Toate documentele din domeniul Drept Comercial

 • Societatile Comerciale

  1. Reglementare juridică Regimul juridic al societăţilor comerciale a fost reglementat în Codul comercial român din anul 1887, în titlul “ Despre societăţi şi despre asociaţiuni comerciale “,care se referea la: societatea în nume colectiv, societatea anonimă (pe acţiuni),societatea în comandită simplă, societatea în comandită pe acţiuni, asociaţia în participaţie şi asociaţia de asigurare mutuală. Ca urmare a adoptării Legii nr. 31/1990, dispoziţiile Codului comercial privind societăţile...

 • Legislatie Comerciala

  Rolul social al dreptului În societatea omenească acțiunile omului sunt determinate de trebuințele sale. Aceste acțiuni, individuale sau și comune ale unor indivizi din societate, trebuie însă limitate pentru că, în mod inerent, interesele personale ale unuia vin deseori în conflict cu cele ale altuia, ceea ce ar putea dăuna însăși existenței societății. Diversitatea și complexitatea relațiilor sociale fac necesară organizarea și reglementarea raporturilor dintre oameni sau grupuri de...

 • Deschiderea Procedurii Falimentului

  CAPITOLUL I DESCHIDEREA PROCEDURII FALIMENTULUI În reglementarea Legii nr. 85/2006, procedura falimentului constă într-un ansamblu de operaţiuni şi acte juridice care privesc: hotărârea de intrare în faliment, stabilirea masei active, lichidarea bunurilor debitorului, distribuirea lichidităţilor şi închiderea procedurii. Procedura falimentului nu se închide chiar dacă creanţa celui ce a solicitat deschiderea procedurii a fost satisfăcută, în cazul în care între timp şi alţi creditori au...

 • Drept Comercial

  A. SOCIETATEA EUROPEANĂ B. GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC C. PIAŢA DE CAPITAL D. INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1. Banca Naţională a României 2. Titluri de credit şi instrumentele de plată E. INSOLVENŢA A. SOCIETATEA EUROPEANĂ TITLUL VII1 a fost introdus prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 52/2008 incepand cu 30.04.2008. 3. Constituire şi formalităţi de înregistrare: Sunt patru modalităţi de constituire a unei societăţi europene: - constituirea prin fuzionare; -...

 • Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa

  Introducere Principalii „actori” ai sistemului actual de relaţii internaţionale sunt, în primul rând, statele-naţiuni şi organizaţiile internaţionale-interguvernamentale. Organizaţiile internaţionale şi-au demonstrat rolul de instrumente indispensabile în cadrul sistemului internaţional, cu precădere în domeniile economic şi social şi în sfera drepturilor omului. OSCE ocupă acum un loc unic în lumea organizaţiilor internaţionale, în general, şi în domeniul instituţiilor de securitate...

 • Caracteristica Generala a Societatilor Comerciale - Elementele de Identificare - Marcile si Emblemele

  Introducere Societatea comercială ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îsi datorează apariţia unor cauze economice şi sociale. Pe masură ce omenirea s-a dezvoltat, nevoile economice şi sociale ale oamenilor au crescut totodată, aceştia realizând că în mod individual nu îşi mai pot satisface aceste nevoi; o acţiune individuală, indiferent de mărimea resurselor de muncă şi financiare ale întreprinzătorului nemaiputând face faţă realizării unor activităţi economice de amploare. În...

 • Societatea Europeana

  CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROPEANĂ SECŢIUNEA 1 SCURTE CONSIDERAŢII ISTORICE Realizarea pieţei interne şi îmbunătăţirile pe care aceasta le aduce situaţiei economice şi sociale din Comunitate, necesită nu numai o înlăturare a barierelor din calea comerţului, ci şi o adaptare a structurilor de producţie la dimensiunea comunitară. În acest scop, este esenţial, ca acele societăţi a căror activitate nu este limitată la satisfacerea nevoilor pur locale, să...

