Toate documentele din domeniul Drept Comercial

Legislația națională privind protecția consumatorului

Introducere Preliminarii. Noțiunea de drept al consumatorului Operatorii economici oferă pe piață produse și servicii care sunt destinate să satisfacă anumite nevoi și trebuințe ale consumatorilor, iar prin metode și tehnici de marketing, desfășoară acțiuni de promovare al lor și de convingere al consumatorilor... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drept fiscal

Introducere În toate orânduirile social-economice în care au existat relații financiare, statul, ca instituție suprastructurală, a reglementat diferite categorii financiare- taxe, impozite, buget - în scopul formării și dezvoltării bazei economice a societății. Sub acest aspect, sfera finanțelor publice diferă de... citește mai departe

62 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale

Introducere Pentru a putea stabili noțiunea dreptului comercial, trebuie întâi să întelegem noțiunea de comerț. Noțiunea de comerț provine din cuvântul latin „commercium” care se traduce prin „operațiuni cu mărfuri”. Din punct de vedere economic activitatea de comerț constă în circulația mărfii de la producător la... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tipuri de societăți. Societatea în comandită

1. Introducere În România persoanele juridice pot desfășura activități economice sub mai multe forme reglementate conform Legii 31/1990 privind societățile (în continuare voi folosi denumirea prescurtată: Legea 31/1990). Legea reglementează formele de societăți care pot fi consituite și pot funcționa legal în... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Persoana fizică autorizată (PFA). Avantaje și dezavantaje

1. Introducere În lucrarea de față urmează să analizăm Persoana fizică autorizată (în cele ce urmează va fi prescurtată PFA) ca tip de întreprindere unipersonală (denumită și întreprindere individuală), regimul juridic aplicabil acestui tip de întreprindere, condițiile de înființare și funcționare în comparației cu... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Organizarea și funcțiile Oficiului Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C) și a oficiilor registrului comerțului

1. Introducere O.N.R.C. este o instituție publică cu personalitate juridică aflată în coordonarea Ministerului Justiției. Activitatea și modul de organizare și funcționare a acestei instituții este reglementată prin Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată cu modificări și completări ulterioare... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Autonomia dreptului comercial - dreptului afacerilor. Avantaje și dezavantaje

1. Introducere În lucrarea de față urmează să analizăm conceptul de autonomie a dreptului comercial/al afacerilor în cadrul sistemelor globale de reprezentare, de la apariția acestuia și până în ziua de azi și argumentele pro și contra aplicării acestuia în detrimentul sistemului unității dreptului privat. Această... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Formarea profesională a angajaților

Perfecționarea profesională este atât un drept cât și o obligație a fiecărui salariat în parte. Formarea profesională reprezintă una din modalitățile de perfecționare a angajaților, care îi ajută să își îmbunătățească pregătirea profesională și să acumuleze cunoștinte pentru a avansa la locul de muncă. Formarea... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Contractul de societate și statutul societăților

Introducere În ceea ce privește procedura de constituire a unei societăți, este necesară respectarea unor reguli și formalități în momentul înființării unei societăți comerciale. Putem afirma că o societate comercială reprezintă, în esență, un contract și, deopotrivă, o persoană juridică. La baza formării unei... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin

Introducere Una dintre formele juridice moderne ale circulației bunurilor o reprezintă circulația înscrisurilor (titlurilor) care încorporează anumite valori patrimoniale. Aceste valori circulă prin transmiterea înscrisurilor ce le reprezintă, înscrisuri precum: acțiunile, obligațiunile ce sunt emise de societățile... citește mai departe

33 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fuziunea și divizarea societăților comerciale

Definiția și formele fuziunii și divizării Noțiunea și formele fuziunii și divizării sunt consacrate în cuprinsul art. 238 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Potrivit acestui text de lege, fuziunea este operațiunea prin care: a) una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Business organisations

Introduction This report aims to present which are the business organisations in the UK and what are their sources of law, business transactions, what is the nature and management of a company, what are the differences between organisations, for helping Sam, the owner of IOM Solutions, to choose a more suitable... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Particularități ale proprietății cooperatiste

Noțiuni generale ale cooperativelor Noțiunea cooperației. Cooperația reprezintă un sector specific al economiei. Ea funcționează prin societăți cooperative și alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial sau național. În raport de obiectul de activitate societățile cooperative pot fi: a) societăți... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Societatea pe acțiuni

I.Societatea pe acțiuni și trăsăturile sale Societatea pe acțiuni este forma cea mai complexă și, totodată, cea mai evoluată a societății comerciale. În această formă de societate contează mai mult aporturile asociațiilor decât calitățile acestora. Datorită importanței aporturilor la formarea capitalului social și... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drept comercial

=este un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice la care participă comercianții, în calitatea lor de profesioniști ai activității comerciale (producerea și circulația/distribuția mărfurilor, executarea de lucrări și prestarea de servicii). Obiect: Diferă în funcție de... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview