Toate documentele din domeniul Drept Comercial

 • Cambia

  INTRODUCERE Cambia este unul dintre cele mai vechi instrumente financiare fiind folosita incepand cu secolul X de catre comerciantii arabi si este cunoscuta si sub numele de trata sau polita. Ea este un inscris care contine un ordin scris si neconditionat dat de catre o persoana (tragator) unei alte persoane (tras) pentru a plati o anumita suma de bani, la vedere sau la o anumita scadenta si intr-un anumit loc, unei a treia persoane (beneficiar). In circuitul comercial cambia indeplineste...

 • Constituirea Societatilor Comerciale

  Capitolul I. Noptiuni generale privind societăţile comerciale Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică, în care asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ, corespunzător obiectului statutar de activitate, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate. Cadrul legal general referitor la constituirea, organizarea şi...

 • Dreptul Afacerilor - Actul Constitutiv intre Teorie si Practica

  Partea I Coordonate teoretice 1.ASOCIAŢI Pot avea calitate de asociaţi atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice, române şi străine. În materie de societate, capacitatea juridică trebuie să fie de natură specială. Asocierea implică un act de dispoziţie asupra patrimoniului propriu, ceea ce impune capacitatea de exerciţiu deplină a persoanei fizice sau juridice contractante. Calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv sau în comandită simplă poate constitui un obstacol...

 • Consecintele Incalcarii Cerintelor Legale de Constituire a Societatii Comerciale

  Constituirea unei societăţi comerciale are drept rezultat apariţia în câmpul activităţii comerciale a unui nou subiect de drept , care participă la raporturile juridice. Pentru a garanta securitatea raporturilor juridice, legea stabileşte condiţiile care trebuie îndeplinite pentru constituirea societăţii comerciale. În vederea constituirii unei societăţi comerciale avem nevoie de actul sau actele constitutive care stabilesc raporturi juridice între asociaţi , însă trebuie stabilite şi...

 • Contractul de Imprumut

  Conform Noului Cod Civil republicat in anul 2011(art.2.144)contractul de imprumut este de doua feluri: a) imprumutul de folosinta, numit si comodat; b) imprumutul de consumatie . Atunci cand bunul se afla in detinerea beneficiarului, iar promitentul refuza sa incheie contractul, instanta, la cererea celeilalte parti, poate sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract, daca cerintele legii pentru validitatea acestuia sunt indeplinite. a) Imprumutul de folosinta, numit si comodat...

 • Constituirea Societatilor Comerciale

  Constituirea societăților comerciale 1.CONSIDERAȚII GENERALE Precizări prealabile. Legea nr.31/1990 cuprinde, în Titlul II, reguli generale privind constituirea societăților comerciale. Societatea comercială este,în esență, un contract și, totodată, o persoană juridică. La baza constituirii sale stă voinţa asociaţilor, manifestată, după caz, în contractul de societate sau în contractul de societate şi statutul societăţii. Aceștia se înteleg să pună în comun anumite bunuri, să desfășoare...

 • Societate pe Actiuni

  INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume : participanţi la raporturile de comerţ internaţional aparţinând ordinii juridice internaţionale şi participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional aparţinând ordinii juridice interne, la care se adaugă şi societăţile transnaţionale. Din prima categorie fac parte statele şi organizaţiile interguvernamentale.Ca titular de suveranitate, statul...

 • Drept Comercial

  04.10.2013 Drept comercial -legea 30/1990 a societatiilor comerciale *Primele seminarii se vor da niste teste grila din institutiile basic: -persoana juridica; -persoana fizica; -reorganizare, dizolvare p.j.; -patrimoniul, patrimoniul de afectatiune; Materia: -prima parte este destinata profesionistilor comercianti; -a doua parte: particularitatiile obligatiilor profesionistiilor comercianti, contractele specifice acestora, cateva aspecte despre titlurile de credit. *speta...

