabilelor...

 • Testamentul

  INTRODUCERE Motivația alegerii temei Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire la dreptul de proprietate în condiţiile în care subiecţii de drept, persoane fizice nu au o existenţă veşnică. Instituţia succesiuni, mai ales a celei legale vine să reglementeze modul şi ordinea de transmitere a patrimoniului persoanei fizice care se va stinge din viaţă succesorilor ei conform gradului de rudenie şi...

 • Nedemnitatea Succesorala

  INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a sa de către toţi juriştii. Iată de ce, am abordat în prezenta lucrare tematica moştenirii legale. Ea este concepută ca o abordare comparativă a vastei problematici a devoluţiunii succesorale legale, abordată pe baza tradiţiei doctrinei şi jurisprudenţei dreptului succesoral din ţara noastră în paralel cu reglementarea anumitor aspecte ale acestei...

Pagina 5 din 70