 • Functionarea Societatii cu Raspundere Limitata si Cea pe Actiuni si Dizolvarea Societatilor Comerciale

  Societatea cu răspundere limitată vs. societatea pe acţiuni Intorducere Societatea comercială reprezintă un organism autonom, căruia legea i-a conferit personalitate juridică care oferă cadrul optim pentru realizarea unor scopuri sociale, satisfacerea unor interese personale ale unor agenţi economici. Cadrul juridic general în materia societăţilor comerciale este reprezentat de Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată (denumită in continuare “Legea”) care se completează cu...

 • Cambia

  INTRODUCERE Cambia este unul dintre cele mai vechi instrumente financiare fiind folosita incepand cu secolul X de catre comerciantii arabi si este cunoscuta si sub numele de trata sau polita. Ea este un inscris care contine un ordin scris si neconditionat dat de catre o persoana (tragator) unei alte persoane (tras) pentru a plati o anumita suma de bani, la vedere sau la o anumita scadenta si intr-un anumit loc, unei a treia persoane (beneficiar). In circuitul comercial cambia indeplineste...

 • Constituirea Societatilor Comerciale

  Capitolul I. Noptiuni generale privind societăţile comerciale Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică, în care asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ, corespunzător obiectului statutar de activitate, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate. Cadrul legal general referitor la constituirea, organizarea şi...

 • Dreptul Afacerilor - Actul Constitutiv intre Teorie si Practica

  Partea I Coordonate teoretice 1.ASOCIAŢI Pot avea calitate de asociaţi atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice, române şi străine. În materie de societate, capacitatea juridică trebuie să fie de natură specială. Asocierea implică un act de dispoziţie asupra patrimoniului propriu, ceea ce impune capacitatea de exerciţiu deplină a persoanei fizice sau juridice contractante. Calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv sau în comandită simplă poate constitui un obstacol...

 • Consecintele Incalcarii Cerintelor Legale de Constituire a Societatii Comerciale

  Constituirea unei societăţi comerciale are drept rezultat apariţia în câmpul activităţii comerciale a unui nou subiect de drept , care participă la raporturile juridice. Pentru a garanta securitatea raporturilor juridice, legea stabileşte condiţiile care trebuie îndeplinite pentru constituirea societăţii comerciale. În vederea constituirii unei societăţi comerciale avem nevoie de actul sau actele constitutive care stabilesc raporturi juridice între asociaţi , însă trebuie stabilite şi...

 • Contractul de Imprumut

  Conform Noului Cod Civil republicat in anul 2011(art.2.144)contractul de imprumut este de doua feluri: a) imprumutul de folosinta, numit si comodat; b) imprumutul de consumatie . Atunci cand bunul se afla in detinerea beneficiarului, iar promitentul refuza sa incheie contractul, instanta, la cererea celeilalte parti, poate sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract, daca cerintele legii pentru validitatea acestuia sunt indeplinite. a) Imprumutul de folosinta, numit si comodat...

 • Constituirea Societatilor Comerciale

  Constituirea societăților comerciale 1.CONSIDERAȚII GENERALE Precizări prealabile. Legea nr.31/1990 cuprinde, în Titlul II, reguli generale privind constituirea societăților comerciale. Societatea comercială este,în esență, un contract și, totodată, o persoană juridică. La baza constituirii sale stă voinţa asociaţilor, manifestată, după caz, în contractul de societate sau în contractul de societate şi statutul societăţii. Aceștia se înteleg să pună în comun anumite bunuri, să desfășoare...

 • Societate pe Actiuni

  INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume : participanţi la raporturile de comerţ internaţional aparţinând ordinii juridice internaţionale şi participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional aparţinând ordinii juridice interne, la care se adaugă şi societăţile transnaţionale. Din prima categorie fac parte statele şi organizaţiile interguvernamentale.Ca titular de suveranitate, statul...

Pagina 4 din 54