 • Contract de Consignatie

  INTRODUCERE Contractul de consignaţie este o varietate a contractului de comision, prin care una din părţi, consignant, încredinţează alteia, consignatar, anumite bunuri mobile spre a fi vândute la un anumit preţ şi într-un anumit termen, plătindu-i pentru această activitate o sumă reprezentând, de regulă, o cotă parte din preţul vânzării, numită comision. Potrivit unor reglementări legale, desfacerea bunurilor în consignaţie se efectuează, ca regulă, de către societăţile comerciale...

 • Brevetele de Inventii si Transferul Acestora la Nivel International

  I. Noţiuni generale cu privire la drepturile de proprietate intelectuală Proprietatea intelectuală este definită ca rezultatul unei activităţi umane ce conferă titularului dreptului intelectual capacitatea legal recunoscută asupra creaţiei sale şi libertatea de a autoriza sau a interzice accesul altor persoane la creaţia sa în sensul de a o utiliza, reproduce, etc. În relaţiile dintre membrii societăţii, proprietatea intelectuală determină numeroase şi variate interacţiuni. Unele dintre...

 • Societatile cu Raspundere Limitata

  I. INTRODUCERE – ISTORIC Societatea comercială ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îsi datorează apariţia unor cauze economice şi sociale. Pe masură ce omenirea s-a dezvoltat, nevoile economice şi sociale ale oamenilor au crescut totodată, aceştia realizând că în mod individual nu îşi mai pot satisface aceste nevoi; o acţiune individuală, indiferent de mărimea resurselor de muncă şi financiare ale întreprinzătorului nemaiputând face faţă realizării unor activităţi economice de...

 • Contractul International de Vanzare-Cumparare

  1. Incursiune în istoria contractelor de vânzare-cumpărare internațională Dreptul comerțului internațional cuprinde normele juridice care reglementează raporturile comerciale internaționale stabilite în sfera comerțului internațional și a cooperării internaționale. Acest drept are în conținutul său norme de drept civil, de drept comercial, dar și de drept procesual civil . Astfel, dreptul de proprietate este o noțiune de drept civil, ca și persoanele fizice și persoanele juridice,...

 • Drept Social Comunitar

  Protectia tinerilor in munca Imbunatatirea conditiilor de lucru si a respectarii drepturilor muncitorilor sunt unele din cele mai importante obiective ale Uniunii, prin care aceasta urmareste ca dezvoltarea pietei unice sa nu fie insotita de scaderea standardelor de lucru si de distorsiuni. Prioritatile Comunitatii in domeniul legislatiei muncii se indreapta spre definirea cerintelor minime de lucru prin intermediul legislatiilor nationale. La protejarea angajatilor au contribuit...

 • Procedura Insolventei

  1.Participanţii la procedura insolvenţei Organele care aplică procedura sunt: • instanţele judecătoreşti; • judecătorul-sindic; • administratorul judiciar; • lichidatorul. Pentru buna desfăşurare a procedurii conducerea statutară a debitorului persoană juridică va desemna un administrator special care să reprezinte interesele debitorului în procedură. Organele statutare pot alege să păstreze în această poziţie unul dintre administratorii existenţi sau să numească un administrator...

 • Faptele de Comert

  Capitolul I 1.1 Noţiunea şi caracteristicile faptelor de comerţ Operaţiunile de comerţ pot fi, din punc de vedere terminologic, atȃt ,,fapte de comerţ’’ , cȃt şi ,, acte de comerţ’’. Adesea, termenul ,,fapt’’ de comerţ este folosit de legiuitor pentru a desemna toate operaţiunile de comerţ, fie că acestea sunt ,,acte juridice’’ de comerţ, fie că sunt numai ,,fapte juridice’’ (stricto sensu) de comerţ. Pentru a arata care sunt operaţiunile juridice de comerţ, legiuitorul romȃn foloseşte în...

Pagina 4 din